štvrtok 31. januára 2019
ČAKÁ NÁS VEĽKÝ PRIELOM.       

PRAVDA o 9/11 SA BUDE HĽADAŤ NOVÝM VYŠETROVANÍMPrůlom po 17 letech? V New Yorku bude ustavena Velká porota k prošetření důkazů o demolici Dvojčat a budovy WTC 7! Nastává zúčtování s neocony a americkým Deep State? Soudní odhalení největšího spiknutí proti lidu v dějinách USA může úplně změnit budoucnost celého západního světa a rozbít transatlantické vazby a NATO rychleji než cokoliv jiného!

Redakce AE News přináší další zásadní článek alternativní občanské aktivistky Jany Karáskové, která má informaci o převratné události v USA. Po 17 letech se začne u amerického soudu konečně projednávat žaloba pozůstalých po obětech útoků z 11. září proti závěrečné zprávě inženýrů americké organizace NIST, která je obviňována ze spiknutí a zakrývání skutečných technických příčin zřícení budov Světového obchodního centra v New Yorku.
Důkazy o použití nanotermitu používaného v průmyslu, exploze ve vstupní hale severní věže WTC, které zabíjely lidi těsně před nárazem letadla, seismické otřesy a exploze v podzemních garážích a v patrech těsně nad přízemím, prodej kovové suti a pokroucených nosníků ze zřícených věží do ciziny, zejména do Indie a Číny jako železný šrot navzdory tomu, že šlo o doličné důkazy a nebyla provedena jejich expertíza, zahlazování stop. To všechno a mnoho dalšího zazní u soudu v New Yorku v blízké době.
Tyto procesy by v USA nikdy nebyly připuštěny, pokud by nebyl zvolen Donald Trump. Rozklad americké státní moci Deep State a jejích neoconů má přímou souvislost s tím, jak Donald Trump provádí demontáž americké globální moci Pax Americana po celém světě. Pokud americký soud provede potřebné kroky, nemusí dojít ani k nějakému obvinění, ale bude prostě stačit rozsudek, že 11. září neproběhlo tak, jak bylo oficiálně americkou vládou a inženýry z NIST před mnoha lety deklarováno. To samo o sobě bude rozbuškou k tisícům žalob na americkou vládu. Proces může spustit dominový efekt, který vyústí ve ztrátu důvěryhodnosti USA pro globalistické partnery v Evropě, protože i o to se hraje především z pohledu smlouvy z Aachenu mezi Francií a Německem o vytvoření společného integračního jádra Nové Evropy. A to nepůjde realizovat do doby, dokud americká vojska budou na území Německa. V New Yorku je tak zaděláno na mnohem větší “globální demolici”, než bylo stržení budov WTC v roce 2001.
-VK-
Státní zástupce South District NY souhlasil s návrhem organizace Lawyers Comittee  for 9/11 Inquiry  předložit  Velké porotě 52 stran jejich petice a 57 důkazních materiálů týkajících se demolice budov Dvojčat a WTC7
V současné době je pravděpodobně vybíráno 16 či 23 amerických občanů, kteří ji budou tvořit. Dle zákona mají být vybráni losováním z volebních seznamů. Velká porota  pracuje neveřejně po určené časově vymezené období. Její členové nesmí o projednávaných záležitostech s nikým mluvit, mají právo si kohokoli předvolat k podání výpovědi, a nemusí informovat ty, kteří jsou podezřelí z kriminálních činů. V den 16. výročí tragické události zástupci organizace Architects & Engineers for 9/11 Truth osobně předali členům Kongresu návrh zákona The Bobby McIlvaine Act k ustanovení komise k novému nezávislému vyšetřování destrukce všech tří věží WTC. Tady je k tomu i video s otcem zahynulého mladíka, podle kterého byl návrh zákona pojmenován.
Dne 10. dubna 2018  skupina právníků a dalších aktivních veřejně známých osob, kteří založili neziskovou organizaci Lawyers Comittee  for 9/11 Inquiry (LC), zastupující i několik rodin pozůstalých,  doručila 52 stránkovou petici s 57 důkazními materiály na státní zastupitelství Jižního distriktu New Yorku, do jehož pravomoci patří  federální kriminální činy spáchané na území Manhattanu, kde budovy stály. Stručný obsah petice je uveden zde.
Mezi důkazními materiály jsou výpovědi více než stovky požárníků o explozích, podobné výpovědi noha dalších očitých svědků, videozáznamy z TV přenosů z toho dne, studie expertů z oboru stavebních konstrukcí, demoličních expertů, chemiků z několika světových laboratoří, kteří v prachu nalezli stopy technologicky pokročilých exploziv. Seismické záznamy zaznamenaly otřesy, které předcházely jak nárazu obou letadel, tak kolapsu obou věží [1].

LC spolupracoval při shromažďování těchto materiálů s organizací Architects & Engineers for 9/11 Truth, kterou založil v r. 2006 architekt Richard Gage. Peticí za nové vyšetřování od té doby podepsalo přes 3 000 architektů a inženýrů. Zabývali se technickými okolnostmi kolapsu těchto tří budov, vydávají odborné materiály, pořádali desítky přednášek a natočili několik dokumentárních filmů, které shlédlo již několik milionů diváků.

V listopadu 2018 dostali právníci Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry dopis s odpovědí, kde je vyjádření, že jejich žádosti bude dle příslušného zákona vyhověno:
„The U.S. Attorney, in his November 7, 2018 letter to the Lawyers’ Committee, stated: “We have received and reviewed The Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry, Inc.’s submissions of April 10 and July 30, 2018. We will comply with the provisions of 18 U.S.C. § 3332 as they relate to your submissions
Dopis podepsali Michael Ferrara and Ilan Graff, vedoucí Jednotky pro vyšetřování mezinárodního terorismu a obchodu s narkotiky (Chiefs, Terrorism and International Narcotics Unit).
Dne 24. listopadu 2018 zástupci Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry na tento dopis odpověděli – poděkovali a nabídli podporu Velké porotě při prezentaci předkládaných důkazů.

K původní petici LC z dubna byl 30. července 2018 byl připojen dodatek. V tomto dodatku jsou formulovány 3 nové federální zločiny – teroristické činy překračující národní hranice, poskytování materiální podpory teroristům a zabití agenta nebo zaměstnance federální vlády.
Členové představenstva  Lawyers Comittee  for 9/11 Inquiry
David Meiswinkle
Prezidentem Lawyers Comittee je David Meiswinkle, právník, který se zabýval trestními kauzami, například velkým trestním vyšetřováním v New Brunswicku (New Jersey), kdy byli zatýkáni, obviněni a odsouzeni významní místní politici. Je veteránem a byl 23 let policejním důstojníkem. Jako nezávislý kandidát kandidoval v r. 2010 do Kongresu. Je spoluzakladatelem nezávislého alternativního média Quantum Matrix a jedním z moderátorů stejnojmenného alternativního radia.
Ed Asner
Výkonným ředitelem je americký herec Ed Asner. O pozadí útoků se zajímá od počátku, v roce 2004  podepsal otevřený dopis, požadující „plnu pravdu  o  9/11“.  Podílel se jako vypravěč na filmovém dokumentu The Oil Factor: Behind The War on Terror a moderoval dokument organizace Architektů a inženýrů za pravdu o 11. září “Solving the Mystery of Building 7”, který se zabývá kolapsem budovy WTC7 se závěrem expertů – musela to být řízená demolice.


Mick Harrison
Členem představenstva je Mick Harrison, který se ve své advokátní praxi zajímal o otázky odpovědnosti vlády, veřejného zájmu, veřejného zdraví, o chemické zbraně, korpoátní podvody a   ochranu whistleblowerů.


Barbara Honegger
Dalším členem představenstva je Barbara Honegger, spisovatelka a producentka, podílela se na dokumentech  „Behind the Smoke Curtain: What Happened at the Pentagon on 9/11, and What Didn’t, and Why It Matters“ (2013) a „Zero: An Investigation Into 9/11“ (2008). V letech 1995 až 2011 pracovala jako novinářka pro válečné záležitosti v Námořní postgraduální škole, kde je i výzkumné pracoviště Ministerstva národní obrany. V roce 1981 byla po zvolení Ronalda Reagana analytičkou Bílého domu, pracovala pro něj a pro tehdejšího viceprezidenta  G. H. Bushe již v době volební kampaně.  Z  vlastního rozhodnutí odstoupila z funkce v Reaganově administrativě potom, co se dozvěděla o okolnostech aféry známé jako Iran Contras. Napsala o ní knihu „October Surprize“.  Představenstvo LC tvoří dále William Jacoby, Julio Gomez a Barry Kissin.
Více informací o členech představenstva LC zde.
Lawyers Comitteee  má v plánu připravit důkazní materiály, týkající se útoku na Pentagon a havárie v Shanksville, a předložit je místním federálním zástupcům pro místní Velké poroty
Informace k Pentagonu, Shanksville a k následkům na zdraví obyvatel NY, způsobeným i díky nezodpovědnosti  EPA (úmyslně bylo zamlčeno – negováno riziko toxických látek v ovzduší):
Svědecké výpovědi, předložené LC se týkají  i exploze v lobby Severní věže Dvojčat několik sekund před nárazem prvního letadla.  Během ní zemřel 26letý Bobby McIlvaine – potom, co mu výbuch odtrhl  končetinu. Jeho otec je jedním ze zakladatelů Hnutí za pravdu o 11. září.

V den 16. výročí tragické události otec tohoto mladíka se zástupci organizace Architects & Engineers for 9/11 Truth  osobně předali členům Kongresu návrh zákona The Bobby McIlvaine Act k ustanovení komise k novému nezávislému vyšetřování destrukce všech tří věží WTC.
Pro podporu Bobby McIlvaine Act i petice LC bude použit počítačový model kolapsu WTC7, který je zpracováván týmem prof. Hulseye z aljašské University Fairbanks. Jeho konečná verze by měla být zveřejněna během února.  Potom bude pravděpodobně podána žaloba na NIST (Národní institut pro standardy a technologie).

Jsem od léta v kontaktu s Davidem Cole z LC. Zaslal mi množství informaci a dokumentů. Některé  získal díky zákonu FOIA  (zákon o volném přístupu k informacím).  Právě on si před několika lety všiml toho, že NIST  „upravil“ výkresy budovy WTC7. Snažili se prokázat, že kolaps budovy mohl být způsoben kancelářským požárem. Avšak demoliční experti i většina stavařů po shlédnutí 6 a půl vteřinového symetrického pádu budovy říkají to samé – musela to být demolice. (Pozn. VK – Majitelem budovy WTC 7 byl Larry Silverstein, blízký přítel a obchodní partner Ronalda Laudera, prezidenta Světového židovského kongresu.)
Odstřel Silversteinovy budovy Bratrů Šalamounových (The Solomon Brothers Building WTC 7)
NIST upravila výkres sloupu č. 79 – právě na něm měly díky požáru povolit dva 16mm šrouby, a příčný trám, který byl k němu připevněn, se měl poté vysmeknout ze své polohy. Jenže jak David Cole zjistil, tak na výkresu NIST chybí „stiffeners“ / zarážky pro vyztužení. Navíc NIST změnil další data pro výpočet. Jiné rozměry, než jsou v původních výkresech.  Úpravy, které na výpočet modelu kolapsu mohly mít / měly zásadní vliv. Další videa (pouze v angličtině) vyvracející teze o zřícení budovy kvůli požáru jsou zde a zde.
NIST před lety odmítl předat na žádost kolegům z oboru vstupní data svého modelu, jako důvod uvedli, že by to mohlo ohrozit národní bezpečnost. Nyní je pravděpodobně jasné proč
NIST po zaslaném upozornění uznal své pochybení – tedy to, že „vymazal“ a upravil hodnoty ve výkresech –  ale nebylo to prý podle nich pro výpočet kolapsu důležité. Potom, co tato pochybení organizace Architektů a inženýrů  zjistila, uspořádala sbírku na výpočet modelu kolapsu WTC7 dle původních výkresů. Budova musela být v počítačovém modelu znovu „vystavěna“, a kolaps s použitím pokročilého počítačového a grafického programu propočítán. Této náročné práci se věnuje již několik let tým profesora Hulseye z Fairbanks University.
Detail nosníku budovy WTC.

Davida zaujala informace, kterou jsem LC zaslala –  jedním z oponentů  oficiálních zpráv NIST o kolapsu Dvojčat (WTC1 a WTC2) a WTC7 byl i český profesor, odborník na požární ochranu ocelových konstrukcí František Wald z ČVUT. Ve svých přednáškách tyto „upravené“ obrázky sloupu č. 79 používá.
Poslala jsem Davidovi videozáznam přednášky, kterou měl prof. Wald pro spolek skeptiků Sisyfos. Tyto materiály používá i pro přednášky svým studentům, o modelu NIST mluvil i v ČT. Tento „upravený“ výkres sloupu č. 79 je uveden i v odborné publikaci, kterou prof. Wald před několika lety napsal spolu s třemi britskými autory.
Neúplný nákres NIST.

O tom, co jsem se dozvěděla od Davida Cole, jsem napsala počátkem října prof. Waldovi mail, V přílohách jsem mu zaslala dokumentaci (výkresy, kde jsou vyznačeny chyby). Napsala jsem mu,  že o tom budu psát článek, a byla bych ráda, kdyby se mi k tomu mohl vyjádřit. Bohužel se mi kromě okamžité odpovědi – kratičkého poděkování za mail – pan profesor Wald již neozval. Zdá se, že dělá „mrtvého brouka“. Mohl by se dnes postavit na správnou stranu – byl podveden svými „kolegy z NIST“, se kterými se možná osobně zná z dob svého působení v USA, a věřím, že o tom netušil. Možná by se mohl nyní stát oponentem modelu prof. Hulseye.
Zajímalo by mne, z jakých zdrojů byly hrazeny pokusy provedené v České republice – požáry budov provedené v Mokrsku a Veselí nad Lužnicí. Ty byly provedeny týmem prof. Walda v rámci ověření modelů NIST.  Nevím, zda byly hrazeny z prostředků ČVUT nebo ze zahraničí. O podvodu NIST jsem napsala i bývalému rektoru  ČVUT Petru  Konvalinkovi, slíbila jsem, že ho o dalším průběhu událostí budu informovat. K tomuto  tématu jsem měla dva rozhovory pro Svobodný vysílač, jejich sestřih s tímto úvodem byl reprízován, ke stažení zde.

Prof. František Wald.

Prof. Wald bývá zván do ČT, aby diváky ujistil, že oficiální verze událostí je správná. To, že zpráva o “nečekaném kolapsu WTC7“  byla odvysílána BBC o 20 minut před kolapsem, prof. Wald vůbec netušil,  protože se o “konspirační teorie” nikdy nezajímal. Asi by měl začít. Velká porota bude mít možná zájem i o jeho svědectví.
Informace o Lawyers Comittee, Velké porotě, McIlvaine Act neodvysílala Česká televize ani žádná jiná západní mainstreamová televize. Nepsalo o nich v žádném deníku a tisku hlavního proudu. To by mohlo /mělo kriticky smýšlejícím lidem něco napovědět. ČT neodvysílala žádný z desítek filmových dokumentů natočených experty. Nejen experty stavaři, ale i piloty, kteří také upozornili na zamlčování,  chyby a absurdní závěry v oficiální verzi. Neodvysílaly je ani BBC, CNN, NBC ani žádné jiné mainstreamové západní  televize.
Reportérka BBC hlásila v živém vstupu, že budova WTC 7 se zřítila v důsledku jejího “oslabení”, jenže chybička do scénáře se vloudila. Budova za jejími zády v té době ještě pořád stojí…
Jednou z „5 KLÍČOVÝCH OTÁZEK “, které vydal Člověk v tísni v rámci výuky kritického myšlení a mediální výchovy na školách byla otázka CO? V materiálech pro střední školy bylo uvedeno „Mnohdy je důležité i to, co ve sdělení není“…“ jestli se nám jeho tvůrce snaží předložit vícero pohledů, nebo nám naopak nějakou informaci či pohled zamlčuje.“
Ráda o tom se středoškoláky podiskutuji, do této diskuse by se mohl zapojit i youtuber Kovy. Člověk v tísni by měl některé nejdůležitější dokumenty, kde jsou stanoviska odborníků, zařadit do promítání v rámci svého projektu Jeden svět na školách. Tak aby byli studenti informováni  o teroristickém činu, který tolik ovlivnil svět konečně vyváženě a objektivně. Mnozí z nich tenkrát ještě nebyli na světě. Třeba by tak lépe pochopili, proč stále roste sledovanost alternativám.
K letošnímu výročí 11. září by měl mít premiéru druhý díl dokumentu Anatomie velkého podvodu. První díl by studenti středních škol určitě měli vidět.
Pro AE News: Jana Karásková

https://aeronet.cz/news/prulom-po-17-letech-v-new-yorku-bude-ustavena-velka-porota-k-prosetreni-dukazu-o-demolici-dvojcat-a-budovy-wtc-7-nastava-zuctovani-s-neocony-a-americkym-deep-state-soudni-odhaleni-spiknuti/

Doktori prinášajú šokujúce zistenie. Chemoterapia údajne nedokáže identifikovať  a zabíjať rakovinové bunky. 
Problémom je totiž to, že ničí všetko k čomu sa dostane. (Foto: Youtube)Nemá dopad len na rakovinové a rakovinotvorné bunky ale aj tie zdravé. V skutočnosti ide teda o toxickú liečbu, ktorá má pravdepodobne ničiť rakovinové bunky.
Zároveň to istý lekár charakterizuje ako podávaný jed, nakoľko zabíja živé a užitočné bunky. Opakované chemoterapie teda pôsobením radiácie na ľudské telo zabíjajú človeka.
Zároveň negatívne vplýva aj na imunitný systém. Oslabuje ho a on sa v dôsledku toho stáva neschopných dostatočne chrániť telo pred inými chorobami. Toto zlyhanie môže viesť až k smrti.
Až zarážajúcich 67% pacientov trpiacich na túto zákernú chorobu umrelo na infekcie, ktoré boli zapríčinené zlyhaním imunitného systému. Lieky, ktorými boli liečení mali totiž agresívne až toxické účinky.
Doktor Matheho sa vyjadril: „Keby som ochorel rakovinou, nikdy by som nešiel na štandardné centrum liečby rakoviny. Obete rakoviny, ktoré žijú ďaleko od týchto centier, majú šancu.“
Štatistiky ukazujú, že súčasné liečby rakoviny sú zvyčajne neúspešné a v niektorých prípadoch dokonca zhoršujú príznaky choroby. Podľa Dr. Jonesa, je liečba rakoviny neúspešná až v 97% prípadov.
Taktiež vyšlo najavo, že pacienti trpiaci rakovinou prsníka, ktorí odmietli klasickú liečbu chemoterapiou sa dožili 4 krát dlhšie ako tí, ktorí ju absolvovali. Veľké množstvo ľudí umiera na túto chorobu po začatí liečby už do niekoľkých týždňov.
Doktor Jones tvrdí, že chemoterapia je ponúkaná len preto, lebo to pre medicínu predstavuje veľký biznis. Peniaze získané takýmto spôsobom sa im náramne hodia.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=WF_14hSs4z8

https://nezavisli.blogspot.com/2019/01/preziju-len-najbohatsi.html
Ukázalo se, že hornina údajně přivezená z Měsíce americkými astronauty je zemského původu. K tomuto závěru došla mezinárodní skupina výzkumníků.
http://новости-сша.ru-an.info/новости/главная-афера-сша-двух-веков-раскрыта-грунт-с-луны-не-настоящий-заявил-профессор-немчин

Ještě jedna, zatím nepotvrzená (a popřená Pěskovem) zpráva o Venezuele, kterou vypustili Britové ze slov opozičního venezuelského ex-bankéře. Ten tvrdí, že ruské letadlo Boeing 777, které nedávno se otočilo ve Venezuele, vyvezlo 20, tůn venezuelskéhno zlata do Ruska.
https://inosmi.ru/politic/20190131/244491034.html
Zprávu ze stejného soudku, ale o Boeingu 757 zveřejnila ruská média (Novaja gazeta), která tvrdí, že na letadlo byl naložen náklad 30 tůn venezuelského zlata, které k 19.1. bylo v úschovně CB. Letadlo udělalo několik mezipřístání: V Dubai, Kasablance, v republice Cabo-Verde (západní Afrika). Údajně, v Dubai bylo zlato vyměněno za hotovost (v hodnotě cca 1,2mlrd.dolarů) která byla pak dopravena do Karakasu.
https://vz.ru/news/2019/1/31/962011.html
Novaja gazeta samozřejmě, není vůbec důvěryhodný plátek, proto se domnívám, že se jedná o nějakou zpravodajskou hru, ve které bude figurovat venezuelské zlato. Je docela možné, že tato hra má odpoutat pozornost od krádeže venezuelského zlata Anglickou bankou. A svalit vinu za tuto krádež na Rusko.

 • Jasne zlato má p. Putin v nočnom stolíku schované. Veď kto iný…
 • Trochu se to podobá tomuto.
  Dvě propagandistické linie USA:
  V Rusku placení neziskovkáři a další: Peníze z ruského rozpočtu a z Rosněfti byly zbytečně vynaloženy na marnou podporu venezuelského režimu a už se nikdy nevrátí.
  A ve Venezuele tamní neziskovkáři razí: Rusko okradlo Venezuelu prostřednictvím lichvářských úvěrů a smluv a získalo tak kontrolu nad značnou částí venezuelské ropy.
  Kámen úrazu americké propagandy: Přinejmenším jedno tvrzení nemůže být pravdivé!
  https://www.youtube.com/watch?v=QWEGSgsS7kw
  To je takový názorný příklad, jak to funguje.
 • Pise sa o tom vela napr. aj tu https://www.kommersant.ru/doc/3867879#id1700152
  Kde podpreceda ich narodneho zhromazdenia hovori o tom, ze ludia z centralnej banky hovoria, ze ma z Moskvy priletiet lietadlo a zobrat 20t zlata – to bolo 29.1.
  Lietadlo „severny vietor“ https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vp-bjg pristalo 28.1. odletelo vcera, o ktorom bola aj tu na strankach zmienka, ze asi je pre niekoho prichystane, na twitri zachytili foto z 27.1, kamionov s kontajnermi u centralnej banky v Caracase https://twitter.com/0213Ruben/status/1089525642872455170 pozeral som to cez mapy a fotky a je to vierohodna foto v ulicke pri ich centralnej banke. Cize teoreticky sa to mohlo stat s medialnym oneskorenim, takze je tu priestor na tieto uvahy. Odlet lietadla bol vcera.
  Druhy „severny vietor“ so spominanymi zaujimavymi medzipristatiami https://www.flightradar24.com/data/aircraft/vp-bhm musel niest nieco tazke, nakolko tych medzipristati je celkom vela, aby mohol dotankovavat alebo len kamuflovali s tymi medzipristatiami. Priletel 30.1. Keby viezol peniaze 1,2mld dolarov napr. v 50 dolarovych tak je to cca 24ton, mozno to mohol byt mix roznych hodnot, takze to sa da aj bez dotankovania.
  Nic nemeni na tom, ze v danej situacii je to zaujimave :-)
 • Pochybujem, že Rusi by odvážali zlato americkým strojom, ktorého ovládanie sa dá prevziať.
 • Informace o tom, že Venezuela si schovala své zlaté rezervy v Rusku, neodpovídají skutečnosti, řekla novinářům šéfka centrální banky RF Elvira Nabiullina.
  http://rusvesna.su/news/1548940550

Minister obrany Vladimir Padrino, s veľmi úzkymi kontaktami k Rusku a blízky priateľ Madura vyhlásil:
„Vojaci našej otčiny neakceptujú žiadneho prezidenta, dosadeného temnými mocnosťami, a ani takého, ktorý sa protizákonne za prezidenta sám vymenoval.“
Ak by sa situácia zásluhou zmnienených mocností pre Madura tak zhoršila, že by sám odstúpil, tak armáda sama prevezme moc v štáte, ale nepripustí žiadneho zvonku dosadeného prezidenta.Či sa USA aj v takom prípade rozhodnú zasiahnuť v prospech samozvanca Guaida vojensky, je veľmi otázne. A to aj preto, že sa už vytvorilo tzv. Lima-zoskupenie z niekoľkých latinskoamerických štátov. Okrem iného je v ňom aj Peru a Kanada.Za toto zoskupenie sa v utorok vyjadril minister zahraničia Peru, Ako Lima-zoskupenie sme proti akejkoľvek zahraničnej vojenskej intervencie vo Venezuele.“
Po tom, ako sa Guaido nedávno vrátil z niekoľko týždňovej „pracovnej cesty“ z USA, tak si priniesol „potvrdenie“, že ho USA a niekoľko juhoamerických štátov uznali za prechodného prezidenta Venezuely. To ale ešte nič neznamená. A nič neznamená ani to, že sa Guaido začiatkom januára stal predsedom Parlamentu. Ten nemá fakticky nijakú moc, lebo prezident Maduro ho pred dvoma rokmi pozbavil moci, a to z vážnych politických dôvodov. Okrem toho je jeho predsedom len na niekoľko týždňov, lebo v tejto funkcii sa podľa dohody rýchlo striedajú ďalší.Guaido svoju krátkodobú „moc“ v Parlamente využil veľmi šikovne na to, že obehal niekoľko štátov a keď sa vrátil s ich súhlasom vo vrecku, tak sa samozvanecky a hochštaplérsky 23. januára vyhlásil za prezidenta Venezuely. Nielen viacerí venezuelskí politológovia sú presvedčení,“že v USA sľúbil za svoju podporu „výpredaj“ Venezuely do majetku cudzích koncernov.Guaido je inžinier, má dcéru a je členom opozičnej strany Voluntad Popular, ktorú založil v roku 2009 Leopoldo Lopez. V roku 2014 bol zatknutý a od roku 2017 je v domácom väzení. Bol oddaným prívržencom USA a koncernov a robil všetko pre to, aby dosiahol zvrhnutie Huga Chaveza.
Po jeho smrti svoje rozvratné energie usmernil na nového prezidenta. Guaido bol jeho obdivovateľom už ako študent a neskôr jeho oddaným žiakom.V každom prípade je jeho stratégia veľmi riskantná. Mohla by byť úspešná len, ak sa Maduro rýchlo zriekne najvyššieho úradu. Zatiaľ tomu ale nič nenasvedčuje . Okrem toho bezpodmienečne potrebuje podporu mocnej venezuelskej armády.
Ale ešte v piatok minister obrany, vojaci a ich rodiny ho opätovne vyzvali, aby rešpektoval ústavu, prestal provokovať a postavil sa na stranu venezuelského ľudu a nie na stranu USA a koncernov.Fakt je, že ak Maduro ostane prezidentom a mladý muž neprestane intrigovať, tak bude postavený pred súd ako pučista. Už teraz bola proti nemu vznesená obžaloba. Najvyšší súd mu zakázal opustiť Venezuelu až do ďalšieho svojho rozhodnutia.
 1. Maduro k Američanům. Jste větší než Trump ,nedovolte rozpoutat „Vietnam“ vojnu proti Venezuele.
  „Pokud vláda Spojených států zamýšlí u nás zasáhnout , bude mít mnohem horší Vietnam ,
  než byste jsi dokázali představit.“
  Maduro to Americans: You are bigger than Trump, don’t let him start ‘Vietnam’ war against Venezuela
  https://www.rt.com/news/450190-maduro-adresses-americans-vietnam/
 2. Tady je přeložené video od Nikolaje Platoškina, které je jednak zajímavé svými informacemi o Venezuele a jednak jde o člověka, který je teď v Rusku hodně medializován, nevím jak v oficiálních médiích, ale jeho videí se objevuje velké množství.
  http://outsidermedia.cz/o-venezuele/
  Jde očividně o nový projekt, jehož vývin bude zajímavé sledovat.
  Z mého pohledu je tu proto, aby upoutal ty, kteří mají nostalgii k SSSR a socialismu
  a zřejmě nad nimi převzal řízení.
  Myslím, že s ním teď někdy Taran bude mít nějaký rozhovor.
 • „SR ako súčasť Európskej únie (EÚ) považuje Národné zhromaždenie na čele s Juanom Guaidóm za legitímny orgán demokraticky zvolených zástupcov ľudu Venezuely. SR považuje vyhlásenie demokratických volieb za jedinú udržateľnú cestu zo súčasnej politickej slepej uličky a hlbokej spoločenskej krízy vo Venezuele,“ povedal Lajčák.
  Slovensko tiež považuje v súlade s politikou EÚ za dôležité, aby bol stanovený konkrétny časový rámec, v akom by Madurova administratíva vyhlásila nové transparentné prezidentské voľby. Ak k tomu nedôjde v najbližších dňoch, EÚ podnikne potrebné kroky. Jednou z možností je aj otázka uznania Juana Guaidóa za prezidenta, respektíve legitímneho partnera EÚ, uzavrel Lajčák.
  Slovenská republika sa nezúčastnila na inaugurácii staronového prezidenta Venezuely Nicolása Madura 10. januára, čím jasne signalizovala, že nepovažuje tamojšie prezidentské voľby za legitímne a demokratické. Poslancom Národnej rady (NR) SR to počas parlamentnej Hodiny otázok odkázal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru). Keďže nemohol byť osobne prítomný, jeho odpoveď prečítala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). O Lajčákov postoj k situácii vo Venezuele sa zaujímal Martin Klus (SaS).
 • Tu je velmi obsiahly clanok ako dlhodobo bol vedeny ten samozvany herec o ktorom nikto nepocul, napr. je tam video na youtube z roku 2007, kde sa zucastnuje na demonstraciach
  https://www.zerohedge.com/news/2019-01-30/making-juan-guaido-how-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader
 • Je to jen další demonstrace rozkladu a ztráty elementární politické optiky u zkomírajícího vedení staré EÚ. Záhy po podpisu paktu N+Fr.

Maduro k Američanům. Jste větší než Trump ,nedovolte rozpoutat „Vietnam“ vojnu proti Venezuele.
„Pokud vláda Spojených států zamýšlí u nás zasáhnout , bude mít mnohem horší Vietnam ,
než byste jsi dokázali představit.“
Maduro to Americans: You are bigger than Trump, don’t let him start ‘Vietnam’ war against Venezuela
https://www.rt.com/news/450190-maduro-adresses-americans-vietnam/
Tady je přeložené video od Nikolaje Platoškina, které je jednak zajímavé svými informacemi o Venezuele a jednak jde o člověka, který je teď v Rusku hodně medializován, nevím jak v oficiálních médiích, ale jeho videí se objevuje velké množství.
http://outsidermedia.cz/o-venezuele/
Jde očividně o nový projekt, jehož vývin bude zajímavé sledovat.
Z mého pohledu je tu proto, aby upoutal ty, kteří mají nostalgii k SSSR a socialismu
a zřejmě nad nimi převzal řízení.
Myslím, že s ním teď někdy Taran bude mít nějaký rozhovor.


Trump má dobrý smysl pro trolling. :)
Tisková mluvší Bílého domu Sarah Sandersová informovala o telefonickém rozhovoru mezi Trumpem a Guaidoem, ve kterém Trump popřál venezuelskému politikovi k nástupu do prezidentských právomoci.
https://lenta.ru/news/2019/01/30/blablabla/
To bude dobrý správce státu, sedicí v cizím velvyslanectví, s blokovanými bankovními účty a zákazem výjezdu do ciziny. Určitě posílí význam Kolumbie, protože všechny státní návštěvy, nový p/rezident bude muset přivítat na území jejich státu a za jejich peníze. :)
Venezuelská ropní společnost nedovolí tankerům opustit přístavy bez předběžné platby za ropu. Toto opatření bylo zavedeno kvůli minimalizací ztrát z amerických sankcí.
https://oko-planet.su/finances/financesnews/476486-venesuela-vvela-predoplatu-otgruzki-nefti.html
Kdo je největším odběratelem venezuelské ropy, že by USA?… A jak si ty sankce představovali? Snad si nemysleli, že jim ropu dovezou grátis.

ve výčtu opomenut nejtěžší kalibr: zvyšování energetického výkonu slunce. Planeta v ohrožení. V horizonutu pár stovek let neobyvatelná! https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/495902-usa-cekaji-nejsilnejsi-mrazy-za-celou-generaci.html což v souladu s minimem slunečních skvrn: https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/6
 • Časostroj 30.1.2019 o 20:01
  Jednou za generaci, hehehe. A keď sa to za rok zopakuje, tak to už bude 2x atď. Vjedci stále iba tápu, alebo, čo je ešte horšie, sprosto klamú.
 • pamatuju, ze na to, aby se clovek opalil do hneda, bylo kdysik treba byt tyden v Bulharsku, dnes staci den u nas. A to je ted jeste obloha na strane slunce stribrna (nejakej nasvicenej hnus) a ne modra jako kdysik.
  Pamatuju, jak v zime byvalo slunce a snih zaroven, ted je vestsinou celou zimu pred den zatazeno (a v noci casto jako naschval jasno) a slunce jen obcas, ktere casto hned vse roztopi.
  Pokud by nekdo dokazal modifikoval pocasi, tak mraz snad zvladne levou zadni a neni to dukaz niceho, to spis si vsimat spaleneho listi stromu, hladin vody v rekach, spodnich vod, prasklin v zemi, zlute pruhovanych krizaku (kteri nejsou nebezpecni lidem, pouze duchodcum a detem, viz wiki)…
  • atmosféra je nasprejovaná sloučeninami barium titanátu, který sluneční svit polarizuje a tak se obloha ‚zacloní’, v noci se zase vyjasní.
   výraznou měrou to také přispívá ke kritickému suchu, protože ve vzduchu je příliš mnoho kondenzačních jader na příliš málo vzdušné vlhkosti.
   takže žádné globální oteplování, ale geoinženýring..
   jo v Améru těď mají -50, už to s tím ‚ochlazováním‘ planety krapet přepískli ))

Tisíce Venezuelanů se shromáždily k podepsání petice proti americké intervenci (VIDEO)

Získat krátkou URL
171281
Občané Venezuely během středeční manifestace v Caracasu zahájili kampaň na sběr podpisů proti nepřátelské hrozbě americké vojenské intervence do Venezuely.
Tato myšlenka byla oznámena venezuelským prezidentem Nicolásem Madurou, který řekl, že by to byla zpráva pro amerického prezidenta Donalda Trumpa a lid Spojených států. Dodal, že v případě shromáždění 10 milionů podpisů bude petice zaslána do Bílého domu. Kampaň a manifestace budou údajně replikovány na náměstích po celé zemi.
Trump již dříve uvedl, že použití armády USA ve Venezuele je také alternativa.

aragonit7
| Upravit | Smazat
Tak toto je tiež jeden z výborných ťahov prezidenta Venezuely. 10 miliónov podpisov to je sila a ak to urobia rýchlo budú nahratí aj "demokrati v EU preto že 10 miliónov ľudí vo Venezuele dokáže že nehladujú a nestoja o USA prevrat a Guida
kilowat
aragonit7, 7 февраля 2019, 13:26
Песков: Кремль не собирается «спасать» Мадуро.
Munsanta
O vlivu pindossankcí a nalezišť ropy ani zmínka, ale jinak dobrý článek, který asi i zdůvodňuje Zemanův krok:
www.e15.cz/nazory/komentar-ivana-pilipa-venezuela-a-nadeje-na-konec-rozkladu-1356096?utm_source=www.
| Upravit | Smazat
A všimnite si tých Venezuelanov akí sú chudáci vyhladovaní:-) A vraj je tam hladomor tvrdia dementi zo západu
 Benetri
Takže p. Zeman porušil Ústavu a opozícia by mohla žiadať jeho odvolanie. A vlastne Babiš tiež porušil Ústavu - takže čo teraz, opozičníci?
 Aragonit7
| Upravit | Smazat
Munsanta
Žiadna novinka situácia nie je špatná len vo Venezuele. Omnoho horšia je v Kolumbii.
Sompráve teraz pozeral dokument na WAR išlo o Kolumbiu a Venezuelu z Venezuely sa do Kolumbie pašuje lacné pivo, benzín a potraviny. Kolumbia je tak chudobná že sa to oplatí voziť tieto komodyty z Venezuely načierno. Ak to ale nekupujete cez Kolumbijsku mafiu ale priamo od venezuelčanov alebo od venezuelských vojakov hrozí vám smrť za nezaplatenie poplatku kolumbíjskej mafii. Ak neuposlúchnete, mafia vás zabije telá sa nikdy nanájdú väčšinou ich kolumbijska mafia prevezie na územie Venezuely kde takto nájdené zavraždené osoby, polorozložené v pralese pochovávajú do spoločných hrobov bez označenia preto že ľudia sú bez dokladov a ich identita je neznáma.
Tak že ako je to s tou kapitalistickou Kolumbiou kde sú ľudia nútení nakupovať lacný benzín a potraviny z Venezuely o ktorej sa tvrdí že tam ľudia trpia hladomorom a chudobou.
Tieto mafie sú tam desaťročia a je veľmi ťažké s nimi bojovať. Je to kvôli tej biede ktorá vládne skôr v Kolumbii ako vo Venezuele. Kolumbii ktorá je pod palcom USA je na tom dosť biedne keď ľudia pašajú lacné potraviny z Venezuely aj napriek tomu že im zato hrozí smrť keď nekupujú tovar z Venezuely od Kolumbijskej mafie
Aragonit7
| Upravit | Smazat
Masunta,
Asi bude pravda niekde inde inak by Maduro nikdy nemohol zohnať 10 miliónov podpisov na svoju podporu.
S lacnými potravinami z Venezuely zrejme nešmelinária len vojaci a bežný ľudia ale aj špekulanti a priekupníci patriaci k opozícii aby tak vyvolali vo Venezuele nedostaok potravín. Robí sa to cielene a programovo aby opozícia dosiahla v zemi horšiu situáciu, ktorú potom zvaluje na Madura
Neverte západu nič. Pozerajte na televíznej stanici WAR tam to budú isto opakovať.
Kolumbíjčania vykupujú lacné Venezuelské potraviny a kolumbijská polícia je skorumpovaná tak že sa s kolumbijskou mafiou delí o zisky z tohoto obchodu.
V Kolumbii vládne absolútny zločin a nezákonnosť. Mafia tam vraždí ľudí za maličkosti kvôli tomuto výhodnému obchodu z Venezelským benzínom a potravinami.
Madurova armáda by mala nepriedušne uzavrieť túto hranici aby tento obchod zastavila
Aragonit7
| Upravit | Smazat
A že z Venezuely ušlo 3 milióny ľudí?
Z ukrajiny ušlo 5 miliónov ľudí a nikto to nekomentuje že tam kvôli tomu treba zmeniť režim.

Kráter Eberswalde na jižní polokouli Marsu

Nové fotografie Marsu ukázaly deltu řeky, kde dříve tekla voda

CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Roscosmos/CaSSIS / Eberswalde crater delta – 3D
Svět
Získat krátkou URL
3300
Foto, které udělala družice ExoMars, ukazuje senzační pohled na starobylou deltu řeky. Dokazuje, že kdysi voda svobodně tekla po povrchu rudé planety, uvádějí vědci. Napsal o tom portál RT.
Fotografie zveřejnily ruský Roskosmos a evropská kosmická agentura ESA. Na záběru je vidět panorama kráteru Eberswalde na jižní polokouli Marsu.
Na levé straně fotky, která zabírá plochu 31 kilometrů, je vidět deltu, která je podobná deltě Nilu v severní Africe na Zemi.
​I když na Marsu dnes není tekutá voda, nové fotografie ukazují na důkazy, že kdysi byla voda součástí rozvoje planety. Žluté části poukazují na ložiska oxidovaného železa, což naznačuje, že skály byly v minulosti deformovány vodou, cituje RT vědce z Roskosmosu.
Foto bylo uděláno družicí Trace Gas Orbiter (TGO), která byla vyslána v roce 2016 jako součást evropského programu ExoMars. Tento stroj hledá v atmosféře planety plyny, které mohou ukázat na některé dřívější biologické a geologické aktivity.

Popular Science: Čína bude dobývat vesmír za účasti Ruska!


Čína, která nedávno oznámila vývoj nové supertěžké dopravní rakety „Velký pochod-9", aktivně vytváří spolupráci s Ruskem, uvedl Popular Science.
Čínská vesmírná raketa
28. července 2018 - 10:10

Podle pozorovatele publikace se Moskva a Peking úspěšně vzájemně doplňují z technologického hlediska a jejich společná práce přinese ovoce – byť v budoucnosti.

V souvislosti se senzační zprávou o čínské superhtěžké nosné raketě  „Dlouhý pochod-9“ se také objevily zprávy, že Čína bude aktivně posilovat vesmírnou spolupráci s Ruskem v příštích deseti letech, napsal Popular Science. Podle časopisu Čínská národní kosmická agentura (CNSA) podepsala dohodu o spolupráci s Roskosmosem pokrývající „širokou škálu otázek, počínaje osvojením Měsíce a konče sledováním vesmírného odpadu na oběžné dráze“.

Jak bylo zdůrazněno v materiálu PS, ruské sdělovací prostředky uvedly, že Moskva a Peking očekávají rozjezd společné práce na supertěžkom mosiči. Podle pozorovatele publikace je tento nosič největší pravděpodobností zmíněný „Velký pochod-9", který podle tvrzení čínských inženýrů se stane raketou, která vynese do vesmíru nejtěžší náklady na světě.


Dohoda mezi Roskosmosem a CNSA mimo jiné naznačuje, že ruská strana využije čínské rakety, aby vynesly užitečná zatížení do vzdálenějšího prostoru. Navíc podle některých zdrojů plánuje Rusko a Čína v polovině dvacátých let vytvořit společnou vesmírnou stanici, uvedl článek.

Ačkoli se tyto projekty zabývají poměrně vzdálené budoucnosti, u zpráv o účasti Ruska existují určité předpoklady, které „překračují rozsáhlé dohody o rusko-čínské spolupráci v různých oblastech - od letadel po kybernetickou bezpečnost“, poukázal komentátor PS. Na začátku července 2018 guvernér čínské provincie Hainan Shen Siaoming řekl, že jeho provincie plánuje zřídit čínsko-ruské vesmírné centrum, které bude základem pro společnou práci vládních agentur, korporací a vědců z obou zemí.

Jak autor připomněl, v Hainanu se nachází kosmodrom Wenchang - nejnovější a největší z kosmodromů v Číně. Co se týče Ruska, jeho zkušenosti v oblastech, jako je dlouhodobý pobyt astronautů na oběžné dráze a vyvíjení sond pro zkoumání hlubokého průzkumu vesmíru, budou to dobrým doplnkem k čínským „superraketám a elektronice“, dodal komentátor Popular Science.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

ČAKÁ NÁS VEĽKÝ PRIELOM.        PRAVDA o 9/11 SA BUDE HĽADAŤ NOVÝM VYŠETROVANÍM Průlom po 17 letech? V New Yorku bude ustavena V...