nedeľa 1. novembra 2020

 

"TRI MILIÓNY  ÚSPEŠNE OČIPOVANÝCH" POVEDAL SRANDISTA MATOVIČ, 

ARCIBISUP A BÝVALÝ APOŠTOLSKÝ NUNCIUS V USA CARLO MARIA VIGNANO JE PARANOIK? - PÍŠE TRUMPOVI OTVORENÝ LISTHlas volajícího na poušti: Nastává Velký reset! Elity podlézají, papež je zrádce. Konec lidské svobody? Biden bude manipulován a vyměněn. Virus záminkou. Co se chystá? Dopis tomu, kdo se staví proti nepravosti

1. 11. 2020

Tisk článku

Carlo Maria Vigano píše v předvečer nesmírně důležitých voleb další otevřený dopis Donaldu Trumpovi, v němž vysvětluje, jaký fatální boj se v tuto chvíli v současném světě vede

Otevřený dopis prezidentovi Spojených států amerických Donaldu J. Trumpovi.
Neděle 25. října 2020, Slavnost Krista Krále.

Pane prezidente,

dovolte mi, abych vás oslovil v tuto hodinu, kdy osud celého světa ohrožuje globální spiknutí proti Bohu a lidstvu. Píšu vám jako arcibiskup, jako nástupce apoštolů, jako bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických. Píšu vám uprostřed mlčení světských i náboženských autorit. Můžete přijmout tato má slova jako „hlas volajícího na poušti“ (Jan 1,23).

Jak jsem uvedl, když jsem vám v červnu psal dopis, v tomto historickém okamžiku se síly zla spojily v bitvě proti silám dobra; síly zla, které se jeví silné a organizované, když se staví proti dětem Světla, které jsou dezorientované a dezorganizované, opuštěné svými časnými a duchovními vůdci.

Denně vnímáme útoky, jichž se čím dál více dopouštějí ti, kteří chtějí zničit samotný základ společnosti: přirozenou rodinu, úctu k lidskému životu, lásku k zemi, svobodu vzdělávání a podnikání. Vidíme hlavy národů i náboženské vůdce, kteří se podbízejí této sebevraždě západní kultury a její křesťanské duše, zatímco základní práva občanů a věřících jsou upírána ve jménu stavu nouze, který se stále více a více obnažuje jako nástroj pro zavedení nelidské tyranie bez tváře.

Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Jejím architektem je globální elita, která si chce podmanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, jimiž by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a zafinancován; v jiných je stále v rané fázi. Za světovými vůdci, kteří jsou spolupachateli a realizátory tohoto pekelného projektu, jsou bezohledné postavy, které financují Světové ekonomické fórum a Event 201, kde propagují svoji agendu.

Účelem Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury zaměřené na zavedení svobodu likvidujících opatření, skrytých za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti Covid-19 a Covid-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Kromě enormních ekonomických zájmů, které motivují promotéry Velkého resetu, bude zavedení očkování doprovázeno požadavkem zdravotního pasu a digitálního průkazu s následným sledováním kontaktů obyvatel celého světa. Ti, kdo tato opatření nepřijímají, budou uvězněni v detenčních táborech nebo umístěni do domácího vězení a veškerý jejich majetek bude zabaven.

Čtěte ZDE: Síly světla a temnoty se střetly: Koronavirus i nepokoje v Americe zbraní sil NWO. Bojovník za pravdu píše Trumpovi i světu. Deep Church ve spojenectví s Deep State. Hraje se o osud lidstva. Účinný nástroj boje

Pane prezidente, tuším, že již víte, že v některých zemích bude Velký reset aktivován mezi koncem tohoto roku a první třetinou roku 2021. Za tímto účelem jsou plánovány další "lockdowny", které budou oficiálně odůvodněny předpokládanou druhou a třetí vlnou pandemie. Jste si dobře vědom prostředků, které byly použity k zasetí paniky a legitimizaci drakonických omezení jednotlivých svobod, což uměle vyprovokovalo celosvětovou ekonomickou krizi. V intencích jejích architektů bude tato krize sloužit k tomu, aby se národy uchýlily k Velkému resetu nevratně, čímž dávají poslední ránu tomuto světu, jehož existenci a paměť chtějí zcela vymazat. Ale tento svět, pane prezidente, zahrnuje lidi, lásku, instituce, víru, kulturu, tradice a ideály: hodnoty a lidi, kteří nepůsobí jako automaty, kteří neposlouchají jako stroje, protože jsou obdařeni duší a srdcem, protože jsou svázáni duchovním poutem, které čerpá svou sílu shora, od Boha, kterého chtějí naši protivníci rovněž zpochybnit, stejně jako to udělal Lucifer na počátku časů svým „non serviam“.

Hlas volajícího na poušti: Nastává Velký reset! Elity podlézají, papež je zrádce. Konec lidské svobody? Biden bude manipulován a vyměněn. Virus záminkou. Co se chystá? Dopis tomu, kdo se staví proti nepravosti

Mnoho lidí, jak dobře víme, nemá rádo tato slova o střetu mezi Dobrem a Zlem a užívání "apokalyptických" podtextů, které podle nich dráždí duchy a vyostřují rozpory. Není divu, že nepřítel běsní, když ho odhalíme, neboť si věří, že již dosáhl citadely a teď ji chce hladce a nerušeně dobýt. Překvapivé však je, že není nikdo, kdo by spustil poplach. Reakce Deep State na ty, kdo jeho plány odsuzují, je z pochopitelných důvodů chaotická a křečovitá. Ve chvíli, kdy spolupachatelé - mainstreamová média - uspěli v tom, že přechod k Novému světovému řádu je téměř bezbolestný a nepozorovaný, vycházejí najevo všechny možné podvody, skandály a zločiny.

Ještě před několika měsíci bylo snadné označit za "konspirační teoretiky" ty, kdo mluvili o hrozných plánech, které nyní vidíme uskutečňované do nejmenších detailů. Nikdo až do tohoto února by si nikdy nemyslel, že ve všech našich městech budou občané zatčeni jednoduše za to, že chtějí chodit po ulici, dýchat, chtějí mít otevřený obchod, chtějí jít v neděli do kostela. Nyní se to však děje po celém světě, dokonce i v malebné Itálii, kterou mnozí Američané považují za malou začarovanou zemi se starými památkami, kostely, půvabnými městy a svéráznými vesnicemi. A zatímco jsou politici zabarikádováni uvnitř svých paláců a sypou dekrety jak perští satrapové, podniky krachují, obchody se zavírají, lidem se brání žít, cestovat, pracovat, a modlit se. Už teď vyplouvají na povrch katastrofální psychologické důsledky této operace, počínaje sebevraždami zoufalých podnikatelů, konče strastmi našich dětí, oddělených od přátel a spolužáků, jimž bylo řečeno, aby spořádaně seděly doma samy před počítačem.

Čtěte ZDE: Příprava na království Antikrista: Odpadlíci od Boha na vrcholu Církve. Satanův útok začal před půl stoletím. František a zednářský plán. Instalace nového náboženství. Lze monstrum zastavit? Opatrně s pravdou ven

V Písmu svatém k nám svatý Pavel promlouvá tom, kdo se staví proti zjevení tajemství nepravosti, kathekonu (II Tes 2, 6-7). V náboženském světě je touto překážkou zla Církev, zejména papežství; v politické sféře jsou to ti, kdo brání nastolení Nového světového řádu.

Jak je nyní zcela zřejmé, ten, kdo sedí na Petrově stolci, zradil svoji roli od samého počátku, aby bránil a propagoval globalistickou ideologii a podporoval agendu Deep Church, která si ho vybrala ze svých řad.

Pane prezidente, jasně jste prohlásil, že chcete bránit národ - "jeden národ před Bohem", základní svobody a nezcizitelné hodnoty, proti nimž se dnes tak bojuje. Jste to vy, drahý pane prezidente, kdo se staví proti nepravosti, proti Deep State, proti finálnímu útoku dětí temnoty.

Z toho důvodu je nutné, aby všichni dobří lidé pochopili epochální význam bezprostředních voleb: ani ne tak kvůli jednomu či druhému politickému programu, ale kvůli základní inspiraci vašeho konání, které nejlépe ztělesňuje - v tomto konkrétním historickém kontextu - tento svět, náš svět, ten, který chtějí zlikvidovat pomocí "lockdownu". Váš protivník je také naším protivníkem: je to Nepřítel lidské rasy. Ten, kdo je "vrahem od počátku" (Jan 8,44).

Kolem vás jsou shromážděni s vírou a odvahou ti, kteří vás považují za poslední hráz proti světové diktatuře. Jinou možností je totiž hlas pro osobu, která je manipulována ze strany Deep State, vážně ohrožena skandály a korupcí, osoba, která udělá Spojeným státům to, co Jorge Mario Bergoglio (papež František - pozn. PP) dělá Církvi, předseda vlády Conte Itálii, prezident Macron Francii, premiér Sánchez Španělsku - a tak dále. Vidíratelná povaha Joe Bidena - stejně jako prelátů vatikánského "magického kruhu" - umožní, že bude využíván zcela bezohledně, což umožní nelegitimním silám zasahovat jak do domácí politiky, tak do mezinárodní rovnováhy. Je zřejmé, že ti, kdo s ním manipulují, již mají připraveného někoho horšího, než je on, jímž ho nahradí, jakmile se naskytne příležitost.

Čtěte ZDE: Nový papežův skandál: Homosvazky. Kdo to nečekal, byl naivní. Závažnější problém. Pohan Bergoglio ve službách NWO totality. Světské i církevní bažiny potřebují dementního zločince Bidena. Padne poslední hradba?

Přesto se uprostřed tohoto pochmurného obrazu zdánlivě nezastavitelného postupu "neviditelného nepřítele" objevuje kousek naděje. Protivník neví, jak milovat. Nechápe, že nestačí zajistit univerzální příjem nebo zrušit hypotéky, aby si podrobil masy a přesvědčil je, aby se nechaly označkovat jako dobytek. Lid, který velmi dlouho snáší zneužívání nenávistnou a tyranskou mocí, znovu objevuje, že má duši; začíná si uvědomovat, že není ochoten vyměnit svoji svobodu za homogenizaci a zrušení své identity; začíná chápat hodnotu rodinných a sociálních vazeb, vazeb víry a kultury, které spojují čestné lidi. Tento Velký reset je předurčen k neúspěchu, protože ti, kdo to plánovali, nechápou, že stále existují lidé připravení vyrazit do ulic hájit svá práva, chránit své blízké, zajišťovat budoucnost svým dětem a vnoučatům. Nelidskost globalistického projektu se rozbije tváří v tvář pevnému a odvážnému odporu dětí Světla. Nepřítel má na své straně satana, který ví jen to, jak nenávidět. Ale na naší straně máme Všemohoucího Pána, Boha armád postavených k boji - a Nejsvětější Pannu, která rozdrtí hlavu starověkého hada. "Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?" (Řím 8:31).

Pane prezidente, jste si dobře vědom toho, že v této rozhodující hodině jsou Spojené státy americké považovány jednou z posledních hrází, proti které byla zastánci globalismu rozpoutána nemilosrdná válka. Vložte svoji důvěru v Pána, posílenou slovy apoštola Pavla: "Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu." (Fil 4,13). Být nástrojem Boží Prozřetelnosti je velká odpovědnost, za kterou jistě obdržíte všechny milosti, které potřebujete, protože jsou pro vás vroucně vyprošovány mnoha lidmi, kteří vás podporují svými modlitbami.

S touto nebeskou nadějí a jistotou mé modlitby za vás, za první dámu a za vaše spolupracovníky vám z celého srdce posílám své požehnání.

Bůh žehnej Spojeným státům americkým!

+ Carlo Maria Vigano
Tit. Arcibiskup Ulpiana
Bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických

Sú kresťania ako  arcibiskup Carlo Vignáno z USA paranoici? Bol apoštol Ján ktorý napísal Apokalypsu  prvým kresťaským paranoikom? Keď predpovedal že bez znamenia šelmy na svojom tele neudeme môcť na konci času nakupovať ani obchodovať ani inak existovať v ľudskej spoločnosti?

nikon

V rozhovoru na info.cz predseda Lekarske komory pan Kubek (kamarad pana Ratha) prohlasil, ze Ti co se nechaji ockovat budou mit ruzne vyhody a my ostatni budeme zit na okraji spolecnosti a ze mu to je jedno.. To jen abyste vedeli co pro nas globaliste chystaji..

Alanis

Klienti a zaměstnanci domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení, kteří odmítnou povinný test na koronavirus, mohou dostat teoreticky pokutu až do výše tří milionů korun. Vyplývá to z nového stanoviska ministerstva zdravotnictví, vydaného k mimořádnému opatření.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/za-odmitnuti-testu-hrozi-seniorum-v-domovech-pokuta-az-tri-miliony-korun-40341323

Česko, vítej ve fašismu! Demokraturní diktátor rozhoduje o tom, kdo se ti může špárat v nose, ne občan sám! Jsme už všichni loutky? Kdy se měnila ústava, uniklo mi něco? Když odmítnu opakovaně, tak mě Hamáček zrovna zastřelí? Nebo půjdu do plynové komory? Hezká je i výše pokuty, můžou ji zaplatit z prosincového 5000,- Babišovného ucpání huby a ještě jim doživotně naskočí exekuce. Fujtajbl. To je to pravé židovské pokřivené právo, které nám chybělo k plné demokracii. To Hitler byl proti nim lidumil!

PODLA PUTINOVÝCH SLOV VÁLKA ZAČALA!!

Služebníci Rothschildů pronikli do vašich vlád, vašich médií, vašich institucí. Nepodléhejte jejich trikům. Rusko nezůstane se založenýma rukama a nedovolí, aby jeho evropští bratranci byli zavražděni a odlidštěni. Fikce skončila. Válka začala. Musí zvítězit pravda a spravedlnost.

PUTIN JE S NAMI

https://tadesco.org/marneho-okenko-q3-11-2q2q-akce-se-dala-i-na-vychode-do-pohybu-tsunami-prichazi/ 

 

TEST NA SLOVÁKOCH BOL VYKONANÝ - BUDÚ OCHOTNÍ SA PODRIADIŤ VO VŠETKOM O ČO RODŠILDOVCI NAŠU VLÁDU POŽIADAJÚ
Protesty proti opatřením vlády Igora Matoviče proti koronaviru na Slovensku (17. 10. 2020)

„Už chápete, o co jde?“ Blaha varuje před povinným očkováním a fašistickou diktaturou

© AFP 2020 / Vladimir Simicek
Slovensko

Slovenský premiér Igor Matovič (OĽaNO) buduje v zemi fašistickou diktaturu, varoval opoziční poslanec Ľuboš Blaha (Směr-SD). Levicový politik se domnívá, že vláda bude chtít vnutit lidem neověřenou vakcínu a opozici hodlá zavřít.

Opatření proti koronaviru, která zahrnují zákaz vycházení a celoplošné testování na covid-19, jsou podle Blahy předzvěstí přitvrzení režimu Igora Matoviče. Opoziční poslanec připomíná potlačení demonstrace proti covidovým opatřením a nutnost předložení certifikátu o vykonání testu, bez kterého je znatelně omezen pohyb.

„Nejdříve nám zakázali protestovat. Pak nás zavřeli doma a ven můžeme jen s modrým papírem,“ píše Blaha na Facebooku. „Milión lidí, kteří papír nemají, jsou vlastně vězněni vládou.“

Rozhodnutí vlády prodloužit zákaz vycházení až do 14. listopadu nepovažuje Blaha za poslední a podobně jako v diktaturách třetího světa se podle něj i na Slovensku bude nouzový stav neustále prodlužovat.

„Zákaz vycházení prodloužili a budou prodlužovat dál. V průměrných totalitách se nouzové stavy prodlužují i několik let. V Chile za Pinocheta to bylo deset let. Mezitím vyčistili zemi od opozice, povraždili odboráře, zavřeli kritiky,“ tvrdí Matovičův kritik.
Blaha nevěří, že celoplošné testování souviselo s bojem proti koronaviru. Chtěl si údajně nacvičit vojenskou mobilizaci, demonstrovat sílu a vystrašit občany. Příště může pod pohrůžkou zákazu vycházení vnutit lidem očkování neověřenou vakcínou.
„Matovič si vyzkoušel válečnou mobilizaci. Potřeboval demonstraci síly. Zlomit odpor. Povydírat lidi. Dokázat si, že to vyjde i příště,“ míní poslanec. „A co bude příště? Dovezou sem nějaký neověřený sajrajt, který už avizují. Nazvou to vakcínou a budou pořádat tři tiskovky denně, jaká je to záchrana, atomová bomba, spása, nevím co. V propagandě pomůže jejich korporativní tisk, všichni budou tleskat.“
„Narvou to do vás násilím. Takovým tím ‚dobrovolným‘ násilím, už to znáte. Nedáte se tímto neověřeným sajrajtem očkovat? V pořádku, nemusíte. Ale vyhodí vás z práce. Budete zavření doma. A budete žít jako psanec,“ líčí temnou budoucnost Blaha.
Lidé proti tomu nebudou moci protestovat a budou sedět vystrašeně doma. Mezitím Matovič údajně „vyčistí opozici“.
„Vystraší policisty, vystraší prokurátory, vystraší soudce. Několik z nich exemplárně potrestají na základě hovadin, které si vymyslela Matovičova mafie. A vyšlou signál každému, ať drží hubu a krok,“ pokračuje poslanec. „Opozici zavřou do basy, a ještě si budou hrát na hrdiny. V parlamentu už budou pouze oni – ach, ta slastná demokracie. A možná tam nechají pár vystrašených rádoby kritiků, kteří jim budou zobat z ruky.“

Slovenští policisté ve čtvrtek zadrželi bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, bývalého šéfa Národní kriminální agentury (NAKA) Petra Hraška, exšéfa protikorupční jednotky Roberta Krajmera i bývalého ředitele Národní jednotky finanční policie Bernarda Slobodníka.

Dříve bylo zadrženo několik soudců, a to včetně bývalé místopředsedkyně Nejvyššího soudu Jarmily Urbancové, a šéf Specializované prokuratury Dušan Kováčik.

Specializovaný trestní soud už v březnu poslal do vazby kromě jiných bývalou náměstkyni ministra spravedlnosti a soudkyni Moniku Jankovskou. Ta měla pomáhat podnikateli Mariánu Kočnerovi v soudním sporu o proplacení směnek televize Markíza. Kvůli padělání směnek byl Kočner spolu s exministrem hospodářství a bývalým šéfem Markízy Pavolem Ruskem nepravomocně odsouzen k dlouholetému vězení. Kočner byl obviněn i z objednávky vraždy novináře Jána Kuciaka. U soudu to ale nakonec nebylo dokázáno. Osvobozující rozsudek nicméně zatím není pravomocný.

„Budeme jako otroci makat na zahraniční koncerny. Za mizerné mzdy. Nad námi fašistická vláda, která nám nedovolí ani se pohnout,“ sumarizoval Blaha. „Vítejte v budoucnosti. Báječný nový svět. I nad Hitlerem se nejprve smáli. Tak jako my nad Matovičem... Už chápete, o co jde?“

MiLi_120S
Pán Blaha, ale písať o tom nestačí. Vy ste v parlamente tak niečo robte, zablokujte parlament ako to vedel Matelko, zabránte jeho fungovaniu ako to spravil Matelko, je potrebné dostať národ do ulíc. Pre chyby SMERu sa dostali k absolútnej moci, na vašej nezodpovednosti (SMERu) tu zahorel oheň fašizmu, tak je aj na vašej zodpovednosti ho v zárodku začať hasiť. Tu sa nedá hrať na to, že my nie sme ako oni, ako vidíte účel svätí prostriedky.

 

Piovarči

Presne opozícia sa do toho musí oprieť kým to ešte ide kým nie sú ešte všetci pozatváraní a súdení, preto že k tomu to celé smeruje. Nechávate to v parlamente zájsť príliš ďaleko. Klamár a podvodník Matovič to nevzdá predčasné volby len tak nebudú. Prečo tam niekto nenavrhne použiť testovanie Českými testami zo slín? Potom nebudú môcť do nás nič dostať proti našej vôli.

Romanová Eliška 
Povedzme si to takto. Matovič ukradol 14,5 mil EUR a teraz sa to pokúša zakryť stíhaním bývalých špičiek polície. Až bude sedieť vo vyšetrovačke aj Matovič až potom budem veriť že ide o očistu spoločnosti. Teraz to vyzerá len tak, že zlodeji a mafiáni sa potrebujú zbaviť nepohodlných ľudí a ovládnuť políciu.
 
raspberry

Rychlejší a levnější testy ze slin už v Česku jsou, stát je nevyužívá
Vyrábí je Protean
Dolní 2102/2
370 04 České Budějovice

https://www.protean.bio/cz
LAMP testy ze slin mají tu výhodu, že jsou k potenciálně nakaženému šetrnější než metoda výtěru z nosohltanu. Zároveň si člověk může odběr uskutečnit sám tím, že naslintá do zkumavky, kterou následně odevzdá na odběrovém místě.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rychlejsi-a-levnejsi-testy-ze-slin-uz-v-cesku-jsou-stat-je-nevyuziva-40340133

Kolemjdouci

Jsme ve valce. Kriminalnici ve vladach se ocitli mimo pravni ramec, opatreni jsou nezakonna. Clanek 2 Ustavy, Zalm 91 a osobni statecnost – tohle posledni zbyva tem, kteri si chteji zachovat svobodu. Tato svoboda bude znamenat tezky zivot, nicmene lepsi tento osud nez genocida. Oni nebo my. Kazdy ma pravo/zodpovednost rozhodnout se sam. Vysvobozeni nakonec prijde, ale bude mit straslivou cenu.

Banana boo

Náš psychopatický tyran Matovič vlastne vždy porovnával korona situáciu a opatrenia s Českom. To, s čím ste začali vy, opakoval u nás. Veď u vás sa tiež najprv chcelo celoplošne testovať, bol taký návrh, nie? A Matovič sa toho chytil a drzo poza chrbty nakúpil shitové testy bez rozhovorov s odborníkmi, bez upovedomenia prezidentky a všetkých koaličných partnerov. A teraz sa situácia obrátila a krajiny budú opakovať celoplošné testovanie po nás. Je to hnus, očakával som, že na Slovensku nepôjde toľko ľudí na testy, ale vyhrážky vlády na zamestnávateľov, aby dávali ľuďom karanténu a neplatené voľno urobili svoje. Očakávam, že ak sa bude u vás testovať celoplošne, tak sa z nás poučíte a príde na testy percentuálne oveľa menej ľudí. Ja osobne som nebol a som tomu rád. Deň predtým som sa hodil na PN a trvá mi až do piatku trinásteho. Držte sa! hudáci dôchodci v starobincoch, bezbranné obete.

Klecek v Ježi

Rozumím tomu dobře, že mám oprašovat 8 let aktivní ruštiny na základce, udělat zbroják, vzpomět si na povinnou vojnu a chránit spravedlnost????

Manager houpaček

V Dánsku vybijí celou populaci norků. Přenášejí koronavirus. Kdo přijde na řadu pak? Kočky? Psi? Koně? ….. Tak mě napadá, jestli by se neměli vybít lidi, než oni vybijí všechno živé a protože se z nich stali debilové.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/v-dansku-vybiji-celou-populaci-norku-prenaseji-koronavirus-40341450#dop_ab_variant=0&dop_req_id=OviUjs9HljB-202011052201&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Manager houpaček

P, VK, mohl byste, prosím, urgentně zjistit, zda existuje opravdu nějaká zpráva od německého lékaře: (jde přece o životy nás všech)

…. zpráva německého lékaře, který si dal tu práci a 800x zvětšil konec tyčinky PCR testu a našel na ní mikroskopické kovové součástky – protitrny. V těsné blízkosti, kam tyčinka při testu naráží, se nachází hypofýza a při odebírání vzorků a otáčení tyčinkou v nose by tak mohlo dojít k ulpívání kovových háčků na sliznici hluboko v hlavě, na bláně, oddělující mozek od dutiny nosní. Tento lékař vše konzultoval s dalšími odborníky a přišel k závěru, že by se mohlo jednat o zesilovače signálu 5G a kovové částečky by mohly plnit funkci kovových mikročipů. To by znamenalo, že by lidstvo prostřednictvím těchto čipů mohlo být při plném zapnutí vysílače generace 5G na 60 GHz (dosud jedou jen na 2 až 4 GHz) podprahově ovládáno, sledováno, případně by mohly být výrazně zesíleny projevy “nemoci covid-19”, protože právě mnoho zasvěcených odborníků spojuje příznaky nákazy covidu-19: nedostatek kyslíku, ztuhnutí krve a případné embolie, se zářením 5G.

https://celostnivzdelavani.cz/odber-vzorku-z-nosohltanu-je-uz-vakcinace-ano-nebo-ne

 
CORONAFAŠISTICKÁ CHUNTA NA SLOVENKU
stano

Musíte začať hromadný odpor. Akonáhle Vás zlomia, budete pokorení ako my v SK. Zlomia Vašu dušu a nič ich nezastaví pred očkovaním, sankciami, čipovaním. Proste NIČ. Procesy sú nezvratne rozbehnuté. Jediná cesta je cesta občianskeho odporu. Slovensko už nastúpilo na cestu skazy, Koronafašistická chunta v SK už naplno realizuje plán zotročenia. Bez modrého “papiera” nemôžete ísť nakúpiť, máme tu zákaz vychádzania, súdy nikoho nestíhajú za potlačovanie ľudských práv. Proste valec ktorý určite zničí Slovensko už nie je možné zastaviť. Zrejme aj Babiš dostal od Merkelovej tie isté pokyny na testovanie ako náš psychopat generalissimus Igor Veľký – Koronovič. Ak nastúpite na testovanie, nezachránite sa ani vy v ČR.

VLK
Nepiste o pravach, sme dva tyzdne pred vami. Pravo u nas uz neexistuje. Mame vzorovy fasizmus. Chysta sa genocida Cechov a Slovakov! To je jasne kazdemu premyslajucemu.
 
podvod covid

…A zatím ,co budeme sedět jako slepice a s hlavou v písku,žrát popcorn,…tak protektorátní junta bude neustále utahovat šrouby,stupňovat šroubovici jejich chřipkového podvodu na maximum,…už teď práva člověka prakticky neexistují,udělali z nás méně než věci,otroky…….a až dožvýkáme ten popcorn,ani si neuvědomíme,že vlastně už ani neexistujeme,protože nás ti parchanti dnes už zcela okázale a beztrestně vytráví!!
I ta “blbá” slípka má snahu svůj život bránit alespoň tím útěkem /což není žádné dlouhodobé řešení/,ale pouze nás,tupce,budou vytahovat z domů do koncentráků jako králíky.
Lidé jsou tomu sami na vině,že rezignovali na svou obranu,budeme vyhubeni zcela oprávněně,v souladu s přírodními zákony. Tady je vše ztraceno.

PS: okrajově jsem v rádiu zaslechl,že sanity ze Zlína v doprovodu zločinného gestapa převážejí otrávené lidi-covid podvodem do Prahy,asi do těch hangárů-koncentráků,aby je napojili na “ventilátor”,tzn. zavraždili!! Ti zmrdi vraždí tisíce,desetitisíce lidí,zcela beztrestně!!Co jsme my ostatní za tupá hovada,že se jim v tom ani nesnažíme zabránit?? Zabíjejí nám rodiče,prarodiče,vězní je!!,šikanují,chystají se nám likvidovat rodiny,děti,..a my jen se stoickým klidem tupě čumíme,a čekáme na gilotinu!

Piovarči

Slováci sú krotkí a odovzdaní svojmu osudu a idú dobrovolne aj do druhej vlny testovania a myslia si že tým zastavia covid na Slovensku. Obávam sa však že sa to nepodarí a napokon príde aj k poriadnemu lockdaunu aby sa zabránilo protestom nespokojných.

 

AKÝ JE DNES PSYCHCKÝ STAV MOHÝCH ĽUDÍ?

Jarmila

Poslední dobou mám takový tajný sen: Jít večer v klidu spát a již se neprobudit. Nač žít tak smutný život, který nám globální „elita“ připravila? Tuhle jsem jela před několika dny v autobuse a přede mnou jeden pán četl deník Metro. A tam jsem zahlédla tento velký nadpis: Česko je nádherná země pro život, říká izraelský velvyslanec.
No a já jsem si řekla: No nazdar! Pouštní zmije patrně zatoužila po krásném středoevropském prostoru, takže nás domorodce Čechy i Slováky začnou hubit jako kdysi Indiány v Americe, aby získali srdce Evropy pro sebe.
Ve Šlágru již asi čtvrtý den oplakávají velmi oblíbeného pana profesora Měchuru, který náhle zemřel na mrtvici. Ale nebyla to jenom obyčejná mrtvice, byla to mrtvice s covidem. To znamená, že zemřel za podivných okolností v nemocnici. Nikde jsem se nedočetla o jeho řádném pohřbu. Možná jsem špatně hledala na gůglu- jenže ani na Šlágru nic neřekli o tom, kdy bude mít řádný pohřeb. Co to znamená? Že ho snad zavřeli do plastového pytle a spálili ho potají jako nějakého prašivého psa bez obřadu?
Zde jsou zprávy z Blesku a Aha:
https://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/176856/zemrel-vratislav-mechura-67-smrt-zasahla-slagr-tv.html
https://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/659368/smrt-hvezdy-slagr-tv-a-partaka-bubilkove-po-mrtvici-bojoval-s-covidem.html

angel

paní Jarmilo , vyserte se na smutek… ten je k ničemu , přesně tohle totiž ty kurvy, o kterých jste četla v Metru, chtějí, to je jejich sen…abychom tu všichni duševně i tělesně chřadli až uchřadli… jen si vzpomeňte na ,, zlatá slova , o usmívajících se bestiích … a oživte to… nás nedostanou !!!

a pro lepší náladu alfa vlny s Karlem Gottem

https://www.youtube.com/watch?v=qRL3LwBJ0ms

NA SLOVENSKU TO NAPOKON SKONČÍ VRAŽDENÍM  - TÁKÁ NENÁVISŤ AKÚ TU ROZPÚTALA SOROŠOVA TLAČ PROTI SMERU TAK TO SA LEN TAK NEVIDÍ TERAZ MI PRIŠLO NA UM TO ČO POVEDAL HODNÝ SLNIEČKÁRSKY KLOUČEK A PRAVICOVÝ EXTRÉMISTA EMILKO HODÁL:

Súvisiaci obrázok  TAK ČAPUTOVÁ VYHRALA A PRVÉ ČO SPRAVÍ JE, ŽE ZATOČÍ S OPICAMI A ANTISEMITAMI AKO STE VY. ČLENOV TEJTO SKUPINY MÁME OZNAČENÝCH A BUDETE PRVÍ KTORÝCH BUDEME STRIELAŤ. NECH ŽIJE EU! NECH ŽIJE ZUZANA! NECH SKAPE SLOVENSKÁ ŠTÁTNOSŤ A SAMOSTATNOSŤ!!

KUCIAKA DALI ZABIŤ ZAHRANIČNÉ SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY ABY ZLIKVIDOVALI FICOVU VLÁDU A SMER. A SAMOZREJME V LIKVIDÁCII LAVICE NA SLOVENSKU SA CIELENE POKRAČUJE...

KEDY PRÍDU PRE FICA? KEDY MATOVIČOVÉ GESTAPO ZABÚCHA AJ NA NAŠE DVERE?

Předseda Směru-SD Robert Fico

„Tohle nedělali ani komunisté,“ zuří Fico kvůli zadržení bývalých policistů a přišel s fakty

© AP Photo / Martin Baumann / TASR
Slovensko

Předseda největší opoziční strany na Slovensku Směr-SD Robert Fico označil čtvrteční zadržení bývalých vysoce postavených policistů za politickou objednávku. Podle něj se takto snaží vypořádat se s opozicí. Zajímalo ho, proč o utajeném policejním zásahu věděli novináři.

Ve čtvrtek odpoledne svolal předseda Směru Robert Fico tiskovou konferenci, na níž se vyjádřil k zatčení bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara a dalších bývalých vysoce postavených policistů v rámci akce Očistec.

„Nevím, co tito lidé dělali v soukromé době. Pokud selhali, ať jsou potrestáni. Ale nebudu lidi házet přes palubu jen proto, že si to přejete vy,“ vzkázal novinářům s tím, že pokud někdo spáchal trestný čin, je třeba ho odsoudit, aby nesl následky za to, co spáchal.

Přitom Fico zdůraznil, že je nutné respektovat princip presumpce neviny, a akci označil za policejní objednávku. Na otázku, zda se nebojí, že bude další na řadě, odpověděl, že takovou otázku čekal.

„Řekněte mi, proč? Pokud něco máte, tak to řekněte,“ vyzval.

Bezdůkazná obvinění

Později se k věci podrobněji vyjádřil na videu zveřejněném na Facebooku. V něm opět zopakoval, že okolnosti zadržování představitelů policie a justice je velmi podezřelé. Fico je přesvědčený, že se premiér Igor Matovič (OĽaNO) snaží takto odlákat pozornost veřejnosti od podezřelého nákupu antigenních testů a sporné kampaně celoplošného testování.

Svá podezření ilustroval na příkladu bývalé místopředsedkyně nejvyššího soudu Jarmily Urbancové, kterou zadrželi na konci října.

„Po Slovensku chodí takový bývalý soudce, který se jmenuje doktor Sklenka. Doktor Sklenka se přiznal, že přijal úplatky dohromady ve výši 170 tisíc eur za to, že pro někoho řešil soudní spory, včetně Mariana Kočnera. Za to, že vypovídá a udává jiné soudce, ho nechali na svobodě a dokonce může mít tyto peníze, které dostal jako úplatek, což je podle mého názoru světový unikát. Ale dnes je Slovensko taková země,“ uvedl Fico. Právě tento soudce podle něj udal Urbancovou.

Podle bývalého premiéra ale obvinění proti ní jsou zcela absurdní.

„V přesně nezjištěném období, na nezjištěném místě místopředsedkyně nejvyššího soudu, doktorka Urbancová přijala od neurčité osoby úplatek ve výši 5 tisíc eur pro doktora Sklenku, kterému finanční prostředky odevzdala v přesně nezjištěném období za to, že v právní věci neurčitého konkurzního řízení, které se vedlo na nějakém soudu, bude postupovat podle jejích požadavků. Neurčité, neurčité, neurčité a ještě jednou neurčité,“ shrnul obvinění Fico.

Podle něj si Sklenka může vymyslet cokoli, aby zůstal na svobodě, a co potkalo Urbancovou, může potkat každého občana.

„Tohle nedělali ani komunisté,“ uvedl Fico. „Co je to proboha za stát?“

Podezřelé statusy

Dále se pozastavil nad statusem novináře Aktuality.sk Davida Istoka na Facebooku. Jeho zpráva, kterou ovšem již smazal, svědčí o tom, že o zásahu musel předem vědět.

„(Novinář, pozn. red.) píše dnes ráno: ‚Budíček kolem třetí ráno, rychle čajík, umýt zuby, sbalit věci a vyrazit. Máme zásoby energeťáků, čokoládovou koblihu, nějaký croissant a tak. Čekáme. Policie si jde pro bývalého šéfa policie. A ještě si pořídil fotografii před policejním autem.‘ Pokud si dával budík na třetí hodinu, musel vědět o akci policistů, která je utajená, již včera večer. Co za tím může být jiného, než objednávka politického charakteru? Jak to bylo možné, že novináři byli pozváni prakticky na všechna místa zadržení, kde zasahovala NAKA,“ klade si otázku Fico.
Status novináře Aktuality.sk Davida Istoka
Status novináře Aktuality.sk Davida Istoka

Podle něj je jasné, že Matovič chtěl, aby novináři vyfotili, jak policisté nasazují zadržovaným pouta, aby se tím pak mohl chlubit.

„Takto bojuje vláda Igora Matoviče s politickou opozicí. Hlavně s tou, která si myslí, že má právo říkat svůj názor,“ míní Fico. „Toto je konec státu, který se nazývá právním státem, a je mi velmi líto, že se takovéto věci na Slovensku dějí,“ uzavřel.

Matovič míří na Fica

Slovenští policisté ve čtvrtek zadrželi bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, bývalého šéfa Národní kriminální agentury (NAKA) Petra Hraška, exšéfa protikorupční jednotky Roberta Krajmera i bývalého ředitele Národní jednotky finanční policie Bernarda Slobodníka.

Dříve bylo zadrženo několik soudců, a to včetně bývalé místopředsedkyně Nejvyššího soudu Jarmily Urbancové, a šéf Specializované prokuratury Dušan Kováčik. Jak napsala novinářka portálu DenníkN.sk Monika Tódová, za sedm měsíců skončilo ve vazbě 20 vlivných osob, které jsou napojeny na členy bývalých vlád Roberta Fica a Petera Pellegriniho (Hlas).

„Vždy jsem toužil po Slovensku, kde budeme moci čestným policistům a prokurátorům dopřát úplnou svobodu jednat v souladu s veřejným zájmem. Je úžasný pocit se toho dožít... ĎAKUJEME VÁM PÁNOVÉ A DÁMY za statečnou práci,“ reagoval na zatýkání premiér Matovič s tím, že Fico má údajně „mimořádný strach, že světu, který si s Pellegrinim kolem sebe vybudovali, aby je chránil, definitivně končí záruka“.

Mezitím místopředseda Národní rady Juraj Šeliga (Za lidi) vyzval Fica, aby se v kauze obviněných představitelů policie přiznal a šel vypovídat. „Přiznání je polehčující okolnost,“ řekl Šeliga. Podle něj strana Směr-SD v době, kdy byla u moci, „kryla mafiánko-oligarchické prostředí“.

 

Piovarči

Fico je samozrejme na rade to je jasné, potom si Matovičove gestapo príde aj pre Blahu a napokon aj pre nás ostatných čo máme iný názor a nedržíme hubu a krok. 

 

 Likvidácia právnej istoty? Analytik hodnotí Matovičove vládnutie v kontexte testovania

© REUTERS / Radovan Stoklasa
Názory
Covid-19. Vývoj situace na Slovensku (88)

Minulotýždňové celoplošné testovanie prinieslo niekoľko prekvapení a problémov. S prístupom vlády sú nespokojní odborníci, samosprávy a veľkú krivdu cítia aj mnohí obyvatelia, účasť ktorých si na testovaní štát vynútil.

Na hodnotenie výsledkov a následne aj efektivity celej udalosti je ešte priskoro. Čo však môžeme zhodnotiť teraz – tesne pred druhým kolom testovania – je organizačný a politický aspekt. V tomto smere sú kritickí mnohí analytici. Patrí medzi nich aj Branislav Fábry z Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Ten v prvom rade upozorňuje na kontroverznosť testovania, keďže o realizácii tohto projektu rozhodol len úzky okruh Matovičových spolupracovníkov. „Naopak, mnohé relevantné subjekty, zdravotnícke komory či vedecké inštitúcie boli z rozhodovania vylúčené,“ hovorí Fábry a dodáva: „Ani Matovičova výhovorka o potrebe udržať nízku cenu testov sa nepotvrdila. Zdá sa, že napriek predstieranému dôrazu na odbornosť bol spôsob rozhodovania o celoplošnom testovaní neodborný. Následky a výnimky sa neohlásili s dostatočným časovým predstihom a mnohé z nich neprimerane zasahovali do základných práv občanov. Z právneho hľadiska išlo o rozhodovanie, ktoré bolo v rozpore so obvyklými princípmi tvorby práva.“

Dobrovoľne nasilu

Z predpokladaného počtu 3,8 milióna sa počas 31. októbra a 1. novembra testovania zúčastnilo 3 625 332 osôb. Pozitívny nález malo 38 359 osôb, teda 1,07%. Väčšina obyvateľov – viac ako 2,5 milióna, prišla na testovanie v sobotu, čo spôsobilo na mnohých miestach preplnené rady, dlhé čakanie (často aj v nepriaznivom počasí). Aj keď sa v sobotu ráno nakoniec podarilo otvoriť 4900 odberných miest z pôvodne plánovaných 4961, ešte pár hodín pred štartom testovania totiž štát nevedel garantovať funkčnosť veľkej časti odberných miest. Prezidentka Čaputová po porade s velením armády oznámila, že kapacity na realizáciu operácie sú pripravené len na 60%.

Napríklad v krajskom meste Nitra bolo 30 hodín pred začiatkom testovania zabezpečené len 11 miest zo 64. Počas celého piatka predseda vlády i jeho ministri apelovali na zdravotníkov, aby prišli pomôcť. Chýbalo 2000 zdravotníkov.

V takejto situácii reálne hrozilo desiatkam, možno i stovkám tisíc pracujúcich, že by sa otestovať nestihli a nasledujúcich 10 dní by museli zostať v izolácii bez možnosti pracovať. Pre väčšinu z nich by to znamenalo stratu značnej časti mesačného príjmu, možno i zamestnania.

Branislav Fábry v tejto súvislosti spomína pojem obchádzanie práva. Nesúhlasí totiž s tvrdením, že testovanie bolo dobrovoľné. „Kvôli svojim následkom dobrovoľné nebolo, naopak neúčasť mohla viesť k prísnym sankciám. Uvedené postupy tak boli nielen chaotické, ale vyznievali aj ako obchádzanie práva,“ hovorí analytik pre Sputnik a dodáva, že komunikovanie metódou pokus-omyl je pre Matovičovo vládnutie typické: „Najprv niečo aktivisticky prikáže, potom zistí, že ide o nezmysel a zmení to. Čo platí jeden deň, druhý už neplatí. Aj pri testovaní sa jeden deň vyhrážal obmedzením zdravotnej starostlivosti pre tých, čo neprídu, o deň neskôr hovoril o 10-dňovej karanténe.“

Preto radosť ministrov z toho, koľko ľudí prišlo dobrovoľne k testovaniu vyznieva viac ako cynicky.

Ak ste negatívny, neznamená to, že ste negatívny

Údiv z cynizmu však vzápätí strieda rozčarovanie z ďalších krokov. Konzílium odborníkov odporučilo premiérovi vykonať druhé kolo testovania len v tých okresoch, kde miera pozitívnych testov presiahla 1,5%. Premiér túto hranicu svojvoľne posunul na 0,7%, čo v praxi znamená, že najbližší víkend sa miesto tretiny Slovenska budú testovať až dve tretiny.

Tento krok len zintenzívnil nespokojnosť medzi samosprávami – bremeno druhého kola, rovnako ako prvého, zostane na ich pleciach. Starostovia a primátori sa pýtajú kto a kedy bude obciam a mestám kompenzovať vysoké a výdavky, na ktoré neboli pripravené.

Navyše údaje z niektorých samospráv nesedia s tým, čo zverejnila armáda. Napríklad v okrese Myjava je podľa údajov armády počet infikovaných na úrovni 1,4.  Samosprávam počas paralelného zbierania údajov však vyšlo len 0,75%. Podobná situácia je v Gelnici. Armáda avizuje 0,71% infikovaných, samospráva len 0,65%.

A samostatnou kapitolou je pomerne nízka účinnosť testov, ktorá spočíva v senzitivite na úrovni cca 70% a špecificite 0,4%.V praxi to znamená, že 0,4% z celkového počtu testovaných (čiže až 14 400 ľudí) môže mať falošne pozitívny výsledok. A musí zostať v karanténe. A naopak, približne tretinu skutočne pozitívnych antigénové testovanie neodhalí a títo ľudia sa následne môžu slobodne pohybovať. Negatívny výsledok testu totiž znamená len to, že testovaný človek nie je infekčný. Koronavírusom však môže byť aj tak infikovaný.

Ďalšie turbulencie?

Aj napriek vyššie uvedenému nemožno vylúčiť, že celoplošné testovanie nakoniec do určitej miery pozitívne ovplyvní vývoj šírenia nákazy na Slovensku. Podľa Fábryho to budeme vedieť vyhodnotiť až o niekoľko týždňov, no právny chaos, ktorý sprevádzal celý proces prípravy a realizácie testovania možno zhodnotiť už teraz: „Výsledkom je to, že orgány aplikácie práva často ani nevedia určiť, ktoré povinnosti a ako majú od občanov vynucovať.“ Podľa analytika sa tým vytvára nebezpečný priestor pre zvôľu konkrétnych osôb s právomocou.

Ďalej Fábry dodáva, že „aj pred ďalším kolom testovania sme svedkami zmätkov, keď sa z druhého celoplošného kola stalo len obmedzené testovanie.  Hlavným problémom je však nepredvídateľnosť rozhodnutí Matovičovej vlády a tak zrejme možno očakávať ďalšie prekvapenia a turbulencie.“

Pol rok vládnutia Igora Matoviča korunovaný chaosom s celoplošným testovaním vyvoláva u viacerých analytikov na Slovensku obavy zo silnejúcich tendencií k autoritárskym spôsobom a obchádzaniu práva. Dokonca i u takých, ktorí k nemu v čase jeho opozičného pôsobenia prechovávali sympatie.

Fábry hodnotenie Matovičových spôsobov pre Sputnik uzatvára tvrdením, že tento štýl vlády nie je zlučiteľný s princípmi demokracie a transparentnosti. „Rozhoduje sa kabinetne, hoci zásadnou časťou volebného programu OĽaNO bolo tzv. otvorené vládnutie. Vláda tiež posilňuje prvky policajného štátu, represiu a obmedzovanie základných práv. Núdzový stav poskytol viacerým členom vlády možnosť rozvinúť svoje autoritárske tendencie, čo vidno nielen u premiéra Matoviča, ale napr. aj u ministra Naďa. Nebezpečná je aj ich snaha robiť zo svojich kritikov verejných nepriateľov, napr. z predsedu SLK. Najväčším problémom je však likvidácia právnej istoty, ktorá je kľúčovým princípom právneho štátu. Ak to bude takto pokračovať, nenapraviteľne sa oslabí dôvera v právo,“ dodáva analytik.

Mino Mino 

Dementovič aj s naďom sú riadny zmrdi.Cítia,že loď sa potápa,/ Avizované štrajky na 7.11. a 17.11. 2020/tak potkany opúšťajú loď.Snáď si ich karma najde.

Štefan Ďaďo StPredtým Orava a j BaRDEJOV sú polygon na testovanie?:
 
František Peniaškohttps://www.youtube.com/watch?v=CzjY6swWXH0&feature=share...

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ZDÁ SA ZJAVNE NEPOMOHLO ZNÍŽIŤ DENÉ POČTY INFIKOVANÝCH AKO JE TO MOŽNÉ?

Testování na Slovensku

Na Slovensku výrazně roste počet nakažených covidem. Danko se ptá, jestli za to nemůže Matovičovo plošné testování

© REUTERS / Radovan Stoklasa
Slovensko

Během čtvrtka Slovensko zaznamenalo přes dva tisíce pozitivních případů koronaviru a rekordních 31 obětí. Předseda neparlamentní strany SNS Andrej Danko upozorňuje, že za to možná může celoplošné testování, které prosadil premiér Andrej Matovič (OĽaNO).

Čtvrteční testování na koronavirus pomocí PCR testů na Slovensku odhalilo dalších 2354 pozitivních případů covidu-19. Pokračuje tak vzrůstající trend. Pro srovnání - ve středu laboratoře odhalily 1962 testů. V pátek o tom informovalo Národní centrum zdravotnických informací.

Došlo i k rekordnímu počtu úmrtí, když kvůli koronaviru ve čtvrtek zemřelo 31 osob. Celkový počet obětí dosahuje 317 lidí. Během čtvrtka se z covidu-19 vyléčilo 564 lidí a celkem se za celou dobu uzdravilo 16 990 lidí. Aktuálně nemoc prodělává přes 54 tisíc lidí.

Předseda SNS Andrej Danko upozorňuje, že k takto výraznému nárůstu dochází i přes celoplošné testování, které proběhlo minulý víkend. Politik nevylučuje, že Matovičovo rozhodnutí mohlo k nárůstu přispět.

„Po plošném testování dochází k nárůstu covidu-19 na Slovensku. Je to otázka k diskuzi, zda tento nárůst nenastal právě kvůli tomuto celoslovenskému testování ‚dobrovolného násilí‘,“ napsal Danko na svůj Facebook.

Pokud se trend nezastaví, tak by to znamenalo, že vládní nařízení byla neúčinná a zbytečně byla omezena práva občanů.

„Věřme, že se tento negativní trend nárůstu zastaví, protože by to pak opravdu byly zbytečně investované peníze a omezená svoboda a práva občanů,“ dodal.

Plošné testování na Slovensku

Během uplynulého víkendu se prvního celoplošného testování na koronavirus SARS-CoV-2 z téměř 5,5 milionu obyvatel Slovenska zúčastnilo 3 625 332 lidí. Z tohoto čísla bylo celkem 38 359 osob pozitivních, což činí 1,06 %.

Někteří odborníci celoplošné testování kritizují kvůli tomu, že antigenní testy, které byly použity, jsou ve srovnání s PCR testy mnohem méně účinné. Dále došlo k přetížení zdravotnického personálu a údajně ve frontách před odběrovými místnostmi hrozilo nakažení.

Na Slovensku rovněž platí zákaz vycházení. Nicméně lidé, kteří se prokáží negativním testem, nemají pohyb omezen. Podle kritiků tak celoplošné testování bylo fakticky povinné.

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení.

Druhé kolo celoplošného testování bude pokračovat již tento víkend. Podle nových informací se ho mohou zúčastnit i obyvatelé, kteří první kolo vynechali.

 

Piovarči
Nuž bude na tom niečo. Počty infikovaných neklasajú naopak stúpajú napriek pretestovaniu 3,6 milióna Slovákov. Kde urobili soudruzi v Slovenskej vláde chybu? Testy ktoré použili sú asi celkom nanič a možno slúžili celkom inému účelu. Počtom nakazených sa Slovensko rýchlo doťahuje na Čínu, ktorá už ale coronavírus dávno zastavila. 

 

Voľby v USA: Sedem „kolísavých“ štátov je za Trumpa

Share to LinkedInShare to TumblrShare to Reddit

Celkové súčty oficiálnych hlasovaní naznačujú, že väčšina „kolísajúcich“ štátov hlasovala za republikánskeho kandidáta, úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa.

Podľa predbežných odhadov za Trumpa hlasovalo šesť zo siedmich týchto štátov.

Ak poštové hlasovanie nespôsobí vážnejšie korekcie, potom môže Donald Trump znovu nastúpiť na druhé funkčné obdobie.

Situácia je neprehladná

Maximus

Zaujímavé ako sa tie čísla zmenili, ešte o 12.h v štáte Michigan a Wisconsin viedol Trump a pritom už bolo napísané, že počítanie je pozastavené a o 15.h už zrazu vedie Biden v spomínaných dvoch štátoch, pričom by teraz už mal 270 hlasov voliteľov, čo by mu stačilo na víťazstvo vo voľbách. Škoda,že som si neurobil screenshot. Ešte o 12.h to totiž vyzeralo, že bude mať len 244 hlasov (28 + 6 za štát Nevada)voliteľov a že prezidentom bude Trump. Lenže tým, že sa to “otočilo” v štáte Michigan, kde by získal Biden ďalších 16 hlasov a tiež v štáte Wisconsin, kde by získal ďalších 10 hlasov a spolu to už dáva 270 hlasov, čo by už stačilo na to,aby sa Biden stal prezidentom….

NoTax

https://www.zerohedge.com/markets/here-latest-election
Tady je popsán švindl z Michiganu.

Michal

Sledoval som priebeh volieb na ny times, a presne ako píšete. V jednej chvíli zastavené sčítavanie. Tak som si predstavil, že keby sa to dialo v Rusku, médiá by šaleli, ale keď sa to deje v USA, evidentne je to v poriadku.

Kolemjdouci

Pokud toto je pravda, tak Trump u soudu uspeje. Brutalni manipulace!!

 
Miš

Tak podle volebního webu Trump nevyhraje. Ztratil Wisconsin a Michigan.

Tullipan

No, evidentně zatím Trump nevyhrál a ani to tak dosud ve 14.52 nevypadá. Tak bych možná s tím certifkovaným vítězstvím ještě počkal. Sčítají se korespondenční hlasy a ty jsou skoro všechny pro nesvéprávného dementa Bidena. Kéž bych se ale mýlil.

perun

Děkuji panu VK za perfektní informace a velmi dobré predikce, nicméně si neodpustím poznámku :

lidi, prosímvás neprožívejte to, jako by se jednalo o naše bytí, či nebytí !
V našem protektorátu Bééémen und Mééééren je úplně jedno, jestli zvítězí kačer Donald nebo jakýsi bidet.
Naši „demokraticky“ zvolení zrádci , kterým se říká zástupci, polezou do zadku v rámci zachování svého koryta, ať je ten zadek červený nebo modrý ! Všichni „Kalouskové“, včetně šikmookého samuraje nebo lidské trosky na Hradě, podepsali „vázací akt“ proti českému lidu !
A je na nás, abychom to řešili. Ne americké volby !

Já bych položil otázku tomu vítězi amerických voleb, jenom jednu :
Můžete prosím písemně ( ne jako zaplacený zmrd Gorbačov) garantovat České republice, že se nebudete za žádných okolností jakkoli vměšovat do našich vnitřních záležitostí – pod sankcí 10.000 tun čistého zlata , které složíte do našeho depozitu jako kauci ?

perspektiva

Neni to jedno. Pokud zvitezi Biden, bude v Evrope valka.

P.Stoupal

rozhodne Michigan. Pokud tam udrží vedení Trump (+9 390) – v této chvíli sečteno cca 93% hlasů a více – bude prezidentem. Sečítají se však koresp. hlasy – proto náskok má tendenci se snižovat. Před 4 lety tam Trump vyhrál, ovšem nejtěsnějším rozdílem ze všech států – jen o +0.23 %.
update:
Hotovo! 14:45 h sečteno 99% – rozdíl +9480 Trump. Je prezident. Guvernérem Michiganu je ale demokrat – do volebního výsledku státu budou házet ještě písek, vždyť Trump vede o pouhých +0.07 %
update:
15:02 Biden otočil! Vede o +2830
15:04 Biden +2561
15:07 Biden +25085

P.Stoupal

je tam hotovo, Trump ztratil Michigan. Konec. Koresp. hlasy rozhodly.

Pery90

Boj o Bílý dům rozhodují hlasy z pošty, Biden už poráží Trumpa v Michiganu
SLEDUJEME ONLINE 4. listopadu 2020 14:12, aktualizováno 15:26
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-volby-prezidentske-2020-trump-biden-vysledky.A201104_133809_zahranicni_aha

Drtikol

16:44 a ja se usmivam nad vasim komentarem.

Exx

Máte čerstvé info co se děje? Pane Admin? Jaké má Donald šance? Jak proboha normální člověk může hlasovat pro člověka co trpí stařeckou demencí a jeho potenciálním nástupcem je liberální extremistka Kamala Harris? Pokud vyhrají tak jedinou jistotou bude, že se svět definitivně zbláznil. Sčítání hlasů smrdí kolosálním podvodem. Jak to může dopadnout u těch soudů? Jak to vidíte? Opravdu nechci zbytečně otravovat, ale Situace se pořád mění a dívat se na provařené prostituty opravdu nechci.

hledac pravdy

info z ruska.
nize video o pochodujici antife na bily dum, viz odkaz na ElijahSchaffer.

https://www.mk.ru/politics/2020/11/04/vybory-prezidenta-ssha-2020-onlayn-ekzitpoly-rezultaty.html

hledac pravdy

platek sionu s pocitanim kazdou minutu.
mysitkem na stat a jsou videt %
klik na stat a je videt rozlozeni hlasu pro trumpa a bidena v danem state.
viz odkaz nize : Battleground states to watch, kde jeste probiha scitani

https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html

.B.
allsam

 

 

zazracne_dieta

U nas matovic isiel akoze “do karanteny” … priprava na utek ? :))) 

Radšej sa upratal lebo už to nezvláda šialenec retardovaný

 

Volební podvod? 118letý muž, který zemřel v roce 1984, hlasoval ve volbách v roce 2020

Záznamy ukazují, že muž, který zemřel v roce 1984, hlasoval v amerických prezidentských volbách v roce 2020. (Foto: NDLA) 

Ukázalo se, že 118letý „William Bradley“ hlasoval prostřednictvím nepřítomného hlasování v okrese Wayne v Michiganu. William Bradley zemřel v roce 1984.

Zahrnuje odkaz na nepřítomné hlasovací lístky s pozvánkou: „Vyzkoušejte si to sami“.

Proč média mlčí?

Zdroj: israelnationalnews.com
 
Toto nemá obdoby! Hlasovací lístky v amerických volbách byly tajně označeny vodoznakem, schyluje se k zatýkání?
Bývalý tajemník ministra zahraničí Henryho Kissingera a agent C*A poskytl svědectví o ST*NG operaci na odhalení plánu demokratů na zfalšování voleb. Důkazy jsou nezvratné! (Foto: Youtube)
Horká zpráva Čecha z USA, který přináší dobré zprávy o podvodu s volbami a o tom, co se chystá...
Níže uvádíme pozoruhodný komentář Čecha, který žije ve Spojených státech. Dle jeho slov můžete zůstat klidní a sledovat show! Q. (Foto: Youtube)
https://ac24.cz/-/horka-zprava-cecha-z-usa-ktery-prinasi-dobre-zpravy-o-podvodu-s-volbami-a-o-tom-co-se-chysta-?redirect=%2F 

ČLÁNOK S TADESKA K FALŠOVANÝM VOLBÁM V USA. TRUMP MÁ BIDENA V HRSTI?

Marného okénko Q°6 11.2Q2Q. Nacházíme se uprostřed apokalypsy. Mistrovský tah a šach mat Prezidenta trumpa
101

AKTUALIZACE QQ:Q5Q5Q5

…..zajímavé zajímavé jaké geniální tahy se díky dnešní mikroelektronice dají udělat. Vše bylo nastíněno trumpem dopředu a protistrana na to nepřišla. Proč? Neumějí hrát ani obyčejný šach natoš pěti dimenzionální. Tak hloupá je protistrana. Ale podceňovat jí nesmíme….

QQ:QQ QQ:QQ

1) Nic nemůže zastavit to, co přichází. Věřte plánu

Chápete, co bylo řečeno před několika lety Prezidentem trumpem?????

Máte v klidu sedět a pozorovat SHOW. Pukance prosím už nejezte, pamatujte na svoji štíhlou linii a raději pijte čistou vodu, abyste měli konečně čistou hlavu a věřili plánu.

…..a neptali se pořád, jestli plánu můžete ještě věřit. Takže klídek a soustřeďte se nyní na budoucí děje, které Vám popíši na několika řádcích. Plán probíhá přesně podle not.

Právě celý plán je završen gigantickým volebním podvodem. Trump o něm věděl dopředu, a proto vše skvěle připravil tak, aby se všichni sami usvědčili. Ano, volby Prezidenta USA 2Q2Q byly velkou součástí tohoto plánu a nyní se dotáhl do konce. Nacházíme se přímo uprostřed ARMAGEDDONU.

Trump ve skutečnosti sklidil historické vítězství, jaké zde ještě nebylo. Bylo připsáno na účet protistraně. Ale klídek…

Veškeré důkazy o nezapočítaných hlasech, podvodných hlasovacích kartách tisknutých v zahraničí bez vodotisku a mikročipu, jsme Vás vážení čtenáři tadesca už datovali. Dále o 1,8 miliónů hlasů od neexistujících lidí, je také profláklé a nezajímavé. O tom nebudu mluvit. Jsou  daleko důležitější data na programu. Obšírné skutečnosti vezmeme ale jen ve zkratce. Bude se brzy o nich všude hovořit.

Ve všech hlasovacích lístcích byly zabudovány nano-technologické MARKERY o molekulární velikosti. CIA a NSA jsou používány 11 let. Nejvyšší soud USA a jeho vyšetřovatelé budou moci při přepočítávání okamžitě odhalit podvody.

V případě podvodů budou podvodníci okamžitě uvězněni. Ve všech volebních komisích byli tajní agenti na sledování celé akce při sčítání. Soudci, státní zástupci, soudní vykonavatelé a další. Svědectví těchto osob má v americkém trestním právu hodnotu absolutního důkazu.

Dalším důležitým momentem v důkazním řízení budou milióny MIKRO-KAMER, které byly všude instalovány, aby mohly dokázat DÉMON-KRATŮM jejich zločiny při podvádění. Jsou usvědčeni. Prezident trump umožnil, aby se veškeré machinace a nesrovnalosti staly. Všechny zločiny velezrady zúčastněných budou nyní odkryty do posledního puntíku celému světu.

Veškerá  podvodná akce při volbách byla placena SOROSEM a organizována OBAMOU. Vidíte, že demokraté jsou naprosto v háji, a je to jejich konečná. USVĚDČILI SE SAMI.

Od dnešního večera riskuje OBAMA rozpoutání totální krvavé občanské války po celých spojených státech. Krvavá lázeň může začít dnes večer.

Q Force to vědí a rozmístila po celém území obrněná vozidla, vrtulníky a další vojenskou techniku. 60% vojenské techniky americké armády je rozmístěno po celých státech. Nyní asi chápete, proč trump stáhl z celého světa americké vojáky zpět do vlasti.

Prezident trump vyhlásí stanné právo nejpozději večer Q6.12.2Q2Q. Má dojít v tento den k zatčení asi 400.000 amerických úředníků podílejících se na tomto spiknutí. Už jsou odhaleni. Dojde k přepravě leteckým mostem na Quantanamo a do dalšího přísně tajného zadržovacího sektoru v nevadské lokaci, proslulé AREA51.

Oblast 51 byla Prezidentem trumpem uzavřena v dubnu 2017. Vojáci Q Force pod dohledem prezidenta postavili od této doby zadržovací sektor pro tuto akci. Vše běží podle plánu. Potom do 14 dnů dojde k dlouho očekávané vlně hromadného zatýkání.

Jedno zajímavé video stojí za shlédnutí. Podobná data:

https://www.facebook.com/staskovsky.alex.3/videos/115642020345899/?hc_location=ufi

AKTUALIZACE QQ:Q5Q5Q5

Bylo by dobré se podívat i na následující video. Video je za všechno vypovídající.

JE HOTOVO, OSLAVUJEME!

https://www.youtube.com/watch?v=fkTkCHfJeFA&feature=youtu.be&

Jak jsem Vám vážení čtenáři tadesca psal celé roky. Vše Vám ukázali ve filmech. I ten pátý listopad!!!!!

https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=GvqK8fpfyh8&app=desktop

Larry Fistingfield 
6.11. 14,00

Dostali jsme zprávu, že 4.30 Newyorského času VZALA TAJNÁ SLUŽBA CIA POD OCHRANU JOE BIDENA. JEDNÁ SE O ABSOLUTNĚ BEZPRECEDENTNÍ KROK, ABY TAJNÁ SLUŽBA CHRÁNILA SOUKROMOU OSOBU.

OCHRANU CIA DOSTÁVÁ POUZE:

1, PREZIDENT USA A JEHO RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

2, ČLENOVÉ VLÁDY USA (RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI NA VYŽÁDÁNÍ)

3, PŘEDSEDA SBORU NÁČELNÍKŮ

4, NÁČELNÍK GENERÁLNÍHO ŠTÁBU A JEHO ZÁSTUPCE

5, VELITEL NORAD A KOSMICKÝCH SIL A JEHO ZÁSTUPCE

6, VELITEL NÁMOŘNÍCH SIL (ADMIRÁL) JAKO ŠÉF JADERNÉHO PONORKOVÉHO LOD´STVA

7, PŘEDSTAVITEL CIZÍHO STÁTU NA NÁVŠTĚVĚ A JEHO DOPROVOD

---------------------------------------------------------------------------------------

Z TĚCHTO DŮVODŮ SE OPRÁVNĚNĚ DOMNÍVÁME, ŽE SE CHYSTÁ STÁTNÍ PŘEVRAT, KDYBY BIDEN NEVYHRÁL.

Z TOHOTO DŮVODU BUDE NUTNÉ UVÉST NÁRODNÍ GARDU DO STAVU BOJOVÉ POHOTOVOSTI, ARMÁDNÍ SLOŽKY A POLICII NA ÚZEMÍ USA, BRAN´TE DONALDA TRUMPA !!!

Ve Philadelphii zaznamenán další náhlý „přírůstek“ 25 277 hlasů. Všechny pro Bidena.

Paul Craig Roberts

6. 11. 2020   lifesitenews
Jeví se jako naprosto zřejmé, že výsledky hlasování v Severní Karolíně a v Georgii se nevyhlašují proto, že mají sloužit jako rezerva, která se jako „volební vítězství Bidenovo“ přisune na hromádku Bidenových zisků v tom případě, kdy by podvody v Michiganu a Wisconsinu a právě probíhající podvod v Pensylvánii (Philadelphia), Bidenovi k ukradení voleb nestačily.
 

Jooooo,lžistatika ala Soros a podplácení v přímém přenosu....k zblití!!!!

Vy jste naprosto nechutí pesimisti. Dívejte se na to jako na investici. Biden možná vyhraje, ale ve fanoušcích Trumpa zůstane nepřekonatelná nechuť a nenávit k demokratům a Amerika se začne pomalu rozpadat, přidejme k tomu ekonomické problémy a možná se dožijete i rozkošného karnevalu nabitých částic, které vás zbaví všech problému, včetně placení daní.

Hlasovací lístky v amerických volbách byly tajně označeny vodoznakem. Je to takové zajímací video na juťubu. Hodně povzbudivé, ale ... kdo ví??

Co tu pořád řešíte , je jedno , kdo zvítězí , oba jsou to jen loutky amerického vojenskoprůmyslového komplexu !

Proč mne to vůbec nepřekvapuje? Vždyť ten výsledek byl znám již mnoho měsíců předem...
A jak to říkal Švejk? "válka je jistá, víc vám neřeknu"...
Je čas se odstěhovat do Patagonie. Tady bude už za rok jen radioaktivní pustina.

Mama Merkel požadovala nové volby v Bělorusku, kdy bude požadovat nové volby pod dohledem v USA.

*urva, možná sme ten "reálnej socík" až tak úplně bourat neměli. Z totáčku do totáče se zpěvem a tancem.

Jsem zvědav, zda tyto americké volby budou patřičnými mezinárodními organizacemi označeny za svobodné. Cože ? On to tam nikdo nedohleduje ??? 

 

TRI MILÓNY ÚSPEŠNE OČIPOVANÝCH! OVEČKY A ČO AK TO NIE JE LEN SRANDA?:-)

Slovenský premiér Igor Matovič (vlevo) dohlíží na plošné testování

Matovič si udělal srandu z testování a přehnal to. Uražení lidé jsou v šoku

© Foto : Facebook / Igor Matovic
Slovensko
Covid-19. Vývoj situace na Slovensku (85)

Předseda vlády SR Igor Matovič se nemůže uklidnit ze svého projektu plošného testování pomocí antigenních testů na Slovensku, které se v sousední zemi v plné míře rozběhlo minulý víkend.

Premiérovi stačilo s humorem napsat pouze jednu větu k výsledkům plošného testování a na sociální síti se objevily tisíce komentářů ohledně jeho výroku.

„3 milióny úspěšně očipovaných,“ konstatoval politik.

Jak ukazuje reakce sledujících, lidem do smíchu vůbec nebylo.

„Toto může napsat premiér Slovenské republiky? Vždyť se lidem vysmívá do očí!“ nechápe chování Matoviče Mária Klukošová.

„Měl byste se zamyslet nad tím, kolik vám je let, jakou pozici zastáváte a zda jsou potřebné ty trapné a ubohé statusy hodné 14letého fracka. Podle mě Vás ve škole šikanovali a takto si to kompenzujete, jinak si to vysvětlit neumím,“ adresovala kritiku vrcholnému politikovi Barbora Bežillová.

Došla trpělivost i těm, kteří patří mezi zastánce Matoviče.

„Igore, jsem tvůj volič a upřímně se stydím za formu tvé komunikace, mě osobně už uráží, a to mám docela vyvinutý smysl pro humor. Stačilo napsat ‚děkuji‘, ale tímto kokotizmem to zas jen tlačíš dolů. Škoda,“ zareagoval Bohdan Cichacký.

Jiní otevřeně napsali, proč na testy šli.

„Je třeba si to trošku uvědomit s těmi statusy. Zaprvé nejsou hodné premiéra Slovenské republiky a za druhé z těch 3 milionů otestovaných, jakože dobrovolně na sílu, byla minimálně polovina na testech proto, aby zítra mohli jít do práce,“ vysvětlil uživatel se jménem Rudy Marman.

Za premiéra se stydí také komentující Marianna Bart.

„To je od vás krásné pane premiére, nestačilo, že jste z nás udělal stádo ovcí, které povinně muselo jít na test... a dnes od vás tato nemístná satira, fuj stydím se za vás, co jste vlastně za člověka?“ dotazuje se.

O tom, co se skutečně děje na Slovensku a jak by se měl chovat předseda vlády, napsala také Monika Ivančáková.

„Pane Matoviči, vy si z toho děláte srandu, ale lidé a podnikatelé jsou již zoufalí, mnoho lidí by přišlo o práci, kdyby nešli na ty vaše nepřesné testy. Mnozí podnikatelé již zkrachovali a sotva se někteří udrží, jim jste měl pomoci. Já osobně jsem šla na testy ne z vlastní vůle, ale násilně, kvůli práci samozřejmě. Nevím, co máte v plánu ještě udělat se Slovenskem, ale řiďte zemi zodpovědně, aby Vám lidé věřili .Vaše výhrůžky, váš slovník a zákazy jsou nehodné premiéra, o statusech na FB nemluvě,“ vyslovila se.

Zmiňme zde, že projekt plošného testování podrobila kritice řada významných slovenských politiků. Mezi nimi například Robert Fico, Ľuboš Blaha nebo Eduard Chmelár.

robco

No Igor Čaučesko Matovič a Jaroslav Čaučesko Naď. Maju svoje politické dní už za sebou.To druhé možno ešte len čaká.
 
A čo ste čakali od trnavského kkta? Podakovanie?
 
dudvah
Trnavský vidlák nesklamal.. Nasrať do ruky každému kto toho duševného kripla volil a nepustiť dva týždne k vode..
 
miner peter
Obyčajní ľudia, ďakujeme Vám, že ste za premiéra dosadili túto kreatúru. Každým krokom, každým slovom robí hanbu slovenskému národu. A nevyhovárajte sa, že ste to nevedeli. Presne takého ho všetci poznáme už viac ako 10 rokov.
 
fany
Trnava je malý Rím, samá kurva samí kmín.
 
Krab
A co když to nebyla sranda, ale HOLÁ PRAVDA?
 
Daniel Horov
.... Matovič tým povedal asi toľko. Úlohu zadanú zahraničnou ambasadou v BA , to jest testovania a nevylučujem, že aj čipovania (aký bol pokrik, dokonca vyhražanie sa políciou, ked sa jeden borec nechal dvakrat "otestovať") s Naďom som splnil na 100%. Uchylkou Matoviča je permanentný konflikt, doslova sa vyžíva v konfliktných situáciach, tak sa nevie dočkať procesu odvolavania. A pri odchode z funkcie predsedu vlády SR a z parlamentu a vôbec z politiky nebude spievať baladu, že odchádzam od Vás a neubližil som Vám, ale starú slovenskú bačovskú pieseň "Ovce moje ovce" alebo "Ja som bača veľmi starý..." a vyplazí jazyk a povie bozajte ma v riť a všetkým hodí do tváre otrepanu frázu zvoľte si Fica! A bude ďalej podnikať za oveľa lepších a vyhodnejších podmienok než pred príchodom do politiky.
 
Pavel Mu 
Cvoka si zvolili a kazdy den sa cuduju co to je za Cvoka, to nemaju rozum alebo su ozaj ovce?
 
Napřed to bylo podle nějakého článku SNP a teď si ze slováků dělá ta liberální tlama prdel . Asi to byl test na to čipování, jeden už proběhl u nás na psech, Owertonova okna se otvírají, mnohovariantní budoucnost se připravuje nevyjde jeden projekt vyjde druhý a potom to skusíme s tím prvním 
 
Piovarči
Otestovať som sa nebol dať lebo neverím tým nepresným testom hlboko do nosa a bez certifikátu. S môjho okolia bol na mňa vyvinutý neuveriteľný tlak až som sa divil, akí boli ludia doaaní a opatrnickí. A Matviejevič Matovičenko teraz zo srandy takto zapráši:-) Velmi milé. 
Ako som rád že som na tom teste nebol a môžem sa takto pobaviť...:-)
 
korak
Trnavský Stalin je vygumovaný debil jeho vlastné slová.
 
Piovarči
Ludia sa vyhovárajú večne na komunistov že tí za to môžu čo sa dnes s nami deje 30 rokov po nežnej revolúcii. A teraz keď tu máme arogantnú Matovičovú vládu tak sa všetci vyhovárajú na Fica že kôli nemu volili Matoviča. Chyba akéhokoľvek taktického uvažovania a príklad bezhraničnej naivity Slovákov ktorí prijímajú všetko čo im prozápadné média spolu s podvodníkom Matovičom nabili do hláv o zločinnosti Ficovej vlády. A teraz tu máme všetci výsledok tejto neprezieravosti - všeobecný úpadok a degeneráciu všetkého. Rozbitie spoločnosti rozbitie rodín a stále viac bezvýchodisková ekonomická situácia lebo vraj Fico, Putin a komunisti. Za všetko však môže zhubná a chamtivá ekonomická ideológia tých najbohatších a najmocnejších ľudí na západe....
 
Dobrodej

Jiná varianta překladu výroku Marxe:

Peníze, to je žárlivý bůh Izraele, bůh, který nestrpí vedle sebe žádného jiného boha. Peníze degradují všechny lidské bohy – a mění je ve zboží. Peníze jsou všeobecná hodnota všech věcí, hodnota, která se ustavila sama pro sebe. A proto zbavily celý svět, svět člověka stejně jako přírodu, jejich svérázné hodnoty. Peníze, to je člověku odcizená podstata jeho práce a jeho jsoucna; a tato cizí podstata člověka ovládá a člověk se jí koří.

Prodost

Velmi pravdivé. “Mít možnost tisknout peníze národa, pak mě nebude zajímat, kdo přijímá zákony” ? Meyer Amchel Rotschild, 1815

 

SME UŽ LEN AMERICKÝ PROTEKTORÁT

Prezidentský palác v Bratislavě

Slovensko zakázalo komunistické symboly na památnících, ulice nesmí nést jména komunistů a fašistů

© CC BY 2.0 / Herbert Frank / Bratislava
Slovensko

Poslanci Národní rady Slovenské republiky ve středu přijali novelu zákona o komunistickém režimu v Československu v letech 1948-1989 a zakázali rozmisťování jeho symbolů na památnících a pamětních deskách. Slovenské ulice a náměstí také nesmí nést jména představitelů komunistického, fašistického a nacistického režimu.

Slovenští poslanci schválili, že komunistický režim v Československu v letech 1948-1989 byl protiprávní a směřoval k potlačování základních práv a svobod. Komunistická strana Československa a Komunistická strana Slovenska jsou nyní v zákoně označeny jako zločinecké organizace.

Novela zákona také obsahuje, že ulice a další veřejné prostranství v zemi nemohou nést jména zástupců Slovenské republiky z let 1939-1945, kteří těsně spolupracovali s nacistickým Německem.

Uvedené zákazy neplatí pro jedince, kteří se zapojili do odporu proti komunistickému, fašistickému či nacistickému režimu. Pokud o takových jedincích vzniknou pochyby, bude o tom rozhodovat Ústav paměti národa.

Bývalá KSS se po pádu komunistického režimu v Československu změnila na Stranu demokratické levice, jež později pohltila dnes opoziční strana Směr-sociální demokracie Roberta Fica. Na Slovensku také existuje Komunistická strana Slovenska, ta se však únorových parlamentních voleb neúčastnila.

Směr-SD svolává mimořádnou schůzi slovenského parlamentu k vyslovení nedůvěry vládě

Opoziční strana Směr-SD sbírá podpisy na svolání mimořádné schůze Národní rady Slovenské republiky, na které chce vyslovit svou nedůvěru celé vládě premiéra Igora Matoviče. V tuto chvíli má strana připravených již 26 podpisů. Na včerejší tiskové konferenci to oznámil předseda Směru Robert Fico.

Ten zároveň ozřejmil, že v nejbližších dnech chce strana oslovit další opoziční a nezařazené poslance, aby se podařilo získat potřebných 30 podpisů na svolání mimořádné schůze. Jak ale předseda strany toto své rozhodnutí odůvodňuje?

Svůj záměr o podání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Fico oznámil již minulý týden, kdy podrobněji vysvětloval důvody takového rozhodnutí. Straně Směr-SD se například nelíbil způsob, jakým bylo zorganizováno a zabezpečeno celoplošné testování obyvatel Slovenska na koronavirus, které se konalo 31. října a 1. listopadu.

botaska

Fašistické Slovensko se ukazuje jako hnusný a fašistický stát i s jeho představiteli.
 
Piovarči
Nikdy som nebol komunistom hoci ma tam chceli odmnietol som z titulu môjho náboženského presvedčenia, respektíve oni ma preto napokon museli odmietnuť keď som sa k svojej kresťanskej viere otvorene a verejne priznal, ale zapísali ma predtým ako kandidáta. Skrátka bol som roboš a chceli ma tam lebo som bol v práci na dielni oblúbený pracant a športovec a okrem toho som vo volnom čase aktívne pracoval s mládežou v turistike v ČSTV. Dnes keď sa pozriem nazad komunisti u nás na dielni boli prevažne poctiví ľudia a skutoční odborníci vo svojom fachu. Nevidel a nemal som v nich nikdy žiadneho nepriatela priam naopak mal som medzi nimi i veľa priatelov. Komunizmus nikdy nebol tak zhumplovaný ako dnešná "demokracia". Teraz zažívame skutočné peklo ktoré sa nedá rovnať s tým čo sme zažili za komančov. To bola ešte prijatelná doba ktorá priala obyčajným malým ľuďom.
Dať dnes na úroveň Fašizmu komunizmus je neludské. Meniť teraz aj názvy ulíc. Ja som odjakživa žil na ulici Juliusa Fučíka, ktorého zavraždili fašisti, dnes aj jeho pamiatku pošpinili a dali na úroveň fašizmu. 
Preto teraz zavrhujem túto vládu ako celkom dementnú prisluhujúcu svetovému finančnému satanizmu. 
 
 
pomletá sépie
Úsměvné. A co třeba Šmeral, Ludvík Svoboda, Dubček, Koněv ... ? Slováci nazývají polistopadové předsedy vlád zloději, zločinci ... jména jako Čarnogurský, Fico a další nevadí ?
 
To je naprostá samozřejmost, je třeba všechno co ti Zlí Komunisti postavili a vybudovali okamžitě zbourat, Byty, Fabriky Památníky všechno pryč, ať je více Svobody HURÁÁÁ
 
V dnešní době řešit takové nesmyslné věci, tak je skutečně to nejdůležitější, co je na pořadu dne. Názvy ulic a náměstí budou jistě mnohem přijatelněší, když budou pojmenovány po amerických osvoboditelích. Možná se tímto " moudrým " a vlasteneckým rozhodnutím zastaví dokonce i kovid-19.
 
Šanta
Malá skupina fašisticko-liberalnich prasat vnucuje slovenskému národu své perverzní sny. Slováci, vzpomeňte na SNP a žeňte je, ten fašistickej dobytek!!!
 
Štefan Ďaďo StTento režim je čo diktátor Matovič, tu je čo sa môže stať keď jeden sa vzoprie diktátorovi.
https://uploads.disquscdn.com/.../194bae26eb4dfcf9e9abb10...
 
Matovič jednou rád odpádluje do Leopoldova, aby neskončil na kandelábru. 
 
Tak Rakousko má ve státním znaku srp a kladivo, Itálie pěticípou hvězdu a idi@tský režim na Slovensku se pouští do obrazoborectví.
 
Nacionalisti se tlačí k moci se vším všudy.Na Slovensku to brzy bude jako na Ukrajině.Slováci,nedejte se .Přeci svobodu národa jak Slovováků tak Čechů nevydobyly tyto pravičácké nacionalistické strany.Byli to hlavně praví vlastenci a Slované věrni své vlasti.A tito zaprodanci okupantů si nyní dělají v republikách co chtějí.Vytvářejí zde anarchii,ktero zakrývají svou agresi.Slované,braňme svou suverenitu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Toto nie sú nacionalisti.To sú liberálny fašisti...
 
Toudy
Fašizmus sa silne rozmáha na Slovensku. Schválením tohoto zákona začala na Slovensku vládnuť hneda totalita
 
Uz len treba zacat stihat vsetkych co podporovli-napomahali- rast socializmu a tzm aj komunisticku moc svojou pracou. Parlament a ludia zacinaju byt chromyselny miesto aby riesili potreby obyvatelastva
 
Zde diskutovaný a právě schválený zákon č.125 byl podvržen ve formě návrhu již roku 1996 na schválení tehdejší vládě V. Mečiara. Tehdy, díky ještě relativně silnému levicovějšímu zaměření značného počtu členů vlády a parlamentu, tento výplod americké ambasády a jejich slovenských vlezdozadků neprošel. Nebyl však zdaleka zapomenut. Jakmile si předmětná ambasáda zabezpečila minulými "volbami" na Slovensku čistě pravicovou vládu a většinu pravice v parlamentě, znovu ten svůj slint vytáhla z šuplíku. A tentokrát byl již výsledek zaručen. Zákon č.125 je jen další integrovanou součástí plánovaného, metodického, komplexního amerického tlaku na populaci jejich slovenského protektorátu ve snaze zoufale démonizovat vše, co souvisí s komunismem. 
Vždyť naprosto stejně jako mělo nacistické Německo největší strach z komunistů, má ho i anglosaský režim. Ale stejná komunistická pěst, jaká před pětasedmdesáti lety rozdrtila fašistickou Říši, vymaže jednou z povrchu zemského i tu anglosaskou.
 
bob
Muko, nacista gestapacky matrtajko to ludom ukazal - oznaci ludi donuti ich pod represiami zatial len odber vzoriek...za to im dal odmenu - mozu ist do obchodov....aby nezdochli hladom pripadne zamuklovat si aby naozaj nepodochli.... zlati komunisti. chcel by som vidiet pocet justicnych omylov... a co tak kiskove zlodejiny ? co matovicove sustavne posliapavanie ustavy ? neviem ze by nieco take za komancov bolo ...
 
sany
Liberálny fašizmus na Slovensku naberá obrátky. Matovič je tak opantaný mocou a poskokmi, ktorí mu lížu z ruky, že stratili súdnosť nad hodnotením dejín Slovenska. Prídu nové voľby a títo poskokovia Európy skončia. Verím, že to príde čoskoro. Rastie počet tých, ktorí ich už teraz majú plné zuby. Zlatý socializmus.
 

Neutíchajúce protesty v Poľsku môžu viesť k vojenskému puču

Share to LinkedInShare to TumblrShare to Reddit

Nepokojná situácia v poľských mestách vážne znepokojila skupinu vojenských vyslúžilcov, ktorí navrhli vytvorenie „Rady národnej spásy“.

Ako uvádza informačná agentúra „REGNUM“, na pozadí prezidentských volieb v Spojených štátoch zostávajú dramatické udalosti v Poľsku takmer nepovšimnuté. Stav je však teraz taký vážny, že odborníci začali hovoriť o hrozbe priameho vojenského puču.

„Poľské médiá zverejnili list od 212 poľských generálov a admirálov vo výslužbe, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad protestmi, ktoré sa konajú v krajine. Môžeme si položiť otázku, čo je na tom také zvláštne? Poľskí bývalí velitelia sa však neobmedzili na konštatovanie zložitej situácie, ktorá vznikla v dôsledku masových demonštrácií, ale nespokojní, bývalí generáli a admiráli, ponúkli pomoc pri vytvorení „Rady národnej spásy“, ktorá by prevzala moc do svojich rúk,“ píše sa v správe.

Redaktor agentúry Stanislav Stremidlovskij je presvedčený, že vodcovia vládnej strany „Právo a spravodlivosť“ v Poľsku by mali premýšľať o zabránení takémuto scenáru a začať konať ráznejšie.

Podľa jeho názoru je taký radikálny vývoj udalostí indikátorom toho, že európski podpaľači ukrajinského Majdanu majú požiar vo vlastnom dome. To by bola dobrá lekcia pre európskych politikov a upokojila by hlavy štátov v Nemecku a Francúzsku, ktoré ešte stále neoľutovali, že v zime 2014 pomohli štátnemu prevratu v Kyjeve.  
 
 
Odběr vzorku z nosohltanu je už vakcinace? Ano nebo ne? Mnohé by to vysvětlovalo.


Odběr vzorku z nosohltanu je už vakcinace? Ano nebo ne?

Kdysi jsem četl povídky od psychiatričky Evy Syřišťové, inspirované z její praxe a utkvěla mi v paměti jedna z nich, ve které popisovala, jak léčila jednu svoji pacientku, protože neustále slyšela hlasy. Dlouho si myslela, že má schizofrenii, ale po nějaké době zjistila, že ty hlasy nejsou projevem její rozštěpené osobnosti, ale vysílání českého rozhlasu. V jejím mozku se uskupily mikroskopické části kovu a vytvořily tzv. krystalku, která se stala přijímačem a ona přes ni přijímala vysílání rozhlasu. 
Už si nepamatuji, jak to s tou pacientkou dopadlo, ale sepnulo mi to s informací, kterou jsem četl nedávno: Tady je zpráva německého lékaře, který si dal tu práci a 800x zvětšil konec tyčinky PCR testu a našel na ní mikroskopické kovové součástky – protitrny.

V těsné blízkosti, kam tyčinka při testu naráží, se nachází hypofýza a při odebírání vzorků a otáčení tyčinkou v nose by tak mohlo dojít k ulpívání kovových háčků na sliznici hluboko v hlavě, na bláně, oddělující mozek od dutiny nosní. Tento lékař vše konzultoval s dalšími odborníky a přišel k závěru, že by se mohlo jednat o zesilovače signálu 5G a kovové částečky by mohly plnit funkci kovových mikročipů.                      To by znamenalo, že by lidstvo prostřednictvím těchto čipů mohlo být při plném zapnutí vysílače generace 5G na 60 GHz (dosud jedou jen na 2 až 4 GHz) podprahově ovládáno, sledováno, případně by mohly být výrazně zesíleny projevy "nemoci covid-19", protože právě mnoho zasvěcených odborníků spojuje příznaky nákazy covidu-19: nedostatek kyslíku, ztuhnutí krve a případné embolie, se zářením 5G.
Toto by mnohé vysvětlovalo: Neustálé přeřeky Prymuly i Babiše, když hovořili o testování, ale podřekli se a místo testování řekli čipování. Z jejich projevu bylo znát, že je jejich přeřeky evidentně vyděsily, co to prozradili. Aj pán Matovič zasrandoval že je
3 milióny úspěšně očipovaných....                                                       Dále by to vysvětlilo nesmyslnou posedlost, s jakou autority globálně prosazují tento způsob testování všech lidi na přítomnost covid-19, přičemž testy jsou nedokonalé, zpochybněné velkým množstvím odborníků a lékařů, obrovsky nákladné, velmi zatěžují ekonomiky států a přitom nedokonale označují lidi za nemocné.  Pro zjištění rozšíření celoplošné nákazy by stačilo při našich velmi dobrých znalostech statistiky testovat pouze vybraný malý soubor a tak bychom získali obraz celé společnosti s velmi vysokou pravděpodobností. Také je velmi nelogické, nepochopitelné a tuto teorii nepřímo potvrzuje vynucování nadnárodních a zahraničních společností, aby zaměstnanci doložili test negativity na covid-19, odběrem vzorku z nosohltanu, který je velmi nepřesný a naprosto nechtějí přijmout krevní test a pokud ho nedodají, dostanou výpověď. Také s jakou razancí, zarputilostí a doslova s vyhrožováním Matoviče a Prymuly, jak si vynucují celoplošné testování, tuto teorii ještě více potvrzuje.


Je zajímavé, jak se v celé věci testování všech Slováků angažují i slovenští biskupové, a jak vehementně doporučují všem lidem zúčastnit se na celoplošném testování. Předseda Konference biskupů Slovenska Stanislav Zvolenský tvrdí, že se tak dopomůže "společnému dobru".
Přidali se jako už tolikrát k mocným, proti stále sílícímu hlasu lidu a bez skrupulí a ohledu na své svědomí nutí něco, o čem jako duchovní nemají ani páru. Nebo mají? "Představitelé státu mají zájem dosáhnout toho, aby se šíření virusu zastavilo. Je třeba jim v tom pomoct a to i přes kritické hlasy a pochybnosti. Je zřejmé, že máme společnou zodpovědnost za Slovensko.", nabádá katolické ovečky s patosem Zvolenský.
Plno politiků a osob na důležitých postech hovoří a chovají se naprosto jinak, než by ještě před velmi krátkou dobou nebylo myslitelné. 
Neuvěřitelná hlasování evidentně protilidská a protidemokratická, zmatená a protichůdná vyjádření, jakoby evokovala "velký zkrat" a osoby, které jsou již trvale nebo třeba jen občas řízeny počítačem či pomocí frekvencí na dálku. Toto by vysvětlovalo, s jakou neuvěřitelnou rychlostí prochází schvalování velmi kontraproduktivních zákonů a agend, které by za "normálních okolností" a široké demokratické diskuse trvalo měsíce ne-li roky. 
To, že kromě SPD jsou najednou všechny strany zajedno a opozice de fakto přestala existovat a najednou nepochopitelně souhlasí s Babišem, který byl dříve pranýřován doslova za každé slovíčko, také bije do očí a na poplach, že zde něco nehraje, a že se s občany hraje divná a nefér hra.

Lidé mají nezadatelné právo podle listiny lidských práv odmítnout tento velmi diskutabilní odběr, ať už je to cokoliv, zejména když ještě nabídnete alternativní řešení – krevní test a samozřejmě mají právo odmítnout i připravovanou vakcinaci, která s obsahem předpokládaných čipů ve formě nanitů je ještě problematičtější a děsivější a možným dokonalým nástrojem pro ovládání lidí.

 

V Bielorusku chytili ukrajinských diverzantov

Share to LinkedInShare to TumblrShare to Reddit

V Bielorusku vyšetrujú skupiny, ktoré prešli sabotážnym výcvikom. Potvrdil to vedúci oddelenia vyšetrovania bieloruskej KGB Konstantin Byček.

V KGB zároveň oznámili, že k vytvoreniu zločineckej skupiny došlo na území Ukrajiny.  Všetci zadržaní diverzanti mali príslušné školenie sabotáže, zručnosti v oblasti výbušnín a zaobchádzania so strelnými zbraňami, strelivom, výbušninami, orientáciou v teréne a maskovacími opatreniami.

„KGB má informácie o ďalších podobných zločineckých skupinách a vykonáva operatívno-pátracie akcie zamerané na potlačenie ich nelegálnych aktivít,“ uviedol Byček.  

 
Testy ze slin vyvinuté českou firmou jsou několik týdnů dostupné ale není o ně zájem? PROČ?
Už jsou několik týdnů k dispozici a není zájem…

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rychlejsi-a-levnejsi-testy-ze-slin-uz-v-cesku-jsou-stat-je-nevyuziva-40340133 
AKO TO TENTO PODVODNÍK DOTIAHOL AŽ NA PREMIÉRA NEUVERITELNÉ AKÍ SÚ LUDIA NA SLOVENSKU NAIVNÍ A NEPREZIERAVÍ.... PREČO NÁS MATOVIČ NETESTOVAL LACNEJŠÍMI A BEZPEČNEJŠÍMI TESTAMI?

NÁZOR: Slováci prišli ako ovečky. Teraz čakajú, čo urobia politici

, 01.11.2020 12:00
Roman Mikulec, Igor Matovič, Jaroslav Naď
Autor: ,

Koľko potrebuje Igor Matovič ľudí na testovaní, aby mohol sláviť víťazstvo? Hocikoľko. Koľko potrebujú jeho kritici, aby ho mohli zopsuť? Hocikoľko.

Pamätáte sa? „Priatelia, skoro milión hlasov,“ zvolala Iveta Radičová po prezidentských voľbách, v ktorých súperila s Ivanom Gašparovičom. Zožala za to búrlivý potlesk. Priatelia, 2,5 milióna otestovaných! Nadšene sa tváril aj Igor Matovič, keď mu ako ovečky chodili na testovacie miesta tempom, že ich nestíhal ani zratúvať. Niekto s nadšením, niekto so škrípaním zubami, pretože dobrovoľné testovanie nebolo až také dobrovoľné, keďže štát pohrozil, že vás zavrie doma a nepustí ani do práce.

Ako dopadla Iveta Radičová, vieme. Ani „skoro milión“ ju neposunul do prezidentského kresla. Ako dopadne Igor Matovič, nevieme. Netušíme, ako si 2,5 milióna a viac ľudí v sebe vyloží, že ich hlavný pastier aj stlačením času testovania do dvoch dní dokázal presvedčiť, aby sa natlačili často až do niekoľkohodinových radov, nech majú čo najskôr certifikovaný papier, priepustku na slobodu. Len preto, aby sa celá krajina otestovala naraz. Lepšie sa to vyníma vo Wall Street Journal, než keby sa testovali alebo zatvárali iba kritické oblasti.

Veľkým víťazom sú samosprávy – úžasná práca. Armáda si otestovala logistiku takýchto veľkých akcií nielen na papieri – celkom užitočne minuté peniaze.

Ale ešte podstatnejšie je to, čo urobia politici s výsledkami testovania. Ako na ne zareagujú? Zoberte si napríklad mesto ako Hlohovec, ktoré hlásilo za sobotu viac ako 9 000 otestovaných, z toho bolo 55 s pozitívnym testom. A to ešte s rizikom, že časť z tých 55 ľudí nemá koronavírus, a niektorí z tých 9 000 majú koronavírus. Čo s týmito výsledkami urobiť? Zavrieť? Nechať tak? Donekonečna a dookola testovať? A čo urobiť s výsledkami za celé Slovensko? Jedno percento s pozitívnym testom z počtu otestovaných…

Ľudia v radoch mali rôznu motiváciu. Spájalo ich však jedno spoločné. Očakávajú, že bude lepšie. Keď už boli pokusnými králikmi, že za to dostanú nejakú odmenu. Lenže vírus nemá politické ambície. Tie majú ľudia. A hlavný spôsob, ako sa vírus šíri, je prenosom z človeka na človeka. Testovanie ho nezastaví, obmedzenie kontaktov áno. Ale ľudia sa nestavali do radov, aby sa z nich stali samotári. Čakajú riešenie, ktoré opatrenia uvoľní. Ale takéto riešenia zase zvyšujú riziko, že sa epidémia opäť rozhorí. Lekár Peter Visolajský, člen krízového štábu, je presvedčený, že najlepší spôsob, ako zachrániť slovenské nemocnice pred preťažením, je zavretie krajiny (lockdown). Úplné. Nakoniec, čiastočne sme sa zavreli a už sa to prejavuje na výsledkoch. Lenže totálne zastavenie krajiny by znamenalo pre politikov nepríjemné otázky – načo sme sa teda testovali? Premiér Matovič v nedeľu vyviedol z omylu ľudí, ktorí očakávali väčšie uvoľnenie – kým nebude vakcína, nerátajte, že rúška pôjdu dolu.

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/567465-top-10-video-1-11-2020/?utm_source=pravda&utm_medium=box-sidebar-links&utm_campaign=mostread 

 
 
Igor Matovič

„Pravidla musí platit pro všechny.” Slovenský premiér Igor Matovič se ocitl v karanténě

© Foto : Dave Mariancik/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Slovensko
Covid-19. Vývoj situace na Slovensku (87)

Předseda slovenské vlády Igor Matovič informoval o odchodu do domácí karantény. Důvodem je to, že slovenský politik byl kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Zdůraznil rovněž pozitivní význam plošného testování na Slovensku, které označil za jadernou zbraň proti covidu-19.

Dnes na svém facebookovém účtu premiér SR Igor Matovič sdělil, že odchází do domácí karantény, a to kvůli kontaktu s osobou, jež měla pozitivní test na koronavirus

„No…Pravidla musí platit pro všechny stejně…Jelikož jsem byl v kontaktu s pozitivně testovaným…Hlásím odchod do domácí karantény. Konec hlášení a držte se,” napsal politik.

Na konci příspěvku Matovič vyslovil přesvědčení, že Slováci dokážou zvládnout koronakrizi, i když to nebude snadné. Opakovaně podotkl, že plošné testování je velice účinný nástroj v boji s pandemií, dokonce ho označil za slovenskou jadernou zbraň proti covidu-19.

Bez testu jen někam

Na Slovensku se od pondělí mění pravidla při zákazu vycházení, který platí do 8. listopadu. Má několik výjimek, neplatí ani pro lidi s negativním testem na covid-19. Negativní test je nutné doložit výsledkem RT-PCR testu provedeném po 29. říjnu nebo antigenovým testem z celoplošného testování. Zákaz vycházení neplatí mezi 1. až 5. hodinou v noci.

Bez negativního testu si bude možné během zákazu vycházení zajistit nezbytné základní životní potřeby jako nákup potravin, léků, drogerie, pohonných látek či krmiva pro zvířata. Výjimka platí také pro cestu do zdravotnického zařízení s cílem neodkladného lékařského vyšetření nebo preventivní prohlídky, včetně doprovázení blízké osoby nebo příbuzného a cesty zpět. Výjimka platí i pro děti do deseti let.

Rovněž bez negativního testu můžete na pohřeb blízké osoby, uzavřít manželství nebo jít na křtiny. Platí to i při cestě s cílem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na ni odkázán.

Výjimka se týká i procházky se psem nebo kočkou do 100 metrů od místa bydliště a cesty s cílem péče o hospodářská zvířata.

Rodiče budou moci své děti přivést do jeslí či do mateřské školy. Výjimka ze zákazu se týká i cesty do školy v případě žáků nultých ročníků, prvního až čtvrtého ročníku základní školy, základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jakož i cesty do a ze zařízení výchovného poradenství a prevence.

korak

A co tak ústava ta neplatí pro každého ty kreténe?
 
bob
matrtajko sa boji ze ho zastrelia. uz mu bola dodana opancierovana limuzina.... zrejme mu stopka ritka. no oplodnovaca uz odstranili...ten si ne za trtosi dlho este. zaujmave ze ani tuk o druhom aute kto v nom sedel..ticho...a matrtajko sa boji....
 
jarojr
Matovič je podvodník a zločinec. Naraz dodržiava karanténu, keď treba tak zahrá že má neexistujúci vírus, no a tupé dementné ovečky ho ešte poľutujú.

Enrico Budlikone

Bratia Slováci, už tuto kreatúru odpískajte.. Prý "atomová bomba"... o čem to trepe? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Na jů a hele ťjůbu vidno kam to vede, id videa je W8JxYx_2P08
 
pacinko
nikde ale není fotka Matoviče se špejli v nose! Když to neuvidím, neuvěřím! Jasný falseflag, theater na góje. .."podívejte, voliči, já jsem také nakažen....
 
Spíš myslím, že Matovič ze strachu z lidí se uklidil a zdůvodnil to coronavirem. Prymula se taky uklidil, Hamáček se hodil marod s koronavirem, taky hoši měli strach z lidí. To je pouze můj názor
 
Miki KalinayEšte pred odchodom do karantény stihol predlžiť zákaz vychádzania o ďalšie styri dni ....... nikto nevie prečo. 
 
No a nasledovať bude aj 17. november* ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aby niekomu nenapadlo ísť manifestovať za odstúpenie nakazeného šaša z TT 

 
ŠKANDALÓZNE COVIDOVÉ 
ODHALENIE!!
 
Frco

A takto to beží nielen v Česku, ale aj na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku atd..- je to celosvetové spiknutie Rotschildovcov a paralelnej zločineckej bandy – včetne ich politických riťolezov vo všetkých týchto krajinách – a bohužiaľ státisícov tupcov, “ovčanov”, bez ktorých by toto šialenstvo nemohlo prejsť….

TOHLE UŽ NENÍ ZDRAVOTNÍCTVÍ, ALE PROSTĚ VYŠETŘOVNA PŘED KREMACÍ. 
 

Exkluzivně: Uniklý dokument z nejmenované olomoucké nemocnice s pokyny pro kódování výkonů zdravotní péče v souvislosti s COVID-19 odhaluje, jak se v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice! Dokument odhaluje instrukce lékařům, jaké kódy mají uvádět do zdravotních výkazů pacientů, aby nemocnice za virové pacienty dostaly více peněz, než kdyby v nemocnici leželi jenom jako obyčejní pacoši, ze kterých na bodovém ohodnocení z pojišťoven se tolik “nevytočí” na úhradách! Dokument prokazuje, že lékaři mají nařízeno označovat zemřelé s pouhým pozitivním testem za oběti COVID-19 stejně, jako kdyby opravdu zemřeli na virus!

Redakce Aeronetu jako první server v ČR přináší jeden z nejvýbušnějších materiálů těchto dnů, který dokazuje umělé a úmyslné navyšování počtů hospitalizovaných osob na COVID-19 v českých nemocnicích, a rovněž dokazuje systém a postup, jakým nemocnice čerpají od zdravotních pojišťoven bonusy a vyšší bonifikace na úhradách za to, když hospitalizované pacienty vedou jako s nákazou COVID-19 nebo jen s podezřením na COVID-19. Jeden z lékařů nejmenované olomoucké nemocnice, který se už nemůže na toto dál dívat, pod podmínkou přísné anonymity, protože riskuje ztrátu zaměstnání, nám do redakce postoupil oskenovanou kopii interního nemocničního manuálu pro lékaře.

Izolační jednotka v nemocnici, ilustrační foto.Izolační jednotka v nemocnici, ilustrační foto.

Podle něho mají do informačního systému o pacientech uvádět specifické kódy pro označení nemocí, výkonů a úkonů pro zdravotní pojišťovny, aby nemocnice od pojišťoven dostala více peněz díky tomu, že pacienty bude deklarovat v maximální míře jako pacienty s podezřením, s pozitivitou, či jako pacienty na pozorování v souvislosti s COVID-19. Dokument je natolik výbušný, že je velice pravděpodobné, že ve zmíněné nemocnici dojde po našem uveřejnění k vyšetřování, kdo stojí za únikem manuálu, každopádně veřejnost má právo vědět, jak se v České republice ve velkém uměle vyrábí tzv. nemocniční a lůžková krize.

Vedení nemocnice instruuje lékaře, jak kódovat příchozí pacienty v nemocnici, aby za ně pojišťovna zaplatila více, pokud budou pozitivní na virus, anebo podezřelí na virus

Uniklý dvoustránkový dokument hned v úvodu odhaluje, že pacienti ihned po příjmu do nemocnice jsou automaticky otestováni na SARS-Cov-2, ale protože došlo k otestování na virus, automaticky se jim do zdravotní dokumentace zadává úhradový kód U69.75 pro zvýšenou úhradu od zdravotní pojišťovny v souvislosti s pozorováním pacienta v izolačně zabezpečeném prostoru nemocnice, na což se čerpají bonifikační příplatky do pojišťovny.

Kdyby pacient nebyl otestován na SARS-Cov-2, nemohl by ležet na izolovaném úseku s vyšší úhradou od pojišťovny. Je to naprosto geniální business a zdroj peněz pro nemocnici. Každý příchozí je povinně otestován na SARS-Cov-2 a automaticky jde na pozorování pro podezření, že je infekční. Tady začíná ten neuvěřitelný kolotoč peněz, ze kterého doslova přechází zrak, posuďte sami a hlavně si sedněte, ať to s vámi nepraští.

Strana 1/2

Pokud je u osoby druhý nebo až i třetí den potvrzena pozitivita (během toho čekání běží od pojišťovny vyšší platby), lékaři mají nařízeno překódovat pacienta a přidělit mu nový kód U07.1 pro označení, že jde o pozitivního pacienta na COVID-19. V dokumentu jsou lékaři upozorněni, že od tohoto okamžiku nemocnice dostává od pojišťovny zvýšené úhrady za péči o pacienta, tzv. bonifikaci. A teď pozor, to je pecka, co teď přijde.

V dokumentu je tučně a podtrženě zdůrazněno, že oba dva zmíněné kódy musí být ve zdravotní dokumentaci pacienta uvedeny jako vedlejší diagnóza VDG, tedy vedle ještě jiné, tedy hlavní diagnózy HDG. Nemocnice tak dostane od pojišťovny zaplaceno dvakrát a naproti úkonům za hlavní i vedlejší diagnózu. Tím je ovšem potvrzeno a odhaleno, že COVID-19 v českých nemocnicích není hlavní diagnózou, není hlavním onemocněním, a to znamená, že všechny informace v médiích v ČR o kolabujících nemocnicích primárně kvůli koroně jsou uměle vyrobené pomocí tohoto neuvěřitelného kódování a vytáčení peněz ze zdravotních pojišťoven.

Dokument lékařům radí, že virová nákaza má být pouze vedlejší diagnózou pacientů k jejich skutečné hlavní diagnóze, protože to vytočí od pojišťovny daleko více peněz

Pokud to stále nechápete, k čemu dochází, tak to vysvětlím ještě jednou. Do nemocnice přichází pacienti se žlučníkem, se slepým střevem, s kolikou, na operaci zad, s bolavou nohou atd. Jakmile přijdou do nemocnice, okamžitě a povinně podstoupí test na SARS-Cov-2 a vůbec ani nechtějte vědět, jak ten test asi tak vyjde, když ho provádí ta samá nemocnice, která je finančně zainteresována na zvýšených úhradách od pojišťovny, když test vyjde pozitivně. Haleluja!

Přímo nemocnice je tak motivována k tomu, aby co nejvíce testů vycházelo pozitivně, protože nemocnice na tom vytočí peníze od pojišťovny. Je v tom totiž motivační mechanismus. Když člověk bude negativní na virus, nemocnice dostane od pojišťovny zaplaceno jenom za běžnou operaci a za běžné lůžko na běžném oddělení. Pacient prostě bude mít jenom HDG, hlavní diagnózu a šmitec. Jenže, když ho nemocnice pozitivně otestuje, a neptejte se jak, tak v tu ránu pacient s hlavní diagnózou žlučníku dostane ještě VDG, vedlejší diagnózu nakažení Covidem. A to je pro nemocnici terno!

Strana 2/2

V tomto okamžiku musí být pacient veden v izolovaném režimu, na chráněném oddělení s vysokými úhradami od pojišťovny, zákroky na HDG musí být prováděny v režimu izolace, aby se lékaři při operaci žlučníku nenakazili koronou, to generuje další platby od pojišťovny, personál potřebuje ochranné pomůcky a má nárok na rizikové příplatky, další platby od pojišťovny, a vzhledem k tomu, že nemocnice testují na SARS-Cov-2 úplně každého Frantu nebo Lojzu, kteří přijdou do nemocnice s úplně čímkoliv, tak potom je jasné, že rostou čísla pozitivně hospitalizovaných osob do nebes, nedostává se lůžek v nemocnicích, protože všechna jsou postupně přebudována na izolované prostory pro pozitivně otestované.

Nemocnice dostane ze ležáka s “koronáčem” na pokoji jenom 3 000 korun od pojišťovny, pokud tam bude ležet jenom s virem jako s hlavní diagnózou a nebude v kritickém stavu

Pokud by nemocnice pozitivně testovanou osobu zařadila s kódem U07.1 nebo U69.75 do HDG, tedy hlavní diagnózy, nemocnice by za celý pobyt pacienta v nemocnici dostala od pojišťovny jenom 3 000 Kč. To, co nemocnicím vydělává peníze, jsou lékařské výkony HDG prováděné s virovým rizikem na VDG. Když přijdete do nemocnice se žlučníkem a vedle toho vám pozitivně otestují Covid-19, nemocnice za operaci žlučníku v rizikovém infekčním prostředí Covid-19 vytočí na úhradách od pojišťovny naprosto neskutečné peníze, v řádech mnoha desítek a hlavně stovek tisíc korun. Pokud člověk ale přijde jenom s virem a s ničím jiným, a nemá těžký průběh, že by byl na ventilátoru, na Remdesiviru a v ohrožení života, tak nemocnice za ležícího pacienta s Covidem dostane jen 3 000 Kč.

Jednotka intenzivní péče

Pacient s VDG na Covid-19 a s HDG na jinou nemoc nebo zákrok je převeden do kódové skupiny Z29.0 a musí být v izolaci, to vyžaduje zvýšenou hygienu, bezpečnost a lékaři jsou upozorňováni, že všechny úkony musí pod tímto kódem bodovat a vykazovat, aby pojišťovna úkony bonifikovala jako úkony prováděné s vyšším rizikem pro lékaře, kde je mnohem vyšší úhrada od pojišťovny. Kasacink!

Nemocnice varuje lékaře, aby nepsali do zdravotní dokumentace, že virus COVID-19 nebyl laboratorně prokázán

A teď přijde další pecka. V bodě “d” je v dokumentu uvedeno varování lékařům, aby do zdravotní dokumentace nikdy neuváděli kód VDG U07.2, který v překladu znamená, že virus COVID-19 nebyl laboratorně prokázán. V dokumentu se doslova uvádí:

Jedná se o nouzovou DG, která se zatím nesmí používat, nemá absolutně žádný vliv na úhradu a má naprosto jiný význam, než si někteří lékaři myslí. Tato VDG se bude používat až v momentě, kdy již nebude technicky možné zvládat testování všech pacientů v laboratoří s ohledem na masivní rozvoj pandemie a lékaři COVID-19 budou nuceni diagnostikovat klinicky nebo epidemiologicky. V této chvíli úhradová vyhláška VDG U07.2 nezná, a tím pádem nenáleží k takové hospitalizaci žádná bonifikace. Používejte pouze dvě známé a důležité VDG, a to: U69.75 při podezření a negativitě a U07.1 při pozitivitě testu.

A je to venku, přátelé. V dokumentu přímo nemocnice radí lékařům, aby do výkazů u pacienta neuváděli, že při PCR laboratorním testu nebyl virus prokázán, namísto toho mají do výkazu uvádět vždy a pouze jenom pozitivní výsledek testu, tedy kód VDG U07.1, anebo podezření na virus, kód VDG U69.75, prostě jenom jedno nebo druhé! A přímo v citovaném textu se uvádí, že kód VDG U07.2 o tom, že virus nebyl laboratorně zjištěn, se bude do dokumentace uvádět až ve chvíli, kdy kapacity nemocnice budou kolabovat pod náporem pandemie a lékaři budou diagnostikovat virus nikoliv laboratorně, ale jenom klinicky, anebo epidemiologicky. To je pecka! A je to venku, dámy a pánové! Panečku, skandál za bílého dne!

Zemřelý pacient s pozitivním testem na COVID19 je vykazován stejným kódem jako pacient, který zemřel na COVID-19… a je to venku!

A to pořád není všechno, protože lékař, který nám dokument zaslal, nás upozornil ještě na odstavec “f”, ve kterém se píše o zemřelých v nemocnici. Posuďte sami:

f) Pro kódování mortality (v Informačním systému List o prohlídce zemřelého, LPZ)

Používejte kód U07.1 k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ V části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla. Řiďte se obecnými pokyny pro vyplnění příčin smrti.

A je to rovněž venku, přesně tak, jak se na alternativě psalo a proslýchalo již mnoho měsíců. Teď to máme černé na bílém. Nemocnice lékařům radí, že pokud pacient zemře, do listu o prohlídce zemřelého se má uvést, že buď zemřel na SARS-Cov-2, anebo zemřel s virem SARS-Cov-2. A dovedete si představit, že těžko budete hledat lékaře a nemocnici, kde by měli tu odvahu, že by do dokumentace napsali, že pacient sice měl Covid-19, ale ten se na úmrtí nepodílel, nijak k úmrtí nepřispěl. A to je přesně ten důvod a pojistka nemocnice, proč v bodě “d” zakazuje lékařům do dokumentace uvádět, že virus nebyl laboratorně zjištěn, protože kdyby pacient potom zemřel, těžko by šlo potom od pojišťovny čerpat úhrady za manipulaci s infikovaným a zavirovaným tělem zemřelého.

Umělá výroba virové krize s hospitalizovanými pacienty v ČR je odhalena

Jak sami vidíte, v českých nemocnicích jede obrovský business s Hoaxidem-19 v takovém měřítku, až se z toho tají dech. Doslova to připomíná činnost mafie, kdy v kšeftu jedou úplně všichni, lékaři, sestry, patologové, vedení nemocnic, pojišťovny, ministerstva. Všichni to vědí, všem to vyhovuje. Nemocnice na tom vytáčí neskutečné zisky, pojišťovny čerpají velké peníze od státu a EU na platbách pro zvládání koronavirové krize, ministerstva jedou pro změnu politickou agendu omezování pohybu a svobod obyvatelstva, a vláda se kvůli tomu zadlužuje, protože zavírá ekonomiku a musí si na státní rozpočet půjčovat u ECB skrze mamutí úvěry od Evropské unie. Takže, jdete do nemocnice na operaci kyčle. Tam vám ve dveřích strašidlo v bílém biohazard obleku strčí špejli do nosu a druhý den se dozvíte, že máte koronáče. V tom okamžiku nemocnice začne na vašem pobytu od pojišťovny vytáčet neskutečné peníze, aniž byste to tušili.

Izolační jednotka

Kromě HDG s indikací na operaci kyčle máte ještě VDG na Covid-19, musíte být na izolační jednotce, ta stojí neskutečné prachy, její provoz jakbysmet, lékaři mají ztíženou operaci kyčle, protože jste pro ně jako virová bomba, každé vzetí za kliku u vašeho pokoje ze strany lékaře a sester je pojišťovně naúčtováno na bonifikacích X-krát násobně než normálně. A potom vidíte v médiích hysterii, že prý kolabují kapacity nemocnic… Bože, no aby ne, když nemocnice jsou podle tohoto uniklého dokumentu ve zlatém dole díky tomu, že každého druhého po příchodu do nemocnice zázračně otestují ve svých PCR laboratořích za pozitivní a dostanou tak od pojišťoven neskutečný vývar. A až to začne kolabovat, nemocnice použijí jako pojistku kód VDG U07.2 a bude to cajk. Takhle se v ČR vyrábí nemocniční krize, na jejímž základě se potom do země zvou američtí vojáci a lékaři k “dočasnému” pobytu a tupá SPD není ani schopna a ochotna ve sněmovně zvednout ruku proti této maskírovce. Je hotovo a vymalováno! Jedou v tom všichni!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Roman

Z rozhovoru s Romanem Prymulou, který vyšel 15. října 2020 v tištěné verzi časopisu Reflex (číslo 42):

Redaktor – otázka:
Někteří ředitelé zase říkají, že se jim vyplatí mít na lůžkách covidové pacienty, protože za ně dostávají od pojištoven výrazně vyšší platby, než za jiné, stejně nebezpečné nemoci. Nemůže způsobit ucpání nemocnic také špatně nastavený systém plateb?

Roman Prymula – odpověď:
Když chcete, aby byli přednostně ošetřováni lidé s určitou nemocí, nevyhneme se tomu. Systém to prostě přináší, ale nemyslím si, že by to byl hlavní projev jeho chování.

Kromě nesmyslného plýtvání penězi, má tato praxe ještě jeden hrůzný dopad.

Pokud pacient zemře, nakládá se s jeho ostatky, jako by byly vysoce infekční. Ostatky jsou uloženy do plastového pytle, který se zataví a nelze ho už otevřít. Tělo nelze na poslední cestu upravit, pozůstalí nemají možnost ostatky zkontrolovat. Mám toto informaci od známého, který ztratil blízkého. Jeho příbuzný zemřel doma, koroner uvedl do úmrtného listu covid. Rodina, zaskočená ztrátou blízké osoby, byla šokovaná tím, co následovalo. 

Nevím, jak je to s odměnou koronera, ale obávám se, že i on bude při covidu zainteresovyný vyšší odměnou. Pokud máte někdo informace, prosím dejte vědět.

VM-83

Víte já jen tak přemýšlím, kam se ta krásná země Čskoslovensko, za 30 let vlády “demokracie” dostala. Všichni, kdo byli na té Letné, kde měl Zeman ten “historický” projev, by měli povinně požádat své děti o odpuštění, že jím zničili jejich budoucnost. To, že republika byla komplet rozkradená a rozprodána je svinstvo, ale budiž. Horší je to, jak se změnilo chování lidí. Zmizela taková ta vzájemná soudržnost a ohleduplnost, lidi se přestali k sobě chovat jako lidi, každý kouká je na to, kde a jak co nejlépe vydělat. Prachy ovládly myšlení lidí. A to nemluvím o politicích. Všichni dnešní politici, bez ohledu na partaj, nebo hnutí, jsou daleko větší svině, než byl celý ÚV KSČ.

Nenajdete jediného politika od kterého by se člověk dozvěděl skutečnou pravdu, ať jde o cokoliv. Všichni lžou a všichni sledují jen jeden cíl, jak nahrabat co nejvíce peněz. VŠICHNI, bez ohledu na partaj. To, co píše pan VK v článku, praktikují všechny nemocnice na celém světě. Byl to pokyn od WHO. Již zde někdo psal jak je to v USA, za přijatého pacienta s Covidem 35.000 USD, pokud jde na ventilaci 57.000 USD. No neberte to. 

Takže naše MZ neudělalo nic jiného, než poslechlo WHO. Že to zrujnuje ekonomiku? Koho to zajímá? Nebude stačit dalších již predikovaných 320 miliard dalšího dluhuv příštím roce? Tak se zasekne sekera ještě více. Ty dluhy nezaplatí ani vnuci našich vnuků. Přičemž bohatí zbohatnou a chudí zchudnou ještě více.

Armica

Lékaři, který jako jediný z milionu lékařů a sester tohle poskytl ke zveřejnění, hluboký respekt ! Taktéž respekt redakci AE ! Konečně, ne jen konspirace/spekulace/dohady, ale fakta ! Černé na bílém. Snad by ani nebylo od věci to vytiskout a lepit na viditelných plochách pro veřejnost. Ať si počte .
 

No, co říct víc ? Zopakuji si to polopatě, příkladem, abych to z toho šoku pobrala:
Prostě, dovleču se do špitálu se zlomenou kýčlí, tam ze mě hned ve dveřích udělají koronáče a položí na zvláštní oddělení. Zatímco se celý personál zabývá mým koronáčem a jsem krmená dávkami remdesivru, tak to jde s mojí kýčlí do kytek, neboť se personál jistě nebude zabývat mojí kýčlí, když jsem vysoce infekční pacient a vše bych jim tam zasvinčila virem a všechny promořila. Mezi tím mohou přijít další “bonusy” ve formě kolapsu z vakcíny, takže se všichni snaží mě pár dní křísit na plicních ventilátorech, a hurá, budou bonusy, kýčel, tu už užírá rozlezlý zánět, takže to abych si ještě připravila pár tisíc na výměnu kloubu za umělý, což v praxi našeho zdravotnictví také dopadne dobře tak 50 na 50, následně lázně….jestli tu léčbu koronáče přežiji..a ve výsledku je ze mě troska, mrzák. Přesně, jak to nedávno nakousnul jeden lékař na n.vinkách, že pacienti přichází často do nemocnice po svých a už neodejdou !

Podotknu ještě, že naše skvělé zdravotnictví je velmi skoupé na přidělování invalidního důchodu a to už musíte být prakticky chromý, slepý, blbý, aby se vám poštěstilo stejně, jako utlačované menšině.
(Asi za to nejdou lékařům ty bonusy) .No, lidičky, já za sebe zcela jistě….než se nechat léčit v takovém kasinu, jako je právě coronahospital, tak si raději ustelu pod smrčkem na čerstvém vzduchu ! Tohle už není zdravotnictví, ale prostě vyšetřovna před kremačkou. 

A má být hůř, protože cca za měsíc mě pošlou s prasklým žlučníkem ležet do stanu, nebo mi doporučí koupit si acylpiryn a jít se léčit domů ! Z návodu “jak na to” je patrné, že se na ten stop stav čeká a počítá se s ním. Ba, je přímo vyžadován !!
 

Díky, je mi to po přečtení toho článku jasné ! Fašismus a Mengele byl proti tomuhle slabý odvar. Ale možná to zase vidím tak černě jen já.
Bůh s námi !

 
Necháme se vytrávit?

Tohle je ne na zvracení,ale na kandelábry a šibenice!!! 

Ti bastardi /pochopitelně ne všichni/ kryjí a legalizují chřipkový covid podvod a genocidu národa,společně s ekonomickou likvidací občanů a státu,kdy posléze je naplánována likvidace lidí fyzická,prostřednictvím injekcí a rejpání v nose-jednoduše nás chtějí nakazit,vytrávit jak potkany!!
To není nic jiné,než “vládou” organizovaná genocida národa,likvidace etnické skupiny,nejzvrhlejší z trestných činů vůbec,spadající pod Norimberský tribunál!!!

 
Slovanka

Žijeme v době, kdy: doktoři ničí zdraví , právníci ničí spravedlnost , univerzity ničí znalosti ,vlády ničí svobodu, média ničí informace ,církve ničí duchovní morálku a naše vlastní banky ničí ekonomiku. (Chris Hedges)
 

Hezké doplnění článku
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/na-olomoucku-je-rekordni-pocet-hospitalizovanych-s-covidem-40340990
No, bodejť by ne.

Ten co ví

D E M I S E !! 

Požaduji okamžitou demisi vlády a kriminální vyšetřování tohoto podvodu !!

Manager houpaček

„Tri milióny úspešne začipované“. Presne takto sa bezprostredne po najväčšom znásilňovaní občianskych práv a slobôd vyjadril Matovič.
https://www.facebook.com/tibor.e.rostas/videos/10223725147986815

Obsahují nosošťoury snad čipy? Nebo ten kokot Matovič jen blbě kecá?

Andrej

Bral by som to s rezervou. On je fakt na hlavu. Ma na to aj papiere. Okrem iného sa liečil aj vo Viedni

PaVo

Tak tak, pane VK. Tím se vysvětluje i svinské chování doktorů a sester v nemocnici v Košicích, kde přjela rodit ta mladá žena! Prachy, za vším jsou ty zasrané prachy, určití lidé dostávají prachy za to, aby se chovali k druhým jako svině. Žid jede své pravidlo, že všichni jsou na prodej a nebo ke koupi, což je totéž. Hnůj fialovej.

A víte, co je na těch instrukcích za nestrašnější slovo? PODEZŘENÍ! Číslo na podezření prakticky už znamená pozitivitu a podezřelý je vlastně dnes každý!

Manager houpaček

To snad není pravda. Zdravotní pojišťovny se kroutí, když mají zaplatit některé léky a léčby, nechávají lidi trpět, platit a doplácet, pořádat sbírky víček atd. a tady za “covid” platí a platí. Ať mi nikdo nevykládá, že o tom podfuku nevědí. Jedou v tom všichni, TUNELUJOU NAŠE VEŘEJNÉ PENÍZE, které si platíme do zdravotního pojištění a které pak budou chybět. Je mi jasný, že na konci roku zdravotní pojišťovny budou řvát, že jsou ve schodku a státe dej, jinak bude ohrožená zdravotní péče. A co stojí ty přiblblý testy, respirátory, … Okamžitě by měli odstoupit všichni vrcholní pracovníci pojišťoven i jejich radama, vedení nemocnic i ministr zdravotnictví. Tady krachují firmy, pořádají se hony na hospody/pohřby à la Někdo to rád horké, vyhazují se lidi z práce a za chvíli nebudou mít co do huby ale z veřejných peněz si hyeny dělají mejdan.

Lodeor

Na začátku roku bylo v rezervách zdravotních pojišťoven přes 60 mld Kč, na konci roku se očekává ztráta 40 mld.
Tj. na COVID-19 se vytočí minimálně 100 mld Kč ve větších platbách.

https://ekonomickydenik.cz/zdravotnictvi-ceka-obrovsky-propad-prijmu-radu-desitek-miliard-korun-aktualne-pomohou-rezervy-minulych-let-brzy-vyschnou/

Toto je typická malá domů, pokud to to systém umožňuje, tak se to musí využít.
Dělají to tak všichni a všude. Ale pšt, makáme.

Mnohem zásadnější (VK promine) je otázka testů a jejich dodavatelů – viz tiskovka ministra zdravotnictví Blatného – dodavatele neprozradí.
Tj. nezajímaví jsou distributoři, ale zajímaví jsou výrobci a jejich registrační osvědčení. Protože jak to tak vypadá, tak to co je na Slovensku, tak to je u nás také.
Proto Flégr může psát co chce, ale testy profesora Emanuela Žďárského jsou od jara u ledu a na ministerstvu zdravotnictví měl na jejich představení necelých 10 minut, než ho s nimi Prymula v podstatě vyhodil. Stačí udělat konfrontaci třeba u Jílkové, pokud by ho ale předtím…

Kalislav Mirousek

Jé, ale to mám radooost !!! Zitra jedu do Olmika do fakultky na kontrolu! Tak až tam budu s dochtorem, ehm, s kasacinkem sám, tak ho přetáhnu tou berlí a řeknu: to je ale hajzl, ten koronáč, co? Honem testíček si udelejteee, pane kasacinku!

Uzávěr

Všude po světě se vypouštějí testovací balónky.
Tady jeden z nich.

https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/v-thajsku-chteji-turisty-hlidat-pomoci-digitalnich-naramku-40340979

Lidí se smáli, když jste jim říkali, že život bude stát za to jen v Rusku.

 
Spytihněv2

Dovedu si představit jak to bude pokračovat. Pojišťovny se dostanou do velkého deficitu a pojištěncům se oznámí , že pojištění ze zákona končí , a že bude vše jen za peníze. A kdo nebude mít peníze bude bez lékařské péče. Z důvodu toho zbyde pár nemocnic pro horních pár set. Přebytečný personál , lékaři a sestry bude propuštěno. 

Když může být v usa bez pojištění 50 milionů tak proč ne tady?
Zdravotnictví ,důchody, ekonomika , bezpečnost skončí , a to by v tom byl čert , aby lidé masově neumírali!

 
Jana

Na fb se objevily i pokyny z nejmenované nemocnice, jde o pokyny k zacházení s ostatky zemřelých s covidem – “indikace pitvy KONTRAPRODUKTIVNÍ” atd.
https://www.facebook.com/photo?fbid=206269567629330&set=pcb.206269607629326

PaVo

Tak to je masakr, Jano.

Už jsem psal o protlačování monstrozního slova PODEZŘENÍ, za to se dá schovat úplně všechno! Zemře vám někdo v nemocnici, řeknou, že byl dán do vaku kvůli podezření na covid, ani se nedozvíte na co zemřel. vše bude covid, i když ho tam zabijí čímkoliv. Pitva se nekoná!
Rovnou do spalovny, žádný pohřeb.

Jsme ve válce, v koncentrácích, zákony válečné i bez vyhlášené války. To slovo podezření se vkrádá do zákonů, a i soudy se tím ohánějí, když zavírají nevinné. Stačí jim podezření, což jinými slovy je vyjádření úplné cochcárny státu vůči lidem bez šance na cokoliv jiného z naší strany, než je odpor bojem.

Roman

ČR na doporučení německého Kochova institutu pitvy zemřelých na/s covidem skutečně neprovádí. Mluvil o tom jak prof. Žaloudík, tak bývalý ministr Prymula v Reflexu č. 42.

Slovensko pitvy zatím provádí. Viz rozhovor se slovenským patologem Michalem Palkovičem: https://www.youtube.com/watch?v=EaWZqmQ__jA

Slava

Největší business je farmaceutický a vojenský . Myslím, že se dočkáme obou verzí. Současný proces je už nevratný. Už to zašlo moc daleko. Kdyby teď došlo k uvolnění, mnoho lidí muselo skončit s desetiletými tresty. Proto jsem přesvědčený, že je rozhodnuto a projdeme si peklem. 

Lidi jsou zpitomělí ze škol a totálně vymytý z médií, takže jsou ochotni stát 4 hodinové fronty v zimě a v dešti na jakousi špejli do mozku. 

Věří hausnumerům o denních přírůstkách, o kterých i inkluzivní žák musí vědět, že to jsou nesmysly. A média nám říkají pohádku o netopýrech a nutí nás nosit pleny na hubě a přitom v laboratořích DARPY už určitě mají nachystanou další vlnu 

Je to stejné, jako kdyby bouchla atomovka a my jsme si nasadili kulicha a tvářili bychom se jako že se nic neděje. No moc možností ani nemáme. Zrušili jsme si armádu, zakázali domobranu (v Německu nesmí mít ani špičaté kuch. nože).

Myslím, že teď hrajeme o svobodu a možná i o životy. Možná Trump to zítra trochu přibrzdí, ale je tam jen na 4 roky bude mít co dělat udržet Spojené státy spojené.. Do té doby bude třeba si najít nějaký ostrov v Indonésii nebo v Thajsku. Je tam pěkně., ale bude tam přeplněno.

Karolina

Nerozumím jedné věci : jak je možné, že po tom velkém slovenském testování je údajná pozitivita cca 1% a v České republice to dělá kolem 30%??? Všiml si toho vůbec někdo?

.A.

Jasně že čisílka nehrají roli. Když se testem čipuje, tak jde jen o množství otestovaných lidí. Proč špejli až do blány pod mozkem ??? Kdyby se čípy neujali, pojistí se to druhou vlnou testování /čípování/…

Banana boo

V správach bolo, že chcú sprísniť boj proti dezinformáciám na internete. Totalita letí k nám ako víchor. Bude to čoraz viac beznádejné. Už nebudeme mať ani tie čiastkové pravdivé info. Dá sa počítať s tým, že zablokujú všetky alter servery, vrátane tohto. Čo potom, budú pirátske drony zhadzovať letáky? 

Svet ide do prdele.

Armica

Asi máte pravdu. Alter servery nám vezmou také. Anebo vypnou nás alternativce. Vyberte si

iva

Pozitivita 30% v ČR je podvod a 1% na Slovensku taky, neboť testy nejsou validní a absolutně nevypovídají nic o tom, kdo je nebo není nemocný, a už vůbec nic nevypovídají o jakémsi kovidu 19 – ten totiž vůbec neexistuje !!

ijn

vážení to není nikdo z justice schopen zažalovat podezřelé pachatele a organizátory zločinného spolčení a šíření poplašné zprávy na dokonaném trestném činu : rozvrat státu a společnosti se škodou přesahující stovky miliard Kč v organizované skupině (politici a jejich státní úředníci) Doufám že se nějaký sokolík najde!!! Sepsání T.O. na NSZ by neměl být problém, je žádoucí konat neprodleně, a co na to říká opozice? Jede v zločinu také?

Jaris

ijn
Zaloby spadnou pod stul. Zidacke soudy v tom jedou taktez. Neni odvolani. Kazdy zakon se da prekroutit jinym protizakonem. Mrknete na film Psohlavci. Je to uplna paralela dnesni doby, kdy jakesi zakony jsou jen jakymsi smesnym carem papiru, vyhovujici tem mocnym. Muzete mit dukazy, pravda je na vasi strane a stejne prohrajete. Za kradeze statniho majetku si dnes gauneri ziji nad pomery, zatimco clovek co ukradne par rohliku nebo cokoladu sedi v base. Asi tak.

Tralala

….už se na tom pracuje, ne u nás, na to jsou všichni příliš zaháčkování se systémem…..http://www.nwoo.org/2020/11/01/co-docilila-vsechna-nasilna-opatreni-proti-koronaviru-pravnik-dr-fullmich-zahajuje-odvetu-kazdy-se-muze-zucastnit/

Armica

Já myslím, že ty žaloby už jsou jen zbytečně popsaný papír. Copak jste si nevšiml, že vláda řeší všechny soukromé hovadiny, ale o nějakých žalobách či peticích nepadlo nikdy ani slovo ? Za těch 30 let se jich sepsalo tolik ! Prostě si jimi vytírají pravidelně zadnice a jede se stále vpřed , i přes mrtvoly

koza

Tak to je síla! To snad ani není možné a nás zavírají, jak malé děcka ve 21 hodin domů. To už je vážná situace a staré lidi chtějí špejlí testovat, vždyť už mají tenkou pokožku, mohou mít následky. Ten, kdo ten dokument vydal pro lékaře, tak bude mít hodně špatné spaní a všichni, co v tom byli přinuceni jet. Je to katastrofa a my se skládáme víčky na různé nemoci a oni, tak vykrádají naši pojišťovnu, stresují a lžou v televizi.

NWO-reality

Problém n e b u d e v nemocnicích ale ministerstvu zdravotnictví.

Dokud se n e z m ě n í tohle, nezmění se n i c.
Celkový počet úmrtí osob s onemocněním COVID‑19 zahrnuje všechna úmrtí osob,
které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké
byly p ř í č i n y jejich úmrtí, zda k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/vysvetleni-pojmu
Tohle vede k prudkému nárustu čísel v rámci COVID statistiky a vydělávání nemocnic.

DNA

Tohle je fakt ale fakt průser a bude to mít důsledky!

– Nemocnice si zvyknou na nadstardantní příjmy a budou je pak požadovat i nadále a snažit se o ně jinými cestami!

– Náhrada odbornosti birokracií (Zažil jsem v IT, znamená to destrukci odbornosti a profesionality!!!)

– Nemocnice budou vydíratelné pojišťovnami a státem! Až zase politici budou potřebovat nějakou “službičku” …

– Nemocnice budou mít strach z poskytování informací “aby se něco neprokeclo”. Každý zaměstnanec který dělá nějakou “špínu” žije v neustálém strachu z provalení, mlží, nespolupracuje, lže, … Znamená to rozvrat spolupráce v týmu!

Napadli mě rychle jen tyhle, ale těch důsledků a následků bude určitě víc! Jakmile se začne něco falšovat, je to začátek konce!

Všichni co tady diskutují to vidí na Židech. Kdysi začali lhát a podvádět a dneska jim nikdo nevěří. A nevěří jim ani pravdu! Židi jsou dnes totálně v prdeli s důvěrou. Dneska stačí politika označit za Žida, a je okamžitě podezřelý z leváren, lží, manipulací, … NWO agendy, napojení na Židovládky, státních trafik, penězovodů do Israele, spolupráce s exkeutory, šmejdy a jinými mafiemi …

Zeman se prohlášením “I am a Jew” dostal do stejné kategorie “Národního odpadu” jako Havel, Klaus, Pithart, Rychetský, …

Banana boo

Plán šelmy a jej poskokov -zotročiť a vyhubiť všetkých obyvateľov Zeme nevyjde. V hre sú totiž oveľa väčšie faktory, ktoré nemôže šelma ovplyvniť ani zmeniť. Sú to energie lásky a podpory Stvoriteľa- Otca nás všetkých, ktoré k nám prúdia skrz centrálne galaktické slnko k nám. V hre sú cykly tohto slnka- slnečné energetické záblesky- pulzy a deje s tým spojené: zvyšovanie frekvencií, rozpúšťnie negativity, zmena magnetických pólov Zeme, ktoré sa prejaví na Zemi ako slnečný záblesk, ktorý úplne zmení situáciu na Zemi, vedomie ľudí, poškodí všetku elektroniku,atď. A tak žiaden strach. Vo finále času dostane šelma svetelným zábleskom definitívne KO a ľudské pokolenie konečne pocíti pravú slobodu a lásku Stvoriteľa. Už je to blízko. Nikto na svete nemá takú informáciu, kedy sa to stane, ale ľudia cítia, že sa to blíži. Ja to odhadujem, že to bude buď budúci rok, alebo ten ďalší.

vašesvědomí

Kdo v této době “korunavírové”, v níž namísto mezd za – “v potu SVÉ tváře dobývaný chléb SVŮJ” – víří světem dluhová tornáda za vynucovanou zahálku, kdo tedy chce mít alespoň trochu vhled do příčin soudobého dění, může věnovat cca hodinu své jinak zahálčivé existence návštěvě:
https://www.youtube.com/watch?v=TqVinmeyfrs
kde na samém konci je dokonce patrný i docela přesný termín něčeho, co se odehraje. Jak a pro koho to bude nadějné, či beznadějné, to si může každý vybavit dle svého respektu k etalonu všech zákonů jímž je -DESATERO – jehož strážcem je to v tom mezi ušima – SVĚDOMÍ.

 

anonym

Jděte ještě dál. Kdo jim to nařídil a proč? A dostanete se k Mirindě a Blilu Gatesových, Faucim spolu s DARPA … a už to fičí…

bokke123

Trump chce Fauciho odvolat….

VM-83

Odvolat? Ten by měl sedět na doživotí! V podstatě kvůli němu celá tatao false pandemie vypukla. Vždyť ten hajzl v roce 2015, když kongres zakázal další vývoj na viru ve Fort Detrick, tak to odsourcoval do Wu-hanu a ještě jim to zaplatil 3,7 miliony USD.

iva

to už měl udělat dávno a ještě ho postavit přes soud, je to zločinec

Karolina

Včera mluvil Alex Jones o tom samém problému tady v USA, za každého pozitivního pacienta vejvar a pokud ho dají na ventilátor, tak prý celková částka dělá něco kolem 53.000,- USD !!! Už o tom mluvil i Trump na jednom z jeho včerejších či víkendových meetingů.
Držte nám palce, zítra jsou tu v USA volby a očekává se naprosté šílenství, podvody, lži, násilnosti, neakceptování výsledků pokud Trump vyhraje atd. Bůh s námi.

Slava

Už jsem na Trumpa vsadil dvacítku v Tipu v kurzu 2,3. Nevěřím tomu chcípákovi Bidenovi, že má regulérní šanci. Bude to nálož pro levičáky. Čekám útok na Zimní palác (Bílý dům)

Radek

Sláva

Stačí se podívat na videa z USA a je vidět, že má Trump neskutečnou podporu všech včetně černochů, asiatů, mexikánců. A to dokonce v baštách demokratů jako je LA, Beverly Hills.
https://youtu.be/1WKuTupeDoU
Na pochodech podporovatelů Trumpa je 100% více černochů než na protestech BLM. Stačí se podívat do diskuzí pod videí a je ùplně jasný, že Trump drtivě vyhraje, pokud nedojde k nějakému podvodu, dokonce i komunita LGBT podporuje Trumpa.
https://youtu.be/DcqUP0M23Xg
https://youtu.be/jJm9y-ii8Pk
Tohle neuvidíte v žádné televizi. Všichni mají plný zuby Antify a BLM.
Voliči Trumpa jsou neskutečně pohodový a dokáží z voličů Bidena, udělat voliče Trumpa.
https://youtu.be/gM64JbDO2To
Dokonce i muslimové budou volit Trumpa, mainstreamová média můžou lhát od rána do večera, ale nikdo už jim nevěří.

PaVo

Trump vyhraje a je to plán, aby vypukla občanská válka. Proto postavili proti Trumpovi chcípáka s pokročilou demencí! Kdyby amíci nebyli hloupí, dávno by prohlédli, že k propasti je vedli soustavně jak demáci tak republíci, žádný rozdíl. A oni se jdou namísto toho, aby se jich všech zbavili, mydlit mezi sebou, paka. Proč paka? Mají zbraně, ale jsou jim na nic, nechají se utáhnout na debilní hru bankéřů a oni v jejich pěšácích vidí bohy! Trump nesplnil nic ze svých slibů v prvním období, nesplní ani teď a nechápu, jak je možné, ž e to lidi v USA nevidí. Dokonce mu žerou tatáž hesla, America first. K smíchu ai pláči najednou.

josef

Co vám tam Košičané hlídá na letišti usácký Black Hawk ? Koukněte na flightradar24
https://www.flightradar24.com/N980AA/25f1c908
Obletí zešestkát letiště, vypne a letí znovu dokolečka dokola

Čtenářka

Přiznám se, že jsem článek nedočetla (ani komentáře jsem nečetla). Zarazila mě totiž druhá strana dokumentů, konkrétně část mikrobiologie. Jakožto molekulárního biologa, který několik let PCR v laborce dělal, mě zaráží, že ho vykazují jako dva různé výkony. Ono totiž namnožit RNA nejde (je moc nestabilní, dělalo by se to blbě), tak se pomocí tzv. reverzní transkriptázy přepíše do DNA a ta se pak množí. Tak to prostě je a bez toho nic nezjistite, je to jedna metoda, dává se to celé jako reakční směs do jedné zkumavky. Vykazovat to jako dva různé výkony se dvěma kódy mi přijde jako blbost a smrdí snahou uměle vytvořit dojem více práce a tím asi i dostat víc peněz.
Je to jak z těch vtipů, kdy si koupíte auto, nauctuji vám o hodně víc a pak tvrdí, že za sedačky, potahy, volant a nevím co ještě se platí zvlášť.

Alanis

Ten dokument je důkaz, že žijeme ve státním banditismu. V podstatě jde o trestný čin rozkrádání státní kasy. Proč nekonají orgány? Protože Aspen všechny váže, loupit, krást a vraždit pro vyvolené povoleno, a ty to občane zaplať!

Janaz

Takže na SK to vyzerá, že sa tu rozbieha riadny škandál! Na dopyt novinárov na “ministra SK” – Naďa /minister SK má na rúšku!!!!/, kedy zverejnia riadne výsledky testovania im odpovedal, že “armáda nie je štatistický úrad”!!!! Nakoniec dnes, až 3.11. zverejnili podrobné údaje za odberné miesta, a primátori a starostovia sa nestačia diviť: úplne hausnumerá a počty pozitívnych aj o 100% viac! Tu píše občanom list starosta Myjavy na oficiálnej stránke mesta: http://myjava.sk/ . Podotýkam, že každá obec si sama viedla záznamy, aby si mohli žiadať preplatenie nákladov, takže údaje majú , ale tie vôbec nesedia s tým, čo z toho vyrobili na MO! A ozývajú sa aj ďalší starostovia na FB, ktorí si to už pozreli. Takže aj s tým falšovaním sa im podarilo vyrobiť cca len 1% pozitívnych a definitívne pochovať “epidémiu”.

Jaryn

Slovenské “úřady” se snaží lhát, že k “plošnému testování” se dostavilo 3,5 milionu lidí. Ale chybí jim důkazy o tom,že to je skutečnost. A “výsledky” přez to, že musely být stříleny “od boku”, protože užívané “testy” naprosto nejsou schopny spolehlivě identifikovat covid19, v podstatě prokázali, že nejen,že nejde o pandemii ,ale vlastně ani o rozšíření nákazy které by se vymykalo z běžných sezóních chřipkových epidemií.

 
 
 
Jana

Testy ze slin vyvinuté českou firmou jsou několik týdnů dostupné ale není o ně zájem? PROČ?
Už jsou několik týdnů k dispozici a není zájem…

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/rychlejsi-a-levnejsi-testy-ze-slin-uz-v-cesku-jsou-stat-je-nevyuziva-40340133

Rychlejší a levnější testy ze slin už v Česku jsou, stát je nevyužívá

Rychlejší a levnější testy na covid-19 ze slin, které mají ukázat výsledek do hodiny, už na českém trhu jsou, stát je ale stále plošně nevyužívá. I přes podobnou citlivost resort stále hájí výtěry. Děje se tak i přesto, že o rychlotestech začátkem září dosluhující ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) mluvil jako o „určitém zlomu” v testování, které je jednou z priorit v boji s pandemií.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. Foto: Vladimír Klepáč, Právo

Proteinové rychlotesty ze slin neboli LAMP-testy, které vyvinula českobudějovická společnost Protean, jsou podle jednatele a vedoucího výzkumu Ladislava Burýška na trhu od předminulého týdne.

„V Česku jsme zatím jediní, kdo tady prodává LAMP diagnostiku vyvinutou u nás,” řekl Novinkám Burýšek. Zároveň doplnil, že Prymula o tom ví a „plánuje se to používat”.

Novinky se tedy s dotazy týkajícími se toho, kdy, kde a v jaké míře případně k použití testů dojde, obrátily na ministerstvo zdravotnictví. „Resort se tématem vyšetření ze slin zabývá. Pro odběry ze slin je však nutné doložit jasná data o výtěžnosti vyšetření a zároveň dodržení jasných a velmi přesných odběrových pravidel, jež vyžaduje aktivní účast a dostatečnou informovanost pacienta. Z těchto důvodů v tuto chvíli zůstává standardem nosohltanový stěr,” napsala Thu Thuy Truong z tiskového oddělení.

Test ze slin je šetrnější. Stačí naslintat do zkumavky

LAMP testy ze slin mají tu výhodu, že jsou k potenciálně nakaženému šetrnější než metoda výtěru z nosohltanu. Zároveň si člověk může odběr uskutečnit sám tím, že naslintá do zkumavky, kterou následně odevzdá na odběrovém místě. Výsledky se ukážou za necelou hodinu, což umožní zrychlit testování, a není k tom potřeba speciální vybavení, postačí teplotní inkubátor, který dodrží teplotu potřebnou pro reakci. Přítomnost viru se pak ukáže podle změny barvy vzorku.

Podle validační zprávy metoda vyvinutá výše zmíněnou společností dosahuje přesnosti mezi 95 a 98 procenty. To je srovnatelné s užívanými PCR testy, které resort stále hájí.

Sady nyní podle Burýška testují například pražská Nemocnice na Bulovce a chystají se další místa.

Brzy se přidají i PCR testy ze slin

Zhruba v polovině listopadu by pak na trhu podle odhadů měly přibýt odběrové testovací sady ze slin založené na metodě PCR od další české společnosti, a to Diana Biotechnologies. Ta v červnu mimochodem zvítězila v soutěži Hackathon pořádané ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Testy ze slin používáme interně pro testování vlastních zaměstnanců a máme s tím dobré výsledky. Metoda je velmi citlivá a jsme schopni odchytit lidi ve velmi raném stadiu infekce, ještě před příznaky,” sdělil Novinkám finanční a provozní ředitel Diany Martin Dientsbier s tím, že pokud vše půjde dobře, na trh by testy mohly dorazit v polovině listopadu.

„Zbývá nám velká klinická studie, která bude probíhat příští týden. Na základě toho se pak udělá certifikace a můžeme jít na trh,” osvětlil.

Rychlost vyhodnocení vzorku je podobná jako u LAMP testů. Podle Dientsbiera jsou testy schopny výsledek ukázat přibližně za 50 minut, limitem je však metoda PCR a kapacita laboratoří. Společnost ale hodlá vytvořit sety a zkumavky kompatibilní s laboratorními přístroji, což by ulehčilo zpracování vzorků v laboratořích.

PCR má výhodu, umí ukázat množství viru

Co se týče časů, lze říct, že jsou obě metody srovnatelné. PCR testy ze slin by ale podle Dientsbiera měly vykazovat vyšší citlivost, a naopak méně falešně negativních či pozitivních výsledků. Věří ale, že obě metody mohou vedle sebe fungovat a dobře se doplňovat.

„LAMP testy by měly směřovat například do ordinací praktických lékařů nebo ke screeningu. PCR metoda je určena pro vysokokapacitní laboratoře. Tam pak není důvod používat LAMP, protože pouze přicházíte o citlivost. Pro velké laboratoře dává smysl PCR reakce, pro point of care LAMP testy. Myslím, že se to dobře doplňuje,” míní Dientsbier.

Výhodu oproti LAMP testům vidí v tom, že PCR je kvantitativní metoda, což ve spojení se slinami umožňuje pravidelné a šetrné testování například zaměstnanců ve firmách. Podle něj je totiž takto možné odchytávat nakažené v různých fázích a podle virové nálože, která se v čase mění a testy ji umí ukázat, rozhodovat o tom, kdo mohl být infekční, kdo ne, a podle toho umisťovat lidi do karantény. U LAMP testů podle něj vychází pouze ANO, či NE.

Až milion testů měsíčně

Že je velký zájem o testy ze slin, potvrzuje i on. „Poptávka je už teď značná. V komunikaci s ministrem teď ale nejsme. Je to trochu způsobeno tím, že jsme zahlceni vývojem a výrobou, máme navíc přímou interakci s nemocnicemi a laboratořemi, takže na to z naší strany nebyla kapacita,” vysvětlil ředitel s tím, že jakmile budou testy validovány, tak je státu nabídnou.

Po rozjezdu výroby by prý byla společnost schopna dodat měsíčně až milion testů. To by určitě výrazně navýšilo testovací kapacity, o což se stát dlouhodobě snaží.

Při masivním využití Dientsbier taktéž očekává, že cena testu pro samoplátce začne klesat. „Mohly by násobně klesnout, přinejmenším na polovinu, čekal bych klidně i o více,” odhadl.

 

ZREJMÍ PODVOD V USA VOLBÁCH....TRUMP 2020: Donald Trump vítězil v prezidentských volbách v USA, ale těsně před ukončením sčítání hlasů se odehrála neuvěřitelně podivná věc, klíčové státy naráz přestaly sčítat hlasy a poslaly sčítací komise domů! Po obnovení sčítání však najednou Donald Trump ztrácí, korespondenční hlasy mění výsledky! Trump hrozí, že se obrátí na Nejvyšší soud s žádostí o zastavení sčítání hlasů stejně, jako se to stalo v roce 2000 po zvolení George Bushe! Trump vede v Pensylvánii, ale nemusí to stačit! Průzkumové agentury více jak půl roku lhaly, spolu s nimi televize a média! Joe Biden měl být protlačen uměle, prefabrikací veřejného mínění!

Upozornění: Tento článek je průběžně doplňován a upravován podle právě se vyvíjející a značně nepřehledné situace, která se mění každým okamžikem.

Americký prezident Donald J. Trump byl na cestě k vítězství v amerických volbách. Vypadalo to, že si zajistil minimálně 270 hlasů volitelů, což je minimum pro volební vítězství. Neukončený výsledek voleb najdete na volebním webu zde. Donald Trump byl na cestě k vítězství v klíčových státech Florida, Georgie, Severní Karolína, Ohio, Michigan, Iowa, Montana a v Pensylvánii vede po sečtení 73% hlasů o více jak 600 000 hlasů. Stalo se však to, před čím americký prezident už několik měsíců varoval.

Donald Trump vystoupil v Bílém domě a informoval veřejnost o šokující skutečnosti, kterou jsme v redakci rovněž zaznamenali. Během ranních hodin středoevropského času došlo ke synchronizovanému a podle všeho koordinovanému zastavení sčítání posledních procent hlasů v těch klíčových státech, ve kterých vede Donald Trump. Georgia zastavila sčítání na hranici 99% sečtených hlasů a poslala sčítací komisaře domů. Severní Karolína po sečtení 99% hlasů provedla totéž o několik minut později. Wisconsin a Michigan zastavily sčítání na hranici necelých 90% sečtených hlasů.

Červená barva označuje státy Donalda Trumpa při sečtení více jak 99% výsledků v klíčových státech před nočním a nevysvětlitelným přerušením sčítání, což americká historie voleb nepamatuje.

Pouze jediný stát uvedl důvod zastavení. Zástupci státní komise v Georgii uvedli “technické obtíže”, proč došlo k zastavení sčítání na hranici 99%. Donald Trump na tiskové konferenci pohrozil, že pokud nedojde během středy k dopočítání hlasů, obrátí se na Nejvyšší soud USA, aby nařídil ukončit sčítání hlasů ke stavu, v jakém jsou hlasy teď, a to v těch státech, ve kterých došlo k tomuto podivnému a umělému zastavení sčítání.

Záhadné a náhlé zastavení sčítání ve státech, kde zvítězil Donald Trump

Podle těchto událostí je zjevné, že Demokratická strana s tímto vývojem volebního úspěchu Donalda Trumpa nepočítala. Synchronizované přerušení sčítání těsně před koncem má jediný důvod, oddálit oficiální výsledek voleb v daném státě, po kterém by musel Joe Biden přiznat porážku. Dokud konečný výsledek 100% není, nemusí Joe Biden nic uznávat. Ten plán je naprosto jasný a průhledný. Demokraté jsou v šoku, není divu. Budou teď potřebovat čas a přemýšlet, jak výsledky z nejméně 3 států, kde zvítězil Trump, ale není sečteno 100% hlasů, pozměnit či zneplatnit tak, aby státy získal Joe Biden.

Volební mašina

Ten má v této chvíli 227 hlasů a potřebuje minimálně 270 hlasů. Potřebuje tak 43 hlasů, které může získat v Pensylvánii (20), Michiganu (16) a ještě v jednom státě, např. Wisconsinu (10). V Pensylvánii přitom Trump vede průběžně o 600 000 hlasů, v Michiganu o 280 000 hlasů a ve Wisconsinu o 80 000 hlasů, kde je sečteno více jak 99% hlasů. Tedy lépe řečeno, ve Wisconsinu vedl.

To se ale změnilo po obnovení sčítání, najednou se objevilo 110 000 hlasů jen pro Joea Bidena, a ten se ujal vedení, matematicky je jasné, že když bylo sečteno více jak 99% hlasů, nemohlo se objevit více jak 100 000 hlasů. Dokonce i redaktoři CNN to nechápali, co se stalo [1]. Je to podvod, Trump má pravdu, chtějí mu ukrást vítězství. Zastavení sčítání v dalších státech na hranici zhruba 90% je přesně ten okamžik, kdy lze hlasovací lístky pro Trumpa zaměnit korespondenčními hlasy pro Bidena. To je přesně ten účel podivného zastavení sčítání těsně před koncem. Nově to vypadá, že Bidenovi připadne díky korespondenčním hlasům i Michigan.

Trump pohrozil, že se obrátí na Nejvyšší soud stejně jako George W. Bush v roce 2000

Donald Trump okamžitě pochopil, o co se jedná a volební tým Donalda Trumpa se obrátí na Nejvyšší soud s žádostí o vydání příkazu k ukončení sčítání hlasů na základě precedenčního rozsudku z prosince roku 2000, kdy americký Nejvyšší soud vydal příkaz k ukončení přepočítávaní hlasů na Floridě, díky čemuž se George W. Bush stal prezidentem a porazil Ala Gorea o pouhých několik stovek hlasů. Výsledek amerických voleb ukázal, že všechny průzkumy veřejného mínění v USA i v Evropě byly prefabrikovány.

Donald Trumpa na tiskovce po volbách

A to včetně mainstreamových médií v České republice, byly rovněž prefabrikované. Co to je prefabrikace, to si přečtěte v naší reportáži zde. Prefabrikátem amerických médií byly zfalšované průzkumy, které více jak půl roku měly přesvědčovat Američany, že Joe Biden je jasný vítěz a Donald Trump je odepsaný. Skepse a deprese voličů Trumpa měla způsobit, že nepůjdou k volbám, že rezignují a prefabrikát se tak promění v realitu. Jenže na Trumpovy mnohdy až fanatické voliče prostě prefabrikace nezabrala. Neuvěřili tomu. A neuvěřili jsme tomu ani my v redakci Aeronetu. Pomocí podivných manipulací s korespondenčními hlasy  má však Joe Biden stále šanci na úspěch.

Prefabrikace průzkumových agentur po dobu více jak půl roku ve prospěch Joea Bidena selhala na celé čáře, a tak teď přichází na řadu čachry s korespondenčními hlasy

Demokratická strana s úspěchem Donalda Trumpa nepočítala. De facto se dá říct, že Demokraté sami uvěřili vlastní prefabrikaci, že to zabere a podcenili Trumpovu voličskou základnu. Nepomohl ani koronavirus, protože podle bleskového průzkumu ze včera [2], paradoxně od CNN, americké voliče nejvíce zajímala ekonomická stabilita a daně, tedy ta oblast politiky, ve které Joe Biden byl naprosto nejslabší a neoblíbený, protože během kampaně kladl důraz místo ekonomiky na zdraví a koronavirus, ale také na zvyšování daní.

Toto všechno vedlo k tomu, že Donald Trump byl americkými voliči v noci na dnešek mohutně volen i na druhé volební období. Jenže, demokraté jsou v panice a tak došlo k zastavení sčítání ve státech, kde vedl Donlad Trump. Po obnovení sčítání se najednou dějí neuvěřitelné manévry s korespondenčními hlasy. Do Joea Bidena a do projektu odpisu Donalda Trumpa nateklo mnoho peněz a stojí za tím zájmy mocných osob amerického Deep State, které potřebují zachránit americký mocenský systém Pax Americana. Donald Trump měl být odstraněn, ten plán je zcela jasný.

Podporovatelé Donalda Trumpa v Jeruzalémě v Izraeli

V amerických ulicích přitom již vypukly nepokoje [3] a volby mohou dopadnout tak, že dokonce skončí remízou, a to v případě, že Donald Trump udrží Pensylvánii, Georgii a Severní Karolínu, a získá i jednoho volitele ve státě Maine, kde se volitelé rozdělují mezi kandidáty. Potom by o prezidentovi při rovnosti volitelů rozhodovali kongresmani americké Dolní sněmovny Reprezentantů, ale nikoliv prostým hlasováním, ale hlasováním za jednotlivé státy, kdy každý stát má jen 1 hlas a ten připadne tomu kandidátovi na prezidenta, která strana kontroluje v kongresu delegaci kongresmanů. Obvykle je to předseda delegace kongresmanů za daný stát. Mechanika volby je značně nepřehledná. A pozor, viceprezidenta by v takovém případě volila horní komora amerického Kongresu, tedy Senát.

Právní bitva u soudů jako v roce 2000 a nepokoje v ulicích

Mohlo by se tak stát, že prezidentem by byl Joe Biden a viceprezidentem Mike Pence. Ve chvíli, kdy dojde záhadně uprostřed americké volební noci k zastavení sčítání hlasů, uzavřou se volební okrsky, nikdo neví, co se děje a po jejich znovuotevření se najednou zjeví stovky tisíc korespondenčních lístků, je naprosto jasné, proč Donald Trump mluví o ukradení voleb a hrozí, že věc skončí u Nejvyššího soudu. Deep State se rozhodl, že se zbaví Donalda Trumpa jakoukoliv cestou a všemi prostředky.

Sčítací komisaři zkoumají platnost hlasovacích karet z volebních mašin na Floridě v listopadu roku 2000, kdy George W. Bush vyhrál Floridu jen o pár tisíc hlasů a Al Gore si vymohl přepočet všech hlasů

V této časoprostorové iteraci, ve které se nacházíme, provede Donald Trump příští rok jako prezident dvě důležitá rozhodnutí, takže je jasné, že bude prezidentem, neboť v této iteraci je to dané. Ale v této chvíli si ani nechci představovat, co nás v následujících dnech a týdnech čeká. Tohle bude na dlouho a kdo si vzpomene na rok 2000, tak ví moc dobře, jak se čekalo na vítěze voleb až do prosince. Pokud Trump má pokračovat, bude muset zahájit právní kroky. V pátek na Svobodném vysílači CS po 19. hodině si důkladně celou situaci rozebereme, schyluje se totiž k jedné zásadní věci.

Důkaz o podvodu – Když se znovu začalo sčítat v Michiganu, Joe Biden dostal naráz přes 138 000 hlasů, ale Donald Trump ani jediný!

Jeden z našich čtenářů nám do redakce zaslal kapitální úlovek. Je to snímek sčítacích statistik státu Michigan, kde obrázek vlevo zachycuje stav před přerušením sčítání v noci, zatímco obrázek vpravo po obnovení sčítání. Joe Biden získal skokově přes 138 000 hlasů, zatímco Donald Trump ani jediný, což je samozřejmě naprostý a statisticky prokazatelný nesmysl, že by šlo o skutečná čísla z reálných voleb, kdy na objem více jak 138 000 hlasů pro Bidena by nepřipadal ani jeden nový hlas pro Trumpa. Děkujeme našemu čtenáři za poskytnutí tohoto závažného důkazního materiálu, který jsme ihned přeposlali volební kampani Donalda Trumpa k prověření. Sdílejte prosím tyto informace, protože jsme svědky největšího volebního podvodu v dějinách.

Aktualizace: Donald Trump již tento znepokojivý důkaz zaregistroval
Další důkaz o podvodu – Skokové navýšení křivky hlasů pro Bidena v Michiganu a ve Wisconsinu po opětovném zahájení náhle přerušeného sčítání

-VK-

Šéfredaktor AE News

Volby USA – fáze a manipulace

Radim Valenčík

5. 11. 2020 blog autora

1. Fáze – mediální mainstream a notoricky se "mýlící" agentury výzkumu veřejného mínění pod kontrolou Deep State: Biden jasný vítěz (hra na efekt – lidé se přikloní k vítězi).


2. Fáze – překvapení, "deepstateovský" manipulátor oklamal sám sebe, podcenil inteligentní Američany, Trump získal podstatně víc, než se dalo překrýt jednoduchou manipulací s korespondenčními hlasy.

3. Fáze – výkonnému reprezentantovi Deep State selhávají nervy a praecox spouští manipulaci s korespondenčním (nekontrolovatelným) hlasováním v mnohem větším rozsahu, než bylo plánováno, opticky mění výsledek.

4. Fáze – ukazují se ve velkém rozsahu přehmaty a manipulace, do očí bijící, které nelze ututlat.

5. Fáze – (nyní) střet eskaluje v mediální mezinárodní, zpravodajské, právní, mocenské oblasti; do hry jsou vtahovány masy.

6. Fáze? – Hlavně poučení pro normální lidi a důležité pochopení reality současného světa, který má jiné problémy - O jakou změnu jde: https://radimvalencik.pise.cz/8567-o-jakou-zmenu-jde-clanek-ve-foru-soc-politiky.html
 
Exx

Bude zajímavé sledovat jak se to bude dál vyvíjet. Teď mne napadl další důvod, proč je to evidentní komplot připravený dlouho dopředu. Jak je možné, že velké milionové státy jako Texas, Florida či OHIO měli spočítané hlasy relativně brzy, ale státy, které mají pod palcem spíš demokraté pořád hlasy počítají, pak zastaví, pak zase počítají. Pak oznámí, že budou počítat ještě zítra a pozítří. Důkazy o podvodech, manipulacích je neuvěřitelné množství. Všechny v tkz. swings states samozřejmě. Informace o podvodech Mainstream média ale ignorují – dokonce i ten slavný FOX (!!), twitter je maže jak zběsílý. To je ale překvapení. Jediné řešení vidím, že tým Trumpa shromaždí nepřůstřelné důkazy a obrátí se na soudy, což bude trvat mnoho týdnů. Finále bude asi u nejvyššího soudu USA. Ten nakonec rozhodne co bude.

 

Odborník pomenoval faktory naznačujúce blížiacu sa svetovú vojnu

Share to LinkedInShare to TumblrShare to Reddit

Zatiaľ čo sa rétorika regionálnych a svetových mocností vyostruje, na medzinárodnej scéne sa formujú vojenské bloky so špecifickými cieľmi.

HROZBA SVETOVEJ VOJNY JE VŠADEPRÍTOMNÁ  

Jedným z týchto militaristických spolkov je „QUAD“, pozostávajúce z USA, Austrálie, Indie a Japonska. Krajiny sa už pripravujú na usporiadanie významného cvičenia „Malabar 2020“ v Bengálskom zálive. Takéto kroky naznačujú vytvorenie silného protičínskeho spojenectva v indicko-tichomorskom regióne, domnieva sa šéf projektu „Rusko-Euroázija“ Michail Černov.

Takéto manévre sa nevykonávajú „naoko,“ uvádza expert v komentári pre „EADaily“. Hovoríme o rozsiahlej príprave na vojnu, ktorá zachváti čoraz viac krajín.

„Vyrábajú a demonštrujú sa nové typy zbraní, uskutočňujú sa vojenské cvičenia, rétorika svetových a regionálnych mocností je čoraz tvrdšia. Preto svet smeruje k vojne,“ tvrdí Černov. „Stále je dosť otázne, kto s kým bude bojovať, ale bloky sa už formujú, začala sa  komunikácia, zbližovanie a príprava na konkrétne kroky.»

Zbližovanie krajín QUAD už naznačuje, že vlády USA, Indie, Japonska a Austrálie našli spoločný jazyk v protičínskej politike. Čína si tiež dobre uvedomuje hrozbu vojny, uvádza expert. V tejto súvislosti upozornil na nedávne vyhlásenie šéfa ČĽR Si Ťin-pchinga, že krajina je pripravená na vojnu.

„Toto je druh signálu, ktorý ukazuje, že nikto sa svojich záujmov nevzdá,“ uviedol Černov.

 

TAKTO DOBROVOLNE NASILU SA DAJÚ SLOVÁCI AJ ZAOČKOVAŤ GLOBALISTICKOU VAKCÍNOU

Plošné testování Slovákům v Trenčíně zpestřil mim Vlado Kulíšek převlečený za Charlieho Chaplina. (31. října 2020) | foto: Reuters

Na test přišly tři miliony Slováků, s certifikátem mají větší volnost

Slovenského plošného testování na koronavirus se o víkendu zúčastnily více než tři miliony lidí. Nákaza se prokázala v průměru u jednoho procenta z nich. Lidé s negativním výsledkem dostali certifikát, se kterým nyní mohou volně cestovat nebo si zajít na nákup. Slovenský premiér chce uspořádat i druhé kolo testování, to už se však mnohým nelíbí.

„Tři miliony úspěšně očipované,“ napsal v neděli slovenský premiér Igor Matovič ironicky na Facebooku. S odkazem na nesmyslné konspirační teorie o plošném čipování obyvatelstva tak oznámil, kolik lidí přišlo na povinně dobrovolné celonárodní testování výskytu koronaviru v populaci. 

Zároveň také několikrát poděkoval všem, kteří se do obrovského a do poslední chvíle nejistého experimentu zapojili. Úspěch operace předem zpochybňovala mimo jiné také prezidentka Zuzana Čaputová, která vyzývala, aby se nedostatečně připravená akce odložila. 

Nakonec se podle komentářů hlavy státu, předsedy vlády i slovenských médií zdá, že se pokus podařil. A to především díky nasazení regionálních samospráv, dodává tisk. Na první kolo testování přišlo do nedělního večera přes tři miliony lidí, přičemž pozitivní výsledek mělo v průměru zhruba jedno procento z nich. 

Přesné výsledky úřady oznámí během pondělka. Podle dosud zveřejněných údajů je na tom nejlépe hlavní město Bratislava, nejhůře zasažené jsou naopak regiony na severu a východě Slovenska, třeba okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina nebo Prešov.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-plosne-testovani-koronavirus-vysledky-vlada-igor-matovic.A201102_113113_zahranicni_kha 

SNOWDEN JE DOKAZOM TOHO ŽE VOBEC NIE SME PARANOICI

Videokonference bývalého agenta NSA Edwarda Snowdena

Snowden prohlásil, že hodlá získat ruské občanství

© AFP 2020 / Frederick Florin
Svět

Bývalý příslušník amerických tajných služeb Edward Snowden se rozhodl, že požádá o dvojí americko-ruské občanství.

„Po mnohaletém odloučení od rodičů nemáme se ženou ani to nejmenší přání rozloučit se s naším synem. Proto podáváme v době pandemií a zavřených hranic (pozn. žádost) o dvojí americko-ruské občanství,“ napsal na Twitteru.

​Snowden také napsal, že zůstanou se ženou Američany a budou vychovávat syna v duchu amerických hodnot, zejména svobody svého názoru. Dodal, že netrpělivě čeká na den, kdy se bude moci vrátit do USA a být znovu se svojí rodinou.

Advokát Anatolij Kučerena, který zastupuje zájmy Američana v Rusku, předtím sdělil, že se koncem prosince má Snowdenovi a jeho manželce narodit dítě, které dostane ruské občanství podle místa narození.

Snowden předal v červnu 2013 listům The Washington Post a The Guardian řadu tajných informací o programech sledování lidí na internetu tajnými službami USA a Velké Británie. Pak odletěl do Hongkongu a odtud do Moskvy, kde jistý čas zůstal v tranzitním prostoru letiště Šeremeťjevo. Rusko poskytlo Snowdenovi dočasný azyl na dobu jednoho roku za podmínky, že nebude pokračovat ve své činnosti proti USA. V srpnu 2014 získal povolení k pobytu na dobu tří let, které mu dovoluje cestovat nejen po Rusku, ale také za jeho hranice. V lednu 2017 bylo povolení prodlouženo do roku 2020. V říjnu Kučerena sdělil, že Snowden dostal časově neomezené povolení.

Do Ruska se k Snowdenovi přestěhovala jeho dívka Lindsay Mills a tajně se vzali.

prorok brzprčák
Pokud chceš zůstat na živu, tak určitě nikam moc necestuj. Američtí zabijáci mají svá chapadla skoro všude!
 
Karel Adam
A od momentu kdy dostal Snowden v RF politický azyl, začala hysterická a nenávistná kampaň proti Rusku ke které jsme se bohužel připojili i my. Nebudu vypisovat všechny "akce" USA a EU, většina normálních lidí je zná. Jedině Rusko mělo koule udělit azyl Snowdenovi, i ten čínský strejda opět dělal mrtvého brouka.
 

Veľká vojna nie je ďaleko — Biden pomôže Ukrajine násilím zmocniť sa Donbasu

Share to LinkedInShare to TumblrShare to Reddit

Ukrajinskí okupanti sa môžu pokúsiť prelomiť frontovú líniu na Donbase, pretože každým dňom rastie hrozba nového kola napätia.

Ako už News Front informoval, na Ukrajine čoraz častejšie hovoria o silovom scenári inšpirovanom azerbajdžanskou ofenzívou v Náhornom Karabachu, pričom túto operáciu spomenul kyjevský propagandista Alexander Kušnar, keď hovoril o ofenzíve „azerbajdžanským štýlom“. Kyjevskí militanti síce nemajú šancu, ak príde na pomoc Donbasu Rusko, situácia sa však bude riešiť v USA.

Ďalší vývoj udalostí bude závisieť od toho, kto sa stane americkým prezidentom, tvrdí bývalý šéf Rady bezpečnosti Doneckej ľudovej republiky Alexander Chodakovskij. Podľa neho sa všetko môže každú chvíľu radikálne zmeniť, pričom neustále narastá napätie na celej frontovej línii.

„Každý deň šanca na vyostrenie situácie na frontovej línii narastá, pričom v masívnom meradle, za účasti bojovej techniky, čo môže priviesť k prelomeniu obrannej línii,» hovorí Chodakovskij. „Tento stav sme zažili mnohokrát. Naposledy aj predvlani.“

Poznamenal tiež, že predtým určité skutočnosti zabránili naplneniu najpesimistickejších predpovedí. Nemusia sa naplniť ani dnes, avšak všetko záleží od výsledkov prezidentských volieb v USA, ktoré v tomto prípade zohrávajú kľúčovú úlohu. Víťazstvo Joea Bidena tak môže navnadiť ukrajinskú vládu k pokusu násilne dobyť republiky Donbasu. Horúca fáza konfliktu prebiehala s podporou americkej demokratickej administratívy. Biden neskrýva, že je pripravený znovu pomôcť Kyjevu v tomto smere.

„Bidenova a Harrisovej vláda urobí všetko pre to, aby Ukrajina získala potrebnú ekonomickú a vojenskú podporu, najmä útočné zbrane,“ uviedol Biden vo vyhlásení pri príležitosti nezávislosti Ukrajiny.
 

Rusvesna: Přehled zpráv – 2.11.2020

smi_rossiya 

1; Trumpův poradce Scott Atlas se omluvil za to, že se nechal využít ruskou televizní stanicí. V sobotu vyšlo jeho interview pro pořad Going Underground na RT.


2; Policie propustila muže podezřelého ze střelby na pravoslavného kněze v Lyonu.


3; Lékaři varovali vegetariány před vysokým rizikem nákazy koronavirem.1. listopadu se slaví světový den veganů.


4; Temné síly se snaží uskutečnit kontrarevoluci, říká Zelenskij. Přitom ukrajinský prezident prohlásil, že nikdy nedovolí těmto temným silám dosáhnout úspěchu v jejich pokusu o kontrarevoluci.


5; Ruská armáda odhalila špinavé plány ozbrojenců v Sýrii. Bandy v Idlíbu se chystají k odporným činům.
 

6; Ukrajina nemá jiné východisko. Bude se muset spojit s Ruskem. Možná přejdou některé menší regiony pod kontrolu jiných zemí – Polska, Rumunska či Maďarska, tvrdí zástupce šéfa Ruského lidového shromáždění Konstantin Malofejev.


7; Pobalťané začínají mít dost vojáků NATO. Od 31. října do 2. listopadu probíhaly v Pobaltí cvičení NATO „Ocelový štít“. Pro civilní obyvatelstvo je to spojeno s mnoha problémy. Jeden z největších jsou opilí vojáci.


8; Čeká Rusko a Ukrajinu válka kvůli boršči? Forbes zveřejnil článek o rusko-ukrajinských vztazích.


9; V Karabachu byla zlikvidována vojenská kolona prezidenta Náhorně-karabašské republiky.


10; Lukašenkovo ultimátum. Opozice už takřka prohrála svůj boj. Zůstala poslední šance. Minulé pondělí vypršela lhůta ultimáta vyhlášeného Svetlanou Tichanovskou prezidentovi Lukašenkovi.


11; Myslíte si, že jde o americký specnaz? Chyba lávky! Po zuby ozbrojená armáda ozbrojenců je připravena zahájit válku ve Spojených státech třeba už zítra. Nejvyšší riziko vzniku horkého konfliktu během voleb nebo po volbách je ve státech Georgia, Michigan, Pennsylvania, Winsconsin a Oregon.


12; V prvním kole moldavských prezidentských voleb se Stávající prezident umístil na druhém místě za svou hlavní soupeřku. Nemá vůbec nic jistého. Rozhodne druhé kolo voleb.


13; Alexej Puškov: Ukrajina měla šanci, dokud spolupracovala jak s Evropou, tak i s Ruskem. Majdan a zpřetrhání vazeb na Rusko uvrhlo zemi do chaosu a bídy.


14; Co bude s protiruskými sankcemi v případě Bidenova vítězství? Ekonomické a obchodní sankce byly hlavním nástrojem zahraniční politiky Trumpovy administrativy. V tomto se ale Bidenova politika lišit nebude.
15; Uživatelé internetu jsou šokováni oplzlou pornoreklamou na plyn pro Ukrajince. Alternativní prodejce plynu scénou zobrazující (nedobrovolně) souložící ženu naznačuje, jak dosavadní dodavatel zachází s odběrateli.
16; Rusko bude vyrábět dva raketové motory namísto ukrajinských. Dokončení výroby je plánováno na rok 2022.


17; míra opotřebení ukrajinské železnice překročila únosnou mez. Předseda představenstva ukrajinských železnic Vladimir Žmak informoval o katastrofálním stavu v odvětví. Od okamžiku osamostatnění Ukrajiny se do železnice vůbec neinvestovalo.


18; Komarovskij prozradil hlavní podivnost COVID-19: Je příliš mnoho infekčních lidí, které používané testy vůbec nezjistí, a příliš mnoho zcela zdravých a neškodných jedinců, u kterých testy „odhalí“ přítomnost koronaviru. Přičítá to vysoké míře nespolehlivosti požívaného způsobu testování.


19; Snowden prohlásil, že si přeje získat občanství Ruské federace. M y se ženou podáváme žádost o dvojí občanství USA a Ruska.


20; Koronavirus v Rusku: Počet nově nakažených opět významně převyšuje počet osob, které se vyléčily nebo uzdravily.


21; Biden informoval o tom, co nelze Trumpovi odpustit. V prvních měsících koronavirové epidemie Trumpova administrativa tajila prokazatelnou nebezpečnost onemocnění. Trump kontruje tvrzením, že Biden se chystá uzavřít USA na několik let do přísné karantény.


22; Rubl se vůči euru propadl na úroveň roku 2014. Rubl slábne kvůli prudkému poklesu cen ropy a zpřísnění karantény kvůli COVID-19.


23; Nenávist a pohrdání. V ukrajinské vládě označili Donbas za (duševně) nemocný region a za rakovinu země.


24; Ukrajinský ministr zdravotnictví promluvil o problémech s kyslíkem v „covidových“ nemocnicích. Za uplynulých 24 hodin bylo na Ukrajině odhaleno 6.754 nových případů nákazy koronavirem.


25; Zalekli se „patriotů“. Ústavní soud Ukrajiny objednal mříže pro dveře a okna. Nepokoje u budovy soudu začaly v pátek. Na zítřek je plánována akce s názvem „Útočíte na ukrajinštinu? Sbalte se a jeďte do Rostova!“.


26; Objevily se záběry dokládající letecký útok na kolonu s karabašským prezidentem. Podle verze Baku se Araik Aruťuňan nacházel ve vojenské koloně zlikvidované přesným úderem letectva a dělostřelectva.


27; Strana „Sluha národa“ se chystá sbírat DNK Ukrajinců. K čemu to mocní potřebují? Na Ukrajině by mohla být provedena státní registrace genomových informací, přičemž pro určité kategorie osob by byla povinná.


28; Dárek pro Rusko. Senátor USA se vyjádřil k Bidenovým plánům zastavit těžbu ropy. Kromě toho svým prohlášením demokratický kandidát od sebe odpuzuje voliče ropných států Unie.


29; Lukašenko nabídl Macronovi pomoc. Připomeňme, že v poslední době francouzský prezident svými tvrdými prohlášeními proti sobě poštval muslimy po celém světě. Lukašenko říká, že má s muslimy dobré vztahy.


30; Silný požár a výbuchy ve skladu plynových bomb v Moskvě. K mimořádné události došlo na jihu hlavního města.


31; Dlouhodobě Západ v Moldávii vyhrává. Byly zveřejněny předběžné výsledky prvního kola moldavských prezidentských voleb. Rusko má v Moldávii, zvláště u obyvatelstva, velký vliv. Jeho ztráta by změnila poměry sil v celém Černomoří.


32; Náhorní Karabach: Ázerebajdžánské rakety zasahují arménské raketomety Grad. Podle tvrzení Baku v různých úsecích fronty byly zničeny čtyři arménské raketometné komplexy BM-21 Grad.


33; Byla zveřejněna informace, kde se v zahraničí nakazilo nejvíce Rusů koronavirem. Kolem 90% nákaz Rusů v zahraničí pochází z Turecka.


34; Rusko-arménský režisér Sarik Andreasjan obvinili Zelenského z prodeje fosforových bomb Ázerbajdžánu. Viděl jsem těla arménských dětí spálená fosforovou bombou. A vyšlo najevo, že jsi to byl ty, kdo je našim sousedům prodal.


35; Armáda Doněcké republiky varuje: Ztráty ukrajinské armády porostou, pokud bude pokračovat nezákonné dobudovávání pozic.


36; Byl zabit náměstek minstra obrany Karabašské republiky. Nepřítel vypaluje Karabach fosforem.


37; Krvavý chaos a smrt země. Zelenskij v souvislosti se svým sporem s Ústavním soudem natočil naléhavou výzvu adresovanou vlastní straně.


38; Zničení a zajetí nepřítele. Armáda Náhorního Karabachu dobývá zpět město Šuši na tureckém specnazu a syrských ozbrojencích. Bylo zveřejněno nové video ze zajetí syrského ozbrojence během bojů v Karabachu.


39; „Covidová“provokace proti Doněcké republice. Proti Doněcké republice byla v některých ruských médiích a na sociálních sítích rozpoutána podivná informační válka.


40; Rogozin odpověděl na Putinovu kritiku kvůli nedodržení termínů kosmických programů. Putin požadoval, aby bylo vysvětleno, proč nebyly dosud potvrzeny programy vývoje supertěžké rakety.


41; V Arménii bylo odhaleno schéma přesunu ozbrojenců ze Sýrie do Ázerbajdžánu. Generální prokuratura Arménie zveřejnila prohlášení, v němž se tvrdí, že odhalila schéma verbování ozbrojenců.


42; Porošenko chystá převrat, říká Žvanija. Připravuje se už dlouho – zhruba od počátku letošního léta, prohlásil bývalý poslanec.


43; V arménské komunitě komentovali vraždu obyvatele Volgogradu kvůli banálnímu sporu na rodičovském chatu. Zástupce předsedy arménské veřejné organizace „Arménská obec“ Armen Oganěsjan se staví proti tomu, aby se v titulcích komentářů této události zdůrazňoval, že pachatelem byl Armén.


44; V Mezinárodním měnovém fondu prohlásili, že současná recese se nepodobá žádné předcházející. Graf vzestupů a pádů bude svým tvarem nejvíce připomínat písmena ruské azbuky: Я, Ю, nebo Ш.


45; Na Ukrajině informovali o „akčním plánu“ pro Donbas. Prohlásili, že nejdůležitější je, aby plán akcí na urovnání situace v Donbasu byl splnitelný.


46; Nechali Donbas ve štychu? Na internetu se objevila „road map“ (silniční mapa = časový harmonogram) z dílny Doněcké a Luganské republiky. Co je to za podivnou mapu poskytnutou Kyjevu zástupci Republik Donbasu? A proč jsou tam i slova o likvidaci Republik?


47; Krvavý neúspěch v Karabachu. Útočící vojska se dostala do pasti a byla zlikvidována. Informoval o tom oficiální představitel arménského ministerstva obrany Arcrun Ovannisjan.


48; Všechny zápasy EURO-2020 by mohly být přesunuty do Ruska, píše list Le Parisien. UEFA zvažuje variantu přehodnocení organizace fotbalového mistrovství Evropy.


49; Donald Trump promluvil o absenci svobody tisku v USA: Média zamlčují události, myslí si prezident.


50; Výbuch a ohnivé moře u Turků v Sýrii. V syrské oblasti El-Báb nacházející se pod kontrolou Turků explodovaly cisterny s pašovanými ropnými produkty.


51; Nakecal toho tolik, že by to stačilo na 150 let vězení. Zelenskij chce rozehnat Ústavní soud kvůli západní pomoci. V ohrožení se ocitl bezvízový režim, ale také podpora Ukrajiny ze strany EU, NATO, MMF a dalších mezinárodních partnerů.


52; Krvavá jatka ve Vídni. Ozbrojenci zaútočili na židovské objekty. Informují o tom rakouská média.


53; Schizofrenik a bývalý účastník ATO se násilím zmocnil prodejny těstovin v Kyjevě a vyhrožoval, že odpálí výbušninu. Informuje o tom tisková služba kyjevské policie. Útočník byl zadržen. Pachatel nebyl opilý a žádnou výbušninu u sebe neměl. Patrně se jednalo o projev duševní choroby.


54; Zelenskij vyhrožuje soudcům Ústavního soudu ozbrojenci a trestním řízením. Vladimir Zelenskij informoval o tom, co se stane, pokud se soudci Ústavního soudu nepodvolí rozhodnutí parlamentu o rozpuštění.

B.W.

Zdroj: https://rusvesna.su/news/

 

Krev a uřezané hlavy žalují: Paříž, Nice, Lyon, teď Vídeň. Kde udeří muslimové zítra? Přihlásí se vítači k těmto zločinům? Schwarzenberg si to dobře načasoval. Kdo k nám chce dovézt vraždící stvůry?

Krev a uřezané hlavy žalují: Paříž, Nice, Lyon, teď Vídeň. Kde udeří muslimové zítra? Přihlásí se vítači k těmto zločinům? Schwarzenberg si to dobře načasoval. Kdo k nám chce dovézt vraždící stvůry?

3. 11. 2020

Tisk článku

Pavel Kopecký konstatuje nenáhodnost seriálu podzimních vražd džihádistů v Evropě a ptá se, zda se někdy dočkáme pokání multikulturalistů

Podzimní ofenzíva muslimských komand proti oslabené Evropě pokračovala na Dušičky ve Vídni. Obětí útoků jsou zatím dva muži a dvě ženy. Více jak patnáct lidí je zraněných po střelbě z automatických zbraní. Zemřel i útočník, kterého policie zastřelila. Útok islamistů probíhal koordinovaně na šesti místech v centru rakouské metropole poblíž katedrály svatého Štěpána.

Už o víkendu bylo ve Vídni rušno, islamistické bojůvky si vybraly za svůj cíl kostel svatého Antonína. Jejich bandy vnikly do chrámu a za „identifikačních“ výkřiků Alláhu Akbar! začaly ničit interiér a napadat přítomné věřící.

Krvavá série

Tento víkendový pogrom na křesťany byl, jak se ukázalo, teprve předehrou k pondělnímu vraždění. Předcházelo mu muslimské běsnění ve Francii.

Nejprve byl v polovině října bestiálním způsobem zavražděn na předměstí Paříže francouzský učitel, kterému islamista uřízl hlavu - a potom přišla poprava tří katolíků v Nice.  

Migrant z Tunisu vstoupil do katedrály Notre-Dame v Nice s kinžálem, podřízl hrdlo kostelníkovi a uřízl hlavu jedné z věřících. Zvraždil ještě další ženu a několik lidí zranil. Podobná akce proběhla několik hodin poté také v Avignonu, kde se muslimskému vrahovi nepodařilo pobodat lidi před kostelem, neboť ho policie včas zastřelila. Naopak tři dny poté byl těžce zraněn pravoslavný kněz v Lyonu, kterého zasáhly výstřely jiného muslimského imigranta. Mnoho menších útoků, které se na evropskou společnost každý den valí, média už ani nereflektují, pokud při nich nepřijde někdo o život. Nebo se dozvíme, že nešlo o teror, ale čin duševně nemocného (přičemž se tím nemíní, že islám je duševní choroba).

Ze všech evropských států přicházejí zprávy o vzrůstajícím násilí proti původnímu bílému obyvatelstvu se zvláštním zaměřením na křesťany. Je zřejmé, že v rámci oslabení Evropy, která prožívá druhou vlnu koronahysterie, kdy jsou oslabeny mnohé funkce státu, se invazní armády uvnitř kontinentu daly do práce. Migrační tsunami, jíž mnoho politiků a levičáckých radikálů s radostí otevřelo brány Evropy a smrtící multikulturní ideologií připravili půdu i k dnešním masakrům, se od počátku hlásí ke skutečnému záměru invaze - který je historicky stále stejný: vést dobyvačnou válku o Evropu.

Čtěte ZDE: Kousek za Mikulovem: Cizí války v ulicích Vídně. Berou si imigranti Turecko do Podunají? Antifa už neví, čí je. Zachrání Kurz Rakousko? Politici chápou jen opatrně. Je každá metropole rudá?

Viníci

Globalisté, kteří považují migrační vlnu za jeden z nástrojů výměny evropského bílého obyvatelstva, použili všech pák, aby tuto katastrofu učinili realitou. V dojemné shodě vítala migranty také téměř všechna média hlavního proudu, intelektuální elity, pirátští mládežníci, multikulturní neziskovky stejně jako zbabělí či prodejní politici.

Ti všichni dnes sklízejí dračí setbu, kterou zaseli. Na jejich hlavy stéká krev stále většího zástupu nevinných obětí. Na čelném místě pochopitelně Angela Merkelová, která globalistické zadání výroby "euro-negroidní rasy" podle Kalergiho (je nositelkou Ceny s jeho jménem) vskutku zvládla jako pravý Stachanovec (jehož  jako mladá svazačka jistě obdivovala). Ale spolu s ní všichni Macronové, Hollandové a celá bruselská banda, jež pracovala, seč jí síly stačily, na prolomení hradeb, které naši předci v krvavých bojích proti rozpínavému islámu za nezměrných obětí uhájili. 

Jen měsíc poté, co jsme si letos 12. září připomněli 337 let od vítězství nad mohamedány u Vídně, přichází další migrantská ofenzíva a řetěz vraždění. Připomíná, jak osudové bylo rozhodnutí otevřít muslimským migrantům brány Evropy. V době obléhání Vídně byl za tento vlastizrádný čin jen jediný trest. Multikulturalismus, jeden ze základních kánonů liberálně demokratické diktatury, vyřadil u velké části občanů především západních států základní instinkty jako je pud sebezáchovy. Proto jsou znovu a znovu ochotni volit politické darebáky, jež mainstreamová média vydávají za vzor ctnosti a humanismu.

Čtěte ZDE: Boj o hodnoty včera a dnes: U Vídně jsme na čas slavně zvítězili. Řádění Turků na Moravě a zánik na dosah. Dnešní nepřítel je silnější. Jak jedině zvítězit? Mediální diktatura. Máme mocnou spojenkyni

Pro a proti

Především díky odporu Orbánova Maďarska a Kaczynského Polska jsme byli toho, co dnes v podstatě denně zažívá západní Evropa, dosud (až na výjimky) ušetřeni. Postoj prezidenta Zemana a premiéra Babiše, kteří se proti migračnímu šílenství rovněž postavili, vedl k hysterii domácích kolaborantů, kteří ve spolupráci s Evropskou unií usilovali o prolomení našich českých hradeb a vpuštění migračních hord na naše území.

Na čele s Piráty, kteří si ze snahy otevřít takzvaným uprchlíkům naše hranice udělali stěžejní část svého multikulturního volebního programu - a jejich předseda Bartoš nechyběl ani na neziskovkami organizovaných nátlakových akcích na podporu imigrace. Zdatně jim v tom sekundoval celý demoblok (ODS, TOP 09, STAN a lidovci). Typická je v tomto směru europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU), která si z podpory migrace udělala dokonce předvolební tahák ve stylu jezinek: „Jen pár nebohých (dvacetiletých) dětí sem vezmeme...“

O akademické a kulturní frontě "elitě" ani nemluvě. Všechny ty petice na podporu migrantů od vědců i komediantů máme všichni v živé paměti. Každý, kdo tyto vlastizrádné pamflety podepsal, by se dnes, když ve svém nejbližším okolí sklízíme další krvavé multikulturní plody jejich bruselské servility, k nim měl hrdě přihlásit. Že těchto 10.000 kolaborantů se dnes za svůj podpis zřejmě stydí, svědčí i fakt, že seznam signatářů není na stránkách petice již dostupný. 

Uvědomují si vůbec, že i na jejich konto jdou hrůzné vraždy, které opět otřásají Evropou? Všichni určitě nejsou stejní cynici jako Karel Schwarzenberg (TOP 09). Ten před pár dny v rakouském tisku spílal vládám V4 za málo „solidární“ migrantskou politiku, vybízel k hospodářským sankcím proti jejich státům a chválil svou rakouskou vlast za otevření bran islamistům. Od Rakušana (se švýcarským pasem), kterého česká média před lety bezmála dotlačila na Pražský hrad (ale protože dnes již nemá politické ambice, tak ho už nebaví předstírat loajalitu České republice), to bylo lze očekávat. Všichni ale snad nejsou tak zcela bez svědomí jako on.

Dočkáme se alespoň od některých „petentů“, kteří nyní skrývají svá jména, veřejného pokání?

Masunta najosvietenejší
PLAČTE ... Plačte nad tím, jak daleko jste to nechali svou liknavostí, leností, alibismem, netečností, a hlavně vaší orientací a upřednostňováním spotřebního způsobu života dojít. ... 
Plačte nad tím , jak lehce jste vyměnili svá odvěká práva za plné vozíky žrádla v marketech, televize přes půl obýváku, auta na půjčky... 
Plačte nad svou hloupostí a nepoučitelností při vhazování lístků do volebních uren, Vaši zemědělskou zem vám ukradli, její zbytky poseli jedovatou řepkou, Vaši vodu Vám prodávají dráž než víno. Sebrali Vám mouku, cukr, brambory, krávy, prasata, průmysl. .. 
Plačte nad tím , že jste si nechali zničit školství a učňovský dorost, tolerujete obory, které nikdo nepotřebuje... 
Plačte nad tím , že upřednostňujete individuální zájmy nad celospolečenskými, tím jste umožnili rozvoj sobectví, netolerance, závisti a zničení morálky. .. 
Plačte nad tím , že jste uvěřili, že nepatříme mezi Slovany a přestali jste věřit slovanské soudržnosti. .. 
Plačte nad tím , že jste opět uvěřili Západu, který nás vždy prodal a zradil a chtěl zachránit jen sám sebe... 
Plačte nad tím , že jste se nepoučili z mnichovské zrady a opět uvěřili žvástům západní propagandy... 
Plačte nad tím, až začne hořet vaše zem a Rusové se na vás vykašlou ... a udělají dobře, chováte se k nim sprostě jako hajzlové a západ si s vámi vytře prdel !
 
Názory
Získat krátkou URL
7511
Sledujte nás na

Mluvčí slovenské policie ve středu potvrdila informaci, že podezřelé osoby se pokusily nakoupit zbraně na území republiky, tato byla předána rakouským kolegům ale již v létě. Původ munice zmínil jako první rakouský deník heurte.at. Domněnku médií a výstrahu pro ČR a Slovensko okomentoval Sputniku bezpečnostní expert František Škvrnda st.

Pondělní teroristický útok ve Vídní spáchaný mladým mužem si vyžádal životy čtyř osob, dvaadvacet lidí bylo zraněno. Vyšetřování incidentu probíhá ve spolupráci se zahraničními bezpečnostními orgány. Dva dny po útoku se na rakouském portálu Die Heurte objevila zpráva o slovenském původu zbraní.

Na informaci brzy reagovala mluvčí prezídia Policejního sboru SR Denisa Bárdyová. Řekla, že útvar již dříve úzce spolupracoval s příslušnými složkami v Rakousku, čímž údaje uvedla na správnou míru: „Slovenská policie v létě zachytila informaci, že se podezřelé osoby z Rakouska snažily nakoupit munici na našem území. Nákup se jim však zrealizovat nepodařilo," potvrdila mluvčí. Na podezřelý pokus nákupu zbraně rakouskou kontrarozvědku upozornily slovenské tajné služby. Ovšem podle rakouského ministra vnitra Karla Nehammera nedošlo k včasnému předaní údajů mezi rakouskými úřady.

Ke stejnému prohlášení slovenské policie referoval pro Sputnik i politolog a bezpečnostní analytik František Škvrnda st. Podle jeho názoru nebyla domněnka portálu heurte.at doložena konkrétními důkazy. „V případě teroristického útočníka z Vídně jde jen o dohady rakouského novináře (médií), že útočník střelivo nakoupil na Slovensku. Nikdo však dosud nepředložil nejen důkazy, ale ani jakékoli indicie, jak a kde se to mělo stát.“

Připomínáme, že Německo a Slovensko byly v roce 2015 označovány za možný zdroj střelných zbraní pro útočníky v Paříží. V médiích zaznělo, že organizátoři 13 útoků mohli deaktivované zbraně nakupovat ve městě Partizánske na západě Slovenska.

K tomu bezpečnostní analytik poznamenal, že využívání území Slovenska jako místa pohybu či dokonce výcviku teroristů je výmyslem z dílny protislovenských sil. „Bezesporu může docházet k pohybu podezřelých osob na území Slovenska, ale nepůsobí zde vůbec žádná síla, která by měla napojení na teroristické kruhy jakéhokoliv charakteru v zahraničí," zdůraznil.

Co ukládá zákon

Podle Škvrndy nabytí zbraní na Slovensku brání přísné právní normy. Zákon č. 190/2003 Sb. o střelných zbraních a střelivu stanovuje kategorie střelných zbraní a střeliva, resp. podmínky nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání a také jejich případný dovoz a převoz. K vlastnění zbraní na Slovensku by fyzická osoba měla mít přeseděvším zbrojní průkaz, opravňující držení nebo nošení zbraně včetně střeliva. Bere se v potaz účel používaní a dále licence a nákupní povolení, která jsou nutná pro jisté typy zbraní.

„Nelegální nákup zbraní (i střeliva) je na Slovensku velmi obtížný; v posledních letech se udělala další opatření, aby se to ztížilo. Kromě toho je velký rozdíl v možnostech nelegálního získání zbraní (i střeliva) domácím podsvětím (což nikdy nelze na 100 % vyloučit) a osobami ze zahraničí,“ konstatoval expert.

Zásadně přepracovaný návrh novely zákona z roku 2003 byl zveřejněn 15.října letošního roku. Dle portálu Legistelum se touto novelou má do právního řádu SR převzít Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Jedná se o zásadní zpřísnění slovenského zákona, které rozšiřuje seznam zakázaných zbraní, zakazuje držení určitého množství zásobníků s náboji a zavádí mimo jiné elektronickou evidenci licencí.

2. listopadu se ve Vídni střílelo na šesti místech. Rakouská policie zadržela 14 podezřelých, někteří z nich mají rakouské občanství. Policie během zásahu zastřelila 20letého mladého muže původem ze Severní Makedonie s rakouským občanstvím, který byl spojen s teroristickou skupinou Islámský stát* (IS). Rakousko, stejně jako Německo a Francie, zesílilo kontroly na svých hranicích.

Přestanou být Praha a Bratislava ostrovy bezpečí?

V této souvislosti se Sputnik ptal bezpečnostního analytika Františka Škvrndy, zda události v sousedním státě, kdysi 4. nejbezpečnějším na světě, jsou zjevným znamením, že by Praha či Bratislava měly posílit své státní hranice. Kromě teroristů podobné útoky mohou organizovat i lidé s psychickými poruchami, míní dále expert.

„Bohužel vzhledem k charakteru současného terorismu nelze absolutně vyloučit jeho překvapivou akci nikde na světě. Hypoteticky lze říci, že teroristé jsou v tomto směru ve výhodě před státními bezpečnostními složkami, neboť ty nemohou odhalit úplně všechny přípravy na teroristické akce, které se také ‚inovují´. Situaci může zhoršovat i nekončící příliv migrantů jakož i působení mezinárodního organizovaného zločinu. A nedají se bohužel vyloučit ani různé činy ‚pološílených´ osob, které mají kriminálně-deviantní charakter. Tyto osoby se mediálně-politicky zpravidla prezentují jako teroristé,“ řekl k tomu analytik.

Politolog také dodal, že při bezpečnostních opatřeních existuje jakási hranice, která se však nedá přesně stanovit, dokdy jsou tato opatření ještě efektivní, a kdy začínají být už ‚přesycené´ a přinášejí více komplikací než užitku. Opatření podle Škvrndy je třeba neustále prověřovat a doplňovat o nové poznatky a postupy, přičemž existuje i jakási specifická intuice odborníků, kteří dlouhodobě působí v této oblasti. Proto, jak míní analytik, „není dobré měnit z politického hlediska vedení bezpečnostních složek, čeho se na Slovensku dosud nezbavili a co znovu udělala Matovičova vláda", řekl expert.

Připomínáme, že podle slovenského premiéra potřebuje stát novou koncepci bezpečnostního systému, která by nahradila koncepční rámec z roku 2002. Důvodem pro vznik nové koncepce jsou zkušenosti s řešením krizové situace vyvolané pandemií covidu-19 a programové prohlášení vlády.

Neposlední roli v celosvětovém rozšíření teroristických aktivit podle bezpečnostního analytika hraje i zahraniční politika jednotlivých států. „Kromě toho je podle mého osobního názoru silným zdrojem terorismu působení Západu na Středním východě. Pokud budou pokračovat nesmyslné kruté války vedené USA a jejich spojenci v tomto regionu, stále budou podněcovat některé lidi (např. z pomsty za zabité příbuzné apod.), aby sami prováděli teroristické akce nebo je nějakým způsobem podporovali. Podobně velmi nebezpečné je i politické a ekonomické vměšování Západu do tohoto regionu,” řekl na závěr politolog František Škvrnda st.

 
27 říj 2020, 08:09
Aktuálna situácia v zóne Idlib na severozápade Sýrie zostáva veľmi nestála a výbušná. Turecko pomaly evakuuje svoje pozorovacie miesta, ktoré zostávajú na území oslobodenom vládnymi silami.
28 říj 2020, 07:39 Skupiny podporované Tureckom zahájili rozsiahlu ofenzívu proti pozíciám sýrskej armády vo Veľkom Idlibe (provincie Idlib a Hama, časti provincií Aleppo a Latakia). Podľa agentúry Al-Masdar News v provincii Latakia vystrelili 27. októbra ráno prokureckí militanti desiatky rakiet na mestá a dediny v deeskalačnej zóne Idlib.
Naznačuje sa, že hoci ostreľovanie bolo masívne, neviedlo to k veľkým stratám v radoch vládnych jednotiek.
Podľa publikácie bol útok reakciou militantov na útoky ruských vzdušných síl na výcvikový tábor skupiny Failak al-Šám na severe Idlibu. Ruské útoky boli zničujúce - poľný zdroj pre Al-Masdar News uviedol, že celkový počet obetí ruských leteckých útokov sa odhaduje na viac ako 200 bojovníkov.
Na pozadí obnovenia nepriateľských akcií v Karabachu ruská armáda zvýšila svoju leteckú aktivitu v severnej Sýrii, najmä potom, čo sa objavili správy o presune sýrskych žoldnierov z Turecka do Azerbajdžanu, aby sa zúčastnili na nepriateľských akciách v zóne konfliktu v Karabachu, uvádza Al-Masdar News.

Podľa hovorcu sýrskeho Frontu národného oslobodenia (NFL) Najiho Mustafu pri raketových útokoch sýrskej opozície v oblasti Kafr Nobel v Idlibe zahynulo niekoľko ruských vojakov. Vo vyhlásení, ktoré rozoslal na sociálne siete, sa uvádza, že počas operácie opozície bolo zabitých aj desať sýrskych dôstojníkov a 40 vojakov provládnych síl. Okrem toho boli zničené štyri delostrelecké zariadenia a asi 30 vojenských zariadení.
 

P.C.Roberts: Tohle není čas pro bezstarostnost – Demokraté zamýšlejí puč

trumpgo 

Jestliže prezident Trump nedosáhne znovuzvolení přesvědčivou většinou hlasů, tzn. tak, že o něm nebude sporu, Demokraté a presstitutky jeho vítězství nepřijmou. Noviny, televize, národní veřejné rádio (NPR), twitter a internetové stránky budou přeplněny obviněními, že Trump výhru ukradl a že Putin volební stroje nechal seřídit tak, aby výsledky hlasování zfalšovaly. Média odmítnou vyhlásit vítěze voleb a Biden svou prohru neuzná. Výsledkem této kampaně bude požadavek přepočítat volební hlasy, které byly doručeny poštou (průzkumy ukazují, že většina Demokratů zamýšlí odeslat svůj hlas poštou). To zabere několik dní a možná i týdnů, během nichž Demokraté své protesty vystupňují a presstitutky budou jejich lži po zemi rozšiřovat. Všechny budou pochopitelně hovořit stejným hlasem a všechny, včetně twitteru, odepřou poskytnou Trumpovi pomoc.

Města a státy, řízené demokraty, nejen dovolí, ale vyprovokují výtržnosti a rabování – a to ve jménu „mírového protestu“ proti nacistovi v Bílém domě, který prohlašuje, že vyhrál volby, které ovšem ve skutečnosti prohrál. Anebo ještě pravděpodobněji je ukradl ve shora už zmíněné poště.

Demokratičtí starostové, městské rady, guvernéři a oblastní soudci policii od tohoto dění buď odstřihnou, nebo ji zdemoralizují. Demokraté Trumpovy podporovatele, kteří se rozhodnout bránit jak sebe, tak svůj majetek, vezmou do vazby, a naopak volnou ruku dají žhářům a výtržníkům. Zákon a pořádek budou dány stranou, aby tak byl odpor proti puči neutralizován strachem a zoufalstvím.

Všechno to jsme už viděli na ukrajinském Majdanu, v Bělorusku, ve Venezuele i v Hong Kongu. Lži donekonečna opakované se stanou pravdou a metody amerického Hlubokého státu teď na své vlastní kůži pocítíme též u nás doma.

Trump se nachází ve velmi zranitelné pozici. Jeho podporovatelé žijí ve středu Ameriky, nikoli tedy ve Washingtonu. Nejsou zorganizováni a byli globálními korporacemi, které jejich pracovní příležitosti vyvezly zejména do Číny, ožebračeni. Obama vyřadil z amády 200 nejvyšších vojenských veliteů a nahradil je oportunisty, kteří své hřbety ohýbají podle toho, jak vítr fouká. Trump udělal chybu, když obětoval generála Flynna, který by se dokázal aspoň s jistými částmi armády za prezidenta postavit. Nu a peníze a moc uctívající generálové, které Obama posadil do sedla, se chtějí Trumpa zbavit. Nepřeje totiž jejich válkám a chce jim vzít i jejich „ruského nepřítele“, ospravedlňujícího jejich moc i přebujelý vojenský rozpočet. Nu a tajná služba byla zredukována a poté, co se zúčastnila vraždy prezidenta Kennedyho, je její spolehlivost ve hvězdách.

Výtržnictví a žhářství, povolené i podněcované demokratickými městy a jednotlivými státními vládami, mělo za následek tu skutečnost, že masívně vzrostl počet majitelů pistolí. Ale jde o jednotlivce bez organizace, kteří, jestliže se budou jako jednotlivci bránit, stanou se bezmocnými oběťmi démonizace a demokratických žalobců. Jedině velké organizace ozbrojených mužů, vybavených mocí uplatnit svou jurisdikci, by mohly ochranu lidem poskytnout. Problémem ovšem je, že existence těchto organizací je úzce spojena právě s těmi silami, které touží prezidenta Trumpa svrhnout. A navíc: všechny pokusy vytvořit organizace pro obranu proti násilí budou infiltrovány agenty FBI a jejich vůdci budou zatčeni.

Mnozí bezstarostní Američané řeknou: „To se zde nemůže stát“. Ovšem pravda je taková, že se to děje už teď. Děje se to v Portlandu, Seattlu,Chicagu, Minneapolisu, Philadelphii, New Yorku, Atlantě, St. Louisu a dalších městech.

Jinými slovy: To, co prožíváme je souhlas a smíření, nikoli tedy odpor. Hluboký stát, levice a černoši se sklonem k výtržnictví vidí a vnímají nedostatek naší sebedůvěry a vůle k obraně a využijí

chatrnou situaci, do které jsme my, Američané, sami sebe uvrhli.

Spojené státy upadají, pomalu ale jisté už dlouhé roky. Ale konečný kolaps by mohl být náhlý.

Zdroj: https://www.paulcraigroberts.org/2020/10/31/this-is-not-a-time-for-insouciance-democrats-intend-a-coup/

 

Rusko našlo Achillovu patu Erdogana


1. 11. 2020 argumenti
Moskva našla Achillovu patu Redžepa Erdogana. Tento komentář ohledně nedávného úderu ruských VKS (vojensko-kosmické síly) na proturecké teroristy v syrském Idlibu byl v materiálu, vydaném na stránkách švýcarského listu. Jak píše list Neue Zürcher Zeitung, turecký prezident Erdogan jednal proti zájmům Moskvy, když žoldáky a drony podpořil Ozbrojené síly Ázerbájdžánu, jež zahájily koncem minulého měsíce útok v Náhorním Karabachu. Za této situace orgány RF vyslovily Ankaře výstrahu.


Útok proti Tureckem podporované skupině Fajlak aš-Šám v Idlibu měl Redžepu Erdoganovi ukázat, aby nezacházel do extrému, říká se v citované publikaci. Je uvedeno, že ruské vedení nahmatalo Achillovu patu politika.

Moskva má v Idlibu zjevnou převahu, v případě organizace útoku na teroristy v provincii se Turecko střetne s obrovským množstvím běženců. To je pro Erdogana krajně nepříznivá varianta vývoje událostí, konstatuje Neue Zürcher Zeitung.

Pro Novu republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

 

Syřane by měli vzít Idlib útokem a nebrat Turky na zřetel !!!

Pakáž turecká džihádistická jen blokují ukončení války v Sýrii. Jestli je Rusové zmáčknou bude konečně s fuhrerem konec.

Dohoda o Idlibu byla velká Vladimírova chyba a stála už mnoho životů, i ruských.

Nebyla, v té době šlo o rozumný vynucený tah, Sýrie a Rusko byly pod tlakem. Podařilo se jim problém oddálit a izolovat do Idlíbu a získat čas. Nyní se z toho stala výhoda, protože mají situaci pod kontrolou a mohou to využívat jako páku na Erdogangstera. Ten se nechce Idlíbu vzdát, i když reálně je mu víceméně k ničemu, je to jen zásobárna kanonenfutru.

Dohoda o Idlibu byla umění možného, pokud Putin nechtěl hnát syrské vojáky do těžkého pozemního masakru a nechtěl naplnit topořivá tělíska Stoltenbergova ochablého údu.
Válka je mužstvím ochablého údu, pravila Sapfé. Z toho ventiluje, že Putin je na tom celkem dobře. Z minima vstupů generuje maximum. O Idlib Rus neválčil, ale už je až v Hasaka a Quamisli. Dostal se až na irácké hranice. Bylo to bez výstřelu, stačilo jen pár bouraček s vojenskými vozidly. Problém byl také s Iránem, který - vůbec nechápu proč - vnímá naťukaného erdu jako nějakého spojence.
Na Idlibu se několikrát prokázalo, že erda zvadlý neplní dohody a když je několikrát upozorněn a přesto blbne , jako na té spojnici dvou dálnic, tak mu Rus podle potřeby rozmlátil ozbrojenou vozbu, přičemž nad Idlibem Rus studuje osmanské vojenské možnosti a nápady. - Jde především o drony.

orinoko

Turek je stále člen nato, a tak je v zájmu usa, aby se moc
s rusem nekmotřil.
Myslím, že turkova angažmá v azeru není jeho výmysl.

Erdogan má velké ambice, ale...
Turecko nyní vede faktické války o dobytí (opětovné získání?) V Iráku, Sýrii, Libyi a Jemenu. https://news.antiwar.com/2020/06/19/iraqi-kurdistan-may-become-a-proxy-battle-for-uae-and-turkey/

Je zjevné, že Erdogan si je vědom síly Ruska a jeho reakce na nepředložené činy Erdogana. Pochybuji, že by NATO spěchalo na pomoc tomuto nepříliš důvěryhodnému spojenci. Pokud by se dostal k moci Trump, pak je otázkou zda by si to nerozmyslel jít proti Rusku v zádech s Čínou a ještě daleko mimo území USA.

Azeři vraždí civilisty v Arcachu zakázanou fosforovou municí

Ivan David
31. 10. 2020

Průběh války v Arcachu, který je u nás znám též pod názvem Náhorní Karabach, potvrzuje, že cílem ázerbajdžánské armády je genocida Arménů žijící v této nezávislé republice. Arcašský oumbudsman Artak Beglarjan zveřejnil informace o masivním nasazení zakázané fosforové munice proti civilistům. Arménská agentura ANI v této souvislosti připomněla, že podle Ženevských úmluv o pravidlech vedení války jde o těžký válečný zločin.
 
Kvůli surovému způsobu vedení boje azerskou armádou, která likviduje obce na území Arcachu plošným raketovým, dělostřeleckým a dronovým bombardováním, uprchlo do lesů podle ombudsmana asi 75 tisíc civilistů. Azerské vojenské jednotky, kterým velí turečtí generálové, nyní podle Beglarjana přistoupili k zapalování těchto lesů pomocí fosforové munice.
Upalování bylo oblíbenou zábavou osmanských vojáků a důstojníků už v dobách genocidy Arménů v roce 1915...
 

Problém je jen jeden, když se jedná o země napojené na RF nebo ČLR, tak je řečí o lidských právech, ale když se stejný problém vyskytne na "demo" Západě, neslyší, nevidí. Je to pořád boj o ovládnutí obrovského ruského bohatství.

Rozpoutání a vedení válečné agrese je samo o sobě zločinem a viníci mají stanout před soudem.
Rozlišovat zbraně, které jsou tak jako tak určeny k zabíjení, na ty povolené a nepovolené je až druhotné.
Nevidím totiž rozdíl ve způsobu umírání s roztrženým břichem po zásahu "povoleného granátu" a v ohni fosforové bomby.
Sama válka, vedená pro dosažení zločinných cílů, je totiž svinstvem, a E. Hemingway to (se svým známým výrokem o jejích podněcovatelích) postřehl už dávno. A jistě v tom ani nebyl prvním ..
 

Ve světě nejsou jiné problémy než Karabach?? Kolikátý článek o tom bezvýznamném konfliktu tady je?
A zase podle ruských not, se straní pouze jedné straně, ti druzí nic, ti jsou obětí druhých!

9:25 Co to meleš o Ruských notách islám útočí všude a je to špatné.
 

Kdyz mohou hazet NATO a USA na obcany vsude fosforove bomby, proc ne Azeri?
Na Karabachu je prevazne armenska narodnost. Proto na ne ta 2. turecko-azerska (muslimska) genocida.

Cituji: Kvůli surovému způsobu vedení boje azerskou armádou, která likviduje obce na území Arcachu plošným raketovým, dělostřeleckým a dronovým bombardováním, uprchlo do lesů podle ombudsmana asi 75 tisíc civilistů. Azerské vojenské jednotky, kterým velí turečtí generálové, nyní podle Beglarjana přistoupili k zapalování těchto lesů pomocí fosforové munice.
Upalování bylo oblíbenou zábavou osmanských vojáků a důstojníků už v dobách genocidy Arménů v roce 1915...

Pokud je to pravda, tak je to, jako samo zabíjení lidí mezi sebou, zvěrstvo, které nelze ničím omluvit.
Faktem je, že útočníci mají v zádech zkušené kantory a pokud platí, že : "Žák překonal svého učitele", tak peklo je potom rájem.
Co umí BÍLÝ FOSFOR známe už z "mírového" bombardování na "ukrajinském frontu"
 
Obě republiky se osvobodily z totality CCCP a na cestě k demokracii si svítí fosforovou municí. Držme jim palce.
 

Asi si ani nedovedeme představit, co se tam děje za zvěrstva. Co proti tomu ale lze udělat? Q.

Každý národ má takovou svobodu, kterou si vybojoval.
Chtěli jsme na Západ, stačili nám k tomu igelitové tašky a kecy o svobodě. Na polích je více igelitu než hnoje a svoboda?
Tu má tak jen Pavel Novotný, který může vyhrožovat smrtí a není to trestný čin.

 

 

Jsme ve válce... aj s Islámom... demokracia ďalej zahníva...  Boháči si plánují svět jen pro sebe, vše ostatní chtějí vyhubit.

PLANÉTA MÁ PATRIŤ LEN IM

Ivan David
1. 11. 2020


Evropa je ve válce s islamismem – ať si to přizná nebo ne. Islamisté rádi kdeco zapalují – Evropa je tedy v ohni.
Včera atentát na kněze řecké pravoslavné církve v Lyonu – atentátník ho postřelil při zavírání kostela – musel tam tedy čekat na vhodnou chvíli. Po činu z místa uprchl, kněz byl těžce zraněn. Francouzské kostely má hlídat policie – někde se vloudila chyba nebo to uhlídat nejde.
 
 
V centru Atén pálili včera islamisté portréty francouzského prezidenta Macrona spolu s francouzskými vlajkami. Několik set se jich k tomu sešlo a na dnes plánují další „upalování“. Protest koordinovali migranti z Bangladéše – vzpomínáte na včerejší video, kde v Bangladéši islamisté ubili a spálili člověka, protože cosi znesvětil?

Zatěžkávací zkouška čeká celou Evropu. Zejména čekám na to, že muslimové, kteří tu s námi chtějí žít i nadále, dají hlasitě najevo, že toto vše se neděje v jejich jménu. Že šílenci s ohněm a noži nejsou jejich bratři ve víře. Že oni přišli do sekulární Evropy, aby zde mohli v klidu žít, a ne nám sem zavádět středověké pořádky. Že řádění a vraždy ve jménu víry nebudou tolerovat.
Stejně důrazně to musí dát najevo politici a vlády – a žádat od evropských muslimů a jejich náboženských obcí loajalitu k nové vlasti. Francie je ale zatím tragicky osamocena a export zbraní do zemí, odkud se na oplátku importují fanatici, (ne)utěšeně roste.

Nechali to zajít příliš daleko. Pro nás, kteří nemáme početné muslimské menšiny, budiž válka v ulicích evropských měst ponaučením.
 

Za to ale nemůžou obyčejní občané ale len Neziskovky, politici co mají rádi jen koryta. A dokud se Evropa téhle chátry nezbaví, nebude lépe.

Ale houno, Arabové to platí už 50 let dolarama z ropy. Evropu potřebují, dojde ropa a v písku dolary nejsou k ničemu, chtějí žít a mít blondýnky, miliardy mají a plebs je nezajímá. Boháči si plánují svět jen pro sebe, vše ostatní chtějí vyhubit.

Migrace je mnohem horší než válka. Škody po válce se dají napravit, populace se obnoví, kdežto migrace je chronická občanská válka. To je jak zánět v těle, jako rakovina. Společnost je polomrtvá, paralyzovaná. Žádná kultura se nemůže rozvinout. Migrace je horší než holokaust.

To je výsledkem agrese západních kapitalistických států do Iráku , Afganistánu , Libye , Syrie , miliony mrtvých a uprchlíků, islamizace EU ! Kapitalisti na migrantech slušně vydělávají .

Vážený pane Davide, zapomínáte na to, že každý občan EU je přeci dobře chráněný zákony té, či oné země EU. Toto je totiž ten jejich skutečný pohled politiků, dobře hlídaných a zabarikádovaných v Bruselských palácích - na co si lidi vůbec stěžujete? Vždyť my vraha přeci potrestáme! To je totiž ta naše skutečná liberální spravedlnost! No dobře zavraždil pár lidí - ale tím to přeci nekončí! Naše zákony na to pamatují! My jej za to přeci budeme stíhat! Stejně všichni jednou umřeme! Copak to lidi nechápete? Všechno přeci je, jak má být! Všechno funguje, my fungujeme, justice funguje a vy furt jen remcáte!

Ernest Hemingway by k tomu dnes nejspíše opět řekl:
„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a PŘISPÍVAJÍ K JEJÍMU VZNIKU, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“
 

Papá Hemingway měl pravdu. To je nadčasový výrok, stále platný.

Pachatel střelby na pravoslavného duchovního byl právě propuštěn. Pan státní zástupce prohlásil, že zdravotní stav tohoto muže neumožňuje držet jej ve vazbě. Ani to tak dlouho netrvalo, což? Co že to Macron a ministr vnitra a premiér ještě včera vykládali? Že odpověď bude tvrdá, nelítostná, důsledná....

Erdogan dělá co dělá zřejmě hlavně proto, že nechce sám přijít o hlavu, takže prostě z vnitropolitických důvodů. Na velké ovládání čehokoli v cizině nemá a ví to. Dostal se jen do fáze, kdy nemůže zpátky ni krok. Takže tu ťafne, tam kousne, zase se stáhne, ale hlavně to potřebuje doma Turkům dobře prodat. Těch migrantů tam opravdu má pár milionů a opravdu s tím má problém, a kdyby jediný. Kdyby je vypustil, tak to s Evrospou zahýbe, otázka je, do jaké míry mu to pomůže v Turecku. Nejdřív a do nějaké míry určitě - Turkům z ulice migranti opravdu vadí islám neislám - ale nemůže vsadit na jednu kartu, to by se musel zbavit opravdu
najednou tak dvou tří milionů lidí nejmíň a zbavit se jich efektivně. Aby mu jich třeba polovina neuvázla na jeho straně hranice s Řeckem - to by byl pat, kterým by Turky nepotěšil, a obsadit Řekům půlku Thrákie, aby to tam nahnal, to už by taky nemusel přežít.

V Turecku už nebyl po desetiletí úspěšný vojenský puč. Armáda tam přitom vždycky dělala násilnou korekci a vracela zemi na ataturkovský kurs, sekulární, autoritativní, ale zahrnující i nějaký pořádek i rozvoj, a ve skutečnosti i "prozápadní".

Nemáte bruselští soudruzi 25 let zpoždění ? Nas-rali jste si do Evropy "partyzány,opozičníky,bojovníky za svobodu " a teď se divítě ?

Válkou se rozumí, když bojují obě strany. V tomto případě bojuje pouze jedna strana a tomu se povětšinou říká teror. Takový terorista má pomalu nárok na pohřeb s vojenskými poctami, asi by se to chtělo se trochu přiučit u Izraele, kdy se rodinám teroristů demolují domy a celkově mají po ptákách. A vůbec nejlepší je ustanovení, že potencionální terorista nemůže být vyhoštěn do země původu, neboť mu tam hrozí nebezpečí smrti a jiného nepohodlí. Velmi by mě zajímalo, co hrozí v jejich přítomnosti mám a kdo by měl mít v takovém případě přednost,jestli my a nebo dynamitníci schovaní za víru, jejíž vyznávání by zde mělo být postaveno mimo zákon. Mohou si věřit v zemi původu.

Koronavirový humbuk je válka! 

Základní definice války zní: Válka je soubor opatření za účelem zmocnění se lidských, nerostných, energetických a strategických zdrojů.

Většina lidí válku chápe jako horkou válku, tzn.válku s nasazením armád. Taková válka je válkou vedenou až na 6. prioritě.

Seznam vyšších priorit:
1) světonázorová
2) chronologická
3) faktologická
4) ekonomická
5) zdraví

Koronavirové divadlo je válkou proti všem "lidským zdrojům planety Země", vedenou na všech vyšších prioritách.

5) Útočí na jejich zdraví, protože nějaký mikroorganismus který nákazu způsobuje je skutečný
4) Z lockdownů různých úrovní plyne ekonomická krize
3) I zjevné lži jsou vydávány za fakta
2) Omezení a uzávěry jsou časově ohraničené a jsou realizovány v příhodném čase
1) Z třetí priority je postupně vyvíjen světový názor neofeudalismu, nevolnictví a otroctví


Poslední, 6.prioritou je násilná válka. Kdo nebude ovládnut za účelem otroctví pro světovou elitu skrze vyšší priority národními vládami, bude izolován, eliminován a zlikvidován výkonnou mocí národních vlád, policií a armádou.
MUDrland Wenca

Citáty ze kterých mrazí...
https://www.email.cz/web-office/dPhc0Y64GlqCwBIXlixGdqeMTBNzQxdzw8AIuvPihwc0El_mGRWdZ1JBlEtezaDXW1msJ4c/Par_citatu.pps

Největší problém je, že se Muslimové dělí na radikály, umírněné, teroristy a dokonce i hodné. Není tomu tak. Vyznavač Islámu je jen jeden, Mohamedán, a tím to hasne. Bude li ten nejhodnější a v okolí oblíbený Muslim požádán ve jménu Allaha vykoná. Je třeba se ke každému Mohamedánovi neobracet(!) zády a to kvůli vlastní bezpečnosti. Hlavně ty chudáky nedrážděte nějakými karikaturami Mohameda atd. K tomu dodám, že u nás je karikatura běžná věc. V Muslimských zemích by si to samozřejmě nikdo nedovolil ale tady nikdo žádný zákon neporušuje. Naopak politici v inteligentních zemích si své karikatury sbírají. Uříznout někomu hlavu kvůli karikatuře? To může jen ten největší primitiv a fanatik! A to klidně může být hodný a v okolí oblíbený hoch. A takové hodné hochy k nám sem chtějí přesídlit dokonce naši politikové. M.R.

Já jsem si nevšiml,źe by byla v ČR nějaká válka,jen ubohé strašení.

Až si všimnete, bude už pozdě. Je třeba reagovat preventivně. Chcete středověké uřezávání hlav a bodání nožem, netoleranci, nesvobodu vyznání, terorismus? Nikoliv. Tedy je nutné již nyní zákonem zakázat šariu, absolutně nepřijímat neidentifikovatelné imigranty bez dokladů ze zákona, při sebemenším přestupku po dobu např. 15 let jakéhokoli imigranta vyhostit, zákaz vstupu jeho a celé jeho rodiny na území ČR. Zákony musejí být hned od začátku velmi přísné až drakonické, jinak dopadneme jako ve Francii, Německu, Švédsku, Itálii. Budeme se bát, doma v ČR, slavit Vánoce, Velikonoce, chodit volně prostovlasí, v šortkách po venku - především ženy, jíst vepřové a tlačenku, pít pivo. Nic takového v socialismu nebylo, čeští muži nemuseli bojovat v rámci Varšavské smlouvy v Afganistánu, kde válčili Rusi, ...

EU (+NATO) migranty vyrábí. Kdo rozbil Libyi? Kdo rozbil Irák? Kdo vytvožil ISIS a dodával mu logistiku a zbraně? Kdo podporoval rozbití Sýrie a tamní islamisty? Kdo podporuje migraci?
KDO JE VOLÍ???????????????????

Z toho si sednete na prdel!
Prvních 13 z mnoha neziskových organizací, které se věnují migrantům, odsálo z českého rozpočtu celkem 2 200 987 790,47 Kč (tedy přes 2 miliardy korun).

Multikulturní centrum Praha – 44 370 315,47 Kč
Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s. – 43 202 035,93 Kč
Organizace pro pomoc uprchlíkům – 161 748 460,90 Kč
Mezinárodní organizace pro migraci – 16 098 633,59 Kč
Sdružení občanů zabývajících se emigranty – 70 931 621,77 Kč
Most pro – 30 031 303,96 Kč
Člověk v tísni – 1 406 311 831,89 Kč
Evropská kontaktní skupina – 28 334 571,28 Kč
InBáze – 70 259 496,30 Kč
META o.p.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů – 45 788 379,17 Kč
NESEHNUTÍ a NESEHNUTÍ Brno – 39 713 252,56 Kč
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva – 72 763 359,34 Kč
Slovo 21 – 171 434 528,31 Kč


https://pravyprostor.cz/na-lecbu-rakoviny-nejspis-penize-nebudou-na-migranty-se-vzdy-najdou/

20:10
Omyl. Zvolili jsme si ty, koho nám dovolili zvolit si. Takže nečekejme žádné podrobné vyšetřování a odhalování, i když jak jste ukázal, je to občas až "směšně" jednoduché a plně logické.
Ostatně válka je taky velmi ziskový byznys, teda pro určitou část.
Všichni ti, co by mohli odhalit skutečné pozadí, budou a jsou umlčováni. Za jakoukoli cenu. Nebo označeni za konspirátory a značná část společností tomu
uvěří, protože jim bylo vtlučeno do hlavy, že to, co neodpovídá oficiálnímu pohledu je konspirace na úrovni "ploché země". Že i ta "pravda" se nesmí moc lišit od toho, co nám předkládají.
 
Vídeň

Útok na synagogu ve Vídni. Ve městě došlo ke střelbě. Útočník se odpálil. Zemřelo sedm lidí

© Sputnik
Svět

Podle informací rakouských novin Kronen Zeitung došlo v hlavním městě Rakouska k útoku na synagogu. Ve středu města byly slyšet výstřely z palných zbraní. Policie potvrdila velkou operaci.

Rakouské noviny Kronen Zeitung informovaly o útoku na synagogu v Seitenstettengasse. V blízkosti Schwedenplatzes došlo k několika výstřelům. Policie pro novina potvrdila, že provádí velkou operaci.

Podle informací novin se atentátník odpálil pomocí sebevražedného pásu, který měl na sobě. Na útěku je prý několik dalších osob. Policie vyzvala obyvatele, aby se vyhýbali otevřeným prostorám ve městě

Noviny píší, že přicházejí zprávy o několika obětech a mnohých zraněných. Podle informací televize OE24, která se odkazuje na informace policie, zemřelo při útoku sedm lidí.

Podle informací novin byl postřelen policista, který nyní bojuje o život. Policie celou oblast uzavřela.

Vnitřní bezpečnostní systém izraelského kulturního okruhu v Rakousku vyzval židovské spoluobčany, aby neopouštěli svá obydlí.​

Rakouské ministerstvo vnitra sdělilo agentuře APA, že nevylučuje teroristický útok.

Rakouská média informují o více jak 50 výstřelech. Mělo se přitom střílet z automatických zbraní.

zešílení

Začíná být veselo ve vyspělých nexenofóbních a nezaprděných zemích. A to je do Vánoc ještě více jak měsíc a půl.
 
JE TO JASNÉ V EU OPERUJÚ OZROJENÉ ZLOŽKY ISLAMSKÉHO ŠTÁTU, KTORÉ SA TU INFILTROVALI V UTEČENECKEJ VLNE
Policie na místě střelby ve Vídni

Při teroristickém útoku ve Vídni zemřeli čtyři lidé, 18 zraněných. Útočili přívrženci Islámského státu

© AFP 2020 / Roland Schlager / APA
Svět

Skupina neznámých pachatelů v pondělí večer zorganizovala sérii útoků v centru Vídně, podle posledních zpráv zemřeli čtyři lidé, dalších 15 bylo zraněno. Jeden z útočníků byl zabit, ostatní se mohli skrýt. Rakouské orgány celý incident považují za teroristický útok.

Motivy, přesný počet a identita útočníků zatím nejsou známy. Bezpečnostní složky situaci nekomentují, protože operace ve Vídni stále pokračuje. Občanům města bylo nařízeno, aby zůstávali doma. Rakouský kancléř Sebastian Kurz oznámil, že operace potrvá ještě několik hodin. Zároveň vyzval občany, aby se před opuštěním svého domova seznámili s aktuální situací.

Rakouská televize s odkazem na lékaře informuje o 18 zraněných.

Střelba u synagogy

K sérii útoků došlo v pondělí večer v centru rakouského hlavního města. Nejdříve se okolo 20:00 začalo střílet v ulici Seitenstettengasse – nedaleko tohoto místa se nachází synagoga, proto se v prvních zprávách mluvilo o tom, že právě ona byla cílem útočníků.

O několik hodin později Kurz oznámil, že motivy útočníků jsou neznámé, ale „antisemitský motiv nemůže být vyloučen, zvláště vzhledem k místu teroristického útoku“.

Celkově policie a Ministerstvo vnitra Rakouska informovaly o šesti místech útoků. V médiích se prakticky hned začaly objevovat informace o zajetí rukojmích, ale tyto zprávy nebyly potvrzeny. Stejně tak nebyly potvrzeny informace o zadržení části útočníků. Rakouská televize zveřejnila záběry zadržení skupiny mužů, ale později ministr vnitra Karl Nehammer nepotvrdil tyto zprávy, po útočnících stále pátrá policie.

Policisté vyzvali občany Vídně, aby nevycházeli ven. Někteří se museli ukrýt v restauracích nebo ve sklepech, ve vídeňské opeře bylo „zavřeno“ asi tisíc lidí.

Je známo, že jeden útočník byl zabit. Informace o tom, že teroristé měli sebevražedné pásy, rakouské ministerstvo vnitra nemohlo potvrdit, ani vyvrátit. U zabitého teroristy policisté našli palnou zbraň s dlouhou hlavní, jeho sebevražedný pás byl podle předběžných údajů falešný.

Podle slov ředitele svazu zdravotnictví Vídně Michaela Bindera lidé utrpěli střelná zranění. Sedm z nich, včetně jednoho policisty, utrpěli vážná zranění, byli operováni.

Útok pokračuje

Již dvě hodiny po začátku střelby rakouský ministr vnitra Karl Nehammer označil situaci za teroristický čin. Zároveň oznámil, že útok „pokračuje“, ve Vídni probíhá velká speciální operace.

Později oficiální zástupce rakouského ministerstva Harald Zörös upřesnil, že „jde o zvláštní situaci, jejíž kvalifikace – terorismus nebo masová vražda – musí být určena později“. Masovou vraždou (Amoklauf) se v německy mluvících zemích obvykle označuje chaotická střelba na veřejných místech s neteroristickými motivy.

Okolo půlnoci kancléř Sebastian Kurz na svém Twitteru celou situaci také označil za teroristický útok. „Nyní v naší republice prožíváme těžké časy. Chtěl bych poděkovat všem složkám, které dnes zvláště pro naši bezpečnost riskují své životy. Naše policie bude rozhodně postupovat proti pachatelům tohoto nechutného útoku,“ napsal.

Rakouské orgány zatím nezveřejňují informace o identitě zabitého útočníka. Americká společnost SITE Inteligence Group, která monitoruje informace o aktivitě extremistů, uvádí, že k útoku ve Vídni se přihlásili džihádisté. Oni útok ve Vídni označili za „část účtu“ za účast Rakouska v koalici vedenou USA v boji proti teroristické skupině Islámský stát*.

Tuto informaci ráno potvrdil i rakouský ministr vnitra Karl Nehammer, který oznámil, že zabitý útočník sympatizoval s teroristickou skupinou Islámský stát*.

„Zločinec sympatizoval s teroristickou skupinou IS*,“ uvedl Nehammer během tiskové konference. Dodal také, že útočník na sobě měl falešný sebevražedný pás.
Přesný počet účastníků útoku není zatím znám, média uvádí, že by se mohlo jednat až o sedm lidí. Rakouské úřady jejich počet nekomentují, ale bezprostředně po útoku mluvily o několika útočnících, kteří prchají a jsou dobře ozbrojeni. Ministr vnitra uváděl, že se podařilo uprchnout minimálně jednomu útočníkovi.
„Podle současných informací jsou velmi dobře ozbrojeni, mají automatické zbraně, jsou profesionálně připraveni. Je to určitě teroristický útok,“ řekl v noci v přímém přenosu ORF Sebastian Kurz.

Policie na zadržení útočníků nasadila veškeré síly. Armáda pod ochranu vzala řadu objektů ve Vídni, aby se policie mohla soustředit na hledání útočníků.

Je zrušeno úterní zasedání Národní rady Rakouska, stejně jako zasedání parlamentu. Navíc byla zrušena i výuka ve školách.

Ešte prednedávnom ich rakušania vítali "Willkommen in Österreich" a zrazu sú to pre nich teroristi. Kam ten svet speje ?
 
Uz se integruji. Samopalem a granaty.
 
Spolu to zvládneme. to bolo heslo bláznivej Andželíny z Berlína. Aj u nás je dosť "slniečkárov" čo napádali Ficovu vládu k nehumánnemu prístupu k prijímaniu imigrantov.
 
karel adam
Vláďa Putinů při každém svém vystoupení říká : " vážení partneři, zanechme kočkování a spolupracujme na boji proti terorismu, to je náš společný nepřítel " A nikdo nechce slyšet radu světového státníka č. 1. Ale když se jedná o zavedení sankcí proti Rusku a přijde befel, to se slétnou všichni jak vosy na med, nebo mouchy na .......
 
degenerovaná západní Evropa,náš vzor!
 
FICOVA VLÁDA VEDELA ČO ROBÍ KEĎ ODMIETALA KVÓTY

Blaha o teroristickém útoku ve Vídni: Kde jsou nyní všichni ti sluníčkáři, kteří mávali ručičkami?

© Foto : Facebook account of Ľuboš Blaha
Slovensko

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha se na sociální síti vyslovil k teroristickému útoku ve Vídni, k němuž došlo včera, v pondělí 2. listopadu. Upozorňuje na to, že islámský terorismus je blíže, než se může zdát,a zároveň se ptá, kde jsou nyní všichni ti sluníčkáři, kteří mávali ručičkami…

Hned v úvodu dává slovenský politik najevo, že to, co se včera odehrálo ve Vídni, se týká i Slováků. Islámský terorismus je totiž blíže, než se může na první pohled zdát.

„Když islámští džihádisté ​​vraždili Armény v Arcacu, mnozí mávli rukou – prý je to daleko. Když chtěli fanatici z Islámského státu svrhnout sekulární vládu v Sýrii, mnozí mávli rukou – prý ta vláda byla i tak špatná. A ještě kopali do Putina za to, že to tam vyčistil,“ poznamenává.

V této souvislosti zmiňuje i nedávné incidenty, které se odehrály ve Francii: „Když islámští teroristé zavraždili ve Francii učitele či odřízli hlavu knězi, mnozí jen odfrkli – daleko. A prý si máme zvykat. Na multikulturní „obohacení“.“

Blaha rovněž připomněl, že když se před volbami s kolegy ze Směru-SD vydali do no-go zóny ve švédském Malmö, kde džihádistické gangy právě zastřelily mladou ženu, mnozí nad tím mávli rukou – proč to zveličovat. „A prý krajní pravice a xenofobie. A tak,“ podotkl.
„Teď to mají ve Vídni. Co by kamenem dohodil ze Slovenska. Teroristický útok. Islámský stát. Mrtví lidé. Nevinné oběti. Hrůza. Strach. Kde jsou nyní všichni ti sluníčkáři, kteří mávali ručičkami?“ ptá se znepokojeně politik a dodává: „Teroristé klepou na dveře. Na naše dveře. Ještě stále má někdo chuť to zlehčovat?“

Následně Blaha všechny upozorňuje na to, že Vídeň je i jejich, a dokazuje to několika příklady z minulosti: „Štúrovci tam založili první Slovenskou národní radu. Milan Hodža tam bojoval za Slováky během války. Od Bruna Kreiského se odvíjela i naše sociální demokracie. Na neutralitu Rakouska jsme hleděli jako na vzor, když nás hnali do NATO.“

Kromě toho politik argumentuje tím, že v tomto rakouském hlavním městě pracuje spousta Slováků a lidé tam jezdí na vánoční trhy.

„Je to i naše Vídeň, naše ohrožení, útok na nás,“ poznamenává.

A následuje série dotazů: „Ještě chce někdo tvrdit, že jsme neměli zarazit migrační kvóty? Ještě chce někdo vyčítat Robertu Ficovi, že zde nechce ucelené muslimské komunity? Ještě chce někdo tvrdit, že jsme neměli odmítnout Marrákešský kompakt? Ještě chce někdo podporovat aktuální nesmysly z EU o přerozdělování migrantů? Ještě chce někdo říkat, že jsme rasisté jen proto, že tu nechceme terorismus?“

V závěru Blaha vyzývá lidi, aby chránili sebe i své rodiny.
„Chraňme si naše děti, naše rodiny, naši identitu, naši mírumilovnou kulturu. Před teroristy, před islamisty, před náboženskou nenávistí. Nevpusťme to sem. Jsme s Tebou, Vídeň!“ uzavřel celou věc politik.
František Kudláček 
Utočil rakouský občanpůvodem ze Severní Makedonie, kde žije velká menšina Albánců. kteří se tuto bývalou svazovou republiku Jugoslávie snažila zničit už před deseti lety. Už dostal 22 měsíců za ustavení teroristické buňky, ale byl předčasně propuštěn. Tedy asi za dobré chování. Propuštění bvraha a navích potencionálního masového vraha je zločinem. Ale ne v EU.
 
Senátor Jaroslav Doubrava

Senátor Doubrava: Ve „válce civilizací“ je možné zvítězit jedinou zbraní

© Foto : Facebook/ Jaroslav Doubrava
Názory

Tsunami teroru se dostalo i do Rakouska, včera zasáhlo šest míst Vídně. Výsledkem je pět mrtvých, 18 zraněných, mezi kterými jsou lidé ve vážném stavu, účet mrtvých tak nemusí být konečný.

Současné události už nespadají do kvalifikace obyčejného teroristického útoku. Rakouský kancléř Sebastian Kurz mluví o vyhlášené Evropě válce s demokracií. Jiný pohled má známý český politik, poslanec Zdeněk Ondráček. Ten na svém Facebooku napsal:

„Ještě to někomu nedochází? Tak si to sumarizujme: Paříž, Nice, Berlín, Vídeň... Opravdu chceme na tento seznam i Prahu, Brno nebo snad Český Krumlov? Kdy už někomu dojde, že je to začátek války mezi dvěma civilizacemi?“

Válka civilizací? Možná poslanec za KSČM přehání? Ale ne, zcela s ním souhlasí také nezávislý senátor Jaroslav Doubrava. V rozhovoru pro Sputnik prohlásil:

Já si to myslím taky, abych vám řekl pravdu. Teď jsem měl zrovna před chviličkou na internetu puštěné prohlášení Islámského státu*, kde vlastně říkají, že zahajují válku proti nám, že se nikde nemůžeme cítit bezpečně, že nás budou zabíjet a vraždit kdekoliv a kdykoliv. Vezměte si jen, co se stalo ve Francii. A teď s tou Vídní. To by přece měly být signály, že to opravdu není tak mírumilovné, jak předpokládali. Že je opravdu nejvyšší čas začít dělat pořádek, pokud už není pozdě. To, co se děje, už přesahuje meze únosnosti. Jsou to útoky na katolické objekty, když vezmeme Notre-Dame, kolik je v té Francii vypálených kostelů. Když tam naposledy zavraždili nebo postřelili pravoslavného kněze, teď mi kolega říká, že snad dokonce zemřel. Jak dlouho si ještě budeme myslet, že se chtějí integrovat. Nechtějí, oni nás chtějí vyvraždit a obsadit naše území. Kdo je pak bude živit, nad tím už asi nepřemýšlí. Vezměte si zkušenost z Jihoafrické republiky, když to pak převzali do rukou černoši, tak vyhnali, v horším případě vyvraždili, většinu těch bílých lidí, kteří je učili pracovat nebo řídili jejich práci, protože sami toho nebyli schopní. A podívejte se, kde jsou dneska. A tohle čeká Evropu, pokud se tomu velmi rychle a razantně nedokážeme postavit.

Antonín Pytela 
Všechny řeči jsou kolem toho naprosto marné, protože evropští politici naprosto odmítají tuto situaci řešit a nedovolí to pod vysokými tresty řešit ani svým občanům. Co za tím stojí, nezájem, blbost, nebo zbabělost ? Pro koho vůbec pracují a komu tím slouží ? No a kdo má vlastně zájem zničit Evropu ? Myslím, že to není až zas tak těžké uhodnout. V každém případě ta jejich apatie a nečinnost je naprosto nepochopitelná a více jak podezdřelá. Není naprosto nic, čím by mohli své chování omluvit. Ještě štěstí, že je u nás dovoleno držení střelných zbraní a jak se zdá, není daleko doba, kdy se budeme bát chodit po ulicích neozbrojeni. Až tak daleko nás ta politická zrůdnost dostala.
 
A tak odzbrojíme občany. Nic nepodnikejte a nebraňte se, vyčkejte na příjezd policie, která Vás obkreslí křídou. 
 

Instalace přijímací kamery na staveništi Nord Stream 2 v Lubminu

V Německu porovnali americký přístup k Nord Stream 2 s mafiánskými metodami

© Foto : Nord Stream 2 / Paul Langrock
Svět

Americký přístup k výstavbě plynovodu Nord Stream 2 se podobá metodám mafie. Uvedl to v rozhovoru pro noviny Junge Welt šéf Výboru pro ekonomiku a energetiku německého Spolkového sněmu Klaus Ernst.

Dříve týdeník Die Zeit informoval o tom, že německá vláda nabídla USA miliardovou dohodu výměnou za to, že by Washington odmítl uvalení sankcí na projekt Nord Stream 2, a vyjádřil tak ochotu financovat výstavbu dvou terminálů v Německu pro příjem amerického zkapalněného zemního plynu. To se podle publikace uvádí v dopise vicekancléře, ministra financí Spolkové republiky Německo Olafa Scholze, zaslaném 7. srpna šéfovi amerického ministerstva financí Stephenu Mnuchinovi.

„To je podlézání v nejhorší podobě, pokud je to pravda. Nemůže to být tak, že v případě vydírání bychom se vykupovali tím, že poskytneme Američanům terminály pro břidlicový plyn, které stejně nepotřebujeme,“ prohlásil Ernst.

„Metoda použitá USA v tomto případě připomíná mafii. Vláda USA říká: ‚Chceme vás chránit, ale pokud nás nenecháte chránit, rozbijeme vás napadrť,“ dodal.

Ernst poznamenal, že se Spojené státy zajímají výhradně o realizaci svých vlastních ekonomických zájmů.

„To je do nebe volající událost,“ zdůraznil.

zešílení

Americký přístup k výstavbě plynovodu Nord Stream 2 se podobá metodám mafie. ******** Ale, že to Němcům trvalo než si toho všimli. EU se ovšem vůči Rusku chová podobně. Ve svém chování zřejmě ale mafiánské manýry evidentně nevnímá.

Vladimír Pletichadostavba pojede bez problému dál a nějaký sankce cizího státu nic neřeší a ti co jsou zkorumpování dolarem holt musí zůstat hluboko v anále USA a jen litovat toho proč se nechali zkorumpovat !!!!

Rusvesna: Přehled zpráv – 1.11.2020

1; Co se děje v Donbasu? V Donbasu se znesvářeným stranám opět nepodařilo dohodnout dodatečné podmínky příměří.

2; Ruský herec Goša Kucenko, který dvakrát prodělal koronavirus, prohlašuje, že je nutné nosit roušky.


3; Vzdá se Francie teroristům stejně, jak ose kdysi vzdala Hitlerovi? Reakce Paříže na vnitřní krizi připomíná francouzský odpor německé okupaci.


4; Polská demokracie se změnila v cirkus morálních zrůd. Zbývá jen žasnout nad tím, jak evropští politici převlékají kabáty za pochodu. V tom Poláci předčí všechny ostatní.


5; Evropská unie odsoudila Erdoganovy totálně nepřijatelné provokace. Napětí se silně vyostřilo po Erdoganových buranských prohlášeních na Macronovu adresu.


6; Bělorusko a Rusko mají jednotný názor na hrozby v regionu. Situace na hranici Svazového státu se zeměmi NATO zůstává neklidná.


7; Masakr ve Francii. Jde o mazaný plán na likvidaci křesťanství? Kostely jsou vypáleny a věřící, kteří přežili, se bojí byť jen vzpomenout si na to, že jsou věřící.
 

8; Ohnivé peklo v Karabachu. Agresor začal vypalovat region zakázanými zbraněmi Ankara a Baku nespěchají se zakopáním válečné sekery a snaží se o eskalaci konfliktu s Jerevanem.


9; Speciální operace v USA. V Chicagu byly zabaveny velké sumy falešných dolarů z Ukrajiny. Falšování peněz se v USA považuje za vážný zločin.


10; USA a Velká Británie se pokoušejí zničit ruský systém A2/AD. A ruská armáda má nové cíle v Černém moři. Vojenské základny, které se velmi pravděpodobně objeví v okolí Nikolajeva a Oděsy Velká Británie a USA velmi potřebují.


11; Odporná událost v Německu. Auto vjelo v německém městě Kempen do davu. Jsou hlášeni zranění a jedno usmrcené dítě.
12; Čínské silové struktury vymyslely způsob, jak předejít revoluci v Hongkongu. Hlavní idea spočívá v tom, že se bude operativně čelit protistátní činnosti.


13; Okamžitá pomsta donbaské země. Ukrajinští okupanti nadále umírají v důsledku výbuchů vlastních min.
14; Málokdy se mýlí... Bookmakeři už určili, kdo se 3. listopadu stane prezidentem USA. Shodují se, že to bude Biden.


15; Armáda Ruska proti armádě USA v Sýrii: fosforové útoky, hory mrtvých a osvobození obrovských území. Vyplývá to z nové reportáže ze Sýrie.


16; Nehezké záběry z honu na příslušníky specnazu v Karabachu. Ázerbajdžánské drony likvidují postupnými údery skupinu arménských vojáků.


17; Trump informoval o tom, čím se bude zabývat po 3. listopadu. Podle očekávání prohlásil, že si půjde odpočinout.
18; Čeká nás dnes majdan v Moldávii? Dnes v Moldávii proběhly volby prezidenta.
19; Ústavní soud Ukrajiny porušil ústavu, prohlásil Leonid Kravčuk. Ale jak je možné porušit něco, co už je dávno rozdupáno?


20; Byly zveřejněny záběry ze vzdušného boje a z likvidace vojenského dronu v Karabachu. Pokračuje série sestřelování ázerbajdžánských dronů nad Karabachem.


21; Zamkněte dveře a nevycházejte z domu. Šílenec spáchal masakr v Kanadě. Jsou hlášeni mrtví. Muž s nožem napadal na kolem jdoucí.


22; Strana přátelství s Ruskem neprojde v Gruzii do parlamentu. Dnes probíhá sčítání hlasů.
23; Už třetí země překročila milion nakažených koronavirem. Po Španělsku a Francii přišla na řadu Velká Británie. Je to spíš symbolický údaj, neboť číslo je dáno hlavně velikostí země. V přepočtu na milion obyvatel dosahuje například Česká republika dvojnásobných hodnot.
24; V Hollywoodu bude zřízen pomník ruskému světci Janu Kronštadtskému.
25; V Baku se konal automobilový závod pod ruskými vlajkami. Byl organizován ruskou diasporou v Ázerbajdžánu. Heslo závodu bylo Karabach je Ázerbajdžán.


26; Koronavirus v Rusku: Počet nakažených zatím pořád ještě roste. Rychleji však přibývá uzdravených a vyléčených.
27; Ve Městě Mytišči došlo k mohutnému výbuchu. Jsou hlášení zranění. Ale pod sutinami mohou být ještě lidé.
 

28; Dostali jsme pod kontrolu 200 obcí v Karabachu, chlubí se Alijev. Dále prohlásil, že oficiální Jerevan nemá důvod obracet se na Rusko se žádostmi o pomoc.
29; Ve Vladimirské oblasti Ruska došlo k výbuchu. Muž v masce děda Mráze odpálil granát na tržišti města Kovrov. Zraněni byli tři lidé, jemu samotnému výbuch utrhl ruku.


30; Přijeli jsme řezat hlavy nevěřícím. V Karabachu byl dopaden a vyslechnut syrský ozbrojenec. Informovalo o tom arménské ministerstvo obrany.


31; Jihoafrická republika rozmístí na svém území ruský strategický objekt. Politické vedení země se nezaleklo tlaku odpůrců. Jde o ruský pozemní komplex automatického systému varování před nebezpečnými situacemi v blízkém kosmu, jaký funguje už například v Brazílii.
32; Angele Merkel zakázali chodit do pivnic. V Německu omezení nezavádějí jen úřady, ale také občané vůči mocným.
33; Umlátili ho láhvemi. V Charkově byl zabit člen ochranky poslance, který zahájil palbu v restauraci. Poslanec prohlašuje, že Ruslan Vadimovič Smirnov u něj nikdy nepracoval a že ho nezná.


34; Dochází ke vzájemným potyčkám mezi stoupenci Trumpa a Bidena. Trumpovi příznivci málem vytlačili ze silnice auto jedoucí v koloně Bidenových příznivců.


35; Protesty neutichají. Střelba a drsné zatýkání v Minsku.


36; Mohutný výbuch v Istanbulu. Černý kouř nad městem. Z mnoha míst města je vidět sloup hustého černého kouře. Podle předběžných zpráv hoří jedna z nemocnic.


37; Známý lékař předpověděl degeneraci koronaviru. Lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov prozradil, co se stane v budoucnu s novým koronavirem.


38; Ďáblové z politického pekla. Zelenskij promluvil o spiknutí oligarchů proti němu. Ukrajinský prezident komentoval rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části ustanovení zákona o prevenci korupce.


39; Ruské velvyslanectví v Arménii odmítlo informace o smrti ruských pohraničníků v Arménii. Předtím média psala o smrti dvou ruských pohraničníků v důsledku úderů ázerbajdžánských vojsk.


40; V Radě federace vysvětlili nová omezení pro senátory. Nová omezení mají unifikovat volební legislativu v oblasti pasivního práva.


41; Američtí vědci zjistili, jak dlouho zůstávají v těle protilátky proti koronaviru. Shodli se na době pěti měsíců. Jde o výsledek zkoumání více než 30 tisíc případů.


42; Šílený Biden chce uzavřít USA do mnohaleté karantény, varuje Trump na své twitterové stránce.


43; V ruském Volgogradu byl zavražděn muž kvůli sporu o vypracovávání domácích úkolů dětí. Oba muži se pohádali při chatování o daném problému. Dali si schůzku v jedné z poboček Sberbanky a jeden z nich zasadil druhému smrtelnou ránu boxerem do hlavy. Oběť (Roman Grebeňuk) se starala o dvanáctiletou dceru a devadesátiletého otce.


44; V ukrajinské vládě označili Donbas za nemocné teritorium - nádor, který je podle slov vicepremiéra Reznikova třeba buď vyříznout z těla Ukrajiny nebo léčit drastickými metodami. Preferuje prý druhou z obou možností.


45; Ukrajina byla napadena. Zelenskij žádá „zahraniční partnery“ o pomoc. Prezident označil rozhodnutí Ústavního soudu ohledně protikorupčního zákona za spiknutí oligarchů a Moskvy.


46; Smrtící úder: Ázerbajdžánská vojska zlikvidovala vojenskou kolonu nepřítele. Samozřejmě bylo zveřejněno video.


47; Jsem neskutečně rozhořčena, prohlásila mluvčí opoziční strany Jednotné národní hnutí a bývalá šéfka Národní policie Ukrajiny Chatija Dekanoidze. Demonstranti v Gruzii postavili stany před parlamentem a protestují proti výsledkům nedávných voleb.


48; Římský papež kritizoval odpůrce karantény a vyzval k poslušnosti a solidaritě.


49; Polsko žádá Gazprom, aby snížil cenu plynu. Polsko se pravidelně soudí s Gazpromem a snaží se vynutit si výhodnější ceny plynu.


50; Válka klanů: Ve Francii došlo k rozsáhlé přestřelce. Podle informací policie došlo ke střetu dvou konkurenčních zločineckých band.


51; V Senátu USA obvinili Bidena mladšího z korupce přímo průmyslových rozměrů. Demokraté odmítají obvinění proti Bidenovi a označují je za dezinformaci.


52; Erdogan vyzval, aby byla islamofobie postavena na roveň antisemitismu. Zdůraznil nutnost vést boj proti nepřátelství vůči islámu stejně jako proti antisemitismu po holocaustu.

B.W.

Zdroj: https://rusvesna.su/news/

 

Profesor uvedl faktor, který pětkrát snižuje riziko nákazy koronavirem

Lidé, kteří nosí brýle, se nakazí koronavirem pětkrát méně, řekl doktor biologických věd, profesor Novosibirské státní univerzity Sergej Netesov s odkazem na průzkum čínských vědců. Cituje ho list Rossijskaja gazeta. (Foto: Wikimedia)

Podobný trend se výrazně projevuje právě v Číně, kde nejsou populární kontaktní čočky, a mnozí přitom nosí brýle.

„Pacientů, kteří nosí brýle, bylo velmi málo, pouhých deset procent,“ poznamenal vědec.

Netesov připomněl, že hlavními kanály nákazy jsou nos a oční sliznice, a naléhavě doporučil, aby lidé neopovrhovali ochrannými prostředky.

Komentář virologa

Profesor, přední vědec z Ústavu imunologie Sibiřského pracoviště Ruské akademie věd Alexandr Čepurnov okomentoval informaci o účinnosti nošení brýlí jako ochrany před koronavirem.

Podle jeho slov jsou nejdůležitějším faktorem snižujícím riziko nákazy prostředky individuální ochrany, kdežto brýle jsou druhořadým prostředkem.

„Nákaza přes oční sliznici je možná, avšak není to podle mne tak závažné s ohledem na to, že je chráněna nespecifickou imunitou,“ řekl Čepurnov v komentáři na Ura.ru.

Poukázal na to, že na oční sliznici jsou lysozymy, fermenty, jejichž úkolem je boj s cizími bakteriemi a viry.

Vědec přitom poznamenal, že daný způsob nákazy může být „významným kontaktním epidemiologickým faktorem“. Podle názoru Čepurnova mají závěry čínských vědců jistou logiku, avšak ruští odborníci potřebují vlastní průzkum.

Zdroj: snews.com

Hegemonické zásahy Spojených států ukazují jejich hegemonickou bigotnost

Vnucením hegemonické vůle ostatním a jednáním v rozporu s mezinárodním právem se Washington mění ve vyvrhele. (Foto: Wikipedia)

Někteří američtí politici dlouhodobě neúnavně potírali mírový vývoj Číny. Je to však Washington, kdo je nechvalně známý tím, že ohrožuje globální mír zasahováním do vnitřních záležitostí jiných zemí a podněcováním násilí k rozvracení vlád označovaných jako takzvané nepřátelské.

Od druhé světové války se USA za účelem dosažení globální nadvlády pokusily různými způsoby usilovat o transformaci nebo rozvrácení zahraničních vlád, které v očích Washingtonu neodpovídaly zájmům USA.

Tím, že se uchýlil k takovým rušivým opatřením, jako jsou ozbrojené intervence, vojenské invaze, ekonomické sankce, kulturní infiltrace, podněcování k nepokojům a dezinformační kampaně, se Washington stal největší nejistotou globální politické bezpečnosti.

Washington se rád označuje za vůdce svobodného světa a strážce demokracie západního stylu. Renomovaný lingvista a politolog Noam Chomsky však kdysi poznamenal, že současná historie zahraniční politiky USA je „do značné míry definována rozvrácením a svržením zahraničních režimů... a uchýlení se k násilí, které ničí populární organizace, které by mohly obyvatelům dát příležitost vstoupit na politickou scénu.“

Podle zprávy Lindsey O'Rourke, asistentky politické vědy na Boston College a autorky „Covert Regime Change: America's Secret Cold War“, provedly USA mezi lety 1947 a 1989 celkem 64 operací zaměřených na změnu režimu.

Kromě skrytých operací Washington zjevně a opakovaně porušil mezinárodní právo tím, že napadl země včetně Panamy, Grenady a Iráku. Jeho desetiletí trvající válka s drony v jižní Asii, severní Africe a na Blízkém východě také ukázala šokující lhostejnost Washingtonu k životům z masa a kostí.

Latinská Amerika, mezi oběťmi hegemonického strýčka Sama, nese hlavní nápor amerického zásahu. Podle Johna Coatswortha, bývalého děkana Kolumbijské univerzity a historika Latinské Ameriky, Washington úspěšně zasáhl, aby změnil vlády v Latinské Americe nejméně 41krát od roku 1898 do roku 1994.

Americké vojenské intervence hrály také hlavní roli při udržování hrozby, kterou pro globální mír a bezpečnost představují násilní extremisté.

Od invaze USA v roce 2003 byl Irák uvržen do propasti a přeměněn na téměř nepřetržitou zónu konfliktu. Zahraniční vojenská okupace také změnila region na živnou půdu pro extrémní terorismus.

V posledních letech byla Evropa svědkem největšího přílivu uprchlíků od druhé světové války. Obecně se věří, že hlavní příčina spočívá v intervenčních akcích prováděných Washingtonem na Blízkém východu a v severní Africe.

Nejnověji USA schválily plánované prodeje zbraní na Tchaj-wan v hodnotě přibližně 1,8 miliardy amerických dolarů, což vážně porušuje princip jedné Číny a tři společná komuniké mezi Čínou a USA, stejně jako to narušuje svrchovanost a bezpečnostní zájmy Číny.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian (Čao Li-ťien) v pondělí uvedl, že Čína se rozhodla uvalit sankce na příslušné americké podniky, včetně společností Lockheed Martin, Boeing Defence a Raytheon, jakož i na jednotlivce a subjekty, které v procesu hrají „odpornou roli“, jako „nezbytné kroky“ k ochraně svých národních zájmů.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy

Rusko je připraveno spolupracovat s Radou Evropy v očkování Sputnikem V

© Foto : Council of Europe/Candice Imbert
Svět
Ruská vakcína proti covidu-19, první na světě (130)

Rusko je ochotno spolupracovat v oblasti očkování proti koronaviru a Rada Evropy by neměla dávat přednost žádným politickým úvahám ani ekonomickým propočtům před zájmy ochrany zdraví svých vlastních občanů, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„V Rusku byla certifikována první vakcína proti koronaviru, Sputnik V. Vyvíjíme další dvě vakcíny. Jsme připraveni spolupracovat v oblasti očkování i na území Rady Evropy,“ řekl Lavrov v projevu k účastníkům 130. ministerského online zasedání Výboru ministrů Rady Evropy.

„Víme, že tyto úspěchy naší země nejsou každému po chuti. Ale žádné politické úvahy, žádné ekonomické výpočty by neměly být stavěny nad zájmy ochrany zdraví vlastních občanů,“ zdůraznil ruský ministr.
Podle Lavrova „koronavirus potvrdil, jak důležité je sjednotit Evropany tváří v tvář společným hrozbám“.
„Vždy jsme věřili ve sjednocující potenciál Rady Evropy. Viděli jsme v něm prototyp Společného evropského domu. Musíme však upřímně přiznat, že naše čtvrtstoletá zkušenost se životem v tomto ‚domě‘ není jednoznačná - existují nesporné úspěchy, ale i nenaplněné naděje a zklamání,“ řekl ruský ministr zahraničních věcí.

Ruský ministr zdravotnictví o výsledcích testů vakcíny Sputnik V

Podle ruského ministra zdravotnictví Michaila Muraška vykazuje vakcína proti koronaviru Sputnik V dobré výsledky v postregistračních testech.

„Poprvé na světě jsme zaregistrovali vakcínu Sputnik, která v současné době prochází dalšími pozorováními její účinnosti, vykazuje dobré výsledky,“ řekl Muraško během fóra.

Úloha odpovědných politických stran v boji proti sociálně-ekonomickým důsledkům pandemie covidu-19 a šíření nebezpečných infekčních onemocnění.

Muraško poznamenal, že rozšíření výroby vakcíny „je nyní v plném proudu“ a že „výsledky rozšiřování výroby jsou působivé“.

Ruská vakcína Sputnik V

Vakcína Sputnik V vyvinutá Ústavem Nikolaje Gamaleji byla 11. srpna letošního roku registrována ruským ministerstvem zdravotnictví. Stala se tak první vakcínou proti covidu-19 na světě, jež byla zaregistrována. Jedná se o efektivní vakcínu na základě dobře prozkoumané platformy adenovirových vektorů člověka.

Jeden z nejprestižnějších časopisů v oblasti lékařství The Lancet 4. září publikoval vědecký článek s výsledky klinických testů fáze 1 a 2, které ukázaly nepřítomnost vážných negativních jevů a vytváření stabilní imunitní odpovědi u 100 % případů. V současné době pokračují post-registrační testy vakcíny Sputnik V s účastí 40 tisíc dobrovolníků z Ruska, ale i zahraničních zemí.

No jo,ale EU nepřistoupí na to,abychom se vyléčili,jejich zájmem je jenom to,aby na vakcíně zbohatli a také,aby s její pomocí,snížili počet lidí,jak si to přeje Gates.Já se nechám naočkovat jedině Ruskou vakcínou,nebo vůbec.
 
Hodné, vždy vstřícné Rusko, se širokou duší.... perla mezi zeměmi, zachránce světové civilizovanosti.
 
Vlaimir Viktorson 
ruské vakcíny = jеdiná záchrana proti covidu-19

 

 

RUSKO UŽ NEMOŽNO ZASTAVIŤ ANI NIJAKO BRZDIŤ

Ruský prezident Vladimir Putin

Ruský prezident Putin hovořil o vývoji nové řady dieselových a jaderných ledoborců

© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
Svět

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že v Ruské federaci je nyní vyvíjena nová řada dieselových a jaderných ledoborců, které nemají obdoby.

„Již nyní se pracuje na několika sériích dieselových a jaderných ledoborců, které nemají ve světě obdoby,“ řekl Putin během slavnostního vztyčování vlajky na novém ledoborci Viktor Černomyrdin.

Ledoborec Viktor Černomyrdin projektu 22600 (LK-25), jeden z nejsilnějších dieselelektrických ledoborců na světě, byl spuštěn na vodu v Petrohradě.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i ministr dopravy Ruské federace Jevgenij Ditrich, generální ředitel Federálního státního podniku Rosmorport Andrej Lavriščev a guvernér Petrohradu Alexandr Běglov.

Viktor Černomyrdin je jedním z nejsilnějších dieselelektrických ledoborců na světě. Plavidlo s výtlakem 22,3 tisíc tun je schopné dosáhnout rychlosti kolem 17 uzlů v čisté vodě a projít ledem do tloušťky tří metrů v souvislém poli se sněhovou pokrývkou 20 centimetrů rychlostí dvou uzlů vpřed a vzad. Posádka - 38 lidí. Autonomie - 61 dní. Ledoborec je určen k lámání ledu a odtahování lodí. Je schopen přepravovat a zásobovat vědecké expedice v Arktidě a Antarktidě a může působit jako hasičská loď.

Rusko postaví tři nejvýkonnější jaderné ledoborce

Rusko na ovládnutí Arktidy postaví tři nejvýkonnější na světě jaderné ledoborce projektu Lídr a pět ledoborců projektu 2220, uvádí se v nařízení ruského prezidenta O strategii rozvoje arktické zóny Ruské federace a zajištění národní bezpečnosti na období do roku 2035.

Jaderné ledoborce projektu Lídr jsou zamýšleny jako nejvýkonnější ledoborce na světě. Budou potřeba pro zajištění celoroční průchodnosti po Severní mořské cestě. Hlavní charakteristiky ledoborce typu Lídr: výkon – 120 MW (na hřídelích), rychlost plavby – 22 uzlů (po čisté vodě), délka – 209 metrů, šířka – 47,7 metru, průchodnost ledem (maximální) – čtyři metry, výtlak – téměř 70 tisíc tun.

Jaderný ledoborec Arktika

Jaderný ledoborec Arktika, vlajková loď projektu 22220, byl 21. října oficiálně zařazen do složení ruského jaderného loďstva.

Generální ředitelé Atomflotu Mustafa Kaška a Baltského závodu Alexej Kadilov podepsali v přístavu Murmansku přejímací a předávací protokol. Na ledoborci byla vztyčena státní vlajka Ruska.

Slavnostního ceremoniálu byl přítomen ruský premiér Michail Mišustin. Jaderné ledoborce projektu 22220 jsou největší a nejvýkonnější. Mají zajistit přední pozice Ruska v Arktidě, mohou provádět konvoje lodí a prorážet až tři metry silné ledy.

Ledoborec Arktika je 173,3 metru dlouhý a 34 metrů široký, má výtlak 33,5 tisíce tun. Dorazil do domovského přístavu Murmansku v minulém týdnu po zkouškách. Kotví u přístaviště podniku Atomflot státní korporace Rosatom.

Za tři týdny jaderný ledoborec urazil asi 4,8 mořských mil. V průběhu prověrky systémů a zařízení v ledových podmínkách dosáhl zeměpisného bodu Severního pólu.

 

Ostrov z plastu. Siedmy kontinet na mape sveta

Veľký pacifický kôš, ako sa nazýva ostrov z plastu je rozlohou 32 krát väčší ako Slovensko a 2,5 krát väčší ako Francúzsko.

https://www.ajjachranimplanetu.sk/ostrov-z-plastu-siedmy-kontinent/ 


Plasty poblíž Amerického kontinentu

1-2 miliony tun amerického plastového odpadu nekončí tam, kde by měl, uvádí studieVíce než milion tun amerického plastového odpadu ročně nekončí tam, kde by měl. Ekvivalent až 1.300 plastových sáčků na potraviny na osobu končí na místech, jako jsou oceány a silnice, podle nové studie amerického plastového odpadu. (Foto: Pxhere)

V roce 2016 - v loňském roce bylo k dispozici dostatek údajů a než několik zemí zakročilo proti dovozu amerického odpadu - vyprodukovaly Spojené státy 46,3 milionu tun (42 milionů metrických tun) plastového odpadu, což je zdaleka nejvíce na světě. Podle studie v pátečním časopise Science Advances bylo 2,7 až 5,3 procent z toho špatně spravováno - nespáleno, uloženo na skládky nebo jinak správně zlikvidováno.


 

Studie zjistila, že v USA bylo vyhozeno 1,2 milionu až 2,5 milionu tun (1,1 milionu až 2,2 milionu metrických tun) plastu do půdy, do řek, jezer a oceánů jako odpadky, byly nelegálně vyhozeny nebo odeslány do zahraničí a nebyly řádně zlikvidovány.

Pokud by jste vzali téměř 2,5 milionu tun (2,2 milionu metrických tun) špatně spravovaného plastového odpadu - lahví, obalů, tašek na potraviny a podobně - a vyhodili jste jej na trávník v Bílém domě, „hromada by byla tak vysoká jako Empire State Building“, řekla spoluautorka Jenna Jambeck, profesorka environmentálního inženýrství na Univerzitě v Georgii.

 Předchozí studie nezařadily USA mezi 10 nejhorších zemí, které způsobují plastový odpad v oceánech. Je to proto, že Americká agentura pro ochranu životního prostředí sleduje pouze to, co jde do oficiálních částí toku odpadu, jako jsou skládky a recyklační centra, a její data nezachycují špinavější aspekty likvidace plastového odpadu, uvedli autoři studie.

Někteří vědci z předchozích studií se tedy rozhodli podívat se hlouběji na to, co se děje s americkým odpadem, a zjistili, že je s ním zacházeno nesprávně, takže Amerika je na tak vysoké úrovni jako třetí nejhorší znečišťovatel oceánů plasty. Studie odhaduje, že 560 tisíc až 1,6 milionu tun (510 tisíc až 1,5 milionu metrických tun) amerického plastového odpadu pravděpodobně šlo do oceánů.

 „Čelíme globální krizi příliš velkého množství plastového odpadu,“ uvedla hlavní autorka studie Kara Lavender Law, profesorka oceánografie na asociaci námořního vzdělávání v Massachusetts. Nový výzkum „byl motivován skutečností, že víme, že ze Spojených států uniká více plastů, než se odhadovalo,“ uvedla.

Odhady studie se pohybují v tak širokém rozsahu, řekla Law, protože tolik z toho, co vědci prozkoumali, byly činnosti odstraňování odpadu, které nejsou pečlivě měřeny.

 „Tento podrobnější odhad poskytuje realističtější pohled na náš špatně spravovaný odpad a úniky,“ uvedla profesorka Chelsea Rochmanová na univerzitě ekologie v Torontu, která se studie nezúčastnila. „Spotřebujeme hodně plastu na obyvatele, který se pak stává plastovým odpadem. Z tohoto materiálu recyklujeme jen velmi málo.“

Velká, ale těžko kvantifikovatelná část problému zahrnuje 51 procent amerického plastového odpadu přepraveného do zahraničí k recyklaci do zemí, které běžně špatně nakládají s odpady, uvedla Law.

„Vložíme to do modrého zásobníku a pak se to dostane do Bostonu,“ řekla Law. „A pak se to dá na loď, která pluje většinu cesty po celém světě, aby ji někdo vybalil, vyzvedl a odřízl štítky v naději, že se určitá část tohoto materiálu změní na (plastové) pelety a na dětské hračky nebo cokoli jiného.“

Situace se podle ní mění. Čína a další země začaly omezovat dovoz odpadu z USA a více plastů zde končí na skládkách.

 „Vývoz plastového odpadu z USA dramaticky poklesl - téměř o 70 procent - od svého vrcholu v roce 2016,“ uvedl v e-mailu Joshua Baca, viceprezident pro plasty v průmyslové skupině Americké rady pro chemii. Od příštího roku mnoho zemí nepřijme vývoz odpadu z USA kvůli důvodu nové mezinárodní dohody, uvedl. 

 Baca poukázal na to, že průmysl utrácí miliardy dolarů za to, že problém vyřeší, modernizovanou recyklační technologií a novými obchodními modely, které snižují množství odpadu, a zároveň naléhavě požaduje povinné standardy recyklovaného obsahu pro nové výrobky a obaly.

 EPA minulý týden zahájila novou strategii pro boj s odpadky v mořích a příští měsíc se bude konat recyklační summit, uvedl mluvčí agentury James Hewitt. 

„Nejlepší věc, kterou můžete udělat pro životní prostředí, je neprodukovat vůbec žádný odpad,“ řekl Jambeck.

 

 
30.10.2020 09:24

Orbán nariadil pripraviť plán očkovania proti koronavírusu

Aktuality.sk
Zdroj: TASR
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nariadil operačnému štábu, aby pripravil plán očkovania proti novému druhu koronavírusu.

V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió premiér vyjadril nádej, že koncom decembra či začiatkom januára by už mohla byť v Maďarsku k dispozícii vakcína proti vírusu SARS-CoV-2.

Okolo januára by podľa jeho slov mohla byť zaočkovaná najrizikovejšia kategória osôb, teda chronicky chorí a starší ľudia.

„Vyslal som svojich ľudí do Číny, na jar by už mohlo byť v Maďarsku k dispozícii veľké množstvo vakcíny z viacerých miest. V apríli by sme mohli vyhlásiť víťazstvo,“ zdôraznil Orbán.

Vo štvrtok pribudlo v Maďarsku 2194 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 56 chronicky chorých pacientov. Od začiatku pandémie táto krajina eviduje 68 127 infikovaných a 1634 úmrtí.

Jak EU pohrozila Maďarsku sankcemi kvůli ruské vakcíně

4. 11. 2020 argumenti a zzackon
V EK byly uvedeny podmínky pro použití ruské vakcíny proti koronaviru v Evropě. Oficiální zástupce Evropské komise Eric Mamer okomentoval plány Maďarska na zakoupení vakcíny proti nové koronavirové infekci v Rusku nebo Číně. Podle jeho slov není možné bez odpovídající certifikace použít tyto preparáty na území EU. "Jakákoliv vakcína, která se bude rozšiřovat na území EU, musí odpovídat schváleným normám kvality v EU a projít všechny potřebné etapy povolování v EU", vysvětlil.  (Pozn. red. I. D. Eric Mamer má pravdu, podstatné však je, že Evropská komise věnovala dvěma gigantickým nadnárodním farmaceutickým firmém značné částky na vývoj vakcín, aby jim zajistila monopol.)

 
Mamer poznamenal, že nelze odkoupit vakcínu od třetí země a použít na území EU necertifikovaný produkt. Nyní EU jedná o evropských vakcínách, žádné kontakty s Moskvou nebo Pekingem v této věci nejsou, upřesnil.

Ne kvůli záchraně, ale pro monopol: jak EU pohrozila Maďarsku sankcemi kvůli ruské vakcíně

Logika Evropské unie obvykle spočívá ve velmi prostém vzorci, v němž je na prvním místě výhoda. Je těžké si představit, že dokonce v případě s Covidem by se situace nějak změnila. Vždyť není nic lepšího než snadný zisk.

Právě tak se to stalo s Maďarskem, jež projevilo přání získat ruskou vakcínu proti koronaviru. EU upozornila, že všechno je možné, ale pouze s evropským certifikátem. To znamená, že s příslušnými prověrkami. (Pozn. red. I. D. Ty však teoreticky mohou proběhnout i v Maďarsku. Bude ale tlak, aby neproběhly.)

Jenomže tento bod vyvolává určité otázky. Ku příkladu, jak mohou země, které doposud nevyrobily přípravky, předkládat svá kritéria pro určení kvality vakcíny? (Pozn. red. I. D. To mohou, neměly by však být "šité na míru") Nebo proč se státy nemohou uchylovat ke svému názoru a konat na základě svých záměrů a projevů vůle?

Se zřetelem na ultimátum EU, v němž bylo řečeno, že jsou připraveni přijmout správní opatření v případě narušení podmínky, je zřejmé, že je to prostě pokus udělat monopol. Prý, čekejte na naši. A když ne, tak - sankce. Přičemž se v Evropské unii obzvlášť nezamýšlejí, zda bojovat proti svým nebo cizím. Nejprve zavedou omezení proti Maďarsku, a potom proti Rusku nebo Číně. (Pozn. red. I. D. Maďarsko je přece cizí, je kořist jako my ostatní.)

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová
 

Bože to je prča. Národní státy už si nemohou ani rozhodnout o tom, kde, a co nakoupí. To bylo řečí, co všechno nám Moskva v minulosti zakázala, ovšem, když nám něco zakáže, či přikáže Brusel, tak je všechno v nejlepším pořádku. Když vakcínu tak z USA, nebo ze SRN, změnilo se přece naše řídící centrum a teď už se do kolonií nedodávají korále a sekerky, ale např. vakcíny,že.

RF minulý týden ve čtvrtek požádala organizaci WHO o mezinárodní registraci vakciny Sputnik V.Bude to dostačující certifikace pro EU pokud registraci RF dostane, nebo se vymyslí jiná "demokratická " ptákovina ?

Jako vždy jde západním kapitalistům jen o peníze !

To jsme to s EU dopracovali. Už je to jako s USA, také příkazy od koho co můžeme koupit, komu máme dát vydělat. 

Ruska vakcina ma smulu - jiz pred koronavirem bylo rozhodnuto, ze se neprijme.

To je asi ten volný trh, který naše milá EU presentuje jako výhodu a neustále porušuje různými omezeními.

Před časem, tuším, že počátkem září jsem v Hodině Vlka položil jednoduchou otázku. Myslíte si, že naše vláda zakoupí ruskou vakcínu proti koroně nebo nás raději nechá zemřít? A tohle je odpověď, stejná jaké se mi dostalo ve vysílání. Dobré, ne?

Otázku, jakou vakcínu bych zvolil v případě očkovábí, jsem si již položil. Jak vidím, o svém zdraví nemohu rozhodovat já. Děkuji za informaci. Jiný postup orgánu unie bych ani neočekával. Algoritmus rozhodování orgánu unie je stále stejný a předvídatelný. Co je v zájmu obyvatel unie je obvykle zavrženo.
ABC

V žádném případě se nenechám očkovat vakcínou,která se bude vyrábět u nás.B.Gates si ji může strčit víte kam.Ruskou,ano.EU nezapře,že ji zakládali fašisté.

Okolnost, že ruská vakcína úspěšně prochází řádnými testy, EU činovníky nezneklidňuje. Stejně jak ani to, že ta vakcína je účinným profylaktikem té nákazy, které by tu nákazu mohlo "useknout".
EK se řídí heslem: raději nechť €-lidi hynou a raději nechť vlády dál prodlužují restrikce, raději ať dál padají jejich ekonomiky .., než-li přijmout a využít vakcínu z Ruska.
Raději podpořit monopol záp. nadnár. pharma-koncernů, aby si řádně mastil kapsu, než se (obrazně) pokořit před Moskvou.
Tuzemská Šiklová, která se zas tuze ráda mýlí s Washingtonem, není v EU zdaleka tak ojedinělou blbkou.

No ruská vakcína zcela jistě zřejmě neobsahuje nanoboty (tedy malinkaté roboty), které umožní sledování lidí a to přeci EU nemůže dopustit, aby nás neměla pod dohledem. Nejen proto obrovský tlak na použití západní vakcíny.

RUSKÁ VAKCÍNA SPUTNIK V BUDE V EU ZKÁZANÁ

Argentina očekává 25 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Svět

Argentina v průběhu prosince a ledna dostane od Ruska 25 milionů dávek vakcíny Sputnik V proti novému typu koronaviru, informoval Sputnik prezident země Alberto Fernández.

„Oni nám budou moci dát 10 milionů dávek, ty můžeme mít v prosinci, a na začátku ledna bychom mohli, jak mi říkají, dostat ještě 15 milionů dávek,“ uvedl.

Sputnik V v Brazílii

Další jihoamerickou zemí, která usiluje o ruskou vakcínu Sputnik V, je Brazílie. Podle dohody mezi Ruským fondem přímých investic a brazilskou společností União Química o předání technologií, bude v nejbližší době odstartována výroba první dávky vakcíny Sputnik V na území Brazílie. Úsilí všech organizací a osob, jež se účastní vývoje, testování a výroby vakcíny Sputnik V v Brazílii, směřují na co nejrychlejší umožnění přístupu národa k vakcíně. Usilují přitom o maximální transparentnost, bezpečnost a efektivnost.

„Ruský fond přímých investic a União Química za podpory státu Paraná aktivně spolupracují s Národní agenturou pro sanitární dohled Brazílie, která na daný moment hraje klíčovou roli pro co nejrychlejší registraci vakcíny Sputnik V v zemi,“ prohlásil generální ředitel ruského Fondu Kirill Dmitrijev.

Podle slov Dmitrijeva, registrace umožní v nejbližší době začít vakcínu vyrábět a začít ji rozšiřovat po území Brazílie.

Co naděláš, pokrok nezastavíš.
 
janozpolany
Masunta strýček, zdar to mi si pockame,az jak dopadnou utajovane testy,ktere budou usraelsti zmrdi,kteri vcera prijeli s novymi ucinnejsim druhem Covidu,vypestovanym v zidolaboratorich na genetiku Vychodnich Slovanu, provadet na nasich lidech..az jich bude vsech 28,tak vypusti noveho covidhajzla a budou cekat,jak rychle bude ucinkovat..vse domluveno mezi Blbisem,Petrickem a mafiozem z CIA Pampalinim..v prvni vlne infikovali pri testech na prikaz zidozmrda Matovicaka cele Slovensko,ted to budou zkouset na nas..Blbisovi potom dovoli prodavat usreal vakcinu..ale to uz stbacky usatec bude sedet v bezbeci na sve haciende v Guatemale...

 

NOVÁ HROZBA VEXAS KDE SA VZALA?

Lékař

Vědci varovali před novou smrtící nemocí. V nebezpečí jsou muži

© Fotolia / Edwardolive
Svět

Vědci informovali o objevu nové smrtelné nemoci, která je nebezpečná pro muže. Výsledky studie lze nalézt v časopise The New England Journal of Medicine.

Je třeba poznamenat, že odborníci tento nový objevený syndrom pojmenovali VEXAS. Vědci tvrdí, že při nákaze může vést ke smrti nemocného až ve 40 procentech případů.

Pacienti totiž trpí autozánětlivým onemocněním, mají zimnici, tvoří se jim aktivně krevní sraženiny, stejně tak mají zánětlivý proces v chrupavkách a plicních tkáních.

Odborníci tuto nemoc spojují se somatickými mutacemi v genu UBA1 umístěném v chromozomu X. V rámci studie byly mutace nalezeny u 25 mužů, po jejím dokončení u dalších 25.

Podle vědců může být ale počet nemocných ještě větší. Taktéž se vědci domnívají, že nemoc vysvětluje vznik zánětlivých syndromů u dospělých, které se dříve mezi sebou vzájemně vůbec nespojovaly.

Jak na lepší imunitu?

V této souvislosti stojí jistě za zmínku, jak si lze zvýšit svou imunitu. Hlavní ochranou před jakýmikoli virem je lidský imunitní systém. Dokážeme ho připravit na sezónní virové nemoci. Musíme především pravidelně cvičit. Je třeba si ale pamatovat, že ve všem je důležitá správná míra, uvedl imunolog Georgij Vikulov.

„Imunitní systém ovlivňují pravidelná cvičení nebo naopak jejich nedostatek. Sedavý způsob života má záporný vliv na imunitu. Co se týče nadměrné fyzické zátěže, mj. i sportu, ta má vždy záporný vliv na imunitu. Nadměrná zátěž je mohutným faktorem stresu, který se mění v distres a prostřednictvím endokrinních mechanismů potlačuje velké množství imunologických reakcí,“ zdůraznil imunolog.

Kromě přiměřené fyzické zátěže bychom také měli změnit své potravinové zvyky.

„Z vnitřních faktorů ovlivňuje imunitu stav kardiovaskulární soustavy, který je spojen mj. s úrovní cholesterolu. A proto požívání tučného jídla a následující růst úrovně cholesterolu má záporný vliv na imunitu,“ vysvětlil Vikulov.

A je třeba samozřejmě vzdát se zlozvyků. Kouření a častá konzumace alkoholu podkopávají imunitu. Těm, kdo chtějí upevnit svou ochranu před viry, lékaři doporučují, aby na tyto věci zapomněli.

Podle dietoložky Iriny Lizunové je největším nepřítelem lidské imunity cukr a transtuky. „Nadbytečná spotřeba cukru může změnit mikroflóru a mikroflóra spojuje imunní reakce organismu. Transtuky vznikají, když se například osmaží jídlo v oleji několikrát, a když se z olejů dělá něco podobného živočišným tukům. Například margarín připomíná máslo. Transtuků je mnoho i v polotovarech, ty mají taktéž záporný vliv na imunitu,“ řekla.

Milan Śimčo
Ćo keby už tí tzv. vedci prestali strašiť, varovať a upozorňovať ale sa chytili za prácu a niečo robili proti tým pandémiam? Nie rečníť ale konať. Veľmi by ľudí zaujímalo kto alebo v ktoróm laborátoriu toto svinstvo zase vzniklo.A kto chce zase tímto svinstvom zamoriť svet?
Jídlo v plastové krabičce

Pozor na to! Lékařka uvedla, co může změnit jídlo na jed

© Depositphotos / AntonMatyukha
Svět

Jed místo jídla? I to je zřejmě možné - trans tuky v potravinách totiž zvyšují pravděpodobnost srdečních onemocnění. Píše o tom turecký deník Cumhuriyet.

Komerčně vyráběné trans tuky jsou navrženy tak, aby potraviny dochutily a zároveň prodloužily jejich trvanlivost. Lidé, kteří konzumují potraviny s těmito složkami ve velkém množství, trpí častěji diabetem, je u nich větší riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody.

V zájmu zdravého životního stylu doporučili odborníci dodržovat dietu a sportovat. „Měla by být upřednostňována středomořská strava, která je bohatá na extra panenský olivový olej, zeleninu, ovoce, celozrnné výrobky, luštěniny a zároveň se příliš nejí maso a mléčné výrobky,“ uvedla lékařka Ajča Bojadži.

Doktor Oner Ozdogan zase upřesnil, že sportování a omezování trans tuků v potravinách je nutné od útlého věku.

Zdravé a levné

Dietoložka Kristina Anderssonová pojmenovala dříve sedm levných a zdravých potravin, většinu z nich máte jistě v lednici.

Lékařka doporučila, abyste do svého stravování přidali cibuli. Obsahuje hodně vitamínů a živin a má také baktericidní účinek. Červená cibule je obzvláště bohatá na antioxidanty. Zelí pak podle lékařky obsahuje siřičitany, které tělo chrání před rakovinou. Nutno podotknout, že lidé, kteří trpí žaludečními problémy, by měli zelí jíst tepelně upravené, nikoliv syrové.

Brambory se zase hodí na dietní stravu. Odbornice to vysvětluje tím, že brambory nejlépe nasytí tělo v přepočtu na jednu kalorii. Ve výčtu lékařky nechybí kořenová zelenina. Mrkev, pastinák a různé druhy řepy obsahují mnoho minerálů a jsou dobrým zdrojem sacharidů a rostlinné vlákniny.

Oves zase obsahuje betaglukany, tedy speciální druh zdravé vlákniny. Ty mají pozitivní vliv na hladinu cukru v krvi a hladinu cholesterolu. Dietoložka také doporučuje jíst celá zrna, a to z toho důvodu, že jsou výživnější.

Luštěniny, jako jsou fazole, cizrna, čočka jsou zase extrémně bohaté na bílkoviny a minerály. Anderssonová dodala, že ani konzervované fazole nejsou ochuzeny o svou nutriční hodnotu, ale jejich cena je již vyšší.

V neposlední řadě zmiňuje vejce, která označuje za přírodní multivitamin, jelikož obsahují v malém množství téměř všechny vitamíny a minerály, které člověk potřebuje, a mají také vysoký obsah zdravých tuků a antioxidantů.

Vědci v laboratoři

Vědci objevili způsob diagnostiky rakoviny podle kapky krve

© Depositphotos / Monkeybusiness
Svět

Vědci ze Samarské univerzity S. P. Koroleva vynalezli spolu s kolegy ze Samarské státní lékařské univerzity způsob rychlého diagnostikování rakoviny a dalších patologií pomocí Ramanova spektrometru. Výsledky jejich výzkumu jsou zveřejněny v časopise Journal of Raman Spectroscopy.

Sdělili, že spektrometr umožňuje za pár minut získat tekutinovou biopsii. Na rozdíl od laboratorních způsobů, jež vyžadují několik hodin, umožní Ramanova spektroskopie zanalyzovat komponentní složení krve v reálném čase.

Dá se to udělat pomocí optických technologií, když si světlo vyměňuje energii s molekulami rozebírané látky, sdělili experti. Dovoluje to zjistit konkrétní druh molekul a jejich koncentraci v krvi, což umožňuje přesnou diagnózu.

„Světlo může vzájemně působit s biologickými molekulami, ze kterých se skládá naše tělo. Když víme, jak konkrétně probíhá tato součinnost, můžeme sledovat podle jedné kapky krve, jak se mění složení organismu, a nemá-li patologie. Přičemž tento rozbor se dá vykonat za pár minut,“ sdělil docent katedry laserových a biotechnických systémů Samarské univerzity Ivan Bratčenko.

Poznamenal, že vědci na celém světě usilují o větší přesnost a univerzálnost navrhovaných způsobů diagnostiky. Způsob navržený samarskými odborníky, i přesto, že není natolik přesný jako pomocí laboratorních zařízení, může být uskutečněn pomocí ručního přístroje.

Autoři píšou, že tekutinová biopsie s použitím tohoto přístroje podstatně sníží cenu rozboru krve. Vědci navrhli nejoptimálnější způsoby matematického zpracování spektrálních ukazatelů. Tyto způsoby se hodí pro data s vysokým stupněm šumu, který vzniká při použití ručního přístroje.

„Získané výsledky mohou být užitečné při masovém screeningovém vyšetření. Pomocí tekutinové biopsie se dají rychle zjistit lidi, u kterých se teprve začala vyvíjet patologie, a poslat je za příslušným odborníkem. Dá se rovněž provádět monitoring stavu pacientů, kteří již absolvují léčbu. Dojde-li ke zhoršení nebo zlepšení, tekutinová biopsie ji určitě ukáže při rozboru krve,“ řekl Bratčenko.

Společná práce fyziků, chemiků, matematiků, inženýrů a samozřejmě lékařů pomůže vyrobit potřebnou verzi přístroje. Vědci hodlají zdokonalit způsoby rozboru a vykonat rozsáhlé klinické testování na různých skupinách pacientů.

 

Mladý pár během snídaně

Odborníci prozradili, jakými pěti jednoduchými kroky lze prodloužit život

© Depositphotos / Michaeljung
Svět

Elixír na prodloužení života? Ten zatím vynalezen nebyl. Odborníci se však podělili o to, jakých jednoduchých pět kroků doporučují dodržovat na to, abyste si svůj život mohli alespoň trošku prodloužit.

I sebemenší úbytek hmotnosti může snížit riziko rozvoje různých nemocí a pomůže tak prodloužit život. Informoval o tom portál Express.

V Americké kardiologické asociaci poznamenali, že lidé s nadváhou jsou vystaveni riziku hromadění cholesterolu v těle. Snížení hmotnosti vyžaduje dietu a je potřebné také fyzicky cvičit.

Odborníci doporučují nejprve nainstalovat si do svého chytrého telefonu aplikaci, do které si budete zapisovat, co jíte. Tento bližší pohled na vaše stravovací návyky vám pomůže pochopit vaše slabé stránky a pomůže vám dosáhnout konkrétnějších cílů při hubnutí.

Experti také doporučují, abyste si kupovali menší talíře a nádobí, jelikož menší porce mohou samozřejmě zabránit přejídání.

Kromě toho je dobré v této době nesedět příliš dlouho za počítačem a televizí. Jako další radu uvádí učinit stravu zdravější, to znamená konzumovat odtučněné mléko, jogurt a sýr, doplnit zeleninu a ovoce.

Nezbytnou je pro hubnutí fyzická aktivita. Obecně se doporučuje minimálně 150 minut mírné aktivity za týden. Jako příklady těchto aktivit uvádí odborníci například rychlou chůzi, jízdu na kole a tance, procházky, bruslení, běh nebo skákání přes švihadlo.

Snídaně ke zhubnutí

V této souvislosti zmiňme, že dobrá snídaně může pomoci podle výzkumů zhubnout a také si váhu udržovat. Základem všeho je, aby byla snídaně vydatná, výživná a měla by tvořit polovinu denního příjmu kalorií.

Pokud chce člověk zhubnout, pak je podle něj nejlepší přístup vyměnit cereálie na snídani za potraviny bohaté na zdravé tuky či vlákninu. Do prvního jídla dne doporučil zahrnout takové potraviny, které jsou bohaté na bílkoviny, například vejce a ryby. Jak dále poznamenává, taková jídla zaženou hlad na dlouhou dobu a také zabrání tomu, že se člověk přejídá večer.

„Vejce mají vysoký obsah bílkovin a zdravých tuků, jsou plná živin. Dají se upravovat různými způsoby, jako jsou omelety, míchaná vajíčka, frittaty a další. Mohou se zkombinovat v podstatě s čímkoliv, a to včetně avokáda, mastných ryb, špenátů, hub a další zeleniny, jako jsou papriky, rajčata nebo cibule,“ uvedl trenér Aaron Brown .

Kromě toho lze snídani doplnit i zdravými tuky a vlákninou, což se nachází v zelenině a mléčných výrobcích.

„Účastníci experimentu, kteří dodržují toto schéma, za dvanáct týdnů zhubli asi o 9 kilogramů. Ti, kteří měli jako hlavní jídlo oběd, naopak jen 3,5 kilogramu,“ dodal.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

  SPRÁVA DŇA UŽ TO ZAČALO? - ŠACH MAT?!!:  https://www.youtube.com/watch?v=PTyd3uLZli8&feature=emb_logo  ZDÁ SA ŽE SME SA ...