pondelok 14. októbra 2019
     Vylomenie a krádež dverí uzáveru jaskyne Ľudmila
    a následné poškodenie krasovej výplne jaskyne
      Od roku 2017 bol uskutočnený už piaty atak na uzáver jaskyne Ľudmila. Tento krát už ale páchatelia nielenže
      rozbili uzáver a ukradli jeho dvere, ale poškodili aj samotnú jaskyňu vylamovaním kvapľov. Rozsah poškodenia
      sa ešte len monitoruje. Využili na to čas keď členovia našej skupiny boli na jesennej  zahraničnej akcii v Chorvátsku.
      Po predbežnom zhodnotení situácie a zvážení ulámaných stalagmitov na policajnom oddelení v Dolnom Kubíne
      presiahla škoda na jaskynnej výplni 1000 Euro

            Ulomený stalagmit z jaskyne Ľudmila, ktorý páchatelia zabudli pred uzáverom jaskyne
              Ľahký uzáver jaskyňu bezpečne chránil celých 10 rokov. 8 rokov nebol uzáver nikým atakovaný až
              posledné 3 roky sa rozbehli nebývalé snahy ho zničiť a prekonať. Až v 11 rok svojej existencie bola jaskyňa
              prvý krát poškodená napriek tomu že je chránená uzáverom..Predstavme si situáciu čo by sa z jaskyňou dialo
              keby nebola chránená uzáverom? Dopadla by ako Kraľovianske jaskyne na druhej strane Kraľovianskeho
              meandra bola by už celkom vyrabovaná a zdevastovaná
             Uzáver jaskyne provizórne opatrený reťazou a zámkom bol opäť vylomený a jeho dvere ukradnuté.
             Provizórne opatrenie reťaz so zámkom vydržali 11 mesiacov. V deň keď sme sa po uvoľnení prostriedkov
             na opravu uzáveru vybrali mrežu vymontovať a zavariť, reťaz ktorou bol uzáver opatrený a dočasne chránený
             bola prerezaná kotúčovou brúskou, mreže s pántov vyhodené petlica z druhým zámkom vylomená a celé dvere
             odcudzené. Nikde v okolí sme ich zatiaľ nenašli. Páchatelia ich zrejme odniesli a odviezli z lokality s úmyslom
             čo najviac nám sťažiť ochranu jaskyne.
             Takto sa transportovala centrála k jaskyni a oprave uzáveru v roku 2017
             Čerstvý lom. Stalagmit má dĺžku 27 cm a priemer pri päte 7 cm....
            Vybudovali sme v rýchlosti, len ľahký svetlí uzáver, netušili sme že o jaskyňu bude postupne taký enormný
            záujem a uzáver bude nutné postupne opancierovať.
             Museli sme volať políciu... Do ochrany jaskyne sa po dohode s pracovníkmi Národného Parku Malá Fatra
             zapojí aj profi strážna služba Národného parku. Pochôdzky k jaskyni prisľúbili aj hliadky policajného zboru
             z Dolného Kubína. A my rovnako zintenzívnime pracovnú činnosť v jaskyni v Hlinenej stene pod Ľudmilou
             za účelom prepojenia oboch jaskýň. Ak by sa nám to podarilo jaskyňa by dosiahla celkovú dĺžku 300 metrov a
             zároveň budeme častejšie monitorovať vchod do jaskyne
             Oprava uzáveru na jeseň v roku 2017. Lukáš sa poriadne obracal aj napriek tomu mu nohy poriadne dreveneli.....
            Ulomený stalagmit páchatelia zabudli na skalnej rímse pred uzáverom.... Stalagmity vrátime a prilepíme na
            pôvodné miesta hneď potom ako osadíme nové opancierované dvere uzáveru.
             Takto vypadala práca na oprave uzáveru v roku 2017
             Jano Litvík nevychádza z údivu čo sú to za ľudia čo dokážu neustále takto škodiť a ulamovať takéto kusy stalagmitov.
             Náš ľahký uzáver po prvej oprave v roku 2017. Opravy prebiehali v ťažkých jesenných poveternostných
             podmienkách, keď splodiny so zvárania neboli dobre odvetrávané.
            Poškodená bola aj výzdoba v jaskyni. Škoda na uzávere sa šplhá do výšky 800 Eur. Škoda na krasovej výzdobe
            v jaskyni bude ešte len škodovou komisiou vyčíslená. Do jaskyne pôjdu k šetreniu v najbližších dňoch aj príslušníci
            policajného zboru.
          Konečný výsledok - mreža je opäť funkčná.... Tento stav vydržal  12 mesiacov a mreža bola na jeseň roku 2018 opäť
          rozrezaná
             Po desiatich rokoch chránenia jaskyne uzáverom sa páchatelom za posledné tri roky podarilo 5 krát atakovať uzáver
             jaskyne a po prví krát jaskyňu aj poškodili. SSJ hodlá v tejto súvislosti podať trestné oznámenie na neznámeho
             páchateľa. Ešte musíme zistiť odkiaľ bol odlomený tento stalagmit, aby sme ho mohli vrátiť späť na miesto
             Miesto objaveného poškodenia vo vstupe do plazivky ku Barokovému balkónu. Odlomený stalagmit je
             položený vzadu
             Prerezaný rám dverí na jeseň v roku 2018. Preto že sa prachy na opravu museli naplánovať na rok 2019
             opatrili sme rozrezané dvercia dočasne reťazou a zámkou. Reťaz vydržala neporušená celých 11 mesiacov.
             Odlomený stalagmit je položený v pozadí...
          Vylamovači a ničitelia nám síce zavarili ale nás to nezlomí... zavaríme to....
            Škoda že Martin nenafotil aj strop nad odlomeným stalagmitom.... Tam to bude poškodené tiež
            Sú odbité kváple i nad stalagmitom čím je zničená, formácia ktorú vidíte dolu na obrázku
             Čo bolo zničené? Ten stalagmit uprostred obrazu plus stalaktit nad nim ktorý je takmer spojený so
             stalagmitom.
            Zničený stalagmit vidieť aj na tejto fotografii vpravo ten takmer spojený so stalaktitom nad nim
              Druhé masívne poškodenie uzáveru v jeseni roku 2018.... Poškodenie sme provizórne zaistili reťazou a
              zámkom a čakali sme  na naplánovenie prostriedkov na opravu v roku 2019. Ak by sme mrežu aj opäť zavarili
              na vlastné náklady pokúsili by sa ju rozrezať opäť  preto sme tam nechali reťaz a monitorovali sme uzáver
              dočasne opatrený reťazou celých 11 mesiacov. Zatiaľ sa naplánoval rozpočet na opravu a opancierovanie
              dverí a práve prebiehalo vysúťaženie opravy, ktorú sme plánovali na mesiac október.
            A tu je vidieť poškodený stalagmit opäť...
          Niekto sa pokúšal rozbiť alebo aspoň znefunkčniť zámok na uzávere jaskyne Ľudmila. A 30 decembra 2014 sme ho
          museli vymeniť... Bola to akcia pri ktorej bolo potrebné mať veľa trpezlivosti. Takto doťukať zámok muselo dať poriadnu
          prácu i čas preto že prístup k zámku bol sťažený. A išlo len o tú škodoradosť znemožniť nám prístup do jaskyne.
          Rukopis páchateľa je tu zjavný, čo najviac poškodiť a sťažiť prácu jaskyniarom
              28. októbra 2016 Ešte raz ucelenejší pohľad na otvor prerazený do betónového múrika.....   Niekto sa nám pokúšal 
              presekať sa do jaskyne..... otvor sme zvnútra privalili veľkým blokom. Ďalší atak na jaskyňu prišiel na jeseň
              v roku 2017 mreža uzáveru bola prvýkrát prerezaná do konca roka sme uzáver opravili. Ale v roku 2018
              došlo k opätovnému poškodeniu uzáveru rozrezaním jeho dverí. Poškodený uzáver sme dočasne opatrili
              reťazou a zámkom kým sa naplánujú v SSJ financie na opravu. A v roku 2019 bola prerezaná reťaz a 
              ukradnuté dvere uzáveru plus bola vážne poškodená jaskyňa. škoda na poškodenej výzdobe jaskyne bola
              políciou zatiaľ vyčíslená zhruba na 1100 Eur plus poškodenie a krádež dverí uzáveru 266 Eur.  
              Škoda nad čiastku 266 Eur je už trestným činom. SSJ so sídlom v Liptovskom Mikuláši preto podala 
              trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.


Vědci zjistili, které chemikálie snižují u dětí jejich IQ
 
Vědci zjistili, že děti, jejichž matky měly během těhotenství v těle zvýšené některé chemické látky, které narušují endokrinní systém, se ve srovnání se svými vrstevníky opožďují z pohledu IQ o sedm let. Výsledky studie jsou publikovány v časopise Environment International. (Foto: Wikimedia)
Některé chemické sloučeniny, které jsou součástí například plastových obalů na potraviny, nápoje a další spotřební zboží, se řadí ke xenobiotikům, což jsou látky, které narušují endokrinní aktivitu u lidí.
Existuje mnoho studií, které ukazují, že zvýšená hladina takových látek, jako jsou bisfenoly, ftaláty nebo pesticidy, v těle těhotných žen může vést k narušenému vývoji nervového systému u novorozenců. Komplexní účinek celé skupiny xenobiotik na vývoj dětí až do školního věku však nebyl dosud studován.

​Testování žen

Vědci z Univerzity Karlstad ve Švédsku společně se svými americkými kolegy z Lékařské školy v Mount Sinai v New Yorku dělali v prvních třech měsících těhotenství celkem 718 ženám testy krve a moči na chemické látky, u kterých se předpokládá, že ovlivňují endokrinní systém (26 látek). Analýzy byly získány v letech 2007 – 2010 na prenatálních klinikách ve městě Vermland ve Švédsku v rámci programu SELMA.
Když děti, které porodily dané ženy, dosáhly věku sedmi let, vědci jim měřili jejich IQ. Ukázalo se, že u těch dětí, především u chlapců, jejichž matky měly v těle vysokou úroveň xenobiotik, byl koeficient inteligence nižší. Co se týče nejsilnějšího vlivu na snížení IQ u dětí, ten má bisfenol F, který se vyskytuje jako součást běžných plastů. Je pozoruhodné, že tuto sloučeninu vytvořili vědci jako bezpečnou náhradu jeho nebezpečného předchůdce – bisfenolu A.

Účinek na vývoj plodu

Na zdraví plodu v časných stádiích těhotenství, které následně podle autorů práce vede k nízkým hodnotám jeho IQ, mají vliv také insekticid chlorpyrifos, polyfluoroalkylové látky v čisticích prostředcích, triclosan přidaný do antibakteriálního mýdla a ftaláty, které se nachází v měkkém PVC a plastech.
Nehledě na to, že některé z uvedených látek jsou vylučovány z těla dospělého člověka poměrně rychle, lze pozorovat jejich krátkodobý účinek na vývoj plodu. Proto těhotným ženám, především v začátcích těhotenství, doporučují odborníci vyhýbat se chemicky agresivním produktům a nahrazovat je organickou obdobou.
Zdroj: sciencedirect.co

Eduard Piovarči

Dnes som si všimol v protificovských novinách hneď na titulke názov článku prečo SMER neklesá
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Prečo SMER neklesá
SMEru skutočne neklesajú preferencie tak ako s tým liberálovia rátali. SMER má stále stabilných 23 percent a za smerom sú hneď Kotlebovci s viac ako 13stimi percentami. Zdá sa že národ nenaletel na sladké rečičky slniečkárov.
Smer neklesá preto že má Fica, Blahu a Pelegríniho:-)
Okrem toho stále zvyšujú minimálnu mzdu i dôchodky a za ich vlády nešli ceny energií nahor. študenti vlaky zadarmo dochodcovia tiež, školské obedy pre žiakov, ochránená voda pred predajom a privatizáciou.
Sme rchcel vziať Pentze amorálne tvorenie ziskov z povinného zdravotného poistenia, Penta sa vyhrážala Slovensku arbitrážou a tak musel zatiaľ v tejto veci štát ustúpiť. Preto zdravotníctvo nemá dostatok peňazí, preto že Penta inkasuje zisk z nášho povinného zdravotného poistenia!
Na príčine toho že percentá EMERu neklasajú je vraj nenáročný volič:-)
Autor článku zabúda na to že Gorila bola a je aféra predovšetkým pána Dzurindu a Penty. Že vražda novinára bola účelová kvôli povaleniu Ficovej vlády a zabúdajú na to že Kočner bol najväčší kamarát šéfa Penty a na smerákov nahádzal háčiky aby ich čo najviac kompromitoval.
Ľudia veľmi dobre vedia čo by sa stalo ak by zvíťazili liberáli. Prišli by sme aj o to málo čo ešte máme viď ekonom s prezidentskej kancelárie ktorý radí vláde zvýšiť v štáte všetky dane čo ale SMER urobiť nemieni. Naopak chce zvýšiť dane bohatým a bankám. Preto ho budem voliť!
https://www.tyzden.sk/temy/
https://www.tyzden.sk/temy/59815/preco-smer-nepada/?ref=kat


Janiana
Ahoj Pio, a víš co je také dobré? že všechny multibiliardové investice Američanů do systémů protiraketové obrany jak v USA tak jinde ve světě byly peníze vyhozené oknem.
Putinova prezentace přes noc přeměnila systém, do kterého Američané nacpali nehorázné, obrovské finanční, lidské a politické zdroje - ve šrot, nákladný šrot.
A přitom ani nemusel s Amerikou soutěžit ve vojenských výdajích - rozumné využití dostupných zdrojů, a to stačilo ke zrušení americké výhody.

A když už jsme u těch fotek Putina, tak tahle se líbí mně:))

Piovarči
To je všetko možné len pre skromnosť Ruského človeka. Práve touto skromnosťou vo svojich potrebách Rus prechcal západ.
Skrátka je to ako hra duchovných velikánov ktorí majú veľa energie a minimálnu spotrebu.
Naopak USA nenažranosť spotrebuje obrovské prostriedky kým niečo vytvorí a tak napokon stráca efektivitu.

Putin odsúdil geoinžinierstvo a označil ho za monumentálnu hrozbu proti ľuďom a prírode

Putin hovoril o správach v západných médiách o projekte Harvardskej univerzity
technologyreview.com/.../...
v hodnote 20 miliónov dolárov, ktorý má posíliť aerosolové inekcie do zemskej stratosféry, čo je prvýkrát čo bol vo svete otvorene pripustený experiment chemetrails
Ale podla Putina západné štáty experimentovali na svojich ľuďoch po celé roky. Pred necelým mesiacom Putin odsúdil vlády za to, že nehovoria pravdu svojim ľuďom o geoinžinierstve .


Putin je teda taký konšpirátor ako aj my, len s tým rozdielom že on a jeho kontrarozviedka má omnoho viac informácií ako má priemerný občan SR:-)

Podla Putina, tieto operácie predstavujú monumentálnu hrozbu pre zemskú biotu a sú útokom proti ľuďom a proti prírode.

Putin ktorý je jasne proti geoinžinierkým programom v oblasti klimy, uviedol, že je hlboko znepokojený, kvôli uvedeným rizikám, ktoré prijímajú západné korporácie a sú schvalované západnými vládami, všetko v snahe kontrolovať populáciu a hromadiť zisky


Putina sa opýtali , či operácie v oblasti atmosferického striekania a programy pre manipuláciu s počasím predstavujú "najväčší útok na pozemský život a zdravie v ľudskej histórii"
Ruský prezident na to uviedol, že nezáleží na tom, či sa jedná o najväčšiu hrozbu, alebo druhú najväčšiu hrozbu, alebo tretiu. Dôležité je že sa jedná o útok. Je to vážny útok. Je to nielen odporné, ale je to i útok proti prírode.

V Rusku to pociťujú tak, že západné vlády a korporácie letia príliš blízko k Slnku. Ale problém je v tom že nebudú jediní ktorí sa spália. Zem ako celok bude niesť následky týchto činov.

Medzitým čo sa informácie dostávajú na povrch nasvedčujúce tomu, že geinžinierstvo a manipulácie klimatu poškodzujú ozónovú vrstvu, existujú obavy, že Zem dosiahne kritického bodu, v ktorom nebude možné obnoviť pôvodný stav. Otrávená zem bude ako nevyliečiteľné telo ponechané k smrti.
Alternatíva je podľa Putina rovnaká, ako bola vždy, jednoducho zachádzať s rešpektom zo Zemou, vodnými systémamy a zo vzduchom.

Na otázku či by poradil svojim spoluobčanom, čo robiť, keď trávia čas v silne zastriekaných oblastiach sveta, Putin odvetil že nebude hovoriť ľuďom kam majú ísť na dovolenku. "Ale ja chcem povzbudiť ľudí aby sa v tomto probléme vzdelávali a učinili inteligentné rozhodnutia.

Pre toto je Putin náš človek
svobodnenoviny.eu/.../
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12286-nove-zavody-zbrojeni-usa-smlouvy-rakety-putin


USA a Ukrajna prehrali plynovú vojnu

Nakládka potrubí pro dopravu v přístavu Kotka

Dánsko vydalo povolení ke stavbě plynovodu Nord Stream 2

© Foto: Nord Stream 2 / Thomas Eugster
Svět

Nord Stream 2 (87)
262561
Dánsko dnes vydalo povolení na stavbu plynovodu Nord Stream 2. Informace jsou uvedeny ve zprávě Dánské energetické agentury (DEA). Povolení Dánska bylo poslední překážkou ke kompletní výstavbě plynovodu z Ruska do Německa.
Stavbu části plynovodu Nord Stream dodnes blokovalo Dánsko, které dlouho nechtělo vydat povolení ke stavbě. Dánská energetická agentura ale dnes dala svolení k budování plynovodu jihovýchodně od ostrova Bornholm v Baltském moři.
„Dánská energetická agentura poskytla společnosti Nord Stream 2 AG povolení ke stavbě části plynovodu Nord Stream 2 na dánském kontinentálním šelfu jihovýchodně od Bornholmu v Baltském moři,“ uvádí se ve zprávě.
Uvádí se také, že povolení je vydáno v souladu se zákonem o kontinentálním šelfu a se závazky Dánska v úmluvě Organizace spojených národů o mořském právu. Dánsko je povinno povolit stavbu tranzitních potrubí s přihlédnutím ke zdrojům a životnímu prostředí i při nutnosti vyznačit trasu takových potrubí.

Cena akcií Gazpromu roste

Na pozadí dánského povolení ke stavbě plynovodu Nord Stream 2 roste cena akcií Gazpromu téměř o 4 % a obnovují 11 let stará maxima.
V 15:47 moskevského času akcie plynárenského koncernu zdražily o 3,86 % na 262,88 rublů (pozn. téměř 95 Kč), ještě o něco dříve akcie Gazpromu překonaly osmiletý rekord, když jejich cena vyskočila na 262,95 rublů.

Plynovod Nord Stream 2

Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá pokládku dvou linek plynovodu o celkovém výkonu 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa.
Realizaci projektu provádí společnost Nord Stream 2 AG. Polovinu prostředků proinvestuje Gazprom, zbývající část poskytnou evropští partneři - Shell, OMV, Engie, Uniper a Wintershall.
Plynovod povede také přes územní nebo výlučné ekonomické zóny Finska, Švédska a Dánska, přičemž Dánsko dlouho nechtělo vydat povolení k jeho pokládce. Přesto je však dokončení stavby plánováno na konec tohoto roku. V červenci operátor projektu odvolal žádost o základní trasu, která vyžadovala účast dánského ministerstva zahraničí, aby urychlil proces schvalování dvou jiných tras (severozápadní a jihovýchodní).
Proti Nord Stream 2 vystupuje Ukrajina, která se obává, že ztratí příjmy z tranzitu ruského plynu, USA, které aktivně prosazují do EU svůj LNG, a také Polsko, Lotyšsko a Litva, které považují projekt za politicky motivovaný.
Výstavbu plynovodu podporují Německo a Rakousko, v jejichž zájmu jsou spolehlivé dodávky paliva, a také Norsko, jehož vládě patří 30 procent akcí společnosti Kvaerner – jednoho ze smluvních dodavatelů stavby.
Moskva opakovaně uvádí, že plynovod Nord Stream 2 má výhradně ekonomický charakter a odpovídá evropským zájmům. Kromě toho oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zkritizovala možné sankce proti účastníkům energetického projektu a označila je za další kolo rusofobie.

TAK ŽE HURÁ
Gaspromu leteli ihneď akcie hore. Ukrouši prehrali a USA tiež plynovod bude do konca roka hotový a začiatkom roku 2020 ho sprevádzkujú.
Rusko boduje a bude mať prílev kapitálu už v budúcom roku a Ukroši majú po ptákach ak sa nedohodnú z Ruskom budú bez plynu a tranzitu.

bob
20:26 30.10.2019
zaujimave s tym je ze Groningen v Holandsku (Dánsku) "vyschol" ale sucasne najvacsia danska plosina - klesla o pol metra? cim ju museli defacto odstavit a odstavka bude asi 2-3 roky a dansko musi dovazat plyn z Nemecka....a asi nemci im jasne dali na znamost co bude. otazne je ze preco zrazu klesla plosina... no je to vsetko len pre RF dobre a cele to zacina vyzerat ako sprska sraciek....na eu a zapad s sankciami proti RF...ktora este medzitym nielenze pri pade cien skupil akcie predanych firiem(4 r dozadu), zbavila sa $ zasob a portfolia na minimum...a este aj vyhrala v Syrii a Blizkom Vychode (vid navsteva v Saudskej arabii) a aby toho nebolo malo, Venezuela je pase, a komplet afrika lezi u nohach RF.... akurat europski xuji politici nic nepostrehli .........a haraju sa na kamaratov Azova....
Odpovědět
avatar
bobOdpovědětFerinnn(Ukázat komentář)
20:29 30.10.2019
Ferinnn, az na to ze trosku pleties Holandsko a Dansko. Danom klesla plosina ale aj jej zasoby a na 2-3 r odstavuju hlavnu plosinu a su zavisli na dovoze. Groningen je vytazeny v Holandsku. takze prudko klesli dodavky plynu v ramci EU a to este aj Nori uz len dotazuju a velmi malo novych plosin je otvorenych... snad posledna bola Johan Sverdrup. sice sa pracuje na dalsej ale to potrva kym sa dostane do "svungu" a to sucanse 2-3 r este viac klesnu dodavky z 20-30 rocnych lozisk....ich tazba a udrzba je pri sucasnych cenach nerentabilna!!!! sranda pre EU zacina!

Tak že veľká ekonomický výhra RUSKA a hlavne Európa bude mať lacný plyn a nie predražený dovážaný cez more z USA.
https://cz.sputniknews.com/svet/2019103010896011-dansko-vydalo-povoleni-ke-stavbe-plynovodu-nord-stream/

 Demografická katastrofa na Slovensku.

30.10.19

DEMOGRAFICKÁ KATASTROFA NA SLOVENSKU


Slovensko: Viac menej náhodou sa na verejnosť dostala štatistika, ktorá sa radšej vôbec nezdôrazňuje.
Podľa tejto štatistiky je formálna pôrodnosť na Slovenskku 1,6 dieťaťa na ženu, avšak po odpočítaní rómskych žien je to iba 0,9 dieťaťa na ženu.
V praxi to znamená, že cca 44% narodených detí sú rómske deti a cca 56% sú slovenské deti. Celkovo sa narodilo v roku 2017 57969 detí.
V roku 2017 zomrelo 53 914 osôb. Keď vezmeme do úvahy oficiálny (pravdepodobne podhodnotený) podiel Rómov na populácii (cca 7,45%), vyjde z neho, že zomrelo 4016 Rómov a 49898 Nerómov.
Keď sa porovnajú tieto čísla o pôrodnosti a úmrtnosti, vychádza z nich za rok 2017 čistý úbytok 17252 nerómskych obyvateľov a čistý prírastok 21307 rómskych obyvateľov.
Zbytok nechávam bez komentára.
Čísla pre Českú republiku sú určite veľmi podobné.Slovenský poslanec Ľuboš Blaha

Blaha zuří: Čaputová by na mapě ani nenašla Rusko. Proč Slováci vítají socialismus a kdo je poradce prezidentky?

© Foto: Facebook account of Ľuboš Blaha
Slovensko
Získat krátkou URL
5560
Sledujte nás na
Slovenský politolog a poslanec za stranu Směr-SD dnes zveřejnil na svém profilu na sociální síti několik příspěvků. Promluvil o průzkumu, o slovenské prezidentce a o mnohém dalším.
Ľuboš Blaha ve svém prvním příspěvku napsal o aktuálním průzkumu. Podle toho je nyní pro Slováky lepší socialismus než kapitalismus. Z tohoto průkumu má podle Blahy „sluníčkáře trefit šlak“.
Poslanec píše o tom, že podle aktuálního průzkumu Sociologického ústavu SAV považovalo socialismus za dobrý systém celkem 27 % respondentů a současný kapitalistický systém 26 % dotázaných. Jak uvádí Blaha dále, 33 procent respondentů považuje socialismus za špatný systém, zatímco až 36 procent považuje současný systém za špatný. „Asi prasknu smíchy,“ okomentoval Blaha průzkum.
„V Deníku N vyhlásí redakční smutek,“ napsal poslanec. „Opakujte po mě, redaktoři ze SME a Deníku N: socialismus je na tom u lidí lépe než kapitalismus. Tleskám. Nuže, o tom napište, nestydťe se. Hehe,“ napsal posměšně Blaha.

Podle Blahy se tu 30 let mluví o svobodě a demokracii a o tom, jak se vnucuje Amerika na věčné časy. Jak poslanec napsal, i tak je na Slovensku stále více lidí, kteří považují socialismus za dobrý systém a kapitalismem pohrdají.

Co znamená socialismus

„Lidi, divíte se? Socialismus, to byly byty pro každého, práce pro každého, školství, kde učitelé měli autoritu, zdravotnictví, které neovládala Penta, bezpečnost… Žádná mafie, žádní gangsteři, žádní oligarchové. Děti jste mohli pustit hrát si ven. Žádné drogy, žádný terorismus. Tohle všechno byl socialismus,“ vysvětlil politolog.
Co se týče kapitalismu, zde Blaha vyjmenoval jisté osoby. Mimo jiné se tam objevila jména jako Kočner, Haščák, Kiska či Matovič.
​„Slovensko má liberálního kapitalismu plné zuby! Liberálové si musí třískat hlavy o zeď, já osobně se skvělé bavím. Vy tupí liberální psi, už to konečně pochopte: socialismus byl lepší než kapitalismus. Slovensko má toho vašeho obludného liberálního kapitalismu plné zuby. Bude to jen a jen horší,“ zakončil svůj první příspěvek Blaha.
https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019103110902642-blaha-zuri-caputova-by-na-mape-ani-nenasla-rusko-proc-slovaci-vitaji-socialismus-a-kdo-je-poradce/


RE: Putin vs. Medvedev.

Pisatel si přeje zůstat v anonymitě 176.?.?.?
Reakce na 374371
Ve článku není to nejdůležitější. Zabránění rozpadu a zotročení Ruska,jak bylo plánováno. Jmenování Putina do funkce prezidenta bylo také součástí koncepce zničení a zotročení Ruska. Předpokládalo se, že vydrží ve funkci půl roku.
Rusko mělo být rozděleno na malé nesvéprávné státy,řízené z VB a USA. V předstihu byla již vytištěna nová měna-uralský rubl. Co by následovalo?

Britská ministerská předsedkyně Margaret Tatcherová prohlásila: Populace Rusů bude redukována na 15 milionů,kteří budou pracovat u vrtných souprav a v dolech.

Poradce vlády VB-profesor John Beddington: Hitler spackal genocidu na východě, která v budoucnu musí být provedena na vyšší vědecké úrovni a více tvrději.

Tato koncepce je stále platná. Často se objevují výzvy britských a amerických generálů, že je čas zabíjet Rusy. Také víme, jaká nenávistná kampaň je vedena proti Rusku v současné době. Doplnění viz zhora postovaný článek www.novarepublika

Pokud tedy zmanipulovaní občané Ruska dají přednost hadímu syčení páté kolony a psímu stěkání zmanipulovaných a zmatených puberťáků, tak máme před sebou blízký konec i my!
http://www.zvedavec.org/nazory-8099.htm

 Nová studie navrhuje nadrogovat Němce oxytocinem, aby lépe akceptovali migranty

17.8.17

NOVÁ STUDIE NAVRHUJE NADROGOVAT NĚMCE OXYTOCINOM, ABY LÉPE AKCEPTOVALI MIGRANTY.Německo: Oxytocin, známý "hormon lásky", může být podle výzkumníků Univerzity of Bonn navržen jako součást léčby Němců, kteří se brání migračním kvótám EU.
"Zdá se, že spojení oxytocinu se společenskou normou může pomoci vyrovnat se s účinky xenofobie tím, že zvýší atruistické chování vůči uprchlíkům, " uvádí se ve studii.
Vedoucí výzkumný pracovník René Hurlemann prohlásil, že "za správných okolností může oxytocin pomoci podpořit přijetí a integraci migrantů do západních kultur".
______
Je vidět, že je to vše řízeno z jednoho centra, protože se ve stejnou dobu objevuje ve švédských novinách, že lidé s nevhodným názorem jsou ve Švédsku prorežimními psychiatry považováni za psychotiky.
Švédský psychiatr Johan Westernholm popsal islamofobii své pacientky jako vážnou psychotickou poruchu, kterou je třeba léčit.
Jeho pacientka žila v "no go zóně" v Malmö a vyhledala poradenství kvůli svému rostoucímu znepokojení nad rostoucí islámskou radikalizací v jejím okolí.
Uvedla, že není nepřátelská všem formám islámu, ale jen extémním formám salafismu a jejich interpretacím jako je džihádismus a terorismus.
Dostala dávky těžkých antipsychotických léků Zyprexa s vážnými vedlejšími účinky - chronickými motorickými poruchami.
Tak jsme zase zpět tam, kde komunisté zavírali disidenty do blázinců.
Ale tihle jdou i přes mrtvoly svých spoluobčanů a jsou ochotni zničit svůj národ. Jsou mnohem horší než komunisté.

Klasifikace: politika

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová

Brala prachy od Sorose. Blaha se znovu obul do Čaputové: Hanba pro Slovensko, že máme v čele státu tak oddanou Sorosovku

© Sputnik / Aleksiy Vitvitskiy
Slovensko
Získat krátkou URL
2220
Sledujte nás na
Slovenský politik Ľuboš Blaha se opět pustil do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Ve svém příspěvku na Facebooku píše, že je Čaputová nejnáruživější obhajovatelkou Sorose a že od amerického finančníka brala peníze.
Hned v úvodu svého komentáře člen Směru-SD uvádí, že bude opět za nepřítele světového ženství, jelikož kritizuje političky. Své totiž řekl nejen k Čaputové, ale také k Lucii Ďuriš Nicholsonové. Argumentuje však tím, že on opravdu nemůže za to, „že ženské pohlaví u nás v opoziční politice reprezentují právě takoví zmetci“.

Čaputová je nejnáruživější obhajovatelkou Sorose

Pokud jde o slovenskou hlavu státu, Blaha ve svém příspěvku na Facebooku uvádí, že v britském deníku The Guardian nedávno vyšel článek o americkém finančníkovi Georgovi Sorosovi. Píše se v něm například o tom, jak ho kritizují maďarský premiér Viktor Orbán či ruský prezident Vladimir Putin. Rozebírá se v něm také to, že „rve“ do politiky cizích států miliardy dolarů.
Podle Blahy se v něm rovněž poukazuje na to, že kritika jeho politické interference nemusí mít nic společného s antisemitismem a že může vycházet z toho, že dotyčný vážně nemá mandát na to, aby se „cpal do politiky a financoval liberální ideologii“.
„A hádejte, čí jméno se v článku v souvislosti s obhajobou Sorose zmiňuje. Ano, ano, Zuzana Čaputová. Guardian tímto vlastně zdůrazňuje, že Čaputová je největší fanynkou Sorose na zeměkouli,“ píše Blaha.
To prý ale není zdaleka vše. Britský deník totiž poukazuje i na to, že slovenská hlava státu „brala prachy od Sorosovy nadace“.
„Ta vysvětluje, že to šlo na dobrou věc. Pamatujeme si na tvoje směšné brožurky, Zuzko – to je ta „dobrá věc“? Kdyby je viděl George, tak mlátí hlavou o stěnu tak, že by to slyšeli na celé 5th Avenue,“ podotýká politik.
Podle Blahy je navíc šílené, když podle prezidentky SR „byla díky Sorosovým penězům na Slovensku udělána kopa dobré a hodnotné práce“.

Prezidentka obhajující spekulanta a podvodníka

Slovenský politolog tak píše, že tohle prezidentka řekla „o finančním žralokovi, který kdysi svými finančními spekulacemi téměř zničil britskou libru, vyvolával finanční krize, financoval převraty a zneužíval globální liberální systém k tomu, aby nechutně zbohatl“. Dodal také, že

Soros je něco jako „globální Kočner“. „Monstrum, které se nezastaví před ničím,“

„A tato zbohatlická obluda je pro Čaputovou hrdinou, který na Slovensku financuje dobré věci. A Guardian to vytrubuje do celého světa – hanba pro Slovensko, že má v čele státu takovou oddanou Sorosovku,“ tvrdí.
Nakonec se Blaha ve svém příspěvku lidí zeptal, zda „ve slovenské politice existuje něco primitivnějšího než Nicholsonová a Čaputová“.

Zpověď Sorose

Americký finančník a filantrop maďarského původu George Soros nedávno v rozhovoru pro britský deník The Guardian mimo jiné uvedl, že je hrdý na to, jaké má nepřátele a vyjádřil se i k vývoji na Ukrajině.
V rozhovoru zaznělo i to, že agentura DPA uvedla, že Soros do loňského roku vložil do svých nadací přes 30 miliard dolarů (asi 700 miliard Kč). V roce 1992 pobočka OSF zahájila svoji činnost i v Praze a prostředky nadace získala i současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Sorosovy filantropické aktivity však podle něj nevychází z altruismu.

ČO PRIŠLO S ČAPUTOVOU?
Kde sa berie ten pravicový extrémizmus?
Súvisiaci obrázok
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Emil Hodál
Kto dokáže takto zmagoriť človeka? Kto zasial do tohoto mladého človeka takú nenávisť ku všetkému národnému? Kto pripravuje popravy označených antisemitov? Treba si to pripomenúť a stále pripomínať kto fanatizuje tirto deti...
 

Soros je něco jako „globální Kočner“. „Monstrum, které se nezastaví před ničím,“

George Soros přiznal pro britský The Guardian, že ovlivňoval slovenské prezidentské volby ve prospěch Zuzany Čaputové, potvrdil rovněž i informace Aeronetu o tom, že svůj majetek v roce 2017, v době před prezidentskými volbami v ČR, převedl do svých OSF fondů po celém světě na bankovní účty v desítkách zemích, zejména v Evropě! Soros pochválil proces na Ukrajině, který vedl ke zvolení Žida do čela Ukrajiny! Konečně se prý povedlo! Rozvrat na Ukrajině neměl přinést kontrolu nad zemí EU nebo USA, ale měl umožnit uchopení moci v zemi Izraelem a prvním židovským prezidentem!

Americký filantrop a finančník maďarského židovského původu George Soros poskytl pro britský list The Guardian exkluzivní rozhovor [1], ve kterém odhaluje svoji činnost ve vztahu ke své sítí neziskových organizací pod hlavičkou Open Society Foundations a jejich národních poboček po celé Evropě a v Rusku. Rozhovor proběhl přímo v Sorosově rezidenci v New Yorku a je to jeden z mála takto otevřených rozhovorů, kde se George Soros přiznává ke všemu, co o něm píše a psal nejen Aeronet, ale i mnoho dalších alternativních serverů. Přestože česká média, a to i ta alternativní, si všímají v rozhovoru jen úzce specifikovaných souvislostí, mně udělal rozhovor velkou radost, protože George Soros potvrdil informace z našeho článku [2] v roce 2017, kdy jsme exkluzivně jako první v ČR informovali, že si George Soros ten rok otevřel účet u jedné z nadnárodních bank v ČR, a to těsně před parlamentními a následně prezidentskými volbami v ČR.

George Soros

Dne 18. října 2017 potom informace vyjela oficiálně [3] ve finančním tisku, že George Soros převedl podstatnou část svého majetku ve výši 18 miliard USD do svých neziskových fondů, kterých po celém světě spravuje několik desítek, ale těch hlavních a zdrojových jsou jenom dva, Open Society Fund a George Soros Management Fund. Tento krok, proč k němu došlo, je zcela zjevný. Je to osvobození neziskových organizací a jejich fondů od daní, a to nejen v USA, ale de facto v celém západním světě. Převedením soukromých peněz pod křídla neziskových fondů dojde k zásadnímu zastření a skrytí financování a skutečných zdrojů Sorosových neziskovek a fondů. Překvapuje mně, že žádný z českých a slovenských serverů se tomuto nevěnuje, protože kroky George Sorose jsou naprosto zjevné s cílem zakrytí zdrojů financování OSF, která je jenom schránkou na peníze odjinud.
George Soros v roce 2017 převedl 18 miliard dolarů ze svého majetku do Open Society Fund
Převodem velké většiny svého osobního kapitálu na neziskové fondy OSF se totiž celé jeho neziskové portfolio zdánlivě pročistí a dojde tím de facto k vyprání peněz. Až dosud totiž platilo, že fondy George Sorose byly financovány nikoliv jen z vlastních peněz George Sorose, ale ze zdrojů mnoha hedgeových fondů a podivných trustů se sídly na Britských panenských ostrovech, na Maledivách, v různých státech v Karibiku, přičemž většina těchto podniků a investičních trustů operuje na londýnské burze a v oblasti kapitálových trhů londýnského City, tedy v jámě lvové Domu Rothschild. Po nástupu Donalda Trumpa k moci v USA v lednu 2017 se situace pro George Sororse začala zhoršovat. Jeho nepřátelství s Donaldem Trumpem, o kterém se v rozhovoru rovněž zmiňuje, vedlo k rozhodnutí přesunout a schovat jeho majetky pod křídla neziskové Open Society Foundations, a to v úhrnné a závratné výši 18 miliard amerických dolarů.

George Soros podporoval procesy proti Brexitu.

Od října 2017 tak Sorosovy neziskovky a národní pobočky v jednotlivých zemích už jsou financovány a dotovány zdánlivě čistou cestou, to znamená přímo z peněz mateřské OSF, jejíž balík 18 miliard dolarů je od října 2017 transparentně v majetku neziskové organizace, což zjednodušuje posílání peněz do bank v celé Evropě, kde mají národní pobočky OSF své účty. Peníze však nejsou posílány adresně z Londýna jednotlivým neziskovkám po celé Evropě, ale mateřská OSF posílá peníze do jednotlivých zemí nejprve na své vlastní založené bankovní účty, které otevřel přímo osobně jednatel a majitel OSF George Soros, a teprve odtamtud jdou potom peníze místním pobočkám OSF a dalším neziskovkám v dané zemi EU.
Důvod, proč už mateřská OSF nechce posílat peníze z USA nebo z Londýna do jednotlivých zemí v Evropě a svým pobočkám na přímo, je především zpřísňování bankovních převodů mezi EU a USA, a rovněž i britský Brexit v tom hraje roli. Pokud Brexit nakonec jednoho dne projde, bude Londýn i New York ve stejné pozici a situaci, tedy mimo Eurozónu a posílání peněz z Londýna nebo New Yorku na stovky různých účtů v EU stovek různých neziskovek, by velmi zkomplikovalo operace a financování, kvůli bankovním kontrolám toků peněz z prostorů mimo EU.
Rok 2017 odstartoval hon na neziskovky ze strany některých vlád zemí v EU a OSF začala mít problémy
Jediné organizace, které budou mít posílání peněz zvenčí do EU jednodušší, budou neziskové organizace, které mají pobočky v EU a posílají si peníze mezi sebou. OSF se sídlem v Londýně tak pošle peníze na svůj účet v Německu, který je otevřen také jménem londýnské OSF. A to samé platí o Česku, Slovensku, Polsku a dalších zemí v Evropě. Jednateli a vlastníkovi OSF Georgi Sorosovi tak stačí otevřít v každé zemi v Evropě jen jeden bankovní účet jménem mateřské OSF a na ten je už potom možné z Londýna posílat peníze, aniž by peníze v cílové zemí podléhaly další kontrole, protože banka ví, že jde o peníze, které na účet posílá nezisková matka v Londýně ze svého již vlastního deklarovaného kapitálu ve výši 18 miliard USD.
Rudá triáda globalizace – Rothschildové, Saudové a Soros, který v USA zastupuje i severoamerický Dům Rockefeller. Hlavním nástrojem této rudé triády je migrace Arabů do Evropy a Hispánců do USA.

Předchozí praxe, že OSF z Londýna posílala peníze přímo koncovým příjemcům v dané zemi na jejich účty, vedla kontrolní orgány k tomu, že nevěděly, jaký je původ těchto peněz a jaký je účel. Proto nový systém má zjednodušit posílání peněz z prostoru mimo EU do zemí EU, kdy nezisková matka bude veškeré peníze pro všechny neziskovky v dané zemi posílat jen na jeden místní účet v místní bance, ze kterého potom budou již ve vnitrozemském bankovním styku peníze přeposílány na účty jednotlivých neziskovek.
Aby však toto fungovalo a banky v EU odsouhlasily takové praktiky, musela mateřská Sorosova OSF prokázat původ peněz, tedy že skutečně OSF penězi disponuje ona sama, a že se nejedná o peníze třetích osob, které jen skrze londýnskou OSF kryjí skutečný původ peněz. Proto bylo naprosto nezbytné převést do majetku OSF jeden velký a obrovský balík peněz,  aby se peníze staly majetkem OSF, který je možné certifikovat a předložit evropským bankám jako čistý zdroj peněz. Tedy na konci léta roku 2017 na otázku původu peněz George Soros při otevírání účtů v ČR u banky uvedl, že jde (už) o kapitál mateřské OSF, její vlastní kapitál. A tím byl vyřešen problém, proto si mohl George Soros otevřít v roce 2017 účet v ČR na jméno své mateřské neziskové Open Society Foundations. Banky si ověřily, že mateřská OSF opravdu takovým majetkem ve výši 18 miliard USD disponuje, informace byla od října 2017 ve světovém tisku, a tudíž nebyl problém s prokázáním původu peněz při otevírání účtů v jednotlivých evropských zemích.
George Soros si otevřel pro mateřskou OSF v ČR účet přesně v době před parlamentními a prezidentskými volbami v době, kdy mateřská OSF oznámila, že disponuje nově 18 miliardami USD
Náš server přinesl v roce 2017 exkluzivní informaci o tom, že právě v té době se George Soros objevil v České republice a otevřel si účet [3] u jedné z bank, tedy ne přímo pro sebe jako fyzickou osobu, ale pro londýnskou Open Society Foundations, která zastřešuje operace v Evropě a v Rusku. Když jsme článek přinesli, snesla se na nás kritika, že jde o dezinformaci. Nyní vidíte, že to byla pravda a skutečnost, George Soros se k tomu oficiálně přiznal, že převedl svůj značný majetek na OSF, a to prý právě s cílem posílení operativní schopnosti lidskoprávních neziskovek v Evropě, které prý čelí většímu a většímu tlaku ze strany státních orgánů a institucí v jednotlivých zemích po nástupu Donalda Trumpa k moci v USA. Celé je to vyřešeno naprosto geniálně.

George Soros podporuje i demonstrace v USA proti vládě Donalda Trumpa.

Všechny peníze, které mateřská OSF vynaloží v Evropě a v Rusku, půjdou oficiálně od roku 2017 z kapitálu OSF ve výší 18 miliard USD, ale ve skutečnosti nepřijde George Soros ani o jediný dolar, protože neprůhledné hedgeové fondy a investiční trusty budou Sorosovi poskytovat peníze na jiné účty a do jiných fondů, naproti kterým Geroge Soros dá povel k poslání peněz z kapitálu OSF do dané země pro danou neziskovku a na daný účel. Tedy z jedné kapsy George Sorose jeho mateřská OSF peníze vydá, ale do druhé kapsy George Sorose peníze přistanou, od skutečného dárce, od skutečného sponzora, který za penězi OSF stojí ve skutečnosti. Skuteční dárci tak již nebudou spojováni s neziskovými organizacemi v EU a v Rusku. Všechno bude oficiálně procházet z kapitálových zdrojů mateřské OSF.
Filantrop se přiznal, že ovlivňoval prezidentské volby na Slovensku
George Soros se v rozhovoru pochlubil i tím, jaký vliv má na Zuzanu Čaputovou, kterou bohatě sponzoroval, zejména skrze její neziskovku Via Iuris na Slovensku. V rozhovoru George Soros přiznává výbušnou informaci, že mu Zuzana Čaputová po prezidentských volbách řekla, že jeho peníze pomohly změnit slovenskou společnost.
Citace: Sorosovi příznivci tvrdí, že to, co pravicoví vůdci považují za „politické zasahování“ do vnitřních záležitostí národních zemí, je pouze podporou svobodnějších a tolerantnější společností. Zuzana Čaputová, která byla v červnu zvolena prezidentkou Slovenska, mi na začátku tohoto roku řekla, že je zavádějící, že vlády v regionu obviňují Sorose z politického zasahování. Čaputová, bývalá aktivistka Občanské společnosti, obdržela v minulosti granty  Sorošovy nadace a odpovídá odlišným tónem. “Díky penězům od této organizace se na Slovensku odvedlo hodně dobré a hodnotné práce,” řekla mi v dubnu krátce po vítězství v hlasování. Většina grantů byla obecně na podporu demokracie, spíše než na pokus o diktování konkrétních otázek,” okomentoval Soros slovenskou prezidentku.

Zuzana Čaputová před komunální skládkou v Pezinku.

Prezidentské volby na Slovensku tak prokazatelně ovlivňovaly peníze ze zahraničí, a to nejen peníze z Izraele a ze zdrojů Aarona Shaviva, osobního přítele Benjamina Netanyahua v roli premiéra Izraele, o čemž jsme psali zde, ale právě i ze zdrojů Open Society Foundations George Sorose. A slovenská lživá mainstreamová fake news média to označovala za hoax a konspiraci. A teď vidíte z rozhovoru George Sorose, že ten tyto výbušné informace pouze podporuje a hlásí se k nim. Je naprosto zjevné, že volby na Slovensku byly ovlivněny cizími mocnostmi ze zahraničí, cizími penězi a fondy, a podobně jako v USA spustil Deep State hon na Donalda Trumpa za údajný vliv Ruska na volby, tak i za skutečné a prokazatelné vměšování do slovenských voleb by měly být zahájeny kroky k prošetření cizího vlivu na volební procesy na Slovensku. George Soros se však vyjádřil i k procesům na Ukrajině.
George Soros ocenil zvolení židovského prezidenta na Ukrajině, prý to trvalo, ale konečně se zadařilo
Pro britský list uvedl, že boj za otevřenou společnost je běh na dlouhou trať, dlouho to prý na Ukrajině selhávalo, ale teď prý konečně se to povedlo a lid si svobodně zvolil prezidenta z ulice a ze svého středu. To je prý ten úspěch. George Soros samozřejmě mluví o Volodymyru Zelenském, prvním židovském premiérovi na Ukrajině, který byl zvolen do funkce úplně stejně jako Zuzana Čaputová na Slovensku. Za jeho kampaní stály rovněž izraelské peníze Igora Kolomojského, izraelského občana, přítele Benjamina Netanyahua a velkého oligarchy, který zbohatl na Ukrajině na vytunelování banky PrivatBank [4]. Takže, George Soros se prý snaží o prosazování otevřené občanské společnosti, ale procesy na Ukrajině označí za úspěšné až ve chvíli, kdy se do funkce prezidenta dostal nýmand, komediant, televizní herec, ale hlavně Žid Volodymyr Zelenský. A to je přesně to, o čem jsou celé tyto procesy. Rozvrat na Ukrajině proběhl proč? Aby Rusko ztratilo vliv? Nebo aby USA získaly na Ukrajině vliv? Ne!

Volodymyr Zelenský po své inauguraci se členy Chabad Lubavitch.

Převrat proběhl proto, aby vládu nad Ukrajinou a nejvyšší řízení převzali Židé a potažmo Izrael. Jakmile toho bylo dosaženo zvolením Zelenského do pozice prezidenta, okamžitě byly zahájeny procesy na normalizaci situace na Ukrajině. Přesně podle židovského přísloví, že… jenom blázen hází kameny do oken domu, který mu již konečně patří. Najednou je snaha všechno na Ukrajině urovnat, už není cílem válka, ale normalizace. Izrael získal kontrolu nad Ukrajinou a Rusko, EU a USA posloužily jako nástroje k rozpoutáni krize na Ukrajině, jejímž cílem bylo dosadit k moci a procesům řízení nad Ukrajinou židovské kádry a Izrael. A co je ukázkové, to je reakce George Sorose, který se tím v rozhovoru netají, že se “povedlo”.
Válka mezi židy a Židy se pozná pouze relativně ve vztahu k Izraeli, Jeruzalému a modelu světové vlády
Na Ukrajině tak nebude vládnout EU, jak si někdo myslel, ani USA, jak to vypadalo, ale vládnout budou Židé a Izrael. Ukrajina přišla o svoji svrchovanost, o svého národního prezidenta Viktora Janukovyče, o své území na dvou místech, o Krym a východ Ukrajiny, a to za cenu toho, aby vznikla obrovská krize, která dožene zoufalé Ukrajince v beznaději k tomu, že budou volit komedianta a šaška, ovšem čistého židovského původu. Stejně, jako to dohnalo Čechy v roce 1989 k tomu, že volili uměleckého diletanta a alkoholika z buržoazní prvorepublikové rodiny za prezidenta.

Volodymyr Zelenský převzal Tóru.

Sionisté, Chasidé, Izrael, Chazaři, Židé a židé. Pokud jste v pátek poslouchali můj pořad na SVCS, tak už víte, jaké jsou souvislosti. Válka mezi židy a Židy probíhá kvůli ideovým a ideologickým rozporům v ohledu na osud a předurčení Izraele, Jeruzaléma a národa Židů. To je ta situace a moment, kdy se sionisté a Chasidé, nebo chcete-li Chazaři a Chasidé, tak brutálně rozcházejí. Ale pokud jde o prostředky ovládání národů a získávání kontroly nad gójskými národy, pracují společně a nerozlišně na projektu světové vlády židů. Proto pro laického pozorovatele je naprosto zmatečné a zavádějící se dívat na Ukrajinu a posuzovat a rozlišovat, kdo je Chasid, a kdo je Chazar. Je to naprosto bezpředmětné, protože Chasidé i Chazaři jsou ve snaze o ovládnutí Ukrajiny v konjunkci a v naprostém souladu.
Světová vláda skrze globalizaci a neomarxismus, nebo světová vláda skrze Jeruzalém a nový Babylon, vyberte si…
Ten rozdíl přichází až v okamžiku, kdy se blíží šachová koncovka a tzv. End Game procesů Nového světového řádu, kdy se židé a Židé řídí dvěma koncepty, které si vzájemně odporují. Sionisté usilují o zničení Izraele a vytvoření Holokaustu 2.0 v procesech řízení, kdy národ židů převezme kontrolu, vládu a vlastnictví nad celou planetou v novém soukromém společenském a vlastnickém zřízení na bázi korporativismu, který ideologicky bude prosazen jako neofeudální společnost s doktrínou neomarxismu. Celý svět budou vlastnit globální korporace, které ale budou jenom maskou, protože za těmi korporacemi budou výhradně židovské nadnárodní globalizované banky. Proto je globalizace sionistickým procesem řízení. Státy přestanou existovat a přetvoří se na zóny volného obchodu, které budou kontrolovány bezhotovostně. Volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu se stane novou Ústavou v rámci sionistického Nového světového řádu.

Zelenský dostal od delegace Chasidů výtisk Tóry.

Naproti tomu stojí koncept Židů. Jeruzalém se podle nich stane novým Babylonem a hlavním městem světa. Moc nového Babylonu se rozroste do celého světa, Jeruzalém bude kontrolovat všechny země světa, všechny prezidenty světa, všechny premiéry zemí světa, všechny parlamenty světa, které budou přijímat rezoluce a zákony na ochranu Izraele a proti antisemitismu, všichni státnicí se budou radit s izraelským premiérem a budou jezdit do Jeruzaléma, mocnosti a prezidenti velkých zemí si nedovolí učinit ani jediný krok proti Izraeli, proti izraelským zájmům, proti izraelským vojákům, proti izraelským anexím, proti izraelským tajným službám a jejich operativcům. Všechny státy světa budou chránit Izrael a budou plně podléhat jeho přáním, žádostem a příkazům. To je teze světové vlády na způsob Chasidů.
Rusko je branou k ochraně i zničení Izraele a Jeruzaléma
Tyto dva předchozí odstavce jsou hlavním a de facto jediným popisem rozdílů konceptů světové vlády židů a Židů. Jsou to ty hlavní konceptuální rozdíly, ve kterých se obě skupiny ideově a ideologicky liší. Naproti tomu ve většině ostatních tezí, např. na Ukrajině, rozdíly mezi oběma skupinami nenajdete, protože obě skupiny usilují o ovládnutí Ukrajiny, která je předmostím a vstupní chodbou do Ruska. Sionisté usilují o Rusko, které bude útočit proti Izraeli a Jeruzalému, Chasidé chtějí Rusko, které bude naopak chránit Izrael a Jeruzalém. To je jediný rozdíl konceptů.
Volodymyr Zelenský si zapisuje notičky a požadavky od delegace Chasidů.

Takže, pokud chcete kohokoliv škatulkovat a posuzovat, dívejte se, jaký má postoj k Jeruzalému a k Izraeli. Nemá smysl se ptát na Ukrajinu, na migraci, na Brexit, na Eurozónu, protože tam všude jsou společné zájmy obou skupin židů. Pokud někdo chrání Izrael a Jeruzalém, je na straně Chasidů. Pokud někdo kritizuje a útočí proti Izraeli, je na straně sionistů. Proto je nutné k Izraeli a Jeruzalému přijímat třetí postoj, lidově-pronárodní. A to je postoj nezúčastněnosti. Národy gójů se totiž nesmí nechat vtáhnout do této konceptuální války mezi židy a Židy o osud Jeruzaléma.
-VK-
Šéfredaktor AE News

AntiSion
Toto je reakce pana VK na “anonymku”, která tu propagovala židovský mor. Vzhledem k tomu, že je to velmi pěkně napsané, vkládám to sem znovu.
-VK-
Zjevně nevíte, co je to “šemelah”. To je situace, kdy židé v USA financují obě politické strany, aby šly proti sobě. Je to situace, kdy židé financovali za II. sv. války jak Hitlera a nacisty, tak spojence. Je to situace, kdy židé financují v ČR všechny politické strany, aby šly proti sobě. Šemelah je popsán v Talmudu jako “organizovaný kaleh na gojímy”, protože není v silách malého etnika židů porazit silnější nepřítele, ale je možné silné národy poštvat proti sobě, aby se samy mezi sebou zlikvidovaly. A když se mezi sebou pořežou a pobijou silní, nakonec se stanou slabými, zgenderovanými, odzbrojenými, a nakonec jim vládnou právě židé, ale opět nepřímo, skrze šábesgóje a loutky, aby vodiči nebyli vidět. Konec II. sv. války a vývoj světa po ní to pěkně dokázal. Nesnažte se proto tady na AEN věšet někomu na nos bulíky o tom, že si národy škodí sobě, a občané že si škodí sobě, a že kdyby to vedli židé, měli bychom se dobře, asi jako v Izraeli, to máte zřejmě na mysli. Každý, kdo studuje dějiny poctivě, tak ví, že svět řídí židé od chvíle, co svět přestala řídit šlechta. A že židé nemají navenek ruce od krve, to je právě ten šemelah, protože ruce si ušpiní zase jen národy gójů.
Snažíte se tady pěkně orodovat, ale děláte si to ještě horší, protože považujete lidi za hloupé. Poslechněte si Naďu Savčenko, jak odhalila Židy na Ukrajině: https://aeronet.cz/news/podivny-pripad-savcenkova-a-jeji-obrat-proti-ukrajinske-junte-varovala-dokonce-i-prezidenta-zemana-ze-cesko-kvuli-sudetum-ceka-stejny-osud-jako-ukrajinu-ktera-prisla-o-krym-proc-nenavidi-zidy/
Dvě procenta Židů na Ukrajině disponují 80% veškeré moci. To je fakt a v ČR je to procento ještě vyšší, všechny vlády od roku 1989 byly židovské a chazarské, včetně té současné. Procesy v 90. letech byly organizovány s cílem vstupu do EU za každou cenu, a pokud by to lidé v referendu v roce 2003 neodsouhlasili, za rok by bylo další referendum, a další, a další, dokud by lidi nedostali rozum. Pamatuji si, jak v roce 2002 vláda varovala, že když se nevstoupí do EU, budou se muset zvyšovat daně a vzroste prudce nezaměstnanost. Bububu. Když Irové neschválili v roce 2008 Lisabon, spustila židovská média v Irsku takovou kanonádu a masírku, že to nakonec o rok později napodruhé Irové v opakovaném referendu odsouhlasili. Vstup do EU byl objektivním procesem globalizace, tedy světového sionismu. Neexistovalo a nebylo dovoleno, aby Lisabon neprošel. Globalizace je objektivní proces světového sionismu a veškeré procesy v jednotlivých zemích jsou tomuto židovskému procesu podřízeny.

A pani Čaputová kandidátka na prezidenta schvalujúca LGBT a migráciu, natočila volebný spot práve s bratom pána Kočnera, ktorý je obvinený z vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.
Je to všetko pekne previazané

A Emilko Hodál je šikovný a bohatý úspešný chlapec ktorý si o nás všetkých myslí že sme odpadom tejto spoločnosti
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Emil Hodál

Vy bohatí sami proti sebe štvete ľudí.. A bude nás stále viac a viac a práve kvôli takýmto nenávistným vyhláseniam.
Obrovská nerovnosť medzi ľudmi môže byť vašim nešťastím
Emilko ty že si slušný a vzdelaný človek?
Ty si presne taký fanatik akými boli aj fašisti v Hitlerovskom Nemecku. Toto s teba vychovali môžeš sa osprevedlňovať koľko chceš vieme čo si skutočne myslíš.
Postaráme sa o to aby naše deti nemohli byť také ako si ty premaznaný a nadutý fracek
Súvisiaci obrázok
Vďak Sorošovi a Denníku N má moja rodina super život, tak sa v mimovládkach zamestnajte aj vy.
Toto hovorí za všetko. Viac k tomu netreba dodávať. A tí ZOMRISTI vypadajú ako USA KUKLUXKLAN postavený proti národným silám Slovenska. Toto je pravicový extrémizmus vyhrážajúci sa tým druhým smrťou. Podporíme vo voľbe prezidenta v druhom kole práve takýchto slušných ľudí? Tam ten ochranár v okuliaroch sa môže hanbiť za takýchto svojich fanúškov a odchovancov.

Soros výbušně promluvil. Financoval Čaputovou, dělá mu radost vývoj na Ukrajině a je hrdý na své nepřátele
 
Americký finančník a filantrop maďarského původu George Soros v rozhovoru pro britský deník The Guardian mimo jiné uvedl, že je hrdý na to, jaké má nepřátele. Mluvil také o vývoji na Ukrajině a vyzdvihl prezidentskou kandidaturu americké senátorky Elizabeth Warrenové. (Foto: Wikimedia)

Americkému miliardáři dělá radost a je hrdý na to, jaké má nepřátele. Spory podle něj nejsou však osobní, ale ideologické.
„Když se podívám na seznam lidí nebo hnutí či zemí, které na mě útočí, vyvolává to ve mně pocit, že asi něco dělám správně. Jsem hrdý na to, jaké mám nepřátele,“ uvedl budapešťský rodák a dodal, že si výpady svých oponentů nebere osobně. Podle něj neshody nejsou osobní, ale ideologické.
Americký miliardář maďarského původu už několik desetiletí investuje do své nadační sítě Open Society Foundations (OSF), která podporuje ochranu lidských práv či rozvoj občanské společnosti po celém světě.
Sorose nejčastěji kritizuje maďarský premiér Viktor Orbán, s protivládními demonstracemi amerického miliardáře spojovali expremiér Slovenska Robert Fico nebo ruský prezident Vladimir Putin. Z nekalých úmyslů ale Sorose obvinili i americký prezident Donald Trump nebo turecký lídr Recep Tayyip Erdogan.
Na otázku, který z projektů mu dělá největší radost, Soros zmínil Ukrajinu, kde jeho nadace podporovala několik iniciativ.
„Vezměte si zemi jako je Ukrajina: prošla několika revolucemi, přičemž každá z nich selhala, a teď tam měli svobodné a spravedlivé volby,“ uvedl miliardář a dodal, že zkušenost ho naučila, že k dosažení skutečného úspěchu jsou potřeba desetiletí.
Agentura DPA uvedla, že Soros do loňského roku vložil do svých nadací přes 30 miliard dolarů (asi 700 miliard Kč). V roce 1992 pobočka OSF zahájila svoji činnost i v Praze a prostředky nadace získala i současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Sorosovy filantropické aktivity však podle něj nevychází z altruismu.
„Mám velké ego, a skrze snahu učinit svět lepším místem toto ego uspokojuji,“ uvedl Soros.
The Guardian také uvádí, že se Soros v posledních letech stal jedním z hlavních podporovatelů kampaní a kandidátů Demokratické strany. A v rozhovoru se pozitivně vyjádřil o senátorce Warrenové.
„Má na tu práci dostatečné zkušenosti a energii. Rozumí nedostatkům přetrvávajícího systému a má hodně inovativních nápadů o tom, jak je napravit. Trumpa by si v debatách namazala na chleba,“ domnívá se Soros.
Open Society Foundations miliardáře George Sorose chtějí zesílit své aktivity ve východním Německu a v dalších západoevropských regionech. Jejich cílem má být boj s rostoucím „rasismem a antisemitismem“ v těchto oblastech.
Open Society Foundations amerického miliardáře George Sorose plánují být aktivnějšími v západoevropských regionech. Mimo jiné chtějí být také velmi aktivní v zemích bývalého Východního Německa. Chtějí tam „bojovat s rasismem a antisemitismem“.
Důvodem pro tento krok jsou nové úspěchy pravicových stran v těchto zemích. Nejvíce aktivní chtějí být tyto organizace v severní Anglii, kde většina lidí hlasovala za brexit. Ve Francii financují místní aktivistické skupiny, kde je aktivity Marine Le Penové připravily o část prostředků.
Zdroj: snews.comtheguardian.com

Žiadne konšpirácie ale fakty

ZÁPAD USILUJE O ROZPÚTANIE VOJEN - LAJČÁK TO DOSVEDČIL

Manželka slovenského ministra zahraničí odkryla šokující svědectví z diplomacie, jak její manžel čelí tlakům mocných kruhů, které usilují o rozpoutávání válek! V poradním týmu Miroslava Lajčáka je i americký židovský ekonom, který stál za polskou Solidaritou a řídil ekonomický rozpad Sovětského svazu! A venezuelský loutkový prezident Juan Guaido byl odhalen jako Svobodný zednář!


Před dvěma týdny byla redakce Aeronetu upozorněna na zásadní článek ze Slovenska, který vyšel netradičně v ženském slovenském časopisu Madam Eva. Redakce časopisu udělala exkluzivní rozhovor s manželkou slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka a redaktorky časopisu si s paní Jarmilou Lajčákovou – Hargašovou povídaly hlavně o rodině, o dětech a o tom, jaké to bylo, když s manželem bydlela v New Yorku během jeho práce v pozici prezidenta Valného shromáždění OSN. Redaktorka se při té souvislosti paní Lajčákové zeptala, jestli si myslí, zda-li světový mír je v zájmu těch, kteří dnes řídí svět. A manželka slovenského ministra zahraničí na to odpověděla šokující věc [1], která pouze potvrzuje to, co zde na Aeronetu popisuji a předkládám už tak dlouho. Odpověď totiž šokovala i redaktorku časopisu. Jarka Lajčáková totiž k tomu uvedla následující:
Miro měl v týmu poradce Jeffreyho Sachse, špičkového ekonoma, myslím, že by na seznamu 100 nejvlivnějších lidí na světě. Měl strhující přednášku, kde říkal, že 2200 lidí na světě vlastní majetek, jehož část by stačila na vyřešení hladu v Africe. Můj manžel se setkal s vysoce postavenými a bohatými lidmi, kteří ho seriózně žádali, ať jim vysvětlí, proč podle něho není válka dobrá. Válka přece točí ekonomiku, přináší nová pracovní místa… A to je pro mně neuvěřitelné.
Tento střípek z politických reálií jejího manžela pouze odhaluje, že za zavřenými dveřmi se vůbec neřeší ideologie, ideové teze, politické teze. Vůbec ne. Jde pouze o peníze a ekonomické zájmy, přičemž rozpoutávání válek je tím největším motorem světové ekonomiky. Jenže kromě toho, Jarka Lajčáková řekla i velmi děsivou a znepokojující informaci.
Jarmila Lajčáková – Hargašová, manželka slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka. Foto: Madam Eva


Uvedla totiž, že její manžel měl v týmu poradce Jeffreyho Sachse. To je americký židovský ekonom [2], který je známý jako jeden z nejvlivnějších židovských ekonomů v USA [3] a je i známý především ruské KGB jako postava, která pracovala na pozici poradce pro polské hnutí Solidarita v 80. letech a po pádu komunismu radil vládě Tadeusze Mazowieckého. Jeffrey Sachs pochází z vedlejší rodové židovské linie Goldman – Sachs, nejde ale o přímý rodový vztah napojený na bankovní klan v USA, ale o vedlejší širší větev tohoto rodu pocházejícího z Bavorska. Jeho prateta bylo sestřenicí Samuela Sachse a pochází z amerického Středozápadu, zatímco rodová linie Goldman-Sachs zakotvila v New Yorku a má tak jinak odvislé historické kořeny.
Jeffrey Sachs působil i na slovenskou zahraniční politiku
Nicméně Jeffrey Sachs byl hlavním architektem rozpadu Sovětského svazu a ruská FSB (dříve KGB) na něj dodnes vede živou operační složku, protože Sachs pracoval v letech 1991 až 1993 jako poradce Jegora Gajdara, předsedy ruské vlády. Do Ruska dostal pozvánku přímo od Michaila Gorbačova a jeho pozvání posléze bylo potvrzeno a Borisem Jelcinem. Právě Jeffrey Sachs je dodnes považován za architekta rozbití ruské ekonomiky a sociálního systému v Rusku v 90. letech, protože jeho rady vedly k prodejům ruských závodů za Uralem a byl hlavním architektem tzv. “spálené země”, protože doporučil Gajdarově vládě zrušit výsluhové penze ruským vojákům z povolání, které zatěžovaly ruský státní rozpočet. Armáda byla zmenšena, majetky ruské armády rozprodány, včetně kasáren a v Rusku vyletěla nezaměstnanost v únoru 1999 na 15% [4] a země byla na pokraji kolapsu. Architektem tohoto procesu byl na počátku právě Jeffrey Sachs.

 
Jeffrey Sachs, ekonom.
Když manželka slovenského ministra zahraničí nyní odhaluje, co všechno tito vlivní lidé říkají jejímu manželovi v diplomatických kruzích o válkách, tak zjistíte, že vůbec nejde o nějaké ideologie, jestli někde panuje demokracie, jinde komunismus, jinde liberalismus, jinde despocie, protože za zavřenými dveřmi diplomacie se bohatí a mocní lidé, kteří drží většinu majetku tohoto světa, zabývají pouze tím, jak a kde a pod jakou záminkou vyvolat válku, tzn. proces destrukce a ničení. Tady odběhnu od tématu. Viděli jste kultovní film Luca Bessona “Pátý element” s Brucem Willisem v hlavní roli? V jedné scéně tohoto filmu se odehrává situace, kdy záporná postava a šéf korporace Zork vysvětluje knězi význam destrukce, ničení a zkázy, že na tom není přece nic špatného. Když se rozbije sklenice, hned mají roboti spoustu práce. A práci mají i lidé v továrnách, kteří ty roboty vyrábějí. Bez destrukce by se ekonomika zastavila.

Spiaci agent

Súvisiaci obrázok

Uvedení tohoto seriálu v Rusku bylo událostí globální politiky. Vysvětluje architekturu ovládání ruských "elit" a podpindosníků ze strany státních "elit" USA. Doporučujeme, kromě toho je seriál výborně udělaný. Titulky vyrobil čtenář s přezdívkou Kocúr (tímto mu patří velké díky), každý den bude vycházet jeden díl.
Спящие – Spiaci agenti

Dej filmu sa odvíja v roku 2013 počas zhoršenia situácie na Blízkom východe a v severnej Afrike, čo komplikuje situáciu v zahraničnej politike v Európe a pokrýva udalosti niekoľkých týždňov, počas ktorých sa ruským špeciálnym službám podarilo odhaliť ťažkú a nebezpečnú kombináciu svojich zahraničných oponentov.

„Sleepers“ je program zahraničných špeciálnych služieb, ktorý zahŕňa použitie agentov predtým nasadených vo vláde a veľkých podnikoch, ktorí čakajú na tím pre aktívne operácie v „režime spánku“. O programe vie len niekoľko veteránov, ktorí vytvorili sieť. Na pozadí medzištátnej krízy sa program Спящие obnovuje.

Plukovník FSB Andrei Rodionov sa vracia do Moskvy po pätnásťročnej služobnej ceste v Líbyi a Iraku. Je šokovaný zmenami, ku ktorým došlo v tomto období s Ruskom, a snaží sa prispôsobiť novej realite. Nemusí sa však nudiť dlho: Rodionov má zodpovednú úlohu: zistiť, ako oficiálne samovražda vysoko postaveného politika, ministra zahraničných vecí, príprava teroristickej skupiny skupinou militantov, príchod vysokopostaveného úradníka pre tajné služby v Moskve, experta na zamatové revolúcie, útok na ruských diplomatov v Líbyi a odhalenie korupcie v bezpečnostných agentúrach.

Počas vyšetrovania si plukovník uvedomuje, že tieto udalosti nie sú vôbec náhodné, ale predstavujú rôzne fázy viacstupňovej prevádzky zahraničných špeciálnych služieb. Súbežne s tým sa vyvíja ďalší príbeh: Rodionovov osobný vzťah sa prelína so službou, niektorí z jeho známych sa stávajú veľmi „spiacimi“.

https://vimeo.com/264824905 Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/spici-agenti-i-serial-spjascie-ceske-titulky/
Tu som dal priame linky na stiahnutie:
http://www.vodaksb.eu/diskuse/video/comment-page-23/#comment-130906
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/spici-agenti-i-serial-spjascie-ceske-titulky/

To by měla být "povinná četba" pro tupé ovce volící Čapůtovou, Drahoše a další loutky.

evokuje to vo mne Slovensko a Slušných ľudí, tiež tie samé noty. Všetci chcú len naše dobro preto by sme si ho nemali dať vziať. Seriál výborný!

ten ethan mi setsakramensky pripomina pocinanim Nicolsona ktory zahadne pred smrtou Kuciaka zmizol ako gafor naspat do kanady


Slovesnký politik a poslanec NR SR Ľuboš Blaha

„Možná by se v roce 2019 mohlo myslet více na oběti kapitalismu.“ Blaha naložil dnešním antikomunistickým aktivistům

© Foto: Facebook account of Ľuboš Blaha
Slovensko
Slovenský poslanec strany Směr-SD Luboš Blaha se pustil do svých politických oponentů a připomněl jejich minulost, kdy spolupracovali s komunistickým režimem. Vytýká jim, že se dnes snaží prezentovat jako obránci obětí komunistické diktatury.
Blaha si u sebe na Facebooku dále vyřizuje účty s liberálními oponenty. V pátek pozdě večer napsal, že jeho političtí nepřátelé vydali knihu smazaných komentářů pod jeho příspěvky na sociální síti. Kniha nese název „Názov(r) bol vymazaný“ a výtěžek z prodeje má údajně jít na pomoc obětí minulého režimu.
Blaha ovšem tvrdí, že většinu komentářů, který ke svým statusům smazal, tvořily zejména nadávky.
„Ale nejlepší je, že výtěžek z prodeje prý půjde obětem komunismu. Tak to je pecka. Já jen připomínám, že knížku dal dohromady Juraj Smatana, poslanecký asistent Jána Budaje. Ano, ano, toho Budaje, co je v svazcích StB vedený jako Domovník. Nádhera,“ uvedl dále ke knize Blaha.
Ján Budaj je poslancem slovenského parlamentu za stranu OĽaNO a v minulosti byl jedním z čelních představitelů něžné revoluce na Slovensku a spoluzaložil hnutí Veřejnost proti násilí (VPN). Nicméně před parlamentními volbami v červnu 1990 se do médií dostala informace, že v letech 1979 až 1981 byl ve svazcích StB veden jako agent s krycím jménem Domovník. Kvůli tomu z kandidátky hnutí VPN odstoupil.
V roce 2014 portál TASR publikoval článek, ve kterém píše, že v oficiální zprávě StB o činnosti za rok 1980 se uvádí, že „tajný spolupracovník vedený pod jménem Jána Budaje s StB nespolupracoval, ale konal proti režimu“.
„Jen tak uvažuji, zda peníze z prodeje půjdou této ‚oběti‘ komunismu. Nebo je možná pošlou na účet jiné ‚oběti‘ - Kiskovi, nadějnému komunistickému aparátčíkovi z roku 1983. Nebo Leškovi, poradci Čaputové, který za komunismu trpěl při psaní chvalozpěvů na Marxe a Lenina. Řekni, Smatano, komu pošleš prašule?“ ironizuje dále Blaha.
Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska v 80. letech pracoval jako projektant ve společnosti Naftoprojekt v Popradu. Dříve se pokoušel vstoupit do KSČ, ale nebyl přijat. Publicista a novinář Marián Leško v současnosti působí jako poradce prezidentky Zuzany Čaputové pro vnitřní politiku. Nicméně v 80. letech byl redaktorem týdeníku Nové slovo, který vydával Ústřední výbor Komunistické strany Slovenska.
„Možná bys v roce 2019 mohl myslet více na oběti kapitalismu – na lidi bez domova, práce a sociálních jistot. Na všechny ty miliony, o které se komunisté postarali a dali jim byty, práci i důstojnost, zatímco kapitalisté na ně zvysoka kašlou a bohatnou na nich zbohatlické kreatury. Ty ‚oběti‘!“ vzkázal Blaha Smatanovi.
Kromě toho poslanec za vládní stranu oznámil vydání vlastní knihy svých statusů.
„Knížku budete moci koupit svému oblíbenému sluníčkáři jako dáreček pod vánoční stromeček,“ dodal. Zisk z prodeje slíbil věnovat na „ústavní léčbu Juraje Smatany, který si zaslouží ty nejkvalitnější psychiatry na světě“. „Neboť on je opravdu oběť. Oběť liberálního výplachu mozku,“ uzavřel Blaha.


Neuveríte, na čom najnovšie fičia detičky hamburgerov. Chcú vydať knižku komentárov, ktoré boli z tejto mojej fanúšikovskej stránky vymazané - a zbierajú na to peniaze. Tomu sa hovorí čisté zúfalstvo.
SLNIEČKA VYDÁVAJÚ PROTIBLAHOVSKÚ KNIHU - TLIESKAM
Neviem, či sa im to podarí vydať, ale ak áno, rozhodne pôjde o najvulgárnejšiu knihu v dejinách vesmíru - dúfam, že tam nájdem aj ten mimoriadne cenný argument, ako ma treba zavrieť do kufra a skopať, alebo tú vyšperkovanú logickú úvahu o tom, ako ma vôbec mohol niekto porodiť. A tak.
Ale v Martinuse a Panta Rhei na knižku určite vycapia, že ju vrelo odporúčajú. To len Blahova kniha je kontroverzná, u know.
No nič, knižka definitívne potvrdí intelektuálnu úroveň slovenskej liberálnej pravice, neviem sa jej dočkať.
AUTOROM JE SÁM ĎURO-TRUĽO
Smutná správa je, že za niekoľko týždňov im na knihu prispelo len 326 antiblahovských ultras. Priznám sa - som sklamaný. Hejtovať na internete, na to ich je. Ale aby siahli do vačku - to ani za svet. Len 326 skalných. Slabé, slniečka, slabé.
Neuveríte, kto je autorom tejto fascinujúcej publikácie, ktorá sa svojou prenikavou kvalitou bude rovnať len Čaputovej brožúrkam a Tódovej diplomovke.
Autorom nie je nikto iný ako Juraj Smatana. Hej, hej - ten Smatana. Najvtipnejšia postavička slovenskej rusofóbie. Na Slovensku známy tiež ako Ďuro-Truľo.
Mimochodom, tuná Ďuro robí poslaneckého asistenta Jánovi Budajovi z OĽaNO.
POŠLI PENIAZE OBETIAM BUDAJA, TY HRDINA
Všimnite si infošku, že vraj zisk z predaja použije Smatana na obete komunistického režimu.
Ja len, že to hovorí chlapík, čo robí poskoka eštébákovi spred roku 1989 (teda aspoň podľa istého Fedora Gála a laureát Kiskovej ceny by hádam neklamal).
To nevymyslíš, to je Smatana. Možno by mohol zisk z knihy venovať rovno obetiam svojho šéfa.
A ČO TAK SA KOMUNISTOM POĎAKOVAŤ, ĎURO?
Ale úplne najlepšie by urobil, keby radšej poslal ďakovný list všetkým tým dobrým komunistom z Červenej armády, čo nás oslobodili pred nemeckými fašistami.
A tiež všetkým dobrým komunistom, čo tu po vojne vybudovali nemocnice, školy, bytovky a fabriky a postavili Slovensko na nohy.
Možno by mohol poslať poďakovanie aj tým dobrým komunistom, čo dali ľuďom robotu, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, dôstojný dôchodok a bezpečnosť pre rodiny.
Lebo ten tvoj jednostranný antikomunizmus je neuveriteľné tupý.
VENUJ ZISK OBETIAM KAPITALIZMU, MOJKO
A čo tak, drahý Ďuro, poslať výťažok z predaja Tvoje hlúpučkej knihy na obete kapitalizmu?
Všetkým tým rozvráteným rodinám, všetkým tým zúboženým ľuďom, čo prišli o prácu, o živobytie, o dôstojnosť, o sebaúctu...
Všetkým tým obetiam, čo kvôli sociálnemu poníženiu spáchali samovraždu alebo sa upili k smrti. Všetkým tým obetiam chudoby a exekúcií.
POŠLI PENIAZE OBETIAM HLADOMOROV A VOJEN
A čo tak poslať peniaze obetiam kapitalistických vojen - tým desiatkam miliónov, čo pomreli kvôli zisku korporácií a kapitalistických veľmocí.
A čo tak poslať peniaze obetiam hladomorov, ktoré má na svedomí voľný trh a nezáujem liberálneho štátu. Kvôli globálnemu kapitalizmu umrie ročne 18 miliónov ľudí na následky chudoby. Oni nie sú obete, Ďuro?
Týmto všetkým pošli výťažok z tej svojej trápnučkej knihy, kým začneš mudrovať o komunizme, pán asistent.
PROBLÉM JE KAPITALIZMUS, NIE KOMUNIZMUS
Už konečne pochopte, decká Ameriky, že problémom dnešného sveta nie je komunizmus, ale kapitalizmus.
Je rok 2019. Komunizmus nie je nikde. Kapitalizmus je všade. A ľudia kvôli nemu trpia.
Tak si tieto svoje čapu-brožúrky strčte viete kam a už sa konečne zobuďte.
Siempre anticapitalista!

Blahovi možno ako že ináč len zatlieskať.2 komentáre:

nedeľa 18. februára 2018     Foto k správe o činnosti v roku 2017     Dokumentácia k práci v lome Kraľovany II. - nie je dokončené zat...