štvrtok 16. mája 2019


sobota 10. októbra 2015

     Pokladová jaskyňa - Uzáver
       Osadenie. Pri osadení uzáveru sme strávil 7 pracovných celodenných akcií. Na prvých dvoch sme prevádzali výkopové
       práce na profile kde sme plánovali uzáver osadiť. Okrem toho sa deň pracovalo na samotnom projekte uzáveru
       a niekoľko dní okrem iného trvala jeho výroba a pozinkovanie. Postupne tu doplním všetku dokumentáciu

            Martin Húlla a  Emil Jelínek od Žilinských jaskyniarov....
         Peťo Kozoň jaskyniar a horal.....
            Peťo Janoušek jeden mála z aktívnych členov Aragonitu.....
            Realizačný tím po prvom pracovnom dni.....
            Po transporte rámu mreže užinovou časťou jaskyne....
            Vynáška materálu bola najnáročnejšou operáciu celej realizácie.....
            Prevliesť pozváranú konštrukciu plazivkou na miesto určenia bol napokon najmenší problém.....
            Táto lúčka bola ešte prechádzka ružovou záhradou.... potom prišla poriadna strmina...
            Vrtanie do stropu pre kotvenie rámu mreže bolo obzvlášť náročné....

            Strmina a horal Peťo Balošák pri vynáške vody.... aj tej sa spotrebovalo dosť.
            Osádzanie chemických kotiev.....
            V tejto strmine je to makačka aj bez nákladu.....
           Uťahovanie matiek na kotvách....
            Horal Peťo Janoušek sa aktívne zúčastnil všetkých akcií na budovaní uzáveru.....
           Jaskyniar Peter Rybár z Kamennej poruby zaisťoval povolenie pre naše vozidlo a aktívne asistoval pre prácach
           na osadení uzáveru.... aj týmto mu za prácu ďakujeme....
             Martin volne pohodený pri odpočinku...... zmohli ho tie vynášky:-)
            Debaty o všetkom možnom popri práci....
           Vynášky cementu sme realizovali pomocou lana a jumarov. Celkom sme spotrebovali 8 vriec cementovej zmesi
             Emil Jelínek zabespečoval všetku stojovú podporu aj s centrálou....
            Rezanie prečnievajúcich častí zavitových tičí.....
             Úprava posledného osadenia kotvy.... 
            Brúsenie závitovej tyče.....
            Tak a rám je na kotvách.....
            Mrežu sme osadili do profilu chodby za jeden deň.....
            Cementová zmes sa miešala najprv pred jaskyňou.......
            Betónovanie však prebiehalo až počas troch ďalších akcií.....
            Najprv sme zabetónovali vysekanú ryhu pod mrežou aj s kotvením do masívu.....
            O uzáver sme napokon museli tvrdo zabojovať. Išlo aj o prostriedky pre skupinu.....
            Keď začalo vonku liať miešala sa zmes  v úzkej plazivke......
               Nič moc vo vlhkom tlejúcom zhnitom lístí......
            Ťahanie prepravky so zamiešanou betónovou zmesou.........
            Postupne sme miešali zmes pred osádzanou mrežou.
            Múriky po stranách to bola poriadna babračka.....
            Netušili sme že nám to zaberie toľko dní práce.
               Ľudmilu sme osadili uzáverom počas jedného jediného dňa plus 1deň príprav......
            Ešte že sa bolo v skupine na koho oprieť.....
             Vtedy sme ešte boli celkom solídny tím.....
            A bolo aj veselo Peťo vedel vždy brnknúť na strunu..... aj mega satira by sa dala spisovať.
            Finálny stav a záverečné pretretie mreže....
            Stropný kanál vo stupnej plazivke.....
            Jaskyňa špatne vetrala skoro sme sa v tom smrade od barvy udusili.....
            Finančné náklady na osadenie úzáveru sa delili medzi mňa, Martina Hullu a Jana Vaceka z OS Veľká Fatra ktorý 
            vyhotovil mrežu na vlastné náklady. Financie nám boli preplatené až po troch rokoch od vykonania prác

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Kaňon Mostnica pri Bohinskom jazere Slovinsko tento kaňon pri bohinskom jazere by bol v programe mnb ochutnávka paráda Bohinské ...